Nykøbing Falster-Gedser - operatør: DSB

Gjedser Jernbane eller Gedserbanen. I 1883 henvendte den danske regering sig til C. F. Tietgen og foreslog ham, at han selv skulle modtage koncession på anlæg af Gjedser Jernbane og havnen i Gedser. Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab skulle forpagte anlægget mod en årlig afgift på 120.000 kr. På det grundlag fik Tietgen koncessionen den 29. maj 1884 for 80 år. Koncessionen bestemte at Gjedser Jernbane og havnen i Gedser skulle være færdig den 1. juli 1886.

Gjedser Jernbane åbnede 1. juli 1886 strækningen Nykøbing Falster-Gedser, som var i alt 23 km lang. Oprindelig havde strækningen kun 2 mellemstationer: Væggerløse 6 km. og Fiskebæk 15 km. fra Nykøbing Falster Station. I 1888 oprettedes et trinbræt 17 km. fra Nykøbing Falster med privat sidespor for "Interessentskabet Gedesby Læssespor" for læsning af sukkerroer til Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster. Trinbrættet fik navn efter landsbyen Gedesby, som ligger 2 km. længere mod syd. 11 km. fra Nykøbing Falster blev der i 1887 oprettet en holdeplads Marrebæk ved landsbyen af samme navn oprettet. Også her var der etableret sidespor fra 1929. Fra Gedser var der fra 1886 færgeforbindelse via Warnemünde til Berlin og det øvrige udland.

Som led i opbygningen af de internationale forbindelser blev strækningen Orehoved-Gedser forpagtet af DSB fra 1. januar 1893. Derved fik DSB kontrol med den gennemgående forbindelse til Tyskland. Gjedser Jernbane A/S var et selvstændigt jernbaneselskab indtil 1960'erne, hvor selskabet likvideredes og overgik til DSB. Det havde dog ikke haft nogen praktisk betydning siden DSB forpagtet banen fra 1. januar 1893.


Vigtige stamdata for Nykøbing Falster-Gedser


Jernbanens længde i km 22,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 23. maj 1873 - LOV nr 71
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %0 %
Dato for Koncession1884.05.29
Jernbanen åbnet1886.07.01
Persontrafik nedlagt2009.12.12
Godstrafik nedlagt2009.12.12
Jernbanen nedlagt2009.12.12
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max75 km/t
DSB banenummer3
El driftNej
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Bane statusLokalbane

Nykøbing Falster-Gedser har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
18932009.12.12Danske StatsbanerDSB
1886.07.011893Gjedser JernbaneGJ

Nykøbing Falster-Gedser havde følgende stoppestederBanekort over Nykøbing Falster-Gedser

Kort over benestrækningen: Nykøbing Falster-Gedser (DSB)
Kort over benestrækningen: Nykøbing Falster-Gedser (DSB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 28. juni 2011 - LINK til kilde.


Nykøbing Falster Station (Nf) var Nykøbing Falster-Gedser banens første station

Den 22. august 1872 blev jernbanen mellem Nykøbing og Orehoved indviet. Der var via Orehoved der var færgeoverfart til Sjælland ved Masnedsund. Efter opførelse af den første Masnedsundbro mellem Sjælland og Masnedø I 1884 blev færgeoverfarten afkortet til Masnedø-Orehoved og med indvielsen af Storstrømsbroen i 1937 fik Nykøbing Falster direkte forbindelse med Sydbanen på Sjælland.

I 1875 blev den gamle jernbanebro over Guldborgsund indviet, og Nykøbing fik forbindelse med Lollandsbanen (Guldborgsund-Maribo-Nakskov og (Guldborgsund-Maribo-Rødby), der var åbnet den 1. juli 1874.

Den 1. juli 1886 blev Gedserbanen (Nykøbing Falster-Gedser 1886-2009) indviet med udspring fra Nykøbing Falster station.

Den 15. december 1910 blev Stubbekøbing banen (Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen 1910-1966) indviet med Nykøbing Falster station som et vigtigt knudepunkt med en meget kompleks station med mange tilbygninger og sporændringer og der var ikke plads til udvidelsen da Fugleflugtslinien blev vedtaget.

Den 14. maj 1963 blev Fugleflugtslinjen indviet (Nykøbing Falster-Rødby færge). Den omfattede bl.a. en ny direkte jernbanelinje Nykøbing Falster-Rødby Færge. I samme forbindelse fik Nykøbing sin nuværende stationsbygning, der er i samme byggestil som bl.a. Holbæk, Vojens og Skive Station. Den gamle stationsbygning blev nedrevet ved denne lejlighed.

Nykøbing Falster Station er i dag et centralt knudepunkt for transporten på Lolland-Falster, med forbindelse til København, Hamborg og med Lollandsbanen.

Nykøbing Falster første Station blev nedrevet i 1961 for at gøre plads til byggeriet af den nye station.


Byggeår1962
Åbnet1963.05.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 2, 4800 Nykøbing F
StednavneforkortelseNf
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater54.767161,11.877553

Billede af Nykøbing Falster Station.
Billede af Nykøbing Falster Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. juni 2022
Download billede

Historisk kort over Nykøbing Falster Station
Nykøbing Falster Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Væggerløse Trinbræt (Vø) lå 6,6 km. fra første station.

Væggerløse startede som station, men blev nedsat til trinbræt den 22. maj 1969.

Den Lolland-Falsterske Avis NyDag skrev følgende den 15. maj 1966:


Væggerløse og Marrebæk stationer som trinbræt

     Som led i den rationalisering, som statsbanerne er i færd med at gennemføre, nedlægges Væggerløse og Marrebæk stationer, og stedet nedvurderes som trinbrætter. Det vil sige, at togene fra og med køreplanskiftet den 22. maj kun standser, hvis der er rejsende at optage eller afsætte.
     Billetsalg og ekspedition af rejsegods vil derpå ske i togene, mens ekspeditionen af banepakker og stykgods sker fra Nykøbing F. station, idet dette transporteres med lastbiler.
     Fra same dato ophører ekspedition af gods og levende dyr fra de to stationer.


Væggerløse Stationsbygning blev frasolgt som privat bolig i 1970.


Byggeår1886
Åbnet1969.05.22
Nedlagt1974
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektRosendahl
AdresseStationsvej 1, 4873 Væggerløse
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater54.716327,11.914352

Billede af Væggerløse Trinbræt.
Billede af Væggerløse Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. november 2008
Download billede

Historisk kort over Væggerløse Trinbræt
Væggerløse Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Marrebæk Sidespor (Mæ) lå 11,0 km. fra første station.

Marrebæk Trinbræt åbnede i 1887, året efter Nykøbing Falster-Gedser banens åbning den 1. juli 1886. Banen var fra starten drevet af Gjedser Jernbane, men DSB overtog driften af Gjedser Jernbane i 1893. Ved overtagelse af banen fulgte Marrebæk Trinbræt med, trods det at DSB ikke var særligt begejstrede for ubetjente standsningssteder, fortsatte Marrebæk Trinbræt som trinbræt frem til 1901, hvor der etableredes billetsalgssted i vogterhuset på Marrebæk Søndrevej. Ved samme lejlighed blev der opført en lille ventebygning ved standsningsstedet. Vogterhuset lå syd for Marrebæk Søndrevej og ventebygning lå nord for.

Marrebæk Billetsalgssted fik side- og læssespor i 1929 for at kunne tilgodese roetransporterne ind til Nykøbing Sukkerfabrik.

Den lille og efterhånden nedslidte oprindelige ventebygning blev i 1954 erstattet af en moderne stationsbygning med venterum, kontor og et lille rum til stykgods.

I 1959 blev der etableredes fjernstyring på efter Nykøbing Falster-Gedser banens og Marrebæk Billetsalgssteds dækningssignaler blev ved samme lejlighed fjernet. Trods det at Marrebæk Billetsalgssted nu havde mindre relevans, så oprykkedes billetsalgsstedet samme år, af tariftekniske grunde, til "rigtig" station. Marrebæk Billetsalgssted var anlagt i et sparsomt opland og op igennem 1960'erne forsvandt trafikken så meget at Marrebæk Billetsalgssted blev nedsat til trinbræt den 22. maj 1966. Marrebæk Trinbræt blev nedlagt i 1971 og sidesporet blev nedlagt i 1975.

Den Lolland-Falsterske Avis NyDag skrev følgende den 15. maj 1966:


Væggerløse og Marrebæk stationer som trinbræt

Som led i den rationalisering, som statsbanerne er i færd med at gennemføre, nedlægges Væggerløse og Marrebæk stationer, og stedet nedvurderes som trinbrætter. Det vil sige, at togene fra og med køreplanskiftet den 22. maj kun standser, hvis der er rejsende at optage eller afsætte.

Billetsalg og ekspedition af rejsegods vil derpå ske i togene, mens ekspeditionen af banepakker og stykgods sker fra Nykøbing F. station, idet dette transporteres med lastbiler.

Fra same dato ophører ekspedition af gods og levende dyr fra de to stationer.

Den oprindelige ventebygning fra Marrebæk Trinbræt eksisterer endnu, og findes i dag i sommerhusområde ved Sildestrup Strand.

Marrebæk Billetsalgsstedhovedbygning fra 1954 blev nedrevet i slutningen af 1980'erne.


Byggeår1887
Åbnet1971
Nedlagt1975
NedrevetNedrevet
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet10,1 meter
GPS koordinater54.678398,11.899018

Billede af Marrebæk Sidespor - Sidespor er nedrevet, men Marrebæk Sidespor har ligget her.
Billede af Marrebæk Sidespor - Sidespor er nedrevet, men Marrebæk Sidespor har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. november 2008
Download billede

Historisk kort over Marrebæk Sidespor
Marrebæk Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fiskebæk Station (Fi) lå 15,0 km. fra første station.

Fiskebæk Station, en af ​​de ældre jernbanestationer i regionen, har en rig historie og en betydelig rolle i lokalsamfundets udvikling langs Gedserbanen. Stationen, der blev opført i 1886, åbnede dørene for rejsende den 1. juli samme år og blev et knudepunkt for lokalbefolkningen såvel som for handel og transport.

Fiskebæk Station havde vigespor for togkrydsning og fik siden et sidespor for læsning af sukkerroer til fabrikken i Nykøbing.

Beliggende på jernbanestrækningen Nykøbing - Gedser, som blev anlagt i perioden 1885-1886, og var initieret af C.F. Tietgen, for at forbinde Nykøbing Falster med Gedser og kom til at spille en afgørende rolle i områdets udvikling.

At det blev Fiskebæk og ikke den større sogneby Skelby, der fik stationen, skyldes formentlig, at Fiskebæk lå nærmere Gedsergård, hvis ejer geheimeetatsråd Edward Tesdorpf var stor fortaler for baneprojektet.

Stationen blev valgt til at tjene som et centralt knudepunkt på grund af dens strategiske beliggenhed nær Gedsergård og bekvem adgang til de omkringliggende samfund, herunder Væggerløse. Mens Gedserbanen altid var mindre i omfang, spillede den en afgørende rolle i at lette transporten af både passagerer og gods mellem regionens byer og havne.

Fiskebæk Station, med sin karakteristiske rødstensarkitektur, udgjorde et vigtigt kulturmiljø i området. Stationens anlæg, herunder stationsbygningen, toiletbygningen, pakhuset og banevogterhuset, står som vidnesbyrd om fortidens jernbanetrafik og dets indflydelse på lokalsamfundet. Disse bygninger blev opført ved banens anlæggelse.

I løbet af årene blev Fiskebæk Station et socialt samlingspunkt og et symbol på samfundets sammenhold. Lokalbefolkningen samledes her, og stationen var et vigtigt knudepunkt for handel, kommunikation og kulturel udveksling. Endda en del af den berømte film "Ved Vejen", baseret på Herman Bangs novelle, blev filmet på Fiskebæk Station, hvilket understreger dens kulturelle og historiske betydning.

Desværre, i 1974, blev Fiskebæk Station nedlagt som følge af ændringer i jernbanetrafikken, og lokalbefolkningen mistede et centralt element i deres dagligdag. Men selvom stationen ikke længere er i drift, står dens bygninger stadig som et symbol på fortiden og er en påmindelse om det vigtige bidrag, som jernbanen har haft til udviklingen af lokalsamfundet langs Gedserbanen.


Fiskebæk Station lagde kulisser til i filmatiseringen af Herman Bang's roman "Ved Vejen" fra 1988.


Byggeår1886
Åbnet1886.07.01
Nedlagt1974
NedrevetEksisterer stadig
AdresseFiskebæk Stationsvej 6B, 4874 Gedser
StednavneforkortelseFi
Højdeplacering over havet3,1 meter
GPS koordinater54.643277,11.902436

Billede af Fiskebæk Station.
Billede af Fiskebæk Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 - Fiskebæk Station
Bygningsnavn:Fiskebæk Station
Sted:Danmark, Falster, Fiskebæk
Vejnavn:Fiskebæk Stationsvej
Husnummer:6
Lokalitet:Fiskebæk
Postnummer:4874
By:Gedser
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L04371_009.tif


Historisk kort over Fiskebæk Station
Fiskebæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gedesby Trinbræt (Gdb) lå 17,9 km. fra første station.

Gedesby Trinbræt blev bygget i 1886 som en del af den historiske Nykøbing Falster-Gedser-strækning, blev Gedesby Trinbræt en afgørende del af regionens transportinfrastruktur og et centrum for lokalbefolkningen.

Gedesby Trinbræt åbnet den 1. juli 1886 som en del af Gedserbanen, der var en del af den oprindelige Sydbane, blev Gedesby Trinbræt en vigtig knudepunkt for togtrafikken, der gik til Tyskland. Dets strategiske beliggenhed og forbindelse til større byer gjorde det til et travlt og livligt sted, hvor rejsende og gods blev transporteret frem og tilbage.

I løbet af det 20. århundrede så Gedesby en betydelig udvikling. Byen blev beskrevet som et levende samfund med en kirke, skole, forsamlingshus, mølle og jernbaneholdeplads. Fattiggården, som var et alderdomshjem, lå syd for grænsen mellem Gedesby og Skelby sogne og var et centralt element i det lokale sociale velfærdssystem.

Desværre, med åbningen af Fugleflugtslinjen til Rødbyhavn i 1963, mistede Gedserbanen gradvist sin betydning. Gedesby Trinbræt blev nedlagt i 1971 og efterfølgende fjernet.


Byggeår1886
Åbnet1886.07.01
Nedlagt1971
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGdb
Højdeplacering over havet8,5 meter
GPS koordinater54.618357,11.915814

Billede af Gedesby Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gedesby Trinbræt har ligget her.
Billede af Gedesby Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gedesby Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. november 2008
Download billede

Historisk kort over Gedesby Trinbræt
Gedesby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gedser Station (Ge) var Nykøbing Falster-Gedser's endestation og lå 22,9 km. fra første station.

Gedser sidste stationsbygningen er opført 1903 efter tegninger af Heinrich Wenck og var Gedserbanens endestation frem til lukningen den 12. december 2009 med køreplansskiftet 2009/10. Stationshallen er udstyret med både tårne og skydeskår. Fra sydgavlen strakte sig to perrontag langs sporene.

Siden 2012 har Gedser Station eksisteret under navnet: "SCANDLINES PORTALEN", efter en meget målrettet, og vellykket ombygning. Den tidligere station trænger til et "brush up", men fungerer fremragende til formålet. På et stykke spor tæt ved, er der placeret en tidligere DSB F-Maskine.

I 1986 udmeldte DSB at de ville forlade det store remiseområde i Gedser. Remiseområdet blev overtaget af en gruppe borgere og jernbaneentusiaster, som dannede Bevaringsforeningen Gedser Remise. Gedser Remise udstiller en større mængde historisk jernbanemateriel og har kørt veterantog mellem Gedser og Nykøbing F. I dag er Gedserbanens spor i så dårlig stand at veterantogskørslen er indskrænket til kørsel med lettere tog/skinnebus. Som erstatning tilbyder foreningen ture rund i gaderne med Remise Expressen, som er en perrontraktoren med 2 vogne.

Gedser Station blev brugt til udendørsscenerne fra Korsbæk Station i tv-serien Matador, hvor andre af scenerne blev optaget på Skævinge Station. Jernbanerestauranten i Matador har dog aldrig eksisteret på hverken Gedser eller Skævinge station.

I september 2016 ankom kommandoposten fra Olsen-banden på sporet (1975). Kommandoposten blev populært kaldet Det gule palæ, der oprindeligt stod ved rangersporene i Københavns Sydhavn, er nu blevet genopført og nyrestaureret og står ved Gedser remisen.


Andre navne og stavemåderFør 15.05.1931 Gjedser, før __.__.1914 Gjedser Færgehal i publikumskøreplanerne. I visse internationale køreplaner også senere (fx i 1939).
Byggeår1903
Åbnet1903.09.30
Nedlagt2009.12.12
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevejen 1, 4874 Gedser
StednavneforkortelseGe
Højdeplacering over havet2,5 meter
GPS koordinater54.574021,11.925008

Billede af Gedser Station.
Billede af Gedser Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. november 2008
Download billede

Historisk kort over Gedser Station
Gedser Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Nykøbing Falster-Gedser

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6