Nyborg-Odense-Middelfart - (DSB)


Første gang der var seriøse planer om at lave en fynsk tværbane var i 1844 som en dal af en total bane fra København - Korsør, Nyborg - Odense - Assens med jernbanefærge til Slesvig.
Kongen blev forelagt planerne d. 8. juni 1844 med anmodning om koncession på banedriften. Kongen syntes om planerne og de blev sendt videre til den kongelige jernbanekommission. Den 2. juli 1844 kom der alerede en tilbagemelding fra den kongelige jernbanekommission med anmodning om flere information, budget og en mere detaljeret projekteringsplan.

Senere i 1844 udbrød der krig som satte baneprojektet i bero pga. manglende økonomisske midter til projektet.

I loven af 15. februar 1857 var der en godkendelse af jernbane fra Nyborg via Odense til Lillebælt. Der var dog ingen, som ønskede koncession på drift af banen, og banen blev atter sat i bero.

I loven af 10. marts 1861 blev banen atter vedtaget som bane fra Nyborg via Odense til Middelfart.

Fra Middelfart skulle der etableres en forbindelse med jenbanefærge til Snoghøj på den jyske side af Lillebælt. I 1863 ændredes planerne og man planlægger en jernbanefægeforbindelse fra Fredericia til Strib i stedet for.

Krigen i 1864 forsinkede byggelsen af banen, som først kom i drift 7. september 1865.

Den jernbaneinteresserede konge havde givet tilsagn på forhånd og til ære for ham blev banen indviet på dronningens fødselsdag d. 7. september - og banen fik derfor tilnavnet Dronning Louises bane.

Den 19. marts 1872 ibrugtages danmarks første jernbanefærge mellem Fredericia og Strib.

Vigtige årstal for Nyborg-Odense-Middelfart jernbane:
1844.06.08 Kommer de første planen om en fynsk tværbane.
1857.02.15 Første godkendelse af en fynsk tværbane mellem Nyborg og Lillebælt via Odense - der dog ikke blev til noget.
1861.03.10 Kommer den endelige godkendelse og beslutning om jernbane mellem Nyborg og Middelfart via Odense.
1865.09.07 Banen indvies på Dronning Louises fødselsdag.
1872.05.19 Jernbanefærge mellem Strib og Fredericia etableres.


Vigtige stamdata for Nyborg-Odense-Middelfart (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km79,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 10. marts 1861
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1865.09.07
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max180 km/t
Hastighed gennemsnitlig max179 km/t
DSB banenummer1
Banedanmark banenummer15
El drift25 kV 50 Hz
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt8 tons/m
Sikrede overkørsler0
Usikrede overkørsler0
Bane statusHovedbane

Nyborg-Odense-Middelfart (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Nyborg (1997-) Station (Ngn)0,0 km
Stedet er fotograferet Hjulby Station (Ju)6,0 km
Stedet er fotograferet Ullerslev Station (Uv)11,0 km
Stedet er fotograferet Langeskov (1869-1977) Station (Lv)15,0 km
Stedet er fotograferet Marslev Station (Mv)20,0 km
Stedet er fotograferet Odense (1995-) Station (Od)30,0 km
Stedet er fotograferet Holmstrup Station (Hp)38,0 km
Stedet er fotograferet Render Trinbræt (Ret)40,0 km
Stedet er fotograferet Tommerup Station (Tp)44,0 km
Stedet er fotograferet Skalbjerg Station (Sc)47,0 km
Stedet er fotograferet Bred Station (Bd)50,0 km
Stedet er fotograferet Aarup Station (Ap)54,0 km
Stedet er fotograferet Gelsted Station (Gd)59,0 km
Stedet er fotograferet Ejby Station (Eb)64,0 km
Stedet er fotograferet Nørre Aaby Station (Na)69,0 km
Stedet er fotograferet Kauslunde Station (Ka)73,0 km
Stedet er fotograferet Middelfart Station (Md)79,0 km
Stedet er fotograferet Broen Trinbræt (Lbt)81,9 km

Nyborg (1997-) Station er Nyborg-Odense-Middelfart banens første station

Byggeår1997
Åbnet1997.06.01
NedlagtI drift
AdresseBanegårdsalleen 100, 5800 Nyborg
Stations forkortelseNgn
GPS koordinater55.313938,10.802636

Den nuværende Nyborg station er fra 1997.

Den nye Nyborg station - oprettet ifm. Storebæltsforbindelsen.
Den nye Nyborg station - oprettet ifm. Storebæltsforbindelsen. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.09.15

Krak kort over Nyborg (1997-) Station

Historisk kort over Nyborg (1997-) Station
Kilde: StyrelsenNyborg (1997-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjulby Station ligger 6,0 km. fra første station.

Byggeår1904
Åbnet1904.12.21
Nedlagt1977.05.22
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseJu
GPS koordinater55.337923,10.736802

Selv om Dronning Louises Jernbane (Den fynske hovedbane), blev anlagt i 1865, kom Hjulby station først til d. 21. december 1904 som en krydsningsstation på strækningen. Stationen blev nedsat til trinbrædt i 1960. Den blev sammen med Marslev, Ullerslev og Langeskov Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979. I 1956 blev Hjulby Danmarks første fjernstyrede station på en dobbeltsporet bane.

Hjulby station er nedrevet - der er kun tekniske anlæg tilbage.
Hjulby station er nedrevet - der er kun tekniske anlæg tilbage. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.07

Krak kort over Hjulby Station

Historisk kort over Hjulby Station
Kilde: StyrelsenHjulby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ullerslev Station ligger 11,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1977.05.22
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseUv
GPS koordinater55.354598,10.665527

Den første station blev åbnet i 1865, men den blev sammen med Marslev, Langeskov og Hjulby Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.

Ullerslev Station.
Ullerslev Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 1951

Krak kort over Ullerslev Station

Historisk kort over Ullerslev Station
Kilde: StyrelsenUllerslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langeskov (1869-1977) Station ligger 15,0 km. fra første station.

Byggeår1869
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1977.05.22
AdresseStationsvej 3 5550, Langeskov
Stations forkortelseLv
GPS koordinater55.360681,10.593114

Den første station blev åbnet i 1869, men den blev sammen med Marslev, Ullerslev og Hjulby Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979. Trafikken til Langeskov stations sidespor, som lå på den modsatte side af stationsbygningen, her ophørte betjeningen d. 30. september 1982.

Langeskov station set fra godssiden.
Langeskov station set fra godssiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.07

Krak kort over Langeskov (1869-1977) Station

Historisk kort over Langeskov (1869-1977) Station
Kilde: StyrelsenLangeskov (1869-1977) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Marslev Station ligger 20,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1977.05.22
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseMarslev Stationsvej 18, 5290 Marslev
Stations forkortelseMv
GPS koordinater55.378339,10.523787

Den første station blev åbnet i 1865, men den blev sammen med Langeskov, Ullerslev og Hjulby Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.
Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Marslev station set fra tilkørselssiden.
Marslev station set fra tilkørselssiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.07

Krak kort over Marslev Station

Historisk kort over Marslev Station
Kilde: StyrelsenMarslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense (1995-) Station ligger 30,0 km. fra første station.

Byggeår1995
Åbnet1995.09.15
NedlagtI drift
AdresseØstre Stationsvej 27, 5000 Odense C
Stations forkortelseOd
GPS koordinater55.401721,10.387104
Den nye Odense banegård
Den nye Odense banegård - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.09.16

Krak kort over Odense (1995-) Station

Historisk kort over Odense (1995-) Station
Kilde: StyrelsenOdense (1995-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmstrup Station ligger 38,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
Stations forkortelseHp
GPS koordinater55.362006,10.272228

Den oprindelige station er nedrevet og der er i dag kun trinbræt på stedet.

Holmstrup Station.
Holmstrup Station. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1956

Krak kort over Holmstrup Station

Historisk kort over Holmstrup Station
Kilde: StyrelsenHolmstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Render Trinbræt ligger 40,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1971.05.22
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseRet
GPS koordinater55.352353,10.243795
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag.
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.01

Krak kort over Render Trinbræt

Historisk kort over Render Trinbræt
Kilde: StyrelsenRender Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tommerup Station ligger 44,0 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 17, 5690 Tommerup
Stations forkortelseTp
GPS koordinater55.349493,10.182329

Tommerup stationsbygning er fra 1883 tegnet af arkitekt Thomas Arboe. Den forrige stationsbygning blev revet ned da man byggede Assensbanen, men mange af materialerne blev genbrugt i den nye bygning. Fra d. 31. maj 1884 til d. 21. maj 1966 (godstrafik forekom helt op i 1980erne) var Tommerup Station endestation for Assensbanen, der gik fra Tommerup til Assens.

Stationen blev fredet i 1992.

Tommerup station fra vejsiden.
Tommerup station fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.01

Krak kort over Tommerup Station

Historisk kort over Tommerup Station
Kilde: StyrelsenTommerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skalbjerg Station ligger 47,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 2, 5492 Vissenbjerg
Stations forkortelseSc
GPS koordinater55.366193,10.141461

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Skalbjerg station fra vejsiden.
Skalbjerg station fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.01

Krak kort over Skalbjerg Station

Historisk kort over Skalbjerg Station
Kilde: StyrelsenSkalbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bred Station ligger 50,0 km. fra første station.

Byggeår1908
Åbnet1908
NedlagtI drift
Stations forkortelseBd
GPS koordinater55.373063,10.105983

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.01

Krak kort over Bred Station

Historisk kort over Bred Station
Kilde: StyrelsenBred Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aarup Station ligger 54,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 1, 5560 Aarup
Stations forkortelseAp
GPS koordinater55.382953,10.051381

Den oprindelige station fra 1865 er nedrevet og den nye station er fra 1995.

Den nye stationsbygning i Årup.
Den nye stationsbygning i Årup. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.23

Krak kort over Aarup Station

Historisk kort over Aarup Station
Kilde: StyrelsenAarup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gelsted Station ligger 59,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBanevolden 4, 5591 Gelsted
Stations forkortelseGd
GPS koordinater55.396084,9.974237

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Gelsted station set fra vejsiden
Gelsted station set fra vejsiden - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.23

Krak kort over Gelsted Station

Historisk kort over Gelsted Station
Kilde: StyrelsenGelsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejby Station ligger 64,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
AdresseJernbanevej 2, 5592 Ejby
Stations forkortelseEb
GPS koordinater55.428634,9.929804
Ejby station set fra vejsiden.
Ejby station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.23

Krak kort over Ejby Station

Historisk kort over Ejby Station
Kilde: StyrelsenEjby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Aaby Station ligger 69,0 km. fra første station.

Byggeår1909
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 4, 5580 Nørre Åby
Stations forkortelseNa
GPS koordinater55.460186,9.870105

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Nørre Åby station set fra Vejsiden.
Nørre Åby station set fra Vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.23

Krak kort over Nørre Aaby Station

Historisk kort over Nørre Aaby Station
Kilde: StyrelsenNørre Aaby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kauslunde Station ligger 73,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
Stations forkortelseKa
GPS koordinater55.476088,9.810570

Den oprindelige station er nedrevet og erstattet af trinbræt.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.23

Krak kort over Kauslunde Station

Historisk kort over Kauslunde Station
Kilde: StyrelsenKauslunde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Middelfart Station ligger 79,0 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935
NedlagtI drift
AdresseJernbanegade 39, 5500 Middelfart
Stations forkortelseMd
GPS koordinater55.501977,9.733844

Den nuværende Middelfart station blev taget i brug i 1935 ved åbningen af Lillebæltsbroen, hvor banen fik sin nuværende linjeføring. Inden da var overfarten fra den fynske hovedbane via færgelejet i Strib. Middelfarts forrige station ligger stadig for enden af Gl. Banegaardsvej - på Industrivej 3.

Den nye Middelfart station - bygget ifm. den gamle lillebæltsbro.
Den nye Middelfart station - bygget ifm. den gamle lillebæltsbro. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.06

Krak kort over Middelfart Station

Historisk kort over Middelfart Station
Kilde: StyrelsenMiddelfart Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Broen Trinbræt er Nyborg-Odense-Middelfart banens endestation og ligger 81,9 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935.05.15
NedlagtI drift
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseLbt
GPS koordinater55.512508,9.704214

Broen trinbræt er opkaldt efter Retaurent Broen, som den blev placeret ved lige ved starten af Den Gamle Lillebæltsbro på Fyenssiden..

Broen Trinbræt.
Broen Trinbræt. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1956

Krak kort over Broen Trinbræt

Historisk kort over Broen Trinbræt
Kilde: StyrelsenBroen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.5 - build: 2020.04.05-19:50:08