Skrøbelev-Spodsbjerg - operatør: LB

Langelandsbane kom med i den store jernbanelov af 27. maj 1908, men der havde tidlige været ønske om en bane på Langeland. Allerede i 1884 kom der et forslag fra SFJ (det Sydfynske Jernbaneselskab) på en tværbane mellem Rudkøbing og Spodsbjerg i form af en letbane eller sporvej. ønske om en rigtig jernbane kom senere i 1891 – som ikke blev til noget før det endelige forslag kom i 1906 – og det var det forslag som kom med i jernbaneloven.

Langelandsbanen var planlagt til at åbne den 15. september 1911, men mindre forsinkelser gjorde at åbningen blev rykket til den 1. oktober 1911 åbnet, hvilket endte med at blive den 4. oktober 1911.


Langelands Avis den 31. august 1911: Fra Langelandsbanens Overdrev.

Langelandsbanen ventes aabnet for Drift den 1. oktober, ikke som almindeligt ventet, den 15. September. Dette er i hvert Fald nu Parolen, og vi vil da haabe, at det bliver uigenkaldeligt sidste Frist.
- Hele Personalet ved Rudkøbing Station er nu antaget. Foruden Stationsforstander og Overassistent er antaget Assistent Jørgensen fra Lemvig som Regnskabsassistent, og som Elever Rygaard-Petersen fra Nordfynske Bane og C. Hansen fra Skarø

Banens første station var placeret i Rudkøbing, hvor der også var værksted og remise. Stationen skulle placeres tæt på havnen, hvilket indebar et større jordarbejde med at fylde store mængder jord på de daværende havne og strand områder. Fra Rudkøbing gik banen mod øst via Rifbjerg og Møllemose trinbræt til Skrøbelev station. I Skrøbelev delte banen sig i to grene én mod Spodsbjerg via Krogsbjerg station og én gren til Bagenkop station via Longelse (station), Snaremose (trinbræt), Illebølle (station), Vindeby (trinbræt), Lindelse (station), Havbølle (trinbræt), Kædeby (station), Helsned (trinbræt), Humble (station), Nørreballe (trinbræt), Tryggelev (station), Østerskov (trinbræt), Nordenbro (station), Broløkke (trinbræt), Røjle (trinbræt) og Søndenbro (station).

I starten var banen meget isoleret uden forbindelse med andre baner, hvilket gjorde at gods skulle omlades til skib. I 1925 kom der en aftale med staten på plads så der kunne lave nye færgelejer i Svendborg og Rudkøbing så jernbanefærgen D/F "Langeland" kunne indsættes i drift, hvilket skete året efter. Færgen havde plads til 6 godsvogne eller 26 biler. Jernbanefærgen fik meget stor betydning for banen især roetransport var der meget af i perioden 1. oktober til 1. januar hver år, hvor man også sejlede deciderede roe adgange med færgen.

I Bagenkop var der også stor godsforsendelse til Kiel i tyskland. Det var primært mælkeprodukter, som udskibes, hvor især fløde blev udskibet i store mængder.

Ved banens åbning blev der skaffet en svensk damp dreven motorvogn leveret af fabrikken Waggonfabriken Arlöf i Malmø. Vognen var en meget uheldig konstruktion med en helt ny form for en meget avanceret højtryksteknik. Vognen fik da også en kort levetid som motorvogn med kun ca. 5 år i drift. Motorvognen blev efterfølgende ombygget til personvogn og pakvogn – og endelig skrottet i 1954.

Langelandsbanen blev nedlagt den 29. september 1962 da man lavede broforbindelse til Langeland. Især på den sydlige del af Langeland var banen i mange år savnet. Busdriften kunne ikke konkurrere med banedriftens transporttider grundet meget dårlige og snoede veje.


Vigtige stamdata for Skrøbelev-Spodsbjerg


Jernbanens længde i km 4,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseLB
Dato for Koncession1908.11.05
Banens bygherre / entreprenørFibiger & Villefrance, København
Jernbanen åbnet1911.10.05
Persontrafik nedlagt1962.09.30
Godstrafik nedlagt1962.09.30
Jernbanen nedlagt1962.09.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,45 kg/m
BallastGrus
Hastighed max70 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Skrøbelev-Spodsbjerg havde følgende stoppesteder


StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferetSkrøbelev Station0,0 km
Stedet er fotograferetKrogsbjerg Station2,5 km
Stedet er fotograferetSpodsbjerg Station (Spo)4,6 km

Banekort over Skrøbelev-Spodsbjerg

Kort over Langelandsbanen (LB)
Kort over Langelandsbanen (LB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 5. august 2011 - LINK til kilde.


Skrøbelev Station var Skrøbelev-Spodsbjerg banens første station

Skrøbelev Station var Langelandsbanens forgreningsstation og var tegnet af den Københavnske arkitekt Helge Bojsen-Møller. Bygherren af stationen var Johannes Petersen fra Nyborg og bygningskonduktør på projektet var J. Bruun. Skrøbelev station var forgrenings station mod henholdsvis Spodsbjerg og Bagenkop, og var derfor udstyret med krydsnings spor. I midten af forgreningen mellem sporene mod hhv. Spodsbjerg og Bagenkop, var der en simpel jordperron, som benyttedes for omstigning mellem de to strækninger.

Byggeriet af Skrøbelev Station startede i 1909 og stationen stod færdig i 1910 ca. et år før Langelandsbanen åbnede.

Fra Langelandsbanens åbning den 4. oktober 1911, fungerede Skrøbelev Station som jernbanebrevsamlingssted, men fra 1916 og frem til Langelandsbanens lukning i 1962 var der Postekspedition på Skrøbelev Station.

Skrøbelev Station lukkede sammen med Langelandsbanens lukning den 29. september 1962, og stationsbygningen blev solgt til privat beboelse


Byggeår1910
Åbnet1911.10.04
Nedlagt1962.09.29
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHelge Bojsen-Møller
AdresseStationsvej 4, 5900 Rudkøbing
Højdeplacering over havet18,6 meter
GPS koordinater54.930385,10.761804

Billede af Skrøbelev Station.
Billede af Skrøbelev Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1950 - Skrøbelev Station
Bygningsnavn:Skrøbelev Station
Sted:Danmark, Langeland, Ny Skrøbelev
Vejnavn:Stationsvej
Husnummer:4
Lokalitet:Skrøbelev
Postnummer:5900
By:Rudkøbing
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1950

Id:L5320_33.tif


Historisk kort over Skrøbelev Station
Skrøbelev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Krogsbjerg Station lå 2,5 km. fra første station.

Krogsbjerg Station var tegnet af den Københavnske arkitekt Helge Bojsen-Møller. Bygherrerne af stationen var N. P. Nielsen-Aasø og C. Hansen der begge fra Ringe. Byggeriet af Krogsbjerg Station startede i 1909 og stationen stod færdig i 1910 ca. et år før Langelandsbanens åbning den 4. oktober 1911.

Fra Krogsbjerg Station kunne der sendes og modtages banepakker på stationen, men Krogsbjerg Station fik som den eneste på Langelandsbanen ingen postekspedition og der kørte heller ikke postbude ud fra stationen.

Baneterrænet bestod af et krydsningsspor, som lå på modsatte side af hovedsporet i forhold til varehuset.

Krogsbjerg Station lukkede sammen med Langelandsbanen den 29. september 1962 og blev efterfølgende solgt til privat beboelse.


Byggeår1910
Åbnet1911.10.04
Nedlagt1962.09.29
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHelge Bojsen-Møller
AdressePederstrupvej 4, 5900 Rudkøbing
Højdeplacering over havet10,7 meter
GPS koordinater54.929352,10.799899

Billede af Krogsbjerg Station set fra vejsiden.
Billede af Krogsbjerg Station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Krogsbjerg Station
Krogsbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spodsbjerg Station (Spo) var Skrøbelev-Spodsbjerg's endestation og lå 4,6 km. fra første station.

Spodsbjerg Station var tegnet af den Københavnske arkitekt Helge Bojsen-Møller. Bygherrerne af stationen var N. P. Nielsen-Aasø og C. Hansen der begge fra Ringe. Byggeriet af Spodsbjerg Station startede i 1909 og stationen stod færdig i starten af 1911 ca. ½ år før Langelandsbanens åbning den 4. oktober 1911.

Spodsbjerg Station (endestation) var Langelandsbanens østligste og lå i det lille fiskerleje og færgehavn Spodsbjerg, som efter banens tilkomst til byen, blomstrede op og blev en driftig havneby. Spodsbjerg Station lå ud til færgelejet, hvor der var færgeforbindelse til Nakskov.

Fra Spodsbjerg Station kunne der sendes og modtages banepakker på stationen. Fra den 1. november 1911, åbnede jernbanebrevsamlingssted på Spodsbjerg Stationen. Fra 1. oktober 1916 kom der postekspedition på Spodsbjerg Station. Spodsbjerg Station havde, som noget meget specielt, en hestetrukket postkasse, hvor postkassen var anbragt på den hestevogn. Hestevognen blev brugt til at flyttede det overfartsgods, som skulle med færgen mellem Spodsbjerg og Nakskov.

I Spodsbjerg blev der først anlagt et nordligt sidespor, ud til en lille grusgrav, hvor der hentedes materiale til Langelandsbanens opbygning og senere vedligeholdelse af banen. Da Grusgraven blev sløjfet i 1920, blev sporet nedlagt. For at hentede sand og grus blev et nyt sidespor til "Drejet" mod syd etableret og var to kilometer langt. Det nye sidespor blev i sommermånederne brugt til 'badetog', hvor vognene blev afsat på sporet og blev brugt som omklædningsrum for badegæsterne.

Det sydgående sidespor blev nedlagt og fjernet i løbet af 1950-1951, da denne grusgrav også var tømt for grus og sand og fordi havet var begyndt at "spise" af banetracéen. Arealet, hvor det sydgående sidespor lå, blev solgt til kystsikring for 10.000 kroner, hvorefter der blev bygget et dige på banetracéen.

Baneterrænet bestod af to vigespor, et kort spor mellem stationsbygningen og varehuset og kunne rumme et par godsvogne, samt et vigespor til den enkeltsporede remise. Ud for remisen lå der én lille drejeskiver, som var leveret af "De Forenede Jernstøberier" i København. Ud over varehuset, som lå syd for stationen, lå der kreaturfold og kreaturrampe nordøst for stationen.

Spodsbjerg Station lukkede sammen med Langelandsbanen den 29. september 1962 og blev efterfølgende solgt til Det Sydfynske Dampskibs Selskab (SFDS), der i 1996 blev overtaget af Scandlines.


Byggeår1911
Åbnet1911.10.04
Nedlagt1962.09.29
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHelge Bojsen-Møller
AdresseSpodsbjergvej 351, 5900 Rudkøbing
StednavneforkortelseSpo
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater54.934197,10.831505

Billede af Spodsbjerg Station.
Billede af Spodsbjerg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. april 2022
Download billede

Historisk kort over Spodsbjerg Station
Spodsbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Skrøbelev-Spodsbjerg

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Langelandsbanen - Danmarks smukkeste jernbane
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Langelandsbanen - Danmarks smukkeste jernbane
Ulla Arndt Madsen, Karsten Rode
2011
239

Ulla Arndt Madsen
9788799482603
Langelandsbanen - Historien 1911-1962 (Dansk Jernbane-Klub: 59)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Langelandsbanen - Historien 1911-1962 (Dansk Jernbane-Klub: 59)
Finn Christensen
2016
240

Dansk Jernbane-Klub
9788787050036
Langelandsbanen (Dansk Jernbane-Klub: 8)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Langelandsbanen (Dansk Jernbane-Klub: 8)
B. Wilcke & P. Thomassen
1965


Dansk Jernbane-Klub
Langelandsbanen 1911-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Langelandsbanen 1911-1962
Ib V. Andersen
1964
60

A/s ynico