Svendborg-Nyborg Banen - (SNB)


Banen var allerede på bedding i 1822, men hensynet til andre baner gjorde at den først blev realitet ved loven i 1894. Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab, der stod for åbningen af banen den 1. juni 1897, havde en samlet aktiekapital på 2,37 millioner kroner. Staten var storaktionær i selskabet med 50 procent af aktierne.

Svendborg Amtskommune holdt aktier for 291.000 kroner og Svendborg købstadskommune 266.400 kroner. Nyborg købstadskommune og 9 landkommuner tegnede sig for i alt 540.200 kroner af aktiekapitalen. De private aktionærer i selskabet havde tegnet aktier for i alt 86.800 kroner, heraf stammede 41.800 kroner fra grev Moltke Hvidtfeldt til Glorup.

Den oprindeligt antagede anlægskapital blev overskredet med 30 procent men anlægssummen pr. kilometer på omkring 63.000 kroner var mindre end ved f.eks. Odense - Svendborg banens 75.500 kroner. Interessant var at SNB i starten arbejdede som et uafhængigt selskab, man havde endda sin egen station i Svendborg beliggende lige ved siden af SFJ's station.

Meget hurtigt efter åbningen begyndte SFJ og SNB at samarbejde for ikke at blive kastet ud i en ødelæggende indbyrdes konkurrence.
SNB blev i 1902 bortforpagtet til Sydfynske Jernbaneselskab ved Svendborg Amt og statens mellemkomst. I de berørte købstæder, herunder specielt Svendborg, var interessen for dette meget begrænset. Man var bange for at SFJ var for domineret af Odense og at det på længere sigt ville skade Svendborg.

Da SNB reelt blev overtaget af SFJ overgik alt rullende materiel også til dette selskab, herunder de fire Jung maskiner der blev leveret i 1897. Disse maskiner blev ombygget på SFJ's værksteder i starten af 1920'erne og endte deres dage som DSB litra AF i årene 1952 - 1954. 1. april 1949 blev Sydfynske Jernbaneselskab overtaget af staten. SNB bevarede sin status som privatbane men med staten som forpagter.

For banens brugere var der to mærkbare forskelle. Den første var priserne der faldt betydeligt både for person og gods. Den anden var standarden på materiellet blev dårligere. Det var tydeligt at man var blevet en sidebane i de mægtige statsbaner hvis interesse for strækningen var direkte proportional med afstanden til hovedstaden.

Banen blev nedlagt i 1964 mere som resultat af poltik end af sund fornuft. Banen var, bortset fra en strækning på 15 kilometer, i god teknisk stand. Men Amtmand Friis Jespersen der var bestyrelsesformand og direktør var ikke meget for jernbaner og gjorde ikke modstand da nedlæggelse kom på tale. Det var således en ansat embedsmand og ikke en demokratisk valgt forsamling der besluttede at det sydøstlige Fyn kunne klare sig uden en jernbane.
Kun Svendborg gjorde sig nogle anstrengelser for at bevare banen hvilket som det fremgår var forgæves.


Vigtige stamdata for Svendborg-Nyborg Banen (SNB) jernbanen

Jernbanens længde i km37,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1894.12.22
Jernbanen åbnet1897.06.01
Persontrafik nedlagt1964.05.30
Godstrafik nedlagt1964.05.30
Jernbanen nedlagt1964.05.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Svendborg-Nyborg Banen (SNB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Svendborg SNB Station0,0 km
Stedet er fotograferet Christiansminde Trinbræt1,8 km
Stedet er fotograferet Holmdrup Station (Hms)4,8 km
Stedet er fotograferet Skårup Station (Sks)7,1 km
Vejstrup Station (Vps)9,7 km
Stedet er fotograferet Oure Station (Ors)11,4 km
Stedet er fotograferet Gudme Station (Gus)15,1 km
Hesselager Station (Hrs)18,1 km
Rygaard Station (Rds)20,6 km
Glorup Trinbræt22,0 km
Stedet er fotograferet Øksendrup Station23,9 km
Frørup Station (Fps)26,1 km
Stedet er fotograferet Slude Holdeplads (Sds)28,2 km
Kogsbølle Trinbræt (Kgs)30,7 km
Stedet er fotograferet Bynkel Holdeplads32,4 km
Stedet er fotograferet Nyborg Lokal Station36,9 km
Stedet er fotograferet Nyborg Station (Ng) [1891-1997]37,7 km

Svendborg SNB Station var Svendborg-Nyborg Banen banens første station

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseFrederiksgade 12, 5700 Svendborg
Højde placering over havet3,6 meter
GPS koordinater55.059282,10.612746
Svendborg SNB Station.
Svendborg SNB Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2015.04.04 16:50:52

Kort over Svendborg SNB Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Svendborg SNB Station

Historisk kort over Svendborg SNB Station
Svendborg SNB Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Christiansminde Trinbræt lå 1,8 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
NedrevetNedrevet (Perronkant er bevaret)
GPS koordinater55.060884,10.638439
Christiansminde Trinbræt.
Christiansminde Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2011.04.09 13:33:02

Kort over Christiansminde Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Christiansminde Trinbræt

Historisk kort over Christiansminde Trinbræt
Christiansminde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmdrup Station (Hms) lå 4,8 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseHolmdrup Huse 15, 5881 Skårup Fyn
StednavneforkortelseHms
Højde placering over havet46,2 meter
GPS koordinater55.073668,10.670630
Billede af Holmdrup Station.
Billede af Holmdrup Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 11:45:29

Kort over Holmdrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holmdrup Station

Historisk kort over Holmdrup Station
Holmdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skårup Station (Sks) lå 7,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
Nedrevet1960erne
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseSks
GPS koordinater55.090109,10.690275

Skårup station blev nedrevet kort tid efter banens nedlæggelse i 1964.

Skårup station er nedrevet - nu er der bank og brugs.
Skårup station er nedrevet - nu er der bank og brugs. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.01

Kort over Skårup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skårup Station

Historisk kort over Skårup Station
Skårup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejstrup Station (Vps) lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1896
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 5, 5882 Vejstrup
StednavneforkortelseVps
Højde placering over havet55,6 meter
GPS koordinater55.110045,10.710347
Kort over Vejstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vejstrup Station

Historisk kort over Vejstrup Station
Vejstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Oure Station (Ors) lå 11,4 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseMånevænget 8, 5883 Oure
StednavneforkortelseOrs
Højde placering over havet51,8 meter
GPS koordinater55.124775,10.719198
Oure Station.
Oure Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1950

Kort over Oure Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Oure Station

Historisk kort over Oure Station
Oure Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gudme Station (Gus) lå 15,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 12, 5884 Gudme
StednavneforkortelseGus
Højde placering over havet57,1 meter
GPS koordinater55.153156,10.703145
Gudme Station.
Gudme Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1950

Kort over Gudme Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gudme Station

Historisk kort over Gudme Station
Gudme Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hesselager Station (Hrs) lå 18,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTjørnevej 9, 5874 Hesselager
StednavneforkortelseHrs
Højde placering over havet44,7 meter
GPS koordinater55.169317,10.732172
Kort over Hesselager Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hesselager Station

Historisk kort over Hesselager Station
Hesselager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rygaard Station (Rds) lå 20,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseByvejen 17, 5874 Hesselager
StednavneforkortelseRds
Højde placering over havet48,3 meter
GPS koordinater55.191548,10.731032
Kort over Rygaard Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rygaard Station

Historisk kort over Rygaard Station
Rygaard Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glorup Trinbræt lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.204648,10.724012
Kort over Glorup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Glorup Trinbræt

Historisk kort over Glorup Trinbræt
Glorup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øksendrup Station lå 23,9 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseDraget 1, 5871 Frørup
Højde placering over havet44,6 meter
GPS koordinater55.218646,10.729170
Øksendrup Station.
Øksendrup Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1956

Kort over Øksendrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Øksendrup Station

Historisk kort over Øksendrup Station
Øksendrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frørup Station (Fps) lå 26,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKildevænget 2, 5871 Frørup
StednavneforkortelseFps
Højde placering over havet41,5 meter
GPS koordinater55.238611,10.731728
Kort over Frørup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frørup Station

Historisk kort over Frørup Station
Frørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slude Holdeplads (Sds) lå 28,2 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSludevej 3, 5871 Frørup
StednavneforkortelseSds
Højde placering over havet43,9 meter
GPS koordinater55.256579,10.740732
Slude holdeplads.
Slude holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.01

Kort over Slude Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Slude Holdeplads

Historisk kort over Slude Holdeplads
Slude Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kogsbølle Trinbræt (Kgs) lå 30,7 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKgs
GPS koordinater55.277643,10.735285
Kort over Kogsbølle Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kogsbølle Trinbræt

Historisk kort over Kogsbølle Trinbræt
Kogsbølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bynkel Holdeplads lå 32,4 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBlankenborgvej 20, 5800 Nyborg
Højde placering over havet9,5 meter
GPS koordinater55.292846,10.732913
Bønkel holdeplads
Bønkel holdeplads - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.01

Kort over Bynkel Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bynkel Holdeplads

Historisk kort over Bynkel Holdeplads
Bynkel Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nyborg Lokal Station lå 36,9 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.06.01
Nedlagt1964.05.30
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
GPS koordinater55.310117,10.790686

Nyborg Lokal station for SNB var bygget på det opfyldte voldgravsområdet for Nyborg borg. Allerede kort efter bygningen var taget i brug begyndte bygningen at synke i den ene ende. Stationsbygningen blev udskiftet i 1930'erne med en ny moderne bygning. Den seneste bygning er også revet ned i dag.

Nyborg Lokal Station.
Nyborg Lokal Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1959

Kort over Nyborg Lokal Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyborg Lokal Station

Historisk kort over Nyborg Lokal Station
Nyborg Lokal Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nyborg Station (Ng) [1891-1997] var Svendborg-Nyborg Banen's endestation og lå 37,7 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891
Nedlagt1997.06.01
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 4, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseNg
Højde placering over havet2,6 meter
GPS koordinater55.311170,10.798737
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid.
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.15

Kort over Nyborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyborg Station

Historisk kort over Nyborg Station
Nyborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Svendborg-Nyborg Banen (SNB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

På sporet af Svendborg - Nyborgbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
På sporet af Svendborg - Nyborgbanen
Arnold Andersen
1987
111
Strandby
S.A.L. Forlaget
87-981214-1-3
Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Svendborg-Nyborg banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Svendborg-Nyborg banen
Lars Viinholt-Nielsen
2014
168

Bane Bøger Aps
9788791434402

Lige nu er der: 97 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23