Rødby-Nysted Jernbane - operatør: RoNy

Det er tit der bliver skrevet artikler om jernbaner der af den ene eller anden grund bliver nedlagt. Dette er beretningen om en bane der først blev vedtaget og siden opgivet.

Hvis man ser på et kort over Lolland omkring 1915 - 1920 vil man opdage at øen stort set er dækket ind med jernbaner. Det er muligt at transportere sig rundt på det meste af Lolland via skinner, bortset fra strækningen Rødby - Nysted. Det forekommer derfor naturligt at overveje en jernbane mellem disse to købsteder.

Som ved alle andre privatbaner er der debat om linieføringen. Den endlige linieføring blev fastlagt til at gå fra Rødby i retning syd mod Hyldtofte og Errindlev, for siden at svinge mod nord i retning Vester og Øster Ulslev.

Rødby var som nævnt tidligere tænkt som udgangspunkt for denne bane. Med sine gode forbindelse til Rødby Havn, Maribo og Nakskov fandtes alle muligheder for at byen skulle udvikle sig til et lollandsk trafikknudepunkt. Samtidig med etableringen af jernbanen til Nakskov ville det dog stille så store krav til stationen i Rødby at der måtte bygges en ny station til at betjene Rødby - Nysted banen og Rødby - Nakskov Jernbane. Da Rødby - Nysted banen blev stillet i bero i 1921 medførte det også at planerne om en ny station i Rødby blev opgivet. I stedet gennemførtes en ombygning af stationen i 1926.

Anlægsudgifterne var anslået til at være 2.150.000 kroner. Af disse ville staten dække halvdelen. Men lige præcis dette at fremskaffe de sidste 1.075.000 kroner voldte store problemer. Rødby kommune havde i forbindelse med etableringen af jernbanen til Rødby Havn i 1912 og den forventede forbindelse kastet sig ud i en sand investeringsbølge. Da forbindelsen til Tyskland løb ud i sandet - og de forventede store indtægter udeblev - betød det en økonomisk katastrofe for byen Rødby. Kommunen blev sat under administration Indenrigsministeriet og alle anlægsaktiviteter blev standset. Det betød at kommunekassen i Rødby var tom. 20'erne og 30'erne var særdeles hårde år for byen.

Rødby - Nysted jernbanen var med i en af de sidste store jernbanelove. Forskellige problemer gjorde at den praktiske del kom alt for sent i gang og dermed var banen allerede overhalet af samfundsudviklingen. Oven i dette kom Rødby kommunes store problemer med økonomien. Bedre blev det ikke af at jernbanen gik gennem forholdsvis tyndt befolket område der bortset fra landbrug ikke havde meget at bidrage som trafikunderlag.

Jernbanekommissionen af 1923 blev sat til at se nærmere på økonomien i denne bane og kom frem til at den allerede fra start ville have været en underskudsforretning. Ved en årlig driftsindtægt på omkring 147.000 kroner kunne man se frem til at skulle dække et underskud på cirka 9.000 kroner.
Sådanne udgifter havde hverken Rødby kommune eller for den sags skyld nogen af de andre kommuner råd til.

Den 12. april 1928 blev der i Nysted afholdt et lukket jernbanemøde for at tage endelig beslutning om det meget omstridste projekt. På daværende tidspunkt havde forarbejderne kostet de interesserede kommuner tæt ved 100.000 kroner. Efter en længere diskussion enedes man om at udsætte den endelige beslutning i yderligere 5 år. I praksis betød dette at man opgav komme videre med projektet. Ganske få år senere, i 1935, lukker kommisarius for Øerne sagen.

For Nysted Kommune er det dog ikke så let at slippe ud af projektet. Kommunen havde ventet at omkostningerne kunne overføres til det forventede anlægsprojekt og sidder derfor tilbage med en række ubetalte regninger. Kommunen ansøger Indenrigsministeriet om tilladelse til at optage et lån og den 23. juli 1928 gives der tilladelse til at kommunen kan optage et lån på 17.000 kroner i Landbostandens Sparekasse til dækning af udgifterne i forbindelse med forundersøgelserne.

Strækningen var tænkt således:
Rødby [0] - Hyldtofte [4] - Errindlev [9] - Bremersvold [11] - Vester Ulslev [14] - Øster Ulslev [17] - Herritslev [20] - Nysted [25]

Vigtige stamdata for Rødby-Nysted Jernbane


Jernbanens længde i km 25,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseRoNy
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1919.02.01
Jernbanen åbnetIkke anlagt
Persontrafik nedlagtIkke anlagt
Godstrafik nedlagtIkke anlagt
Jernbanen nedlagtIkke anlagt
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Litteratur for: Rødby-Nysted Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6