Slagelse-Næstved - operatør: DSB

Jernbanen mellem Slagelse og Næstved er et af de tilfælde, hvor der trods den gode vilje, så møder politik og virkelighed hinanden og resultaterne udebliver. I 1872 blev der fremsat første forslag om en jernbaneforbindelse mellem Slagelse og Næstved, men det resulterede ikke i en bane.

Den største begrundelse for Slagelse-Næstved banen, var at de rejsende fra Sydsjælland skulle via Roskilde for at komme til Fyn og Jylland. Forslaget blev vedtaget, men mere sker der heller ikke i den sag. Bortset fra at forslaget endte i et udvalg. Herefter blev forslaget genfremsat i hver eneste rigsdagssamling.

I lov nr. 55 af 12 april 1889 blev det besluttet at der skulle anlægges en jernbane fra Slagelse til Næstved. I selv samme lov blev var der også en tilladelse om at anlægge en sidebane fra Dalmose til Skælskør. Ud over Slagelse-Næstved banen, blev det valgt at flytte stationen i Slagelse, så placeringen blev mere optimal.

Ved anlæggelsen af Slagelse-Næstved banen brugte man som noget forholdsvis nyt at bruge gravemaskiner, hvor man til at betjene gravemaskiner havde hyret uddannet engelsk mandskab.

Vinteren 1890 - 1891 var ikke gunstig for anlægsarbejderne, hvilket betød at åbningen af Slagelse-Næstved banen blev udskudt til den 15. maj 1892 med 4 daglige tog i hver retning.

Vigtige stamdata for Slagelse-Næstved


Jernbanens længde i km 40,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1892.05.15
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1986
Jernbanen nedlagt1986
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m i grusballast, 1915-21 forstærket til 37 kg/m i stenballast, i 1960erne ny ombygning af sp
BallastGrus - senere Skærveballast
Hastighed max70 km/t, fra 1923: 90 km/t – hvor banen blev indhegnet
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Slagelse-Næstved havde følgende stoppestederBanekort over Slagelse-Næstved

Banekort fra Slagelse-Næstved (DSB).
Banekort fra Slagelse-Næstved (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 22. juni 2011 - LINK til kilde.


Slagelse Station (Sg) var Slagelse-Næstved banens første station

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.

I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:

 • Fornyelse af perron ved spor 2-5.
 • Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
 • 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
 • 2 nye B-spor.
 • 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
 • 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
 • 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
 • Nyt afvandingssystem på hele stationen.
 • Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
 • Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
 • Fjernelse af gammelt standeranlæg.
 • Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSdr.Stationsvej 28, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseSg
Højdeplacering over havet33,7 meter
GPS koordinater55.407318,11.348925

Billede af Slagelse Station.
Billede af Slagelse Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. april 2022
Download billede

Historisk kort over Slagelse Station
Slagelse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sludstrup Trinbræt (Sdt) lå 8,2 km. fra første station.

Sludstrup startede som billetsalgssted, ved Slagelse-Næstved Banens åbning den 15. maj 1892, og lå ca. én kilometer fra den ubetydelige landsby, den er opkaldt efter. Stationsbygningen var i én etage med tre fag. Bygningen var med høje smalle vinduer i "kommandoposten", en sjælden arkitektur for en station. Nord for stationsbygningen lå en bygning med retirade og et rum til brændeopbevaring. Station fik i det første driftsår et varehus af træ.

Sludstrup Billetsalgssted blev ophøjedes til station i 1912 og fik fuld ekspedition. At Sludstrup blev ophøjedes til station er formentlig af hensyn til herregården Falkensten og roetransporter til den nyåbnede sukkerfabrik "Vestsjælland" (Gørlev), selv om dennes roebanenet strakte sig ned mod Sludstrup. Ved ophøjelse til station i 1912 blev der bygget en portørbolig ved stationen og etableret et simpelt sikringsanlæg. Der blev ved samme lejlighed anlagt et side- og læssespor da DSB håbede at få roetransporter til sukkerfabrikken "Vestsjælland" (Gørlev), men her blev man skuffet, da fabrikken selv forlængede roebaner, som var mere konkurrencedygtige.

Stationen havde et yderst ringe opland og fik aldrig en større trafikal betydning og var i mange af sine senere leve år helt elendig. Ikke engang under krigene var der nævneværdig trafik til og fra stationen. Sludstrup Station har heller ikke tiltrukket nævneværdig bebyggelse, og lå relativ øde frem til nedlæggelsen.

Da det blev besluttet at nedlægge Sludstrup Station "på en gang", altså uden det ellers anvendte moratorium med en midlertidig hensygnende tilværelse som trinbræt, for at vænne publikum helt af med at benytte banen, blev der et ramaskrig fra byens beboere, der ellers efter trafiktallene at dømme helt havde glemt, at jernbanen kunne benyttes til befordring. Sludstrup Station blev nedgraderet til trinbræt i starten af 1959, og helt lukket den 1. december 1959, hvor postekspeditionen blev nedlagt samtidigt. Stationsbygningen blev solgt til privat beboelse, men blev nedrevet i 1982.


Byggeår1892
Åbnet1959
Nedlagt1959.12.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSdt
Højdeplacering over havet37,1 meter
GPS koordinater55.35486548360498,11.390742432781082

Billede af Sludstrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Sludstrup Trinbræt har ligget her.
Billede af Sludstrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Sludstrup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. februar 2009
Download billede

Historisk kort over Sludstrup Trinbræt
Sludstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flakkebjerg Trinbræt (Fk) lå 11,3 km. fra første station.

Flakkebjerg Station lå på Slagelse-Næstved banen ca. 2 kilometer nord for kirkelandsbyen Flakkebjerg, og den markerede begyndelsen på udviklingen af den lille lokalsamfund, kendt som Flakkebjerg Stationsby.

I 1898 blev Flakkebjerg beskrevet som en veludviklet by med en række faciliteter, herunder kirke, skole, andelsmejeri, mølle, jernbane- og telegrafstation. Lidt nord for byen lå desuden Flakkebjerg Opdragelsesanstalt for forvildede og forsømte drenge. På målebordskort fra det 20. århundrede ses yderligere et vandværk, forsamlingshus, lægebolig og fattighus.

I 1950'erne oplevede Flakkebjerg en fortsat vækst og udvikling, hvor byen husede to købmænd, en brugsforening, slagter, bager, læge, cykelsmed, smedeværksted, autoværksted og en tankstation. Flakkebjerg Station var hjertet af handel og transport i området og spillede en vigtig rolle for lokalsamfundets sammenhængskraft.

I 1966 blev Flakkebjerg Station nedgraderet til et trinbræt, hvilket markerede begyndelsen på afslutningen af dens rolle som jernbaneknudepunkt. Nedlæggelsen i 1971 symboliserede enden på en æra for Flakkebjerg Station og dens tilknyttede samfund. Den oprindelige stationsbygning eksister stadig på Flakkebjerg Stationsvej 3.

Selvom Flakkebjerg Station ikke længere er i drift, forbliver dens arv og betydning synlig i området. Den asfalterede cykel- og gangsti "Fodsporet" følger det gamle banetracé til Næstved, Skælskør og Slagelse og minder om den tidligere jernbaneforbindelse.

Da Holsteinborg Trinbræt blev nedlagt i 1969, blev Holsteinborg Trinbræt ene læskur flyttet til Flakkebjerg Trinbræt.


Byggeår1892
Åbnet1966
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlakkebjerg Stationsvej 3A, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseFk
Højdeplacering over havet34,4 meter
GPS koordinater55.327874,11.400199

Billede af Flakkebjerg Trinbræt.
Billede af Flakkebjerg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. marts 2023
Download billede

Historisk kort over Flakkebjerg Trinbræt
Flakkebjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalmose Station (Da) lå 15,4 km. fra første station.

Dalmose Station blev etableret som et centralt knudepunkt på Slagelse-Næstved banen samt sidebanen Skælskørbanen (1892-1971). Beliggende i det flade terræn syd for Vemmeløse, fik stationen sit navn efter Dalmose Kro, der lå 1 km vest for stationen på landevejen mellem Sorø og Skælskør. Kroen blev senere flyttet tættere på stationen, hvilket bidrog til udviklingen af Dalmose som lokalsamfund.

I 1898 beskrives Dalmose som et vigtigt knudepunkt med jernbanestation og kro. I løbet af det 20. århundrede udviklede Dalmose sig til en aktiv stationsby med forskellige faciliteter såsom mejeri, bageri og elværk. Fra 1896 havde Dalmose sin egen postadresse, og i 1916 fik byen postekspedition.

Dalmose voksede hurtigt til en livlig stationsby med banker, telegrafstation, telefoncentral, læge, dyrlæge, forskole, søndagsskole og privatskole. Håndværkere som slagtere, købmænd, tømrere, fragtmænd og skræddere etablerede sig, og et aktivt foreningsliv blomstrede op. Der var endda et missionshus, som senere er blevet nedrevet.

Dalmose er en by beliggende på Sydvestsjælland med 982 indbyggere (2023). Byen ligger 26 km nordvest for Næstved, 11 km nordøst for Skælskør, 19 km øst for Korsør og 16 km syd for Slagelse. Dalmose tilhører Slagelse Kommune og er en del af Region Sjælland.

Den asfalterede cykel- og gangsti "Fodsporet" følger det gamle banetracé til Næstved, Skælskør og Slagelse og udgør i dag en del af byens historiske arv. Stationsbygningen, beliggende på Stationsvej 4, står stadig som et symbol på fortiden.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 4A, 4261 Dalmose
StednavneforkortelseDa
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater55.293471,11.420270

Billede af Dalmose Station.
Billede af Dalmose Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. marts 2023
Download billede

Historisk kort over Dalmose Station
Dalmose Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holsteinborg Trinbræt (Hob) lå 18,5 km. fra første station.

Holsteinborg Trinbræt blev etableret i 1926 som et ønske fra Hyllested sogneråd. På trods af navnet var trinbrættet beliggende omkring 7 kilometer fra selve Holsteinborg Gods, hvilket kan virke en smule misvisende.

Holsteinborg Gods, en imponerende herregård, har en lang historie, der går tilbage til middelalderen. Beliggende på Vestsjælland nær Skælskør, har Holsteinborg været et centrum for landbrug, kultur og historie gennem århundrederne. Den imponerende herregård og dens omgivelser har været et symbol på adelens og godsejernes indflydelse og rigdom i regionen.

I 1960 blev Holsteinborg Trinbræt udvidet for at tillade stop på begge sider af Venslevvej, hvilket gjorde det lettere for togene at standse uden at forstyrre den lokale vejtrafik. Dette tiltag var en del af bestræbelserne på at forbedre den lokale transportservice og lette adgangen til og fra området.

Desværre blev Holsteinborg Trinbræt nedlagt i 1969, hvilket markerede enden på en æra af lokal jernbanetransport til og fra området. Trinbrættets nedlæggelse afspejlede ændringer i transportmønstre og prioriteter, samt en generel nedgang i brugen af lokaljernbanenettet i Danmark.

I 2011 blev trinbrættet nedrevet, hvilket markerede enden på dets fysiske tilstedeværelse i landskabet. Selvom trinbrættet ikke længere står, lever dets historie videre som en del af lokalhistorien og som et symbol på en tid, hvor jernbanen spillede en central rolle i lokalsamfundets liv.

Holsteinborg Trinbræt og dets tilknytning til Holsteinborg Gods er en del af det historiske stof, der udgør Danmarks kulturarv og fortæller historien om landets udvikling, transport og forbindelser gennem århundrederne.

Efter nedlæggelsen af Holsteinborg Trinbræt i 1969, blev trinbrættets ene læskur flyttet til Flakkebjerg, som var blevet til trinbræt i 1966.


Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969
Nedrevet2011
StednavneforkortelseHob
Højdeplacering over havet25,5 meter
GPS koordinater55.274463,11.453974

Billede af Holsteinborg Trinbræt.
Billede af Holsteinborg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. februar 2009
Download billede

Historisk kort over Holsteinborg Trinbræt
Holsteinborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandved Station (San) lå 23,0 km. fra første station.

Sandved Station, der blev indviet den 4. oktober 1870, repræsenterede et afgørende kapitel i den lokale transporthistorie. Arkitektonisk skabt af N.P.C. Holsøe, udgjorde stationen et symbol på moderniseringen og udviklingen af det danske jernbanenet i det 19. og 20. århundrede.

Inden jernbanen nåede Sandved, var byen Hårslev sogns mindste, men i 1910 blomstrede Sandved med et centrum der havde et væld af forretninger og andre virksomheder. I og med Sandved voksede, så blev Sandved Station tilpasset og udvidet med et større varehus i træ samtidig med at læssesporene blev forlænget.

Sandved Station var en nøglefaktor i denne udvikling. Stationsbygningen, oprindeligt i kun én etage, og mangen til Flakkebjerg, blev udvidet i 1919-1920 med en første sal, hvor stationsforstanderen fik en lejlighed, samt værelser til tjenestepiger og elever. Stueetagen indeholdt en imponerende forhal, kontorer, venteværelser og faciliteter til rejsegods, alt sammen med en elegant gulvbelægning i bornholmsk granit. Det var arkitekt Heinrich Wenck, som forestod ombygninge af Sandved Station. Postekspeditionen flyttede først til Sandved Station i 1938, hvor byen fik brevsamlingssted under Næstved postkontor.

Sandved Station var en del af Danmarks længste lige jernbanestrækning mellem Hårslev og Herlufsholm. Byen havde ikke kun jernbane- og telegrafstation, men også et blomstrende handelsliv med flere butikker og håndværkere. Jernbanen blev en vital forbindelse for byens økonomi og vækst.

Efter nedlæggelsen af jernbanen i 1971 og postkontorets lukning i 1971, gik Sandved ind i en ny æra. Stationsbygningen blev solgt, og området fik nye formål. I årene efter blev en veteranbane en kortvarig bruger af stationen og skinnerne, men den egentlige aktivitet og livet, som engang prægede området, aftog gradvist.

I dag er stationsbygningen en privatbolig, der stadig bærer minderne om en svunden tid. Cykel- og gangstien "Fodsporet" er anlagt på det gamle banetracé, og et madpakkehus formet som en togvogn står som et symbol på fortiden. Sandved fortsætter sin rejse gennem historien, men dens arv som et vigtigt knudepunkt mellem lokalsamfund og jernbanetransport vil altid være en del af dens identitet.


Byggeår1891
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
Arkitekt, som har stået for ombygningenHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 7, 4262 Sandved
StednavneforkortelseSan
Højdeplacering over havet20,1 meter
GPS koordinater55.264425,11.521006

Billede af Sandved Station.
Billede af Sandved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. april 2023
Download billede

Historisk kort over Sandved Station
Sandved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hyllinge Station (Yl) lå 27,9 km. fra første station.

Hyllinge Station, bygget i 1870 af den anerkendte arkitekt N.P.C. Holsøe, udgjorde et centralt element i den regionale transportinfrastruktur. Åbnet den 4. oktober 1870 som en del af Slagelse-Næstved-banen, blev stationen et vigtigt knudepunkt for Hyllinge og det omkringliggende samfund.

Hyllinge Station blev opført i den velkendte stil med fem fag og én etage, typisk for stationer af den æra. I 1919 gennemgik stationen en ombygning, hvor det mekaniske signalanlæg blev installeret, og et signalhus blev opført, i stil med Flakkebjerg Station. Stationen havde et læssespor på samme side som bygningen samt et blindspor i den modsatte ende. Efter årene blev sporforbindelserne gradvist fjernet, og i dag findes kun minder om den tidligere funktion.

Hyllinge er en lille by beliggende i det maleriske Sydsjælland. Med sine 455 indbyggere (2023) er byen en del af Næstved Kommune og har en rig historie, der strækker sig tilbage i tiden. Navnet Hyllinge antyder en tilknytning til hyldetræet eller refererer til det oldnordiske udtryk "hulvænget", hvilket beskriver byens placering i en dal.

Byen trivedes omkring Hyllinge Station, der tjente som et centrum for lokal handel og kommunikation. I 1898 beskrives Hyllinge som en levende by med en kirke, skole, forsamlingshus, sparekasse, andelsmejeri, mølle og selvfølgelig jernbanestation med telegrafstation. Denne beskrivelse giver et indblik i byens dynamiske karakter og dens rolle som et lokalt samlingspunkt.

Efter nedlæggelsen af jernbanen i 1971 og postkontorets lukning i 1971, gik Hyllinge ind i en ny æra. Stationsbygningen blev privatiseret og området fik nye formål. I dag står stationsbygningen som en privatbolig og bærer stadig minderne om en svunden tid. Den asfalterede cykel- og gangsti "Fodsporet" er anlagt på det gamle banetracé og er et populært rekreativt område for lokalbefolkningen.

Hyllinge Station forbliver et symbol på fortidens transportnetværk og en påmindelse om byens historie. Selvom jernbanen ikke længere er en del af hverdagen, er dens arv stadig synlig i byen og dens omgivelser, og den fortsatte eksistens af stationsbygningen tjener som et monument over fortidens glans.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseHyllinge Stationsvej 1, 4700 Næstved
StednavneforkortelseYl
Højdeplacering over havet19,1 meter
GPS koordinater55.259772,11.598833

Billede af Hyllinge Station.
Billede af Hyllinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. april 2023
Download billede

Historisk kort over Hyllinge Station
Hyllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fodby Station (Fy) lå 32,8 km. fra første station.

Fodby Station, beliggende 1 km nord for landsbyen Fodby og blev opført i 1870 efter design af den anerkendte arkitekt N.P.C. Holsøe, åbnede stationen officielt den 4. oktober samme år. Fodby Station startede som et holdeplads og først blev en fuldgyldig station i 1917. Fodby Station lå meget øde uden det store opland og kom derfor ikke til at spille en afgørende rolle for lokalsamfundet.

Fodby Station var oprindeligt en simpel holdeplads, men udviklede sig senere til en betjent station. Bygningens struktur lignede meget andre stationer i området, især Sludstrup Station, og i 1901 blev der tilføjet et omløbsspor med blindspor i begge ender på samme side som ekspeditionsbygningen. Yderligere udvidelser fandt sted i 1917, hvor krydsningsspor og sikringsanlæg blev installeret i takt med Fodby's forfremmelse til en betjent station.

Desværre led Fodby Station samme skæbne som mange andre mindre stationer, da den blev nedlagt med sommerkøreplanens ikrafttræden i 1963 på grund af begrænset brug. Denne nedlæggelse markerede enden på et kapitel i jernbanens historie i Fodby og det omkringliggende område. Efter nedlæggelsen blev stationsbygningen omdannet til en privatbolig, og dens rolle som et centrum for lokalsamfundet blev hurtigt glemt.

Fodby er et landsbyområde kendt for sine smukke bindingsværkshuse, vidtstrakte marker og tætte naboskab. Gennem tiden er der i dette område udsprunget flere små virksomheder. Nogle eksisterer stadig, og de har alle været med til at skabe det fællesskab, som stadig kendetegner byen i dag.

I dag er stationsbygningen i Fodby privatbolig.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1963.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStations Alle 4, 4700 Næstved
StednavneforkortelseFy
Højdeplacering over havet17,9 meter
GPS koordinater55.255362,11.674717

Billede af Fodby Station.
Billede af Fodby Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 - Fodby Station
Bygningsnavn:Fodby Jernbanestation
Sted:Danmark, Sjælland, Fodby
Vejnavn:Stations Alle
Lokalitet:Fodby
Postnummer:4700
By:Næstved
Sogn:Fodby
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L04417_012.tif


Historisk kort over Fodby Station
Fodby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ladby Sjælland Trinbræt (Lat) lå 34,5 km. fra første station.

Ladby Sjælland Trinbræt var beliggende 1 km syd for landsbyen Ladby på Sjælland.

Ladby Sjælland Trinbræt blev etableret i 1928 ved vogterhus nummer 25. Dets placering nær landsbyen Ladby. Navnet "Ladby Sjælland" blev valgt for at undgå forveksling med en anden Ladby, der lå på Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane på Fyn.

Ladby Sjælland Trinbrættet fungerede som et vigtigt transportmiddel for de lokale beboere i Ladby og omkringliggende områder. Ladby Sjælland Trinbræt lå øde med et sparsomt opland og fik ikke betydning for den nærliggende landsby Ladby. Ladby Sjælland Trinbræt blev nedlagt den 21. maj 1955. Nedlæggelsen afspejlede ændringer i transportmønstre og en generel tilbagegang i brugen af ​​lokalbaner til fordel for andre transportformer.

Ladby er en lille landsby beliggende på Sjælland, der har været hjemsted for et tæt sammensat lokalsamfund gennem årene.


Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1955.05.21
NedrevetTrinbræt nedrevet, men vogterhus 25 eksisterer stadig
StednavneforkortelseLat
Højdeplacering over havet20,4 meter
GPS koordinater55.25267240358939,11.716540434384134

Billede af Ladby Sjælland Trinbræt.
Billede af Ladby Sjælland Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1959 -
Sted:Danmark, Sjælland, , Ladby
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1959

Id:B08843_013.tif


Historisk kort over Ladby Sjælland Trinbræt
Ladby Sjælland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Suså Jernbanebro lå 38,9 km. fra første station.

Jernbanebroen, der strækker sig over Susåen, står som et ikonisk symbol på jernbanens udvikling og betydning for infrastrukturen i Danmark. Bygget i 1891, har broen været en central del af transportnetværket mellem Næstved og Slagelse.

I sommeren 1890 gik arbejdet i gang med at forberede opførelsen af broen over Susåen. Arbejderne var travlt beskæftiget med at etablere fundamentet af kampesten til bropillerne, og broens konstruktion tog gradvist form under nøje tilsyn og planlægning.

Inden åbningen af banestrækningen mellem Næstved og Slagelse i maj 1892 blev jernbanebroen prøvebelastet for at sikre dens styrke og stabilitet. To lokomotiver og flere personvogne blev placeret på broen for at teste dens bæreevne, og den bestod testen med succes, hvilket bekræftede dens egnethed til togdrift.

Jernbanebroen, der strækker sig over Susåen, er konstrueret hovedsageligt af granit og jern og har et imponerende spænd på 25 meter, hvilket giver passage til togene med tilstrækkelig clearance over vandspejlet, der er 10 meter under broen. Susåen, som den krydser, er Sjællands største vandsystem og en af Danmarks længste åer, hvilket understreger broens strategiske placering og betydning.

I løbet af årene har jernbanebroen modtaget omfattende vedligeholdelse og renovering for at sikre dens strukturelle integritet og levetid. En renovering til en pris af 1,5 millioner kroner inkluderede sandblæsning og maling af broens stålkonstruktion for at forlænge dens levetid med yderligere 50 år.

I forbindelse med anlæggelsen af "Fodsporet" i 2011 gennemgik jernbanebroen en omfattende restaurering. Den blev sandblæst, malet, og en betydelig del af de oprindelige sveller blev genbrugt, hvilket bevarede broens historiske karakter og samtidig forbedrede dens strukturelle integritet.

Jernbanebroen over Susåen forbliver ikke blot et teknisk mesterværk, men også et symbol på Danmarks jernbanes historie og fortsatte betydning for transportinfrastrukturen. Den står som et minde om fortiden og en påmindelse om jernbanens afgørende rolle i landets udvikling.


Byggeår1891
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1986
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet8,7 meter
GPS koordinater55.24917661923677,11.754150817228735

Historisk kort over Suså Jernbanebro
Suså Jernbanebro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station (Næ) var Slagelse-Næstved's endestation og lå 41,1 km. fra første station.

Næstved Station, med sin stolte historie og betydelige rolle i byens udvikling, står som et symbol på Næstveds forbindelse med omverdenen gennem årene. Fra sin oprindelse i 1870, tegnet af den anerkendte arkitekt Charles Julius Sophus Abrahams, til dens nuværende status som et vigtigt knudepunkt i det danske jernbanenet, har Næstved Station set og formet byens udvikling på utallige måder.

Næstved Station blev etableret som en del af Den Sjællandske Sydbane, der strakte sig fra Roskilde til Næstved og videre til Masnedsund. Åbnet den 4. oktober 1870, blev stationen hurtigt et centrum for handel, transport og rejseaktivitet i regionen. Dens betydning voksede yderligere med tilføjelsen af Slagelse-Næstved banen i 1892 og Præstø-Næstved Banen i 1900, hvilket udvidede dens forbindelser til andre byer og områder i nærheden.

I løbet af årene gennemgik stationen flere ombygninger og moderniseringer for at imødekomme den stigende efterspørgsel og de skiftende behov i jernbanetransporten. Ombygninger i 1891-1892, 1921 og 1940-1943, under ledelse af dygtige arkitekter som Sigurd Christensen og K.T. Seest, bidrog til stationens strukturelle udvikling og funktionalitet.

Næstved Station har altid været mere end bare et stop på en jernbanelinje. Den har været et symbol på byens åbenhed mod omverdenen og dens vilje til at integrere sig i det nationale og internationale netværk af transport og handel.

Med etableringen af en havn i 1938, forbundet med en havnebane fra Næstved Station, åbnede byen sig yderligere mod søtransport og udviklede nye handelsruter og forbindelser. Selvom planerne om en bane til Karrebæksminde aldrig blev realiseret af militære årsager, fortsatte Næstved med at være en vigtig knudepunkt for transport og handel i regionen.

Selvom visse banestrækninger som Præstøbanen og Slagelse-Næstved banen blev nedlagt i løbet af årene, markerede disse begivenheder også begyndelsen på nye kapitler i Næstveds historie. Nedlæggelsen af disse strækninger åbnede muligheder for byens udvikling på andre områder og understregede behovet for at tilpasse sig skiftende transportmønstre og behov.

I dag forbliver Næstved Station et livligt knudepunkt for passagerer, gods og kultur. Dens betydning som et centralt samlingspunkt i byen afspejles i dens moderne faciliteter, der omfatter restauranter, butikker og kunstinstallationer. Renoveringer og moderniseringer sikrer, at Næstved Station forbliver relevant i en stadig skiftende verden og fortsætter med at spille en central rolle i byens liv og udvikling.

Næstved Station er ikke bare et symbol på byens fortid; det er en levende forbindelse til dens fremtid. Med sine historiske rødder og moderne faciliteter forbliver det et centrum for aktivitet, handel og kultur og et symbol på Næstveds åbenhed og forbindelse til verden omkring den.


Andre navne og stavemåderFør 1881<>1886 Nestved.
Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
Arkitekt, som har stået for ombygningenK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.231175,11.767178

Billede af Næstved Station.
Billede af Næstved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Næstved Station
Næstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Slagelse-Næstved

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Toget går via Dalmose: Slagelse-Næstved og Skælskør-Banen gennem 100 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Toget går via Dalmose: Slagelse-Næstved og Skælskør-Banen gennem 100 år
Henning Pedersen og Ole-Chr. M. Plum
1992
96

Bane Bøger
87-88632-38-5
Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9