Nykøbing Sjælland Station


Nykøbing Station blev anlagt sydøst for købstaden, Nykøbing Sjælland, på et helt øde område. Selve afslutningen af Odsherreds Jernbane ved Nykøbing Station var en lidt underlig nordøstlig "blindtarm" – da man havde et håb, og en forventning om, at Odsherreds Jernbane senere skulle forlænges til Rørvig.

Nykøbing Station er tegnet af Heinrich Wenck, som var DSB's ledende arkitekt fra 1894 til 1921. Nykøbing Station er tegnet som en høj grundbygning med et relativt lavt heltag udført i skiffer. Stationsbygningen er opført i grundmur, med blank mur af røde sten op til vindueshøjde, hvorefter den resterende del af vægen er hvidkalket. Vinduerne i stationsbygningen er isat i høje og fladbuede åbninger, hvor de originale småsprossede vinduer er bibeholdt. Hovedbygningen er opført i to etager, mens sidebygningerne oprindelig var i én eller halvanden etage.

Nykøbing Stations varehuset lå nordøst for stationsbygninger og var Odsherreds Jernbanes største varehus. Arkitekturen var i samme stil som stationsbygningen og selve godsekspedition var indrettet i selve varehuset.

Ved opførslen af den femsporede remise i 1899 blev remisen indrettet som Odsherreds Jernbanes primære værksted. Værkstedet flyttede dog til Holbæk i 1904-1905. Drejeskiven ud for remisen blev i 1949 ombyttet med den i Asnæs og forlænget og forstærket af hensyn til kørsel med DSB's damplokomotiver type D, som havde en længde på over 15 meter og en tjenestevægt på omkring 45 tons. Drejeskiven blev i 1968 ombyttet med den fra Holbæk, nu tiloversblevne 14 meter drejeskive.

Nykøbing Station havde gode forhold med fast enderampe, kreaturfolde m.m. Den godt en kilometer lange sydgående havnebane udgik fra sporarealet og har i tidens løb haft flere private sidespor til bl.a. svineslagteriet og bådeværftet. Det er flere årtier siden at havnebanen blev nedlagt, men helt op igennem 1970'erne var der stadig vognladningstrafik på havnebanen, selvom sporarealet ved havnen var blevet meget reduceret.

Nykøbing Station har i årenes løb undergået mange udvidelser og ændringer. Dette gælder både stationsbygningen, pakhuset, remisen m.v. De første udvidelser fandt sted i 1911-1915 og allerede igen i 1920-1921 skulle der flere udvidelser til. Året efter fik posthuset en større tilbygning. I 1961 blev der gennemført en større modernisering af Nykøbing Station og posthuset fik en ny større udvidelse. Remisen blev udvidet med tilbygning til de nye dieselmotorvogne i 1961 og i 1968 tilkom en brugt traktorremise fra DSB.

Ved Odsherreds Jernbanes åbning, byggede selskabet en toldkammerbygning i forlængelse af stationsbygningen, som så blev lejet ud til Toldvæsenet. I 1953 blev "toldkammerbygningen" overtaget af Nykøbing kommune, som indrettede den til rutebilstation.

Odsherreds Jernbane overlod et areal syd for hovedsporet til toldvæsenet, som opførte en ny toldkammerbygning, der i dag eksisterer på adressen Havnegade 9. Bygningen har på den ene side et moderne udsende og på den anden side en meget karakteristisk opmuring, hvor der er skiftet mellem røde og gule murersten i de enkelte bånd. Da det "nye" toldstedet blev nedlagt, overtog Odsherreds Jernbane bygningen og udlejede den i 1973 til Nykøbing-Rørvig kommunes tekniske forvaltning.

I 1980 blev den karakterfulde pakhusbygning mod øst nedrevet og erstattet af en meget stor moderne tilbygning til postkontoret. Postkontoret er opført af hvide cementsten for at få et arkitektonisk sammenhæng med den "gamle" Nykøbing Station.

Af industri havde Nykøbing Sjælland i midten af 1800'tallet: 8 brændevinsbrænderier, 1 kalkbrænderi, 2 garverier og 2 møller.

Af industri havde Nykøbing Sjælland i 1872: 4 brændevinsbrænderier, 1 saltraffinaderi, 1 kalkbrænderi, 1 jernstøberi, 2 ølbryggerier, 1 tobaksfabrik, 1 bogtrykkeri, 2 garverier og 2 møller.

Af industri havde Nykøbing Sjælland ved århundredeskiftet: 2 brændevinsbrænderier, 1 jernstøberi, 1 ølbryggeri, 1 tobaksfabrik, 2 bogtrykkerier, 1 garveri, 1 mølle, 1 dampmølle og 2 uldspinderier.

Nykøbing Sjælland købstad havde ved banens åbning knapt 2.000 indbyggere, i 1916 over 2.500, i 1930 4.058 og i 1950 godt 4.400. I 2023 er der 5.049 indbyggere i Nykøbing Sjælland.


Stamdata for Nykøbing Sjælland Station


Andre navne og stavemåderFør 15.05.1931 Nykjøbing Sjælland. Før 21.07.1928 Nykjøbing (Sjælland) i alle ekspeditionsforhold.
Byggeår1899
Åbnet1899.05.17
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 6, 4500 Nykøbing Sj
StednavneforkortelseNks
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater55.921709,11.672939Nykøbing Sjælland Station servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Odsherreds Jernbane LT (Oprindelig: OHJ) 49,41899.05.18I drift


BBR Data for Nykøbing Sjælland Station

BBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.
BBR DATA hentet: 2020-05-25 18:33:04
BBR Højde over havet2,4 meter
BBR GPS koordinater55.92172629,11.67290356
BBR Byggeår eller konverteringsår1900
BBR Seneste ombygning2009
BBR Bebygget areal i alt1081 m2
BBR Bebygget areal hovedbygningen1081 m2
BBR Samlet erhvervsareal2047 m2
BBR Antal etager3

Banedanmarks Data for Nykøbing Sjælland Station

Stations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/
Stations DATA hentet: 2020-05-16 21:22:50
Afsnits navnNykøbing Sjælland
Afsnits typeStation
Afsnits forkortelseNks
Afsnits GPS koordinater55.92150803,11.67286935

Krak luftfoto 1954 vs 2020 af Nykøbing Sjælland StationBillede af Nykøbing Sjælland Station

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede

Video fra Nykøbing Sjælland Station

Video med LT 2029-2129, tidligere VL 2029-2129 filmet ud for Nykøbing Sjælland Station.
Kilde: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023


Billeder af Nykøbing Sjælland Station

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Lint 41 (serie 2) - LT 2029-2129 ud for Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Lint 41 (serie 2) - LT 2029-2129 ud for Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. juli 2023
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede

Billede af Nykøbing Sjælland Station.
Billede af Nykøbing Sjælland Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede


Tegninger af Nykøbing Sjælland Station

Tegning af Nykøbing Sjælland Stations Lokomotivremise. Sign.: H. Wenck.
Tegning af Nykøbing Sjælland Stations Lokomotivremise. Sign.: H. Wenck.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: den 20. oktober 1898 - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Odsherreds Jernbane (OHJ)
Jernbanested: Nykøbing Sjælland
Navneændringer: Før 15.05.1931 Nykjøbing Sjælland. Før 21.07.1928 Nykjøbing (Sjælland) i alle ekspeditionsforhold.
På strækningen: Holbæk - Nykøbing Sjælland
Beskrivelse: Lokomotivremise. Sign.: H. Wenck.
Infrastrukturejer: Odsherreds Jernbanens Aktieselskab
Motivdato: 20. okt. 1898
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: OHJ-Nykobing-remise-vandtaarn-scan27004


Tegning af Nykøbing Sjælland Stations remise.
Tegning af Nykøbing Sjælland Stations remise.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1898 (april) - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Odsherreds Jernbane (OHJ)
Jernbanested: Nykøbing Sjælland
Navneændringer: Før 15.05.1931 Nykjøbing Sjælland. Før 21.07.1928 Nykjøbing (Sjælland) i alle ekspeditionsforhold.
På strækningen: Holbæk - Nykøbing Sjælland
Beskrivelse: Lokomotivremise.
Infrastrukturejer: Odsherreds Jernbanens Aktieselskab
Motivdato: 4/1898
Fotograf/ billedkunstner: Sign.: H. Wenck
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: OHJ-Nykobing-remise-scan27007


Tegning af Nykøbing Sjælland Stations Lokomotivremise. Sign.: H. Wenck.
Tegning af Nykøbing Sjælland Stations Lokomotivremise. Sign.: H. Wenck.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1898 (april) - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: Odsherreds Jernbane (OHJ)
Jernbanested: Nykøbing Sjælland
Navneændringer: Før 15.05.1931 Nykjøbing Sjælland. Før 21.07.1928 Nykjøbing (Sjælland) i alle ekspeditionsforhold.
På strækningen: Holbæk - Nykøbing Sjælland
Beskrivelse: Lokomotivremise. Sign.: H. Wenck.
Infrastrukturejer: Odsherreds Jernbanens Aktieselskab
Motivdato: 4/1898
Delsamling: Ulrik T. Jensens samling
Scannummer: OHJ-Nykobing-remise-scan27059


Google Street View af Nykøbing Sjælland Station

Google Street View af Nykøbing Sjælland Station.
Kilde: © Street View, by Google Maps - Dato: den 3. januar 2022 - LINK til kilde.


Kort over Nykøbing Sjælland Station

Historisk kort over Nykøbing Sjælland Station
Kort over Nykøbing Sjælland Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Nykøbing Sjælland Station
Kort over Nykøbing Sjælland Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Nykøbing Sjælland Station
Kort over Nykøbing Sjælland Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)

Historisk kort over Nykøbing Sjælland Station
Kort over Nykøbing Sjælland Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)

Historisk kort over Nykøbing Sjælland Station
Kort over Nykøbing Sjælland Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Nykøbing Sjælland Station

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Holbæk havnebane / Nykøbing Sjælland havnebane
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Holbæk havnebane / Nykøbing Sjælland havnebane
Jesper Mann
2015
39

www.hrmann.dk
978-87-996166-2-6
Odsherreds Jernbane 1899-1974 (Dansk Jernbane-Klub: 35)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odsherreds Jernbane 1899-1974 (Dansk Jernbane-Klub: 35)
Ole-Chr.M. Plum, P. Thomassen og B. Wilcke
1974
135

Dansk Jernbane-Klub
Odsherreds Jernbane 1899-1999 (Dansk Jernbane-Klub: 48)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odsherreds Jernbane 1899-1999 (Dansk Jernbane-Klub: 48)
Ole-Chr. Munk Plum
1999
240

Dansk Jernbane-Klub
87-87050-39-0
Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9