Slagelse-Næstved (DSB)


Jernbanen mellem Slagelse og Næstved er et af de tilfælde, hvor der trods den gode vilje, så møder politik og virkelighed hinanden og resultaterne udebliver. I 1872 blev der fremsat første forslag om en jernbaneforbindelse mellem Slagelse og Næstved, men det resulterede ikke i en bane.

Den største begrundelse for Slagelse-Næstved banen, var at de rejsende fra Sydsjælland skulle via Roskilde for at komme til Fyn og Jylland. Forslaget blev vedtaget, men mere sker der heller ikke i den sag. Bortset fra at forslaget endte i et udvalg. Herefter blev forslaget genfremsat i hver eneste rigsdagssamling.

I lov nr. 55 af 12 april 1889 blev det besluttet at der skulle anlægges en jernbane fra Slagelse til Næstved. I selv samme lov blev var der også en tilladelse om at anlægge en sidebane fra Dalmose til Skælskør. Ud over Slagelse-Næstved banen, blev det valgt at flytte stationen i Slagelse, så placeringen blev mere optimal.

Ved anlæggelsen af Slagelse-Næstved banen brugte man som noget forholdsvis nyt at bruge gravemaskiner, hvor man til at betjene gravemaskiner havde hyret uddannet engelsk mandskab.

Vinteren 1890 - 1891 var ikke gunstig for anlægsarbejderne, hvilket betød at åbningen af Slagelse-Næstved banen blev udskudt til den 15. maj 1892 med 4 daglige tog i hver retning.

Vigtige stamdata for Slagelse-Næstved (DSB)


Jernbanens længde i km 40,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1892.05.15
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1986
Jernbanen nedlagt1986
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m i grusballast, 1915-21 forstærket til 37 kg/m i stenballast, i 1960erne ny ombygning af sp
BallastGrus - senere Skærveballast
Hastighed max70 km/t, fra 1923: 90 km/t – hvor banen blev indhegnet
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Slagelse-Næstved (DSB) havde følgende stationerBanekort over Slagelse-Næstved (DSB)

Banekort fra Slagelse-Næstved (DSB).
Banekort fra Slagelse-Næstved (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.06.22 - LINK til kilde.


Slagelse Station (Sg) var Slagelse-Næstved banens første station

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.

I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:

 • Fornyelse af perron ved spor 2-5.
 • Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
 • 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
 • 2 nye B-spor.
 • 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
 • 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
 • 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
 • Nyt afvandingssystem på hele stationen.
 • Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
 • Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
 • Fjernelse af gammelt standeranlæg.
 • Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseSdr.Stationsvej 28, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseSg
Højdeplacering over havet33,7 meter
GPS koordinater55.407318,11.348925

Billede af Slagelse Station.
Billede af Slagelse Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.04.20 15:07:06


Kort over Slagelse Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Slagelse Station

Historisk kort over Slagelse Station
Slagelse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sludstrup Trinbræt (Sdt) lå 8,2 km. fra første station.

Sludstrup startede som billetsalgssted, ved Slagelse-Næstved Banens åbning den 15. maj 1892, og lå ca. én kilometer fra den ubetydelige landsby, den er opkaldt efter. Stationsbygningen var i én etage med tre fag. Bygningen var med høje smalle vinduer i "kommandoposten", en sjælden arkitektur for en station. Nord for stationsbygningen lå en bygning med retirade og et rum til brændeopbevaring. Station fik i det første driftsår et varehus af træ.

Sludstrup Billetsalgssted blev ophøjedes til station i 1912 og fik fuld ekspedition. At Sludstrup blev ophøjedes til station er formentlig af hensyn til herregården Falkensten og roetransporter til den nyåbnede sukkerfabrik "Vestsjælland" (Gørlev), selv om dennes roebanenet strakte sig ned mod Sludstrup. Ved ophøjelse til station i 1912 blev der bygget en portørbolig ved stationen og etableret et simpelt sikringsanlæg. Der blev ved samme lejlighed anlagt et side- og læssespor da DSB håbede at få roetransporter til sukkerfabrikken "Vestsjælland" (Gørlev), men her blev man skuffet, da fabrikken selv forlængede roebaner, som var mere konkurrencedygtige.

Stationen havde et yderst ringe opland og fik aldrig en større trafikal betydning og var i mange af sine senere leve år helt elendig. Ikke engang under krigene var der nævneværdig trafik til og fra stationen. Sludstrup Station har heller ikke tiltrukket nævneværdig bebyggelse, og lå relativ øde frem til nedlæggelsen.

Da det blev besluttet at nedlægge Sludstrup Station "på en gang", altså uden det ellers anvendte moratorium med en midlertidig hensygnende tilværelse som trinbræt, for at vænne publikum helt af med at benytte banen, blev der et ramaskrig fra byens beboere, der ellers efter trafiktallene at dømme helt havde glemt, at jernbanen kunne benyttes til befordring. Sludstrup Station blev nedgraderet til trinbræt i starten af 1959, og helt lukket den 1. december 1959, hvor postekspeditionen blev nedlagt samtidigt. Stationsbygningen blev solgt til privat beboelse, men blev nedrevet i 1982.


Byggeår1892
Åbnet1959
Nedlagt1959.12.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSdt
Højdeplacering over havet37,1 meter
GPS koordinater55.35486548360498,11.390742432781082

Billede af Sludstrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Sludstrup Trinbræt har ligget her.
Billede af Sludstrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Sludstrup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21 11:50:39


Kort over Sludstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sludstrup Trinbræt

Historisk kort over Sludstrup Trinbræt
Sludstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flakkebjerg Trinbræt (Fk) lå 11,3 km. fra første station.

Flakkebjerg Station blev nedrykket til trinbræt i 1966. Da Holsteinborg Trinbræt blev nedlagt i 1969, blev Holsteinborg Trinbræt ene læskur flyttet til Flakkebjerg Trinbræt.


Byggeår1892
Åbnet1966
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseFlakkebjerg Stationsvej 3A, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseFk
Højdeplacering over havet34,4 meter
GPS koordinater55.327874,11.400199

Billede af Flakkebjerg Trinbræt.
Billede af Flakkebjerg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.03.22 08:24:40


Kort over Flakkebjerg Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Flakkebjerg Trinbræt

Historisk kort over Flakkebjerg Trinbræt
Flakkebjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalmose Station (Da) lå 15,4 km. fra første station.

Dalmose Station var forgreningsstation på Slagelse-Næstved banen, med sidebane til Skælskør.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseStationsvej 4A, 4261 Dalmose
StednavneforkortelseDa
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater55.293471,11.420270

Billede af Dalmose Station.
Billede af Dalmose Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.03.22 08:49:23


Kort over Dalmose Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dalmose Station

Historisk kort over Dalmose Station
Dalmose Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holsteinborg Trinbræt (Hob) lå 18,5 km. fra første station.

Der blev anlagt trinbræt i Holsteinborg i 1926 efter ønske fra Hyllested sogneråd.

Navnet, Holsteinborg, er lidt misvisende, da der er 7 kilometer til herregården Holsteinborg.

I 1960 blev trinbrættet udviddet til at være på begge sider af Venslevvej, så togene kunne standse uden at genere trafikken på vejen.

Trinbrættet blev nedlagt i 1969 og trinbrættets ene læskur blev flyttet til Flakkebjerg, som var blevet til trinbræt i 1966.


Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseHob
Højdeplacering over havet25,5 meter
GPS koordinater55.274463,11.453974

Billede af Holsteinborg Trinbræt.
Billede af Holsteinborg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21 13:44:15


Kort over Holsteinborg Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holsteinborg Trinbræt

Historisk kort over Holsteinborg Trinbræt
Holsteinborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandved Station (San) lå 23,0 km. fra første station.

Sandved Station er fra 1892 og ligger på jernbanestrækningen Slagelse-Næstved. Stationsbygningen er tegnet af statsbanearkitekten Heinrich Wenck.

Oprindelig var Sandved Station en bygning i kun en etage, men i 1919 blev der bygget en førstesal på, hvor stationsforstanderen fik en lejlighed, samt værelser til tjenestepiger og elever. Stueetagen indeholdt en pompøs forhal med gulvbelægning i bornholmsk granit, kontorer, venteværelse og rum til rejsegods.

Fra 1938 til 1971 var der i stationsbygningen også det lokale postkontor. Efter banens nedlæggelse blev stationsbygningen solgt, men i nogle år var der stadig aktivitet på stationsområdet, idet en veteranbane benyttede såvel stationen som skinnerne.

I dag er stationsbygningen privatbolig.


Byggeår1891
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseJernbanevej 7, 4262 Sandved
StednavneforkortelseSan
Højdeplacering over havet20,1 meter
GPS koordinater55.264425,11.521006

Billede af Sandved Station.
Billede af Sandved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.04.09 11:21:02


Kort over Sandved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sandved Station

Historisk kort over Sandved Station
Sandved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseHyllinge Stationsvej 1, 4700 Næstved
StednavneforkortelseYl
Højdeplacering over havet19,1 meter
GPS koordinater55.259772,11.598833

Billede af Hyllinge Station.
Billede af Hyllinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.04.09 16:22:40


Kort over Hyllinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hyllinge Station

Historisk kort over Hyllinge Station
Hyllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fodby Station (Fy) lå 32,8 km. fra første station.

Fodby startede som billetsalgssted, men blev station i 1917. Stationen blev nedlagt med sommerkøreplanens ikrafttræden i 1963.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1963
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseStations Alle 4, 4700 Næstved
StednavneforkortelseFy
Højdeplacering over havet17,9 meter
GPS koordinater55.255362,11.674717

Billede af Fodby Station.
Billede af Fodby Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 - Fodby Station
Bygningsnavn:Fodby Jernbanestation
Sted:Danmark, Sjælland, Fodby
Vejnavn:Stations Alle
Lokalitet:Fodby
Postnummer:4700
By:Næstved
Sogn:Fodby
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L04417_012.tif


Kort over Fodby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fodby Station

Historisk kort over Fodby Station
Fodby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ladby Sjælland Trinbræt (Lat) lå 34,5 km. fra første station.

Ladby Sjælland trinbræt var ved vogterhus nummer 25. Vogterhuset er i dag nedrevet.

Navnet Ladby Sjælland skyldes at der også var en Ladby på Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane på Fyn.


Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1955.05.21
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLat
Højdeplacering over havet20,4 meter
GPS koordinater55.252792,11.716031

Billede af Ladby Sjælland Trinbræt.
Billede af Ladby Sjælland Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1959 -
Sted:Danmark, Sjælland, , Ladby
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1959

Id:B08843_013.tif


Kort over Ladby Sjælland Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ladby Sjælland Trinbræt

Historisk kort over Ladby Sjælland Trinbræt
Ladby Sjælland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1986
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet8,7 meter
GPS koordinater55.24917661923677, 11.754150817228735

Kort over Susåen Jernbanebro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Susåen Jernbanebro

Historisk kort over Susåen Jernbanebro
Susåen Jernbanebro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station (Næ) var Slagelse-Næstved's endestation og lå 41,1 km. fra første station.

Næstved Station blev anlagt i 1870 sammen med Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund.

Næstved station er flere gange blevet ombygget:
1891-1892 ifm. bygningen af Slagelse-Næstved banen. Denne ombygning var mere eller mindre en total ombygning af stationen.
1921 (ved arkitekt Sigurd Christensen)
1940-43 (ved arkitekt K.T. Seest)


Andre navne og stavemåderFør 1881<>1886 Nestved.
Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
Arkitekt, som har stået for ombygningenK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.231175,11.767178

Billede af Næstved Station.
Billede af Næstved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.18 14:26:43


Kort over Næstved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Næstved Station

Historisk kort over Næstved Station
Næstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Slagelse-Næstved (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9
Toget går via Dalmose: Slagelse-Næstved og Skælskør-Banen gennem 100 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Toget går via Dalmose: Slagelse-Næstved og Skælskør-Banen gennem 100 år
Henning Pedersen og Ole-Chr. M. Plum
1992
96

Bane Bøger
87-88632-38-5