Skive Station [1888-1962]


Den første station i Skive blev opført i 1864 i den typiske Holsøe'ske stil og var anlagt som endestation for banen mellem Viborg og Skive, der åbnede for drift den. 17. oktober 1864. Stationen var placeret øst for Skive by, så man undgik store anlægsarbejder ved krydsning af Karup Å og de bakker, byen er bygget på.

Da banen blev forlænget til Struer i november 1865, kunne man ikke forlænge sporet gennem stationen, så togene skulle køre tilbage mod Viborg til et sporskifte, hvorfra der var forbindelse til Struer. Nu undgik man ikke at krydse Karup Å, men det blev på et mere bekvemt sted ved Lundbro.

Snart blev sporet alligevel forlænget fra stationen og ført på en bro over Karup Å og i en stor bue ned til Skives nye havn. 18. december 1870 åbnede man Skive Havnebane (eller Skive Hestebane, for det var i starten heste, der trak de små godsvogne).

Da Sallingbanen fra Skive til Glyngøre åbnede den 15. maj 1884 åbnedes, kom der ca. ½ km nordvest for stationen havde Sallingbanen sit eget standsningssted Skive Holdeplads, der lå tættere på byens centrum. Ved udgangen af 1890'erne havde holdepladsen ca. en tredjedel af de rejsende til/fra Skive

Skives første station blev for lille ved anlæggelsen af banen til Glyngøre og det medførte, at Skive skulle have en ny og større banegård. Man valgte at bygge en ny station, der åbnede den 28. september 1888, som Skives 2. station. Dens stationsbygning var placeret 0,3 km øst for Skives første station. Skives anden station fik dog betegnelsen holdeplads i stedet for station.

Beliggenheden øst for skive var og blev problematisk, og først i starten af år 1900 kom der gang i byggeriet omkring stationen. Stationen lå på en måde, der gjorde, at togene måtte rebroussere – dvs at tog fra Langå-Viborg kørte ind på stationen, men måtte bakke ud for så at køre mod Struer. Det var endnu mere besynderligt med tog fra Struer, som måtte køre forbi Skive til et forgreningspunkt og bakkede ind til stationen, for efter ophold igen at køre frem mod Viborg.

For at give plads til Vestsallingbanen blev den oprindelige Skive Station nedrevet omkring år 1920. På stationsarealet fik den nye Skive-Vestsalling Jernbane perronspor, ved åbningen den. 11. december 1924. 

Efterhånden blev pladsforholdene alt for trange på Skive Station og bommene ved hovedfærdelsesårerne til stor gene for trafikken i Skive. Rebroussementet måden førte til stadigt større besvær. I slutningen af 1940'erne besluttede DSB (efter pres fra Skive by) at anlægge en helt ny banegård et andet mere passende sted. Efter 12 års anlægsarbejder kunne Skives 3. station tages i brug den 2. februar 1962. Den nye Skive Station blev opført syd for byen på lige så øde arealer, som forgængerens oprindeligt var. Skives 2. station blev nedrevet i 1962.

Med anlæggelsen af den nuværende og Skives 3. station, krævede det omlægning af Langå-Struer-banen på en næsten 4 km lang strækning, foruden omfatende arbejder med flytning af de to Sallingbaner, der hidtil havde fulgtes ad øst om byen fra Skive Nord, blev også flyttet til den ny station og fik ny linjeføring, der gik i en stor bue vest om byen og var 1 km længere. Allerede i 1940'erne var der enighed om denne løsning, og i 1952 blev den nordlige etape af arbejdet sat i gang. Viadukten under Vindevej er bygget i 1954, men så lå arbejdet stille nogle år indtil man I 1958-60 byggede den 132 meter lange tunnel under Holstebrovej. Alle de store anlægsarbejder blev færdige til sommeren 1961 efter 12 års anlægsarbejde, hvor man startede med at lægge sporet. Den 2. februar 1962 blev den nye station indviet.

Ligesom de to baner hidtil havde delt sig på hver sit spor fra Skive Nord, delte de sig nu 3 km ude på den ny strækning ved det ny Skive Nord. Det var dog kun et trinbræt, så nu havde Skive igen kun én station.

Den ny station var anlagt med 4 perronspor, tre til DSB-strækningerne Langå-Struer og Sallingbanen og et til den private Vestsallingbane. Den gamle Skive 2. station blev revet ned få måneder efter indvielsen af den ny.

Fra 22. maj 1927 og frem til den 28. maj 1972 blev Skive station omdøbt til Skive H (H for hovedbanegård). 31. marts 1966 blev Vestsallingbanen nedlagt, og 23. maj 1971 stoppede persontrafikken på Sallingbanen. Herefter forsvandt navnet Skive Hovedbanegård med den nye køreplan 28. maj 1972, og havde kun navnet Skive station.Stamdata for Skive Station [1888-1962]


Andre navne og stavemåderFør 23.05.1927 Skive.
Byggeår1888
Åbnet1888.09.28
Nedlagt1962.02.02
Nedrevet1962
ArkitektWilliam August Thulstrup
StednavneforkortelseSk
Højdeplacering over havet3,5 meter
GPS koordinater56.562775,9.038495


Oversigt over andre stationer fra Skive

FotoStationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferetSkive Station (Sk)Den første station i Skive blev opført i 1864 i den typiske Holsøe'ske stil...
Stedet er fotograferetSkive Station (Sk) [1888-1962]Den første station i Skive blev opført i 1864 i den typiske Holsøe'ske stil...
Skive H Signal BlokpostSkive H Signal Blokpost blev en løsning på en uhensigtsmæssighed fra Skives...
Skive Station (Sk) [1864-1888]Den første station i Skive blev opført i 1864 i den typiske Holsøe'ske stil...


Krak luftfoto 1954 vs 2020 af Skive Station [1888-1962]Billede af Skive Station [1888-1962]

Billede af Skive Station.
Billede af Skive Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1946 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Jernbanestationen
Bygningsnavn:Jernbanestationen
Sted:Danmark, Jylland, Skive
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1946

Id:L01217_f_025.tif


Billeder af Skive Station [1888-1962]

Billede af Skive Station.
Billede af Skive Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Skive - Banegården - 1956 -
Sted:Danmark, Jylland, Skive
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B-dia_02103_001.tif


Billede af Skive Station.
Billede af Skive Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 -
Sted:Danmark, Jylland, Skive
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B00909_014c.tif


Billede af Skive Station.
Billede af Skive Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1946-1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Skive gl. station - 1946-1969
Sted:Danmark, Skive
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1946-1969

Note:Skive
Id:sylvest_nks_05484_a.tif


Billede af Skive Station.
Billede af Skive Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1946 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Jernbanestationen
Bygningsnavn:Jernbanestationen
Sted:Danmark, Jylland, Skive
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1946

Id:L01217_025.tif


Tegninger af Skive Station [1888-1962]

Tegning af Skive Stations Brovægthus.
Tegning af Skive Stations Brovægthus.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Statsbanedriften (DSB)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Skive - Glyngøre
Beskrivelse: Brovægthus.
Infrastrukturejer: Statsbanedriften
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-brovagtshus-scan799


Tegning af Skive Stations brændselsskur.
Tegning af Skive Stations brændselsskur.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Statsbanedriften (DSB)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Brændselsskur.
Infrastrukturejer: Statsbanedriften
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-brandselshus-scan798


Tegning af Skive Stations Ishus.
Tegning af Skive Stations Ishus.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn (JFJ)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Ishus.
Infrastrukturejer: De danske Statsbaner
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-Ishus-scan800


Tegning af Skive Stations Materialhus for baneafdelingen.
Tegning af Skive Stations Materialhus for baneafdelingen.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn (JFJ)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Materialhus for baneafdelingen.
Infrastrukturejer: De danske Statsbaner
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-materialhus-f-baneafd-scan802


Tegning af Skive Stations Stald-, værksteds- og opholdsbygning.
Tegning af Skive Stations Stald-, værksteds- og opholdsbygning.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn (JFJ)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Stald-, værksteds- og opholdsbygning.
Infrastrukturejer: De danske Statsbaner
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-stald-opholdsbygn-scan801


Udhus vest for hovedbygning. Sign:: Thulstrup.
Udhus vest for hovedbygning. Sign:: Thulstrup.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn (JFJ)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Udhus vest for hovedbygning. Sign:: Thulstrup.
Infrastrukturejer: De danske Statsbaner
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-udhus-o-f-hovedbygning-scan804


Tegning af Skive Stations vandtårn.
Tegning af Skive Stations vandtårn.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: N/A - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn (JFJ)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Vandtårn.
Infrastrukturejer: De danske Statsbaner
Anslået motivdato: u.a.
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-vandtaarn-scan803


Tegning af Skive Stations Vagthytte ved ovk. nr. 1 (beklædt med asbest).
Tegning af Skive Stations Vagthytte ved ovk. nr. 1 (beklædt med asbest).
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1902 - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Statsbanedriften (DSB)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Skive - Glyngøre
Beskrivelse: Vagthytte ved ovk. nr. 1 (beklædt med asbest).
Infrastrukturejer: Statsbanedriften
Motivdato: 1902
Anslået motivdato: ca. 1902
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-vagthytte-scan22478


Tegning af Skive Station.
Tegning af Skive Station.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1887 - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Danske Statsbaner (DSB)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Stationsbygning. Sign.: Thulstrup.
Infrastrukturejer: Danske Statsbaner
Motivdato: 1887
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-hovedbygning-scan791


Tegning af Skive Station.
Tegning af Skive Station.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1887 - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Danske Statsbaner (DSB)
Jernbanested: Skive H (2.)
Navneændringer: Før 23.05.1927 Skive.
På strækningen: Viborg - Skive
Beskrivelse: Stationsbygning. Sign.: Thulstrup.
Infrastrukturejer: Danske Statsbaner
Motivdato: 1887
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: DSB-Skive-hovedbygning-scan790


Google Street View af Skive Station [1888-1962]

Google Street View af Skive Station (Sk) [1888-1962].
Kilde: © Street View, by Google Maps - Dato: 2022.01.06 - LINK til kilde.


Kort over Skive Station [1888-1962]

Kort over Skive Station [1888-1962]
Kort over Skive Station [1888-1962] - Kilde: Copyright © 2022 MapQuest, Inc. All rights reserved

Historisk kort over Skive Station [1888-1962]
Kort over Skive Station [1888-1962] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Skive Station [1888-1962]
Kort over Skive Station [1888-1962] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)

Historisk kort over Skive Station [1888-1962]
Kort over Skive Station [1888-1962] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)

Historisk kort over Skive Station [1888-1962]
Kort over Skive Station [1888-1962] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Skive Station [1888-1962]

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbanehistorisk Årbog 90
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbanehistorisk Årbog 90
Jens Bruun-Petersen, Birger Wilche m.fl.
1990
64
Holme-Olstrup
Bane Bøger ApS
87-88632-26-1
Forsvundne stationer
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Forsvundne stationer
Peer Thomassen
1988
80

Bane Bøger
87-88632-19-9