Odense-Svendborg - operatør: Arriva (Oprindelig: SFJ)

Svendborgbanen: Odense - Svendborg

Odense-Svendborg jernbane står som en milepæl i Fyns transporthistorie og er et emblem af den industrielle udvikling og bestræbelserne på at forbinde øen på tværs. Som den første privatbane på Fyn og den første sidebane til statsbanen mellem Nyborg og Middelfart, åbnede Odense-Svendborg banen for drift den 12. juli 1876.

Lovhjemlen for anlægget af banen blev givet den 23. maj 1873, og koncessionen blev overdraget til Det Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) året efter. Banen skulle forbinde Odense over Kværndrup til Svendborg Havn. Dens status som privatbane skyldtes statens begrænsede ressourcer til yderligere jernbaneudvikling. Byggeriet krævede omfattende jordarbejde og investeringer, men den første prøvetur fandt sted den 5. juli 1876.

Den festlige indvielse af Odense-Svendborg banen fandt sted den 10. juli 1876 med et pyntet tog, og kort efter åbnede banen for normal drift.

Trafikken og indtægterne steg gradvist, og banen blev en afgørende forbindelse for passagerer og gods på Sydfyn. Gennem 1920'erne og 1930'erne steg antallet af rejsende og mængden af gods betydeligt. Udgifterne under 1. verdenskrig og indførelsen af automobiler pressede dog økonomien.

For at holde driftsomkostningerne nede, indsatte SFJ i 1926 den første motorvogn, og flere fulgte senere. Samtidig begyndte SFJ at overtage busruter på Sydfyn i et forsøg på at forbedre økonomien. Anden verdenskrig forsinkede planerne om en statsovertagelse af banen, som først fandt sted den 1. april 1949.

Fra 13. december 2020 drives Odense-Svendborg banen af Arriva.

Vigtige stamdata for Odense-Svendborg


Jernbanens længde i km 48,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 23. maj 1873 - LOV nr 71
BaneforkortelseSFJ
Dato for Koncession1874.05.20
Jernbanen indviet1876.07.10
Jernbanen åbnet1876.07.12
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max120 km/t
El driftNej
Bane statusLokalbane

Odense-Svendborg har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
2020.12.13I driftArrivaArriva
1949.04.012020.12.13De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1876.07.121949.04.01Sydfyenske JernbanerSFJ

Odense-Svendborg har eller har haft følgende stoppesteder
Odense Banegård Center (Od) er Odense-Svendborg banens første station

Odenses første banegård blev opført i 1865 ifm. etableringen af den fynske hovedbane Nyborg-Middelfart. Placeringen af banegården, var nord for den statslige ejede kongens have i Odense.

Banegården var bygget i den typiske stil fra N.P.C. Holsøe banegårdsbygning blev for lille, og i begyndelsen af 1880'erne blev det besluttet, at den skulle udvides. Det antal passagerer, der benyttede banegården, var mere end fordoblet i forhold til banegårdens første år. Da man ville beholde banegården på den hidtidige plads, blev der ikke tale om at bygge en helt ny, og i stedet udvidede man bygning i begge ender og midtpå. Den gamle banegård skulle på en eller anden måde bruges under byggearbejderne, så det hele kom til at foregå ad flere omgange.

Udvidedes foregik fra 1883 til 1884, og Odenses første banegård blev ombygget til uigenkendelighed, idet man nærmest byggede en ny bygning udenom den gamle. I efteråret 1885 stod Odenses "nye" banegård færdig. Selv om N.P.C. Holsøe stadig var aktiv som banegårdsarkitekt, fik N.P.C. Holsøe ikke opgaven og udvidelsen blev udarbejdet på overbaneingeniør, oberst W. A. Thulstrups kontor, med assistance af arkitekt Thomas Arboe.

Den "nye" banegård blev efterhånden for lille pga. da Sydfynske Jernbane krævede bedre sporforhold fra 1876. Ligeledes var der tilkommet flere privatbanertil: Nordfynske Jernbane i 1882, Kertemindebanen i 1900 og den Nordvestfynske Jernbane i 1911.

Ved åbningen af Odense-Middelfart-Bogense i 1911 var Odense anden Banegård under opførelse, så Nordvestfynske Jernbane måtte bygge en midlertidig træbygning ved siden af deres perron - Odense OMB Station, men Odenses anden Banegården afløste i 1914 Odense første Banegård, hvor Odenses første Banegård fortsatte som ilgodsekspedition og blev sammensat med den lange lave godsbanegård.

Odenses første Banegård nedbrændte i 1955, og i forbindelse med opførelsen af den afløsende godsbanegård, som blev ibrugtaget i 1957, blev den gamle stationsbygning nedrevet.

Odense anden Banegård blev et trafikalt knudepunkt i Odense, hvor bybusser, rutebiler, tog, taxa og biler til tider skabte kaotiske forhold omkring stationen. Ligeledes var godstrafikken og fragtterminalen blevet et problematisk knudepunkt og skabte store trafikale udfordringer. Op igennem 1980'erne kom der derfor større og større ønske om at lave en helt ny redesignet banegårdsløsning, hvor man først ville lave et nyt banegårdscenter og senere flytte fragtcentralen ud på det tidspunkt nyetablerede Tietgen Parken.

Odense Banegård Center stod klar den 15. september 1995 og er opført som en trefløjet bygning. Mod syd langs med Østre Stationsvej ligger Borgernes Hus og en 7-Eleven. Hovedbygningen i Odense Banegård Center ligger på tværs over bybusterminalen og jernbanesporene. Odense Banegård Center rummer bl.a. Nordisk Film Biografer, Det Grønne Køkken, et apotek og Espresso House og et DSB-billetsalg med DSB 1' lounge. Odense Banegård Center har en tredje fløj mod nord ud mod Dannebrogsgade, som er et parkeringshus og, hvor det regionale busselskab FynBus har kundeservicecenter. Derudover er der en rutebilterminal på denne side af sporene.

Odense Banegård Center er et moderne og multifunktionelt transport- og oplevelsescenter, der hver dag besøges af ca. 25.000 gæster. I Odense Banegård Center er der mulighed for at spise, shoppe, gå i biografen, på biblioteket eller skifte transportform.

Odense Banegård Center ejes af ATP Ejendomme, DSB og Odense Kommune.


Byggeår1995
Åbnet1995.09.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseØstre Stationsvej 27, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højdeplacering over havet13,1 meter
GPS koordinater55.401721,10.387104

Billede af Odense Banegård Center.
Billede af Odense Banegård Center.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Odense Banegård Center
Odense Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Sydbanegård ligger 1,4 km. fra første station.

Odense sydbanegård åbnede den 12. juli 1876 ifm. svendborgbanen - Odense-Svendborg (12. juli 1876 - I drift). I 1906 tilkom Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (den 3. oktober 1906 - den 22. maj 1954).

Odense sydbanegård blev nedlagt den 22. maj 1954 sammen med Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane, og Svendborgbanen blev ved denne lejlighed ført ind på Odense statsbanegård.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseVestre Stationsvej 5, 5000 Odense C
Højdeplacering over havet13,7 meter
GPS koordinater55.398188,10.376740

Billede af Odense Sydbanegård.
Billede af Odense Sydbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Odense Sydbanegård
Odense Sydbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Sygehus Trinbræt (Oss) ligger 3,8 km. fra første station.

Odense Sygehus Trinbræt er placeret ved ringvejen, Kløvermosevej, lidt syd for Odense Centrum og over for Odense Universitetshospital. Der er etableret en gangbro mellem Odense Sygehus Trinbræt og Odense Universitetshospital (OUH).

Ønsket om Odense Sygehus Trinbræt startede i april 1978, da Odense magistrats 5. afdeling henvendte sig til DSB's daværende generaldirektør Povl Hjelt.

Efter mange overvejelse omkring placeringer blev Odense Sygehus Trinbræt på det gamle Svendborgbanen spor, da Svendborgbanen forinden var blevet flyttet over på det nedlagte Faaborgbanen spor. Inden placeringen af Odense Sygehus Trinbræt havde der været dobbeltspor på steder ét for Svendborgbanen og et for Faaborgbanen. I 1954 blev Svendborgbanen flyttet over på det spor, som den nu nedlagte Faaborgbanen spor. Svendborgbanens spor skulle bruges som godsspor ind til Odense Sukkerkogeri. I midten af 1960´erne lukkede de sidste fynske privatbaner og leverancer pr. jernbanevogn faldt til næsten ingenting. I 1970 blev produktionen af råsukker indstillet og fabrikken overgik til sukkerekspedition, -pakkeri og -lager for bl.a. Assens Sukkerfabrik. Herefter mistede godssporet sin betydning og kunne i 1981 bruges til areal for Odense Sygehus Trinbræt.

På det sted, hvor Odense Sygehus Trinbræt er placeret, havde der frem til starten af 1950'erne været en anden sporindføring syd om placeringen af trinbrættet. Her havde Svendborg- og Faaborgbanen en anden sporindføring til Sydfynske Jernbaners Station - Odense Sydbanegård eller i daglig tale "Sydbanegården".

Odense Sygehus Trinbræt er en af de mere trafikerede stationer på Svendborgbanen, og den bruges meget af besøgende, patienter og personale på Odense Universitetshospital. Odense Dyrskueplads, som ligger op til Odense Sygehus Trinbræt, og Odense Zoo er også flittige brugere af Odense Sygehus Trinbræt.

Fra Odense Sygehus Trinbræt er der mandag til lørdag i dagtimerne tre gange i timen forbindelse til Odense, tre gange i timen til Ringe og to gange i timen til Svendborg, om aftenen og om søndagen er der en forbindelse mindre til hver af de tre byer.


Byggeår1981
Åbnet1981.11.05
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKløvermosevej 10, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOss
Højdeplacering over havet14,0 meter
GPS koordinater55.381538,10.366584

Billede af Odense Sygehus Trinbræt.
Billede af Odense Sygehus Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Odense Sygehus Trinbræt
Odense Sygehus Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fruens Bøge Station (Frs) ligger 5,3 km. fra første station.

Fruens Bøge station er i dag kun trinbræt. Stationen blev fredet i 1992.

I starten var stationen kun benyttet til udflugtsmål for området i og omkring Fruens Bøge. Derfor var stationen kun åben fra 1. april til 30. september. Fra 1885 blev stationen åben året rundt.

Stationen servicere i dag Svendborgbanen, men har førhen serviceret Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (3. oktober 1906 - 22. maj 1954) også.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseFruens Bøge Skov 4, 5250 Odense SV
StednavneforkortelseFrs
Højdeplacering over havet15,0 meter
GPS koordinater55.369699,10.377683

Billede af Fruens Bøge Station.
Billede af Fruens Bøge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. maj 2020
Download billede

Historisk kort over Fruens Bøge Station
Fruens Bøge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjallese Trinbræt (Hjs) ligger 6,9 km. fra første station.

Den oprindelige Hjallese station er revet ned i juli 2002. Stationen blev erstattet af et trinbræt.


Byggeår2002
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseVinkelvej 6B, 5260 Odense S
StednavneforkortelseHjs
Højdeplacering over havet25,5 meter
GPS koordinater55.358196,10.392458

Billede af Hjallese Trinbræt.
Billede af Hjallese Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. januar 2021
Download billede

Historisk kort over Hjallese Trinbræt
Hjallese Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1934
Åbnet1934.05.15
Nedlagt1955.05.21
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLis
Højdeplacering over havet26,0 meter
GPS koordinater55.341668,10.420451

Billede af Lindved Fyn Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lindved Fyn Trinbræt har ligget her.
Billede af Lindved Fyn Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lindved Fyn Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Lindved Fyn Trinbræt
Lindved Fyn Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår2002
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseHøs
Højdeplacering over havet37,9 meter
GPS koordinater55.330238,10.434109

Billede af Højby (Fyn) Trinbræt.
Billede af Højby (Fyn) Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juni 2022
Download billede

Historisk kort over Højby (Fyn) Trinbræt
Højby (Fyn) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Årslev Station (Ås) ligger 14,9 km. fra første station.

Stifteren af Socialistisk Folkeparti, Aksel Larsen, har været assistent på Årslev station fra 1917 til 1918.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseStationsvej 10B, 5792 Årslev
StednavneforkortelseÅs
Højdeplacering over havet49,7 meter
GPS koordinater55.301272,10.466239

Billede af Årslev Station.
Billede af Årslev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. februar 2008
Download billede

Historisk kort over Årslev Station
Årslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pederstrup Trinbræt (Pds) ligger 17,4 km. fra første station.

Pederstrup Station er i dag trinbræt på Svendborgbanen. Den oprindelige station blev revet ned i 2002.


Byggeår2002
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSdr. Højrupvejen 42A, 5750 Ringe
StednavneforkortelsePds
Højdeplacering over havet71,0 meter
GPS koordinater55.283567,10.486097

Billede af Pederstrup Trinbræt.
Billede af Pederstrup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. maj 2021
Download billede

Historisk kort over Pederstrup Trinbræt
Pederstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringe Station (Re) ligger 22,4 km. fra første station.

Ringe Station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
StednavneforkortelseRe
Højdeplacering over havet78,9 meter
GPS koordinater55.239116,10.481603

Billede af Ringe Station.
Billede af Ringe Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. november 2021
Download billede

Historisk kort over Ringe Station
Ringe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rudme Trinbræt (Rus) ligger 27,1 km. fra første station.

Rudme Station skulle oprindelig have heddet Volstrup efter den nærliggende by, men navnet blev ændret kort før Svendborgbanens åbning.

Stationsbygningen fra 1876 blev revet ned i 2002, og Rudme er i dag trinbræt.


Byggeår2002
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseRus
Højdeplacering over havet73,2 meter
GPS koordinater55.198090,10.487595

Billede af tog ud for Rudme Trinbræt.
Billede af tog ud for Rudme Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. august 2020
Download billede

Historisk kort over Rudme Trinbræt
Rudme Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseBanepladsen 2, 5772 Kværndrup
StednavneforkortelseKvs
Højdeplacering over havet81,5 meter
GPS koordinater55.177821,10.519418

Billede af Kværndrup Station.
Billede af Kværndrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. juli 2020
Download billede

Historisk kort over Kværndrup Station
Kværndrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenstrup Trinbræt (Sts) ligger 35,6 km. fra første station.

Stenstrup blev nedsat til trinbræt i 2004. Den oprindelige station blev revet ned august 2006.


Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 1, 5771 Stenstrup
StednavneforkortelseSts
Højdeplacering over havet63,0 meter
GPS koordinater55.131736,10.508989

Billede af Stenstrup Trinbræt.
Billede af Stenstrup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juni 2022
Download billede

Historisk kort over Stenstrup Trinbræt
Stenstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenstrup Syd Trinbræt med Sidespor (Sis) ligger 36,9 km. fra første station.

Stenstrup Syd trinbræt åbende i 1883 som sidespor i Stenstrup for godstransport til de nærtliggende teglværker.

Den 15. maj 1928 åbnede stationen for passagertransport, men først i 1929 opførte man en ventesal til trinbrættet. Denne ventesal stod frem til år 2000, hvor den blev revet ned.

Sidesporret blev nedlagt den 15. december 1969.


Byggeår1883
Åbnet1883
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseSis
Højdeplacering over havet62,9 meter
GPS koordinater55.120428,10.515187

Billede af Stenstrup Syd Trinbræt med Sidespor.
Billede af Stenstrup Syd Trinbræt med Sidespor.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. august 2020
Download billede

Historisk kort over Stenstrup Syd Trinbræt med Sidespor
Stenstrup Syd Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirkeby Trinbræt (Kis) ligger 39,9 km. fra første station.

Kirkeby Station blev bekostet af kammerherre Otto Ditlev baron Rosenørn-Lehn fra godset Hvidkilde i 1881. I starten var det en meget sparsommelig bygning med læsseplads for Kirkebyskovens skovproduktion.

Medens stationens persontrafik aldrig blev særlig stor, fik gode godstransporter SFJ til at bygge en ny og mere funktionel station i 1907 og den oprindelige station blev ved samme lejlighed nedrevet.

Stationen blev nedlagt den 29. juni 1965, som station, men enkelte toge standsede her frem til den 1. juni 1969, hvor stationen ophørte permanent.


Byggeår1907
Åbnet1965.06.29
Nedlagt1969.06.01
NedrevetEksisterer stadig
AdresseDyrehavevej 4, 5771 Stenstrup
StednavneforkortelseKis
Højdeplacering over havet82,5 meter
GPS koordinater55.099991,10.541421

Billede af Kirkeby Trinbræt.
Billede af Kirkeby Trinbræt.
Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: den 9. oktober 2008


Historisk kort over Kirkeby Trinbræt
Kirkeby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
Nedlagt1965.05.29
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSørupvej 61, 5700 Svendborg
StednavneforkortelseSøs
Højdeplacering over havet50,3 meter
GPS koordinater55.074645,10.570012

Billede af Sørup Station.
Billede af Sørup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Sørup Station
Sørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1983
Åbnet1983
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkovsbovej 56, 5700 Svendborg
StednavneforkortelseSvv
Højdeplacering over havet28,3 meter
GPS koordinater55.055769,10.581846

Historisk kort over Svendborg Vest Trinbræt
Svendborg Vest Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svendborg Station (Svg) er Odense-Svendborg banens endestation og ligger 48,2 km. fra første station.

Svendborg Station blev bygget til Svendborgbanen (Svendborg-Odense) der åbnede den 12. juli 1876.

I 1870 havde Svendborg 6.421 indbyggere og var på det tidspunkt den 10. største by uden jernbane. Havnen var dog stadig vigtigst, hvor der i 1866 var fast sejlads:
Svendborg – Rudkjøbing – Marstal
Fra 1868 også:
Svendborg – Rudkjøbing – Nyborg
Lundeborg – Nyborg – Korsør.

Fra 1845 – 1859 var Chr.V. Jessen Byfoged / Borgmester, han var fremsynet og dynamisk og han stod for at havnen blev udvidet i 1854, der blev bygget Gasværk i 1856 og Telegraf til Nyborg i 1857.

Gasværket var anlagt af ingeniørerne English oh Hanssen fra København. Disse blev også involveret i startfasen af jernbaneanlæggelsen Odense – Svendborg. Det endte med at blive lederen af Statsbanetjenesten på Fyn S. B. V. Dyhr, som blev den ledende ingeniør på anlægget medens English og Hanssen blev betalt ud.

For at anlægge jernbanen måtte Brogade og Skattergade gennembrydes og Klosterplads blev ryddet for de middelalderlige bygninger der var tilbage,( Klostergården og Hospitalet). Byens Borgerskole, der lå delvis på Klosterkirkens grund, blev fjernet. Klostergården som justitsråd C. A. Thejll havde ejet fra 1812 til sin død 1868, var på hattemager J.M. Langes initiativ blevet købt af byen.

Ejendommene fra Nyhavn til Klostergården mistede deres adgang til Sundet og den store forandring af bypartiet afsluttedes med anlægget af Jessens Mole. Købmand Krøyer fik sin ejendom beskåret, haven og tømmerpladsen. En ejer i Hulgade fik også erstatning for næringstab idet han ikke længere kunne sejle folk herfra til Christiansminde.

Alt i alt blev der udbetalt 195.722.- Rigsdaler i erstatning for indkøb af jord.

1874 stiftede man et selskab, hvor man fik koncession, godkendt af Kong Chr. IX, på drift af jernbanen mellem Odense og Svendborg.

Den 16. september 1875 hejstes kransen på Stationsbygningen i Svendborg, som var tegnet af Arkitekt N. P. C. Holsøe og endte med at kostede 60.000 kr.

Den 10. juli 1876 blev bygningen og jernbaneanlægget indviet og den samlede anlægssum var på ca.2,8 millioner Kr.

Da Faaborgbanen blev tilsluttet Svendborg station i 1916 blev stationen udvidet med en nordfløj efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck.

Ud over Svendborgbanen servicerede Svendborg også følgende baner:
Svendborg-Nyborgbanen (den 1. juni 1897 – den 30. maj 1964)
Svendborg-Fåborgbanen (den 25. november 1916 – den 22. maj 1954)
Jernbanegods med færgen til Ærøskøbing (den 17. juli 1931 – 1995).

Den 1. april 1949 overtog Statsbanerne driften af Odense – Svendborgbanen.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKlosterplads 10, 5700 Svendborg
StednavneforkortelseSvg
Højdeplacering over havet4,6 meter
GPS koordinater55.059451,10.612054

Billede af Svendborg Station.
Billede af Svendborg Station.
Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: den 2. november 2008


Historisk kort over Svendborg Station
Svendborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Odense-Svendborg

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Odense-Svendborg banen 1876-1976
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odense-Svendborg banen 1876-1976
Lars Viinholt-Nielsen
1976
278

Odense Universitetsforlag
8774921797
Svendborgbanen i 125 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Svendborgbanen i 125 år
Lars Viinholt-Nielsen
2001
204

SFJ-bøger
87-984810-4-5
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471