Nykøbing Falster-Rødby færge (DSB)


Nykøbing Falster - Rødby færge også kaldet Fugleflugtslinien.

Det hele startede allerede en gang i 1850'erne. I 1865 var det Krøhnkske jernbaneprojekt meget tæt på, men det hele glippede i sidste øjeblik. Den 22. Januar 1941 fremlagde trafikminister Gunnar Larsen forslag til bevilling af 42 millioner kroner til anlæg af "fugleflugtslinien" fra København via Femern bælt til Vesteuropa. Den skulle sætte Danmark i direkte forbindelse med Tysklands strategiske jernbaner og autostradaer. Med loven af 17. april 1941 besluttede den danske regering herefter at etablere en jernbane- og vejforbindelse over Femern bælt. Arbejdet skulle ske i samarbejde med de tyske myndigheder.

Man havde anslået at der på den danske side skulle anlægges en motorvej fra Rødby Havn nord om Maribo til Storstrømsbroen. Desuden skulle der anlægges en direkte jernbaneforbindelse fra Nykøbing Falster til Rødby Havn. Udgifterne blev dengang anslået til at beløbe sig til 70 millioner kroner - heri medregnet prisen for en højbro over Guldborgsund. Det var forudset at statsbanerne skulle bruge omkring 28 millioner af disse penge.
Arbejdet med Fugleflugtslinien blev startet den 14. september 1941. Mange kan sikkert huske billedet af den daværende trafikminister Gunnar Larsen med den knækkede spade og den skadefro grinene embedsmand i baggrunden.

På strækningen fra Nykøbing Falster - Rødby Færge skulle der etableret tre krydsningsstationer: Lolland Vest, Lolland Midt og Lolland Syd.

Fra 1941 til 1945 nåede man på statsbanedelen i det store hele at blive færdige med jordarbejdet og bygningen af under- og overføringer på de første 13 kilometer fra Guldborgsund. Men lysten og resourserne manglede umiddelbart efter krigen. Hele projektet gik i dvale. Danskerne havde for en periode fået dækket deres behov for samarbejde med tyskerne. Der var andre problemer der trængte sig på før man igen var moden til at diskutere forbindelser med Tyskland.

Det startede i det små med den midlertidige færgeforbindelse mellem Gedser og Grossenbrode. Det var noget af en omvej, men delingen af Tyskland gjorde andre alternativer umulige. Den 1. april 1957 drøftede den danske og vesttyske regering mulighederne for at færdigbygge Fugleflugtslinien.
Projektet var meget lig det der var skitseret af Krøhnke i 1865.

Nykøbing Falster fik en ny bro over Guldborgsund. Derfra blev der anlagt en 36,5 kilometer lang jernbane til Rødby Havn. Jernbanen blev bygget som enkelsporet bane, men fik tre krydsningsstationer. Banen er ikke anlagt med henblik på betjening af den lokale trafik. Derfor blev der heller ikke taget lokale hensyn ved anlægget af stationen i Rødby Havn. Jernbanen over Lolland og færgeforbindelsen blev indviet af Kong Frederik den 9. og af den tyske forbundspræsident den 14. maj 1963.

Vigtige stamdata for Nykøbing Falster-Rødby færge (DSB)


Jernbanens længde i km 36,3
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1963.05.14
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
DSB banenummer2
El driftNej
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Bane statusRegionalbane

Nykøbing Falster-Rødby færge (DSB) har følgende stationer
Banekort over Nykøbing Falster-Rødby færge (DSB)

Kort over benestrækningen: Sydbanen (DSB)
Kort over benestrækningen: Sydbanen (DSB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.06.29 - LINK til kilde.


Nykøbing Falster Station (Nf) er Nykøbing Falster-Rødby færge banens første station

Den 22. august 1872 blev jernbanen mellem Nykøbing og Orehoved indviet. Der var via Orehoved der var færgeoverfart til Sjælland ved Masnedsund. Efter opførelse af den første Masnedsundbro mellem Sjælland og Masnedø I 1884 blev færgeoverfarten afkortet til Masnedø-Orehoved og med indvielsen af Storstrømsbroen i 1937 fik Nykøbing Falster direkte forbindelse med Sydbanen på Sjælland.

I 1875 blev den gamle jernbanebro over Guldborgsund indviet, og Nykøbing fik forbindelse med Lollandsbanen (Guldborgsund-Maribo-Nakskov og (Guldborgsund-Maribo-Rødby), der var åbnet den 1. juli 1874.

Den 1. juli 1886 blev Gedserbanen (Nykøbing Falster-Gedser 1886-2009) indviet med udspring fra Nykøbing Falster station.

Den 15. december 1910 blev Stubbekøbing banen (Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen 1910-1966) indviet med Nykøbing Falster station som et vigtigt knudepunkt med en meget kompleks station med mange tilbygninger og sporændringer og der var ikke plads til udvidelsen da Fugleflugtslinien blev vedtaget.

Den 14. maj 1963 blev Fugleflugtslinjen indviet (Nykøbing Falster-Rødby færge). Den omfattede bl.a. en ny direkte jernbanelinje Nykøbing Falster-Rødby Færge. I samme forbindelse fik Nykøbing sin nuværende stationsbygning, der er i samme byggestil som bl.a. Holbæk, Vojens og Skive Station. Den gamle stationsbygning blev nedrevet ved denne lejlighed.

Nykøbing Falster Station er i dag et centralt knudepunkt for transporten på Lolland-Falster, med forbindelse til København, Hamborg og med Lollandsbanen.

Nykøbing Falster første Station blev nedrevet i 1961 for at gøre plads til byggeriet af den nye station.


Byggeår1962
Åbnet1963.05.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 2, 4800 Nykøbing F
StednavneforkortelseNf
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater54.767161,11.877553

Billede af Nykøbing Falster Station.
Billede af Nykøbing Falster Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.07 12:01:53


Kort over Nykøbing Falster Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nykøbing Falster Station

Historisk kort over Nykøbing Falster Station
Nykøbing Falster Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1998
Åbnet1998
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseDf
Højdeplacering over havet13,5 meter
GPS koordinater54.725395,11.676929

Kort over Døllefjelde Musse Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Døllefjelde Musse Trinbræt

Historisk kort over Døllefjelde Musse Trinbræt
Døllefjelde Musse Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rødby Færge Station (Rf) er Nykøbing Falster-Rødby færge banens endestation og ligger 36,3 km. fra første station.

Rødby Færge Station lå for enden af Sydbanen og åbnede med Fugleflugtslinjen den 14. maj 1963 og samme dag stoppede personbefordringen til og fra den eksisterende Rødbyhavn Station, medens Rødbyhavn Station fortsatte godstrafikken flere år endnu.

Rødby Færge Station ligger ud for færgenterminalen til Puttgarden på den tyske Femern.

Rødby Færge Station fungerede i mange år som grænsestation for internationale person- og godstog fra København til Hamburg og længere sydpå. Rødby Færge Station mistede dog en væsentlig del af sin betydning, da godstogene blev omlagt efter åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1997. Desuden blev de internationale tog samme år reduceret til EuroCitytog mellem København og Hamburg samt i en periode Intercity-Express.

Efter 1997 blev der kun brug for enkelte af Rødby Færge Stations mange spor. På det gamle godsterræn kom der efterhånden en stor bevoksning af græs, buske og selvsåede træer, hvilket gjorde at man i 2018 indhegnede arealet og indsatte en flok geder til at holde bevoksningen nede.

Den 15. december 2019 ophørte trafikken med internationale tog til Rødby Færge helt, da EuroCitytogene blev erstattet af InterCitytog mellem København og Hamburg via Storebælt. Det skyldes udelukkende det faktum, at der ville komme mange og lange perioder med nedlukning af banen og indsættelse af togbusser.

Rødby Færge Station betjente regionaltog til og fra København fem gange dagligt indtil den 30. april 2021, hvor stationen lukkede helt og der blev indsat togbusser mellem Nykøbing Falster og Rødby Færge. De indsatte togbusser indstilles ved køreplansskiftet den 12. december 2021.

Stationens lukning muliggjorde arbejdet med at opgradere og omlægge banen på Lolland til Femern Bælt-forbindelsen. Når forbindelsen åbner, vil området blive betjent af en ny station Lolland Syd (Holeby) Station i stedet for Rødby Færge.


Byggeår1961
Åbnet1963.05.14
Nedlagt2021.04.30
NedrevetEksisterer stadig
AdresseFærgestationsvej 1, 4970 Rødby
StednavneforkortelseRf
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater54.654222002942156,11.353852870133275

Billede af Rødby Færge Station.
Billede af Rødby Færge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2021.10.21 13:07:04


Kort over Rødby Færge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rødby Færge Station

Historisk kort over Rødby Færge Station
Rødby Færge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Nykøbing Falster-Rødby færge (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6