Nyborg-Odense-Middelfart - operatør: DSB

Første gang der var seriøse planer om at lave en fynsk tværbane var i 1844 som en dal af en total bane fra København - Korsør, Nyborg - Odense - Assens med jernbanefærge til Slesvig.

 

Kongen blev forelagt planerne den 8. juni 1844 med anmodning om koncession på banedriften. Kongen syntes om planerne og de blev sendt videre til den kongelige jernbanekommission. Den 2. juli 1844 kom der allerede en tilbagemelding fra den kongelige jernbanekommission med anmodning om flere information, budget og en mere detaljeret projekteringsplan.

 

Senere i 1844 udbrød der krig som satte baneprojektet i bero pga. manglende økonomiske midler til projektet.

 

I loven af 15. februar 1857 var der en godkendelse af jernbane fra Nyborg via Odense til Lillebælt. Der var dog ingen, som ønskede koncession på drift af banen, og banen blev atter sat i bero.

 

I loven af 10. marts 1861 blev banen atter vedtaget som bane fra Nyborg via Odense til Middelfart.

 

Fra Middelfart skulle der etableres en forbindelse med jernbanefærge til Snoghøj på den jyske side af Lillebælt. I 1863 ændredes planerne og man planlægger en jernbanefærgeforbindelse fra Fredericia til Strib i stedet for. Krigen i 1864 forsinkede bygningen af banen og banen kom først i drift den 7. september 1865.

 

Den jernbaneinteresserede konge havde givet tilsagn på forhånd og til ære for ham blev banen indviet på dronningens fødselsdag den 7. september - og banen fik derfor tilnavnet Dronning Louises bane.

 

Den 19. marts 1872 ibrugtages Danmarks første jernbanefærge mellem Fredericia og Strib.

 

Vigtige årstal for Nyborg-Odense-Middelfart jernbane:

1844.06.08 Kommer de første planen om en fynsk tværbane.

1857.02.15 Første godkendelse af en fynsk tværbane mellem Nyborg og Lillebælt via Odense - der dog ikke blev til noget.

1861.03.10 Kommer den endelige godkendelse og beslutning om jernbane mellem Nyborg og Middelfart via Odense.

1865.09.07 Banen indvies på Dronning Louises fødselsdag.

1872.05.19 Jernbanefærge mellem Strib og Fredericia etableres.


Vigtige stamdata for Nyborg-Odense-Middelfart


Jernbanens længde i km 79,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 10. marts 1861
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1865.09.07
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max180 km/t
Hastighed gennemsnitlig max179 km/t
DSB banenummer1
Banedanmark banenummer15
El drift25 kV 50 Hz
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt8 tons/m
Sikrede overkørsler0
Usikrede overkørsler0
Bane statusHovedbane

Nyborg-Odense-Middelfart har eller har haft følgende stoppesteder
Banekort over Nyborg-Odense-Middelfart

Kort over benestrækningen: Den fynske hovedbane (DSB)
Kort over benestrækningen: Den fynske hovedbane (DSB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 13. juli 2011 - LINK til kilde.


Nyborg Station (Ng) er Nyborg-Odense-Middelfart banens første station

Nyborg har i tidens løb har haft hele 4 statsbanestationer, hvor den første stammer fra åbningen af den fynske hovedbane mellem Nyborg og Middelfart den 8. september 1865. Nyborgs første Station lå lidt sydøst for Nyborg Borgs voldgrav, men upraktisk for havn og skibstrafik.

Da dampskibsbroen blev anlagt i 1871, blev Nyborgs første Station flyttet ved at nedrive bygningen og genopføre bygningen som Nyborgs anden Station af selv samme materialer og i samme stil ved den gamle havn. Under ned og genopbygget, var der midlertidigt kontor og venterum i "Gjæstgiver N. C. Husteds Pavillon". Pavillonen lå øst for den oprindelige Nyborg Station. N. C. Husteds Pavillonen blev nedrevet i 1889 efter at N. C. Husteds død. N. C. Husteds (Niels Christian Christensen Husted) var ejer af Hotel Postgaarden i Nyborg fra 1856 - 1874, og han lod Pavillonen opføre ved Nyborg Station da banen kom til Nyborg.

Ved den genopførte og nu Nyborgs anden Station, ved den gamle havn, opførtes et telegrafkontor for P&T, der drev postdampskibsruten Korsør-Nyborg frem til indsættelse af jernbanefærger på Storebælt i 1883. I 1877-1878 indrettedes ved telegrafkontoret et ventelokale for "Nyborg Dampskibsexpedition". Denne nedlagdes igen allerede i 1886 og blev, da Nyborgs tredje Station var ibrugtaget i 1891, omdannet til godsekspedition.

Nyborgs anden Station, var arkitektonisk en væsentligt smukkere stationsbygning end Nyborgs første Station, men blev igennem årene udsat for store ændringer. Først blev perrontaget fjernet og senere blev der indbygget et par garageporte på gadesiden. Den over hundrede år gamle bygning var igennem årene, blevet så ændret og medtaget at den i 1985 blev revet ned.

Nyborgs fjerde Station, som er den nuværende station, er fra 1997 og blev etableret ifm. bygningen af Storebæltsbroen.


Byggeår1997
Åbnet1997.06.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanegårdsalleen 100, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseNg
Højdeplacering over havet0,2 meter
GPS koordinater55.313938,10.802636

Billede af Nyborg Station.
Billede af Nyborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. december 2021
Download billede

Historisk kort over Nyborg Station
Nyborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjulby Station (Ju) ligger 6,0 km. fra første station.

Selv om Dronning Louises Jernbane (Den fynske hovedbane), blev anlagt i 1865, kom Hjulby station først til den 21. december 1904 som en krydsningsstation på strækningen.

Stationen blev nedsat til trinbrædt i 1960 og sidesporet blev nedlagt den 1. november 1970.

Den blev sammen med Marslev, Ullerslev og Langeskov helt nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.

I 1956 blev Hjulby Danmarks første fjernstyrede station på en dobbeltsporet bane.


Byggeår1904
Åbnet1904.12.21
Nedlagt1977.05.22
Nedrevetca. 1996
StednavneforkortelseJu
Højdeplacering over havet12,4 meter
GPS koordinater55.337923,10.736802

Billede af Hjulby Station - Station er nedrevet, men Hjulby Station har ligget her.
Billede af Hjulby Station - Station er nedrevet, men Hjulby Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. oktober 2008
Download billede

Historisk kort over Hjulby Station
Hjulby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ullerslev Teknisk Station (Uv) ligger 10,5 km. fra første station.

Ullerslev blev etableret fra Nyborg-Odense-Middelfart banens åbning den 7. september 1865 og var af typen "stationsbygningerne på hierarkiets lavere trin - 4. klasse", som var udprægede typehuse, der blev opført over de samme tegninger. De fire stationer af 4. klasse, på Nyborg-Odense-Middelfart banen, blev anlagt ud for landsbyerne Ullerslev, Tommerup, Nørre Aaby og Aarup.

Til at forsyne lokomotiverne med vand og brændstof var der kuldepoter på endestationerne. I henhold til kontrakten skulle der være vandtårne i Nyborg, Odense og Middelfart – det vandtårn, som var planlagt for Middelfart Station, blev i stedet bygget i Strib – og derudover på én landstation øst, og to vest for Odense. Valget faldt på Ullerslev, Tommerup og Nørre Aaby.

På købstadsstationerne lå varehuset på samme side af sporet som stationsbygningen og havde egen indgang direkte fra vejen. På 4. klasses-stationerne skulle man derimod ind på stationsområdet for at nå varehuset, som lå over for stationsbygningen på den anden side af sporet, med undtagelse af Tommerup, hvor det lå på samme side.

At varehusene af 4. stationsklasse ikke var indrettet på samme praktiske måde som de større skyldtes en forventning om, at godsmængden på landstationerne ville være meget mindre end købstadsstationernes. Det var lidt af et fejlskøn. Godt nok var godsmængden mindre, men faktisk indgik der til Aarup og Tommerup henholdsvis 25.000 og 18.000 tons "almindeligt Fragtgods" i driftsåret 1866-1867.

Ullerslev Station havde i en lang årrække en vis betydning, hvor bl.a. udgik Kertemindes eneste dagvognsrute herfra. I tidens løb fik Ullerslev en del godstransporter, medens persontrafikken overgik til rutebiler.

Ullerslev Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1973. Ullerslev Trinbræt blev under megen protest nedlagt sammen med Marslev, Langeskov og Hjulby Station den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppede på de gamle stationer frem til 27. maj 1979. Ullerslev sidespor ophørte med betjening i 1979. Ullerslev fortsatte dog som Teknisk station.

Sidesporet blev brugt frem til 1987 og blev officielt nedlagt i 1988.

Ullerslev Stationsbygning, der var tegnet af arkitekt Thomas Arboe, blev nedrevet i 1975.


Byggeår1979
Åbnet1979.05.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseUv
Højdeplacering over havet9,8 meter
GPS koordinater55.35443186,10.66552504

Billede af Ullerslev Teknisk Station.
Billede af Ullerslev Teknisk Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Ullerslev Teknisk Station
Ullerslev Teknisk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langeskov Trinbræt (Lv) ligger 15,0 km. fra første station.

I 1985 satte Langeskov Handelsstandsforening igen spørgsmålet om genåbning og vejunderføring ved Jernbanegade på dagsordenen, en diskussion som varede ved til omkring år 2000, hvor der bliver udarbejdet en rapport fra Trafikstyrelsen, som siger, at der ikke er plads til et togstop ved Langeskov.

Lokale kræfter i 2011 fik den daværende regering på bedre tanker og at de nødvendige bevillinger blev givet og den 2. marts 2015 kunne daværende trafikminister Magnus Heunicke og borgmester Hans Luunbjerg tage det første spadestik til anlæggelsen af Langeskovs nye trinbræt, som havde en placering cirka 300 meter vest for den tidligere Langeskov station.

Søndag den 4. oktober 2015 blev den nye station i Langeskov indviet, og det første tog fra Odense stoppede i Langeskov kl. 13.56 med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt ombord.


Byggeår2015
Åbnet2015.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseCentervej 1, 5550 Langeskov
StednavneforkortelseLv
Højdeplacering over havet19,8 meter
GPS koordinater55.361652,10.586865

Billede af Langeskov Trinbræt.
Billede af Langeskov Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 25. august 2020
Download billede

Historisk kort over Langeskov Trinbræt
Langeskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Marslev Trinbræt (Mv) ligger 20,2 km. fra første station.

Marslevs første station blev åbnet den 7. september 1865 sammen med den fynske hovedbane. Marslevs første station blev udskiftet med en ny og større station i 1908, hvor den fynske hovedbane blev dobbeltsporet.

Marslev første Station blev anlagt ca. 1½ km syd for Marslev og havde et beskedent opland på 36 gårde, 58 huse i selve byen og 12 gårde og 35 huse i stationens nærhed. (Bebyggelse 1861)

Marslev Station havde kun én etage. Selve bygningen bestod af en længebygning, hvor der i den vestlige ende var ventesal og billetkontor. Den østlige ende var indrettet til bolig for stationsforstanderen. Det er en planløsning, som også kendes fra mindre stationer på strækningen Korsør-Roskilde, hvor bygningerne dog havde separate indgange for personale og rejsende, mens der i Marslev kun var én hoveddør.

På Marslev Station fik hovedbygningen senere bygget et ekstra fag til, så der blev plads til en ventesal for 2. klasse og et dametoilet.

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

I 1909 kort efter etablering af den nye station og det nye dobbeltspor på den fynske hovedbane var taget i brug, fik Marslev Station anlagt et langt privat sidespor til Raagelund Grusgrav. Sidesporet grene af fra hovedsporet ca. 600 meter vest for Marslev Station og gik i nordvestlig retning ca. 900 meter og næsten helt op til der hvor Rågelund Efterskole ligger i dag. Sidesporet gik på den østlige side af Vejrup å indtil skæring med Nyborgvej/Odensevej, hvor sidesporet krydsede Vejrup Å og fulgte åen på den vestlige side frem til grusgraven. I 1911 købte DSB sporet og nedlagde det i 1918.

Marslev station blev nedsat til trinbræt i 1973.

Marslev blev sammen med Langeskov, Ullerslev og Hjulby Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppede på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.


Byggeår1908
Åbnet1973
Nedlagt1977.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseMarslev Stationsvej 18, 5290 Marslev
StednavneforkortelseMv
Højdeplacering over havet15,3 meter
GPS koordinater55.37838074413455,10.523991762532004

Billede af Marslev Trinbræt.
Billede af Marslev Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. august 2021
Download billede

Historisk kort over Marslev Trinbræt
Marslev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Banegård Center (Od) ligger 29,5 km. fra første station.

Odenses første banegård blev opført i 1865 ifm. etableringen af den fynske hovedbane Nyborg-Middelfart. Placeringen af banegården, var nord for den statslige ejede kongens have i Odense.

Banegården var bygget i den typiske stil fra N.P.C. Holsøe banegårdsbygning blev for lille, og i begyndelsen af 1880'erne blev det besluttet, at den skulle udvides. Det antal passagerer, der benyttede banegården, var mere end fordoblet i forhold til banegårdens første år. Da man ville beholde banegården på den hidtidige plads, blev der ikke tale om at bygge en helt ny, og i stedet udvidede man bygning i begge ender og midtpå. Den gamle banegård skulle på en eller anden måde bruges under byggearbejderne, så det hele kom til at foregå ad flere omgange.

Udvidedes foregik fra 1883 til 1884, og Odenses første banegård blev ombygget til uigenkendelighed, idet man nærmest byggede en ny bygning udenom den gamle. I efteråret 1885 stod Odenses "nye" banegård færdig. Selv om N.P.C. Holsøe stadig var aktiv som banegårdsarkitekt, fik N.P.C. Holsøe ikke opgaven og udvidelsen blev udarbejdet på overbaneingeniør, oberst W. A. Thulstrups kontor, med assistance af arkitekt Thomas Arboe.

Den "nye" banegård blev efterhånden for lille pga. da Sydfynske Jernbane krævede bedre sporforhold fra 1876. Ligeledes var der tilkommet flere privatbanertil: Nordfynske Jernbane i 1882, Kertemindebanen i 1900 og den Nordvestfynske Jernbane i 1911.

Ved åbningen af Odense-Middelfart-Bogense i 1911 var Odense anden Banegård under opførelse, så Nordvestfynske Jernbane måtte bygge en midlertidig træbygning ved siden af deres perron - Odense OMB Station, men Odenses anden Banegården afløste i 1914 Odense første Banegård, hvor Odenses første Banegård fortsatte som ilgodsekspedition og blev sammensat med den lange lave godsbanegård.

Odenses første Banegård nedbrændte i 1955, og i forbindelse med opførelsen af den afløsende godsbanegård, som blev ibrugtaget i 1957, blev den gamle stationsbygning nedrevet.

Odense anden Banegård blev et trafikalt knudepunkt i Odense, hvor bybusser, rutebiler, tog, taxa og biler til tider skabte kaotiske forhold omkring stationen. Ligeledes var godstrafikken og fragtterminalen blevet et problematisk knudepunkt og skabte store trafikale udfordringer. Op igennem 1980'erne kom der derfor større og større ønske om at lave en helt ny redesignet banegårdsløsning, hvor man først ville lave et nyt banegårdscenter og senere flytte fragtcentralen ud på det tidspunkt nyetablerede Tietgen Parken.

Odense Banegård Center stod klar den 15. september 1995 og er opført som en trefløjet bygning. Mod syd langs med Østre Stationsvej ligger Borgernes Hus og en 7-Eleven. Hovedbygningen i Odense Banegård Center ligger på tværs over bybusterminalen og jernbanesporene. Odense Banegård Center rummer bl.a. Nordisk Film Biografer, Det Grønne Køkken, et apotek og Espresso House og et DSB-billetsalg med DSB 1' lounge. Odense Banegård Center har en tredje fløj mod nord ud mod Dannebrogsgade, som er et parkeringshus og, hvor det regionale busselskab FynBus har kundeservicecenter. Derudover er der en rutebilterminal på denne side af sporene.

Odense Banegård Center er et moderne og multifunktionelt transport- og oplevelsescenter, der hver dag besøges af ca. 25.000 gæster. I Odense Banegård Center er der mulighed for at spise, shoppe, gå i biografen, på biblioteket eller skifte transportform.

Odense Banegård Center ejes af ATP Ejendomme, DSB og Odense Kommune.


Byggeår1995
Åbnet1995.09.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseØstre Stationsvej 27, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højdeplacering over havet13,1 meter
GPS koordinater55.401721,10.387104

Billede af Odense Banegård Center.
Billede af Odense Banegård Center.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Odense Banegård Center
Odense Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmstrup Trinbræt (Hp) ligger 37,5 km. fra første station.

Holmstrup første Holdeplads fra 1865 blev afviklet som station i 1890 da man byggede en større og mere tidssvarende station. At kalde den første station for en station er lige i overkanten da det var en lille simpel bygning og den havde da også betegnelsen holdeplads. Den fynske hovedbane fik ved anlæggelsen i 1865 i alt fem holdepladser. De fem holdepladser lå jævnt fordelt på strækningen mellem Odense og Middelfart ved Holmstrup, Skalbjerg, Bred, Ejby og Gelsted. På holdepladserne opførtes ventesalshuse med billetsalg, også kaldet "ekspeditionsbygninger".

Holmstrup Holdeplads lå fra starten på "fri bane" og der var ingen sidespor eller læssespor.

I 1973 blev Holmstrup anden station fra 1890 nedsat til trinbræt og den oprindelige stationsbygning blev nedrevet i juni 1976.

Pga. ringe trafik stod Skalbjerg, Bred, Holmstrup og Kavslunde trinbræt til at blive nedlagt i 2014. Ud over den rige trafik skyldes ønsket om lukning af stederne også den øgede godstrafik på strækningen at med standsningerne på et trinbræt uden mulighed for overhaling – så er strækningen nået til et mætningspunkt i trafikken.

Store lokale protester har udskudt denne nedlæggelse først med et år og siden på "ubestemt tid".

Fremtiden for Holmstrup Trinbræt er stadig i det uvisse.

På Vestfyn vil betjeningen i 2022 være at Tommerup, Aarup, Gelsted, Ejby og Nørre Aaby har timebetjening mens Holmstrup, Skalbjerg, Bred og Kauslunde har tog ca. hver anden time.

Holmstrup daglige påstigninger pr. dag med faktiske tal fra 2015 og estimerede tal for 2022, 2027 0g 2032:
2015: 50
2022: 50
2027: 70
2032: 70

Holmstrup årlige påstigninger med faktiske tal fra 2015 og estimerede tal for 2022, 2027 0g 2032:
2015: 11.000
2022: 12.000
2027: 17.000
2032: 17.000


Byggeår1978
Åbnet1978
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHolmstrupvej 2A, 5250 Odense SV
StednavneforkortelseHp
Højdeplacering over havet48,2 meter
GPS koordinater55.362006,10.272228

Billede af Holmstrup Trinbræt.
Billede af Holmstrup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Holmstrup Trinbræt
Holmstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.15
Nedlagt1971.05.22
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRet
Højdeplacering over havet45,0 meter
GPS koordinater55.352353,10.243795

Billede af Render Trinbræt.
Billede af Render Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Schmidt, Aage, købmand - 1950 - Gilsbjerg
Person:Schmidt, Aage, købmand
Bygningsnavn:Gilsbjerg
Sted:Danmark, Fyn, Render
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1950

Id:L5327_02.tif


Historisk kort over Render Trinbræt
Render Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tommerup Station (Tp) ligger 44,3 km. fra første station.

Tommerups første stationsbygning fra 1865 blev i 1884 omdannet til funktionærboliger, da Tommerup station nummer 2 blev bygget. Tommerups nuværende station er tegnet af arkitekt Thomas Arboe og blev bygget tre-delt. Mod vest lå 2. kl. ventesal. Mod øst lå 3. kl. ventesal og restaurant. I midten fandtes rejsegodsekspedition, postkontor, stationskontor og forhal. På første sal boede stationsforstanderen og ansatte ved banen og postvæsenet.

Fra den 31. maj 1884 til den 21. maj 1966 (godstrafik forekom helt op i 1980'erne) var Tommerup Station endestation for Assensbanen, der gik fra Tommerup til Assens.

Tommerup station blev fredet i 1992.


Byggeår1883
Åbnet1883
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 17, 5690 Tommerup
StednavneforkortelseTp
Højdeplacering over havet56,0 meter
GPS koordinater55.349493,10.182329

Billede af Tommerup Station.
Billede af Tommerup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2020
Download billede

Historisk kort over Tommerup Station
Tommerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skalbjerg Trinbræt (Sc) ligger 47,3 km. fra første station.

I 1960 blev Skalbjergs anden station fra 1908/1909 nedsat til trinbræt.

Pga. ringe trafik stod Skalbjerg, Bred, Holmstrup og Kavslunde trinbræt til at blive nedlagt i 1914. Ud over den rige trafik skyldes ønsket om lukning af stederne også den øgede godstrafik på strækningen og med standsningerne på et trinbræt uden mulighed for overhaling – så er strækningen nået til et mætningspunkt i trafikken.

Store lokale protester har udskudt denne nedlæggelse først med et år og siden på "ubestemt tid".

Med køreplanskifte i december 2019 blev køreplanen endnu engang reduceret, da den sidste afgang fra Odense er blevet nedlagt. Selvom der "kun" er tale om én afgang, betyder det for Skalbjerg trinbræt en forringelse i afgange fra Odense med 10%. Derudover er der tale om den sidste afgang kl. 00.16, hvilket betyder at det ikke længere bliver muligt at komme til/fra Skalbjerg efter kl. 23.06. Hverken på hverdage eller i weekend.

Fremtiden for Skalbjerg Trinbræt er stadig i det uvisse.


Byggeår1960
Åbnet1960
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 2A, 5492 Vissenbjerg
StednavneforkortelseSc
Højdeplacering over havet55,0 meter
GPS koordinater55.366040,10.141564

Billede af Skalbjerg Trinbræt.
Billede af Skalbjerg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. april 2009
Download billede

Historisk kort over Skalbjerg Trinbræt
Skalbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bred Trinbræt (Bd) ligger 50,0 km. fra første station.

I 1978 blev Bred anden station fra 1908 nedsat til trinbræt og den oprindelige stationsbygning nedrevet.

Pga. ringe trafik stod Skalbjerg, Bred, Holmstrup og Kavslunde trinbræt til at blive nedlagt i 1914. Ud over den rige trafik skyldes ønsket om lukning af stederne også den øgede godstrafik på strækningen at med standsningerne på et trinbræt uden mulighed for overhaling – så er strækningen nået til et mætningspunkt i trafikken.

Store lokale protester har udskudt denne nedlæggelse først med et år og siden på "ubestemt tid".

Fremtiden for Bred Trinbræt er stadig i det uvisse.


Byggeår1970
Åbnet1970
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 34, 5492 Vissenbjerg
StednavneforkortelseBd
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.373093,10.105773

Billede af Bred Trinbræt.
Billede af Bred Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. april 2009
Download billede

Historisk kort over Bred Trinbræt
Bred Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aarup Trinbræt (Ap) ligger 53,5 km. fra første station.

Aarup Station åbnede sammen med den fynske hovedbane den 7. september 1865. Aarup Station var af standardtypen af 4. klasse og lå ved anlæggelsen på en bar mark. Inden for de første par år blev der bygget fire bygninger tæt op ad stationen, blandt andet to købmandsgårde og et gæstgiveri.

Over for stationsbygningen, på modsatte side af sporet, lå varehus og kvægfold med kampestensrampe. Aarup Station blev med tiden udvidet med et nyt indgangsparti, et ekstra bygningsfag i her ende og en tilbygning i én etage i den østlige enden af stationsbygningen.

Frem til 1950'erne hørte Aarup Station til bland de bedste stationer på Fyn, da den lå med et godt blandet opland, hvor der både var industri og store gårde i nærheden.

Aarup var sammen med Stenløse de første stationer, som tog Almex billetautomaten på prøve i marts 1964.

I 1971 nedrykkede Aarup Station til billetsalgssted med sidespor og stykgodsindlevering, der året efter kun omfatte ekspresgods. I 1975 udvide DSB til at det omfattede mere end ekspresgods, hvor der igen åbnedes for almindeligt stykgods. I starten af 1980'erne ophørte både billetsalget og stykgodsekspeditionen.

I 1991 blev Aarup stationsbygning nedrevet for at give plads til et større kommunalt byggeri og projekt. Den 25. februar 1995 blev Aarups nye station taget i brug, som den første kommunalt ejede station i Danmark, her var der billetsalg frem til 2003.


Byggeår1994
Åbnet2003
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 1, 5560 Aarup
StednavneforkortelseAp
Højdeplacering over havet48,6 meter
GPS koordinater55.38301953151437,10.051962731769917

Billede af Aarup Trinbræt.
Billede af Aarup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2009
Download billede

Historisk kort over Aarup Trinbræt
Aarup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gelsted Trinbræt (Gd) ligger 59,2 km. fra første station.

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.


Andre navne og stavemåderFør 15.05.1931 Gjelsted eller med stavemåden Gjeldsted.
Byggeår1910
Åbnet1996.12.31
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanevolden 4, 5591 Gelsted
StednavneforkortelseGd
Højdeplacering over havet50,3 meter
GPS koordinater55.395920225653754,9.974649387347587

Billede af Gelsted Trinbræt.
Billede af Gelsted Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 23. november 2008
Download billede

Historisk kort over Gelsted Trinbræt
Gelsted Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejby Station (Eb) ligger 63,6 km. fra første station.

Den fynske hovedbane fik ved anlæggelsen i 1865 i alt fem holdepladser. De fem holdepladser lå jævnt fordelt på strækningen mellem Odense og Middelfart ved Holmstrup, Skalbjerg, Bred, Ejby og Gelsted. På holdepladserne opførtes ventesalshuse med billetsalg, også kaldet "ekspeditionsbygninger".

Ejby Holdepladsen var fra starten kombineret billetsalg, stykgodsekspedition og vogterbolig.

Ejby Holdepladsen fik i 1866 et privat sidespor for til brug for 'Eiby Teglværk', men det privat sidespor blev nedlagt igen i 1871. I 1868 fik Ejby Holdepladsen et offentligt sidespor, og da trafikken var større her end i Bred, fik Ejby en ny stationsbygning omkring 1890.


Byggeår1890
Åbnet1890
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 2, 5592 Ejby
StednavneforkortelseEb
Højdeplacering over havet22,4 meter
GPS koordinater55.428634,9.929804

Billede af Ejby Station.
Billede af Ejby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. august 2020
Download billede

Historisk kort over Ejby Station
Ejby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Aaby Station (Na) ligger 68,8 km. fra første station.

Nørre Aaby blev etableret fra banens åbning i 1865 og var af typen "stationsbygningerne på hierarkiets lavere trin - 4. klasse", som var udprægede typehuse, der blev opført over de samme tegninger. De fire stationer af 4. klasse, på Nyborg-Odense-Middelfart banen, blev anlagt ud for landsbyerne Ullerslev, Tommerup, Nørre Aaby og Aarup.

Til at forsyne lokomotiverne med vand og brændsel var der kuldepoter på endestationerne. I henhold til kontrakten skulle der være vandtårne i Nyborg, Odense og Middelfart – det vandtårn, som var planlagt for Middelfart Station, blev i stedet bygget i Strib – og derudover på én landstation øst, og to vest for Odense. Valget faldt på Ullerslev, Tommerup og Nørre Aaby.

På købstadsstationerne lå varehuset på samme side af sporet som stationsbygningen og havde egen indgang direkte fra vejen. På 4. klasses-stationerne skulle man derimod ind på stationsområdet for at nå varehuset, som lå over for stationsbygningen på den anden side af sporet, med undtagelse af Tommerup, hvor det lå på samme side.

At varehusene af 4. stationsklasse ikke var indrettet på samme praktiske måde som de større skyldtes en forventning om, at godsmængden på landstationerne ville være meget mindre end købstadsstationerne. Det var lidt af et fejlskøn. Godt nok var godsmængden mindre, men faktisk indgik der til Aarup og Tommerup henholdsvis 25.000 og 18.000 tons "almindelig" Fragtgods i driftsåret 1866-1867.

Der var et løbende behov for at udvide af stationerne og Nørre Aabys fik tilbygget sidefløje i to etager, som til gengæld var smalle og halvt så brede som resten af bygningen.

Engang før 1880 nedlagdes Nørre Aabys vandtårnfunktion, og vandbeholderen overførtes til Aarup Station.

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Aaby Station (1910, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck. I Nørre Aaby blev den gamle Nørre Aaby Station omdannet til posthus og den nye station blev placeret 200 meter vest for.


Andre navne og stavemåderFør __._??_ Nørre-Åby, før 02.06.1957 Nørre-Aaby, før __.__.19__ Nørre Aaby i Fabers køreplaner.
Byggeår1910
Åbnet1910
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 4, 5580 Nørre Aaby
StednavneforkortelseNa
Højdeplacering over havet22,7 meter
GPS koordinater55.460186,9.870105

Billede af Nørre Aaby Station.
Billede af Nørre Aaby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. august 2020
Download billede

Historisk kort over Nørre Aaby Station
Nørre Aaby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kavslunde Trinbræt (Ka) ligger 73,0 km. fra første station.

Nyborg-Odense-Middelfart banen åbnede den 7. september 1865, men det var uden standsningssted i Kauslunde (med u før 1938). Først i 1877 blev der oprettet billetsalgssted i ledvogterhus nummer 41.

I 1899 blev der bygget en ny ekspeditionsbygning og Kauslunde blev ophøjet til Holdeplads med sidespor. Ved denne lejlighed blev ekspeditionen udvidedet med stykgods- og læssesporsekspedition.

Da DSB i 1922 nedlagde holdepladsbegrebet, blev Kauslunde ophøjet til station, men Kauslunde fik kun et beskedent trafikgrundlag og især op igennem de svære 1950'ere og 1960'ere gik det tilbage for Kauslunde.

I starten af 1973 blev Kavslunde nedsat til billetsalgssted med sidespor og kort efter i juni 1973 nedsat til trinbræt. Kavslunde Station blev nedrevet i 1989.


Byggeår1973
Åbnet1973 (juni)
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHeimdalsvej 8, 5500 Middelfart
StednavneforkortelseKa
Højdeplacering over havet19,6 meter
GPS koordinater55.476088,9.810570

Billede af Kavslunde Trinbræt.
Billede af Kavslunde Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. april 2023
Download billede

Historisk kort over Kavslunde Trinbræt
Kavslunde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Middelfart Station (Md) ligger 79,0 km. fra første station.

Den nuværende Middelfart station blev taget i brug i 1935 ved åbningen af Lillebæltsbroen, hvor banen fik sin nuværende linjeføring. Inden da var overfarten fra den fynske hovedbane via færgelejet i Strib. Middelfarts forrige station ligger stadig for enden af Gl. Banegaardsvej - på Industrivej 3.


Byggeår1930
Åbnet1935.05.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 39, 5500 Middelfart
StednavneforkortelseMd
Højdeplacering over havet10,4 meter
GPS koordinater55.501977,9.733844

Billede af Middelfart Station.
Billede af Middelfart Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. april 2023
Download billede

Historisk kort over Middelfart Station
Middelfart Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Broen Trinbræt (Lbt) er Nyborg-Odense-Middelfart banens endestation og ligger 81,9 km. fra første station.

Samtidigt med at Lillebæltsbroen åbnede den 15. maj 1935, åbnede "Restaurant Broen", som lå på Middelfartsiden helt henne ved Lillebæltsbroen fæste. Det var DSB, der ejede restauranten, og fra restauranten var der en enestående udsigt ud over Lillebælt. For at sikre let adgang til restauranten åbnede DSB "Broen Trinbræt" ud for restauranten. Sikkerhedsmæssigt havde DSB en politik om, ikke at oprette et trinbræt ved en dobbeltsporet bane, da man gerne ville undgå at folk gik over sporene. Ved Broen Trinbræt blev det løst ved, at det nordlige trinbræt ved sporet mod Jylland fik bygget en gangtunnel ind under broen. Gangtunnellen eksisterer stadig, men er aflåst med en gitterlåge i dag.

Restaurant Broens træbygningen var på ingen måde var en arkitektonisk skønhed, men Restaurant Broen blev fra starten alligevel en stor succes. Folk kom både med tog, bil eller "gåben" op til broen for at nyde den udsøgte udsigten fra restauranten og der var meget liv på de varme forårs- og sommerdage.

Med tiden blev der bygget benzintanke og flere restaurationer langs Brovejen, hvilket øgede konkurrencen med Restaurant Broens. F.eks. få hundrede meter ind mod Middelfart kom der en Gulf benzintank med restaurant, efter ca. 1,3 km et ishus (i dag Skovgrillen) og efter ca. 1,5 km cafeteriet. Trafikken til Restaurant Broen, var dog betydelig frem til åbningen af den nye Lillebæltsbro den 21. oktober 1970. Med åbningen af den nye bro, forsvandt det stor kundegrundlag næsten fra til dag og Restaurant Broen lukkede i 1973 Restaurant Broen stod tom frem til nedrivelsen i 1979.

Broen Trinbræt lukkede i 1971 og blev fjernet i 1975.

I dag er der på den plads, hvor Restaurant Broen lå, plancher som fortæller om byggeriet af Lillebæltsbroen i 1930'erne. Lidt længere inde ad Brovejen ind mod Middelfart, ligger stadig bygningen, der husede Gulf benzintanken med restaurant, og fortsætter man kommer man til Skovgrillen og det gamle cafeteria. Området i dag, er det Skovgrillen, som er det store udflugtssted, hvor der om sommeren er fyldt med biler og mange motorcykler. Skovgrillen siger selv at de er det sted der sælger flest is i Danmark.


Byggeår1935
Åbnet1935.05.15
Nedlagtca. 1971
Nedrevetca. 1975
StednavneforkortelseLbt
Højdeplacering over havet32,7 meter
GPS koordinater55.512508,9.704214

Billede af Broen Trinbræt.
Billede af Broen Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Den Gl. Lillebæltsbro - 1956 -
Bygningsnavn:Den Gl. Lillebæltsbro.
Sted:Danmark, Fyn, Middelfart
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B02230_015.tif


Historisk kort over Broen Trinbræt
Broen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Nyborg-Odense-Middelfart

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Jernbanehistorisk Årbog 90
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbanehistorisk Årbog 90
Jens Bruun-Petersen, Birger Wilche m.fl.
1990
64
Holme-Olstrup
Bane Bøger ApS
87-88632-26-1