Hjørring-Hirtshals - operatør: NJJ (Oprindelig: HP)

Hirtshalsbanen (Hjørring - Hirtshals) er en meget sen anlagt bane da den først er anlagt i 1925. Banen har aldrig haft det store opland og især mellem Hjørring og Hirtshals har oplandet været sparsomt. Banen planlagt som privatbane fra Hjørring til Aalbæk på Skagensbanen, med en sidebane fra Vellingshøj til Hirtshals. Forberedelserne i Vellingshøj var projekteret, men pga. ændringer i trafikmønstret og større konkurrencer fra andre transportformer, blev banen kun "sidebanen" til Hirtshals, da man i 1933 – opgav den oprindelige linieføring til Aalbæk. Selve jordarbejdet men afgreningen mod ved Aalbæk, blev udført ved Vellingshøj og kan anes på "Luftfoto 1954"

Arbejdet med banen startede i april 1924, og banen åbnede året efter.

Banemærker for banen blev fra åbningen udgivet med påskriften "H A", og frem til lukningen af den oprindelige station i Hirtshals i 1928 stempledes der stadig banemærker med det oprindelige stempel med "Hjørring-Aalbæk JB".

Hirtshalsbanen var tidligere en del af Hjørring Privatbaner (HP) og er en privat jernbane i Vendsyssel fra Hjørring til Hirtshals. Hirtshalsbanen er siden 2001 en del af Nordjyske Jernbaner. Banen har linjenummer 80 hos Nordjyllands Trafikselskab.

I 2005 blev de nuværende Siemens Desiro tog sat i brug. De kører op til 100 km/t.

Den oprindelige stationsbygning fra 1925 i Hirtshals var placeret ud fra en samlet byplan for Hirtshals by udarbejdet i 1922. Men folk slog sig dog ikke ned, hvor man i byplanen havde forestillet sig det, og stationen kom til at ligge for langt udenfor byen. Stationen blev nedlagt få år senere i 1928 og efter en midlertidig løsning fik banen i 1939 endestation i havneadministrationsbygning fra 1920, som blev ombygget.

Hirtshalsbanen udgik indtil 3. oktober 1942 fra Hjørring Vestbanegård. Herefter ændredes linjeføringen ved Hjørring til DSB's station i Hjørring medens der i Hirtshals benyttes den gamle havneadministrationsbygning. På resten af strækningen er alle de oprindelige stationer blevet nedsat til trinbræt.

Vigtige stamdata for Hjørring-Hirtshals


Jernbanens længde i km 17,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseHP
Statstilskud i %60 %
Dato for Koncession1923.01.01
Jernbanen åbnet1925.12.18
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
SkinnevægtOriginalt: 24,39 kg/m - skiftet i 1964-1974 til 37 kg/m - skiftet i 1996-2001 til 60 kg/m
BallastSkærveballast
Hastighed maxHjørring–Tornby 100 km/h og Tornby–Hirtshals 75 km/h
DSB banenummer80
El driftNej
Bane statusPrivatbane

Hjørring-Hirtshals har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
2001.01.01I driftNordjyske Jernbaner A/SNJJ
1925.12.182001.01.01Hjørring PrivatbanerHP

Hjørring-Hirtshals har eller har haft følgende stoppesteder
Gamle film fra Hjørring-Hirtshals

Film fra Hjørring-Hirtshals (HP), Privatbanen fra Hirtshals, der før havde sin egen station i Hjørring, tilsluttes nu Hjørring Statsbanestation.
Kilde: Filmcentralen (Det Danske Filminstitut) - Dato: den 3. oktober 1942 - LINK til kilde.


Noter:

1942, Hirtshals station, 0:46 min., Musik

Privatbanen fra Hirtshals, der før havde sin egen station i Hjørring, tilsluttes nu Hjørring Statsbanestation. Linien Hirtshal-Hjørring bliver nu led i fremtidens trafikrute fra Norge over Hirtshals og sydpå til det øvrige Europa. Generaldirektør Peter Knutzen overværer sammen med en række af egnens ledende mænd højtideligheden.


Hjørring Station (Hj) er Hjørring-Hirtshals banens første station

Hjørrings første station byggede Thomas Arboe sammen med N.P.C. Holsøe i 1871.


Byggeår1871
Åbnet1871.08.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanegårdspladsen 6, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseHj
Højdeplacering over havet34,4 meter
GPS koordinater57.456598,9.985939

Billede af Hjørring Station.
Billede af Hjørring Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Hjørring Station
Hjørring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjørring Vestbanegård ligger 0,4 km. fra første station.

Hjørring Vestbanegård var tegnet af Sylvius Knutzen og blev bygget i 1913 som station for Hjørring-Løkken-Aabybro og Hjørring-Hørby banenerne. I 1925 kom Hirtshalsbanen til. Stueetagen bestod af ventesale, billetsalg, stationskontor og rejsegodsekspedition. På 1. sal var der hovedkontor for Hjørring banerne (senere Hjørring Privatbaner HP) og lejlighed til driftsbestyreren. Tagetagen var indrettet med små lejligheder til andre funktionærer ved banen.

Den nu nedrevet station minder var meget lig stationen i Løkken efter dennes ombygning.

Stationen havde 4 hovedspor med gennemkørsel, varehus og læssespor, opstillings- og depotspor. Løkken-banerne gik mod vest, Hirtshals-banerne gik mod nord og Hørbybanen gik ud mod syd over statsbanelinien (DSB sporet) til Aalborg, og herefter mod øst.

I 1939 fik Hirtshalsbanen en international eksprestogforbindelse (Nordpilen), der kørte fra Hirtshals via Frederikshavn til Flensburg. I den anledning førtes togene helt ind til Hjørring Station. Årene efter blev der lavet væsentlig omlægning af sporene, hvor Hørbybanen blev optaget på statsbanestationen den 19. maj 1942, Løkkenbanen den 11. august 1942 og Hirtshalsbanen den 3. oktober 1942. Ekspeditionen blev overtaget af DSB og der blev anlagt 3 perronspor og 2 omløbsspor for privatbanetogene. Herefter blev Hjørring Vestbanegård nedlagt som station, man banernes kontor, remiser og værksteder samt de fornødne opstillings- og depotspor blev bibeholdt frem til HP's nedlæggelse.

I 1973 brændte stationens tagetage og bygningen er nu nedrevet. Stationsbygningen lå for enden af Vestbanegade på modsatte side af rundkørslen, der, hvor Lidl ligger i dag.


Byggeår1913
Åbnet1913.07.04
Nedlagt1942.10.03
Nedrevet2008
ArkitektSylvius Knutzen
Højdeplacering over havet33,5 meter
GPS koordinater57.456396,9.977990

Postkort med Hjørring Vestbanegård.
Postkort med Hjørring Vestbanegård.
Arkiv: danskejernbaner.dk - Dato: Ukendt


Noter:

Stenders Forlag Eneberettiget. Hjørring 142


Historisk kort over Hjørring Vestbanegård
Hjørring Vestbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kvægtorvet Trinbræt (Kt) ligger 0,5 km. fra første station.

Kvægtorvet Trinbræt blev taget i brug januar 2005. Mnage stillede spørgsmålstegn ved trinbrættet da det kun lå ca. 500 meter fra Hjørring station. Der blev bl.a. sagt "Hvorfor skal man stoppe et tog med 200 personer for at samle 1 op?" Hertil svarede direktøren om Hirtshalsbanen: "Vi har store forventninger til det nye standsningssted ved Kvægtorvet. Det kan forhåbentligt være med til at styrke vores passagertal" ( 463.813 passagerer for året 2004 - red.)


Byggeår2004
Åbnet2005.01.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseÅstrupvej 13, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseKt
Højdeplacering over havet34,5 meter
GPS koordinater57.454588,9.976064

Billede af Kvægtorvet Trinbræt.
Billede af Kvægtorvet Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Kvægtorvet Trinbræt
Kvægtorvet Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Teglgårdsvej Trinbræt (Tgv) ligger 1,6 km. fra første station.

Teglgårdsvej Trinbræt var næsten ved at blive nedlagt før det blev etableret. Med den nye køreplan per 13. december 2003 stod det til at stationerne på Teglgårdsvej i Hjørring, Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne skulle nedlægges pr. den 1. juli 2004.

Baggrunden var, at det er nogle stationer, som er meget lidt benyttede, udtalte direktør Nordjyske Jernbaner Preben Vestergaard. Langholm er den mest brugte af de tre stationer, og her stiger der i gennemsnit kun syv passagerer på toget per dag. Hos Nordjyske Jernbaner synes, man derfor, at det er unødvendigt, at have op mod 50 togafgange dagligt fra hver af de tre stationer. "Man må jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at 200 mennesker skal stoppe for at samle én passager op. Hvis man skal lave togdriften så effektiv som muligt, så er der jo altid nogle få, som det vil gå ud over" siger direktør Preben Vestergaard.

Helt så slemt gik det ikke for Teglgårdsvej Trinbræt – det overlevede, medens Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne blev nedlagt pr. den 1. juli 2004.


Byggeår1990
Åbnet1990.05.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseTeglgårdsvej 1, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseTgv
Højdeplacering over havet29,9 meter
GPS koordinater57.460092,9.963022

Billede af Teglgårdsvej Trinbræt.
Billede af Teglgårdsvej Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Teglgårdsvej Trinbræt
Teglgårdsvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herregårdsparken Trinbræt (Hgp) ligger 3,2 km. fra første station.

Herregårdsparken Trinbræt var med i den store satsning for Hirtshalsbanen for at få flere pendlere til at tage toget frem for at køre i bil. Satsningen var etablering af trinbræt tre nye steder i 2004: Kvægtorvet, Teglgårdsvej og Herregårdsparken, samt nye skinner og Siemens Desiro togsæt i 2005. Dette var med til at fastholde banens passagerer og tiltrække nye, så antallet af pendlere blev 12% ifølge direktør, Nordjyske Jernbaner, Preben Vestergaard (2011)


Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBørglumklostervej 31, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseHgp
Højdeplacering over havet27,2 meter
GPS koordinater57.473243,9.965824

Billede af NJJ DM 502 fotograferet ud for Herregårdsparken Trinbræt.
Billede af NJJ DM 502 fotograferet ud for Herregårdsparken Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Herregårdsparken Trinbræt
Herregårdsparken Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vellingshøj Station (Vlh) ligger 4,0 km. fra første station.

Vellinghøj Station var planlagt som afgreningsstation mellem sidebanen til Hirtshals og banen til Aalbæk på Skagensbanen. Forberedelserne i Vellingshøj var projekteret, men pga. ændringer i trafikmønstret og større konkurrencer fra andre transportformer, blev banen kun "sidebanen" til Hirtshals, da man i 1933 – opgav den oprindelige linieføring til Aalbæk.

Selve jordarbejdet men afgreningen mod Aalbæk, blev udført ved Vellingshøj og kan anes på "Luftfoto 1954"

Vellinghøj Station var placeret meget øde uden reel opland, men tiltænkt en vigtig rolle som afgreningsstation. Dette gjorde at stationen i sig selv ikke helt havde sin berettigelse og trods forsøget på at drive stationen med salg af billetter og ekspedition af rejsegods og banepakker, var den ikke rentabel og fra 1931 har Vellingshøj været nedsat til trinbræt.


Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseEngtoften 20, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseVlh
Højdeplacering over havet29,7 meter
GPS koordinater57.480354,9.968763

Billede af Vellingshøj Station.
Billede af Vellingshøj Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Vellingshøj Station
Vellingshøj Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langholm Trinbræt (Lah) ligger 4,2 km. fra første station.

Langholm Trinbræt var med kun 7 passagerer om dagen (2002/2003) Hirtshalsbanens næst ”dårligste” station. Med den nye køreplan pr. 13. december 2003 stod det til at stationerne på Teglgårdsvej i Hjørring, Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne skulle nedlægges pr. den 1. juli 2004.

Baggrunden var, at det er nogle stationer, som er meget lidt benyttede, udtalte direktør Nordjyske Jernbaner Preben Vestergaard. Langholm er den mest brugte af de tre stationer, og her stiger der i gennemsnit kun syv passagerer på toget per dag. Hos Nordjyske Jernbaner synes, man derfor, at det er unødvendigt, at op have op mod 50 togafgange dagligt fra hver af de tre stationer. - Man må jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at 200 mennesker skal stoppe for at samle én passager op. Hvis man skal lave togdriften så effektiv som muligt, så er der jo altid nogle få, som det vil gå ud over, siger direktør Preben Vestergaard.

Trods protester især for at bibeholde Langholm – blev Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne nedlagt pr. den 1. juli 2004, medens Teglgårdsvej Trinbræt overlevede for denne gang.

Trinbrættet var af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ.


Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt2004.07.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLah
Højdeplacering over havet24,4 meter
GPS koordinater57.494591,9.953490

Billede af Langholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Langholm Trinbræt har ligget her.
Billede af Langholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Langholm Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Langholm Trinbræt
Langholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vidstrup Station (Vid) ligger 6,9 km. fra første station.

Vidstrup station var ikke en ubetinget succes da både persontrafikken og godstrafikken var beskeden og blev derfor nedsat til trinbræt i november 1969.

Stationen var etableret med et større pakhus i træ og der har været læssespor ved stationen.


Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseVed Stationen 7, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseVid
Højdeplacering over havet27,0 meter
GPS koordinater57.502223,9.947474

Billede af Vidstrup Station.
Billede af Vidstrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Vidstrup Station
Vidstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderby Trinbræt (Sdby) ligger 9,4 km. fra første station.

Sønderby Trinbræt ligger i den sydlige ende af Tornby kun 1,4 km syd for Tornby station og kunne have været navngivet "Tornby Syd".

Trinbrættet var oprindelig af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ. Trinbrættet fik med tiden et venteskur, der i starten lå midtvejs mellem banen og Hovedvejen af hensyn til banernes rutebiler.


Byggeår1928
Åbnet1925.12.18
Nedlagt2019.12.15
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseSdby
Højdeplacering over havet30,8 meter
GPS koordinater57.525225,9.951121

Billede af Sønderby Trinbræt.
Billede af Sønderby Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Sønderby Trinbræt
Sønderby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tornby Station (Tnb) ligger 10,4 km. fra første station.

Tornby station fik i 1970 krydsningsspor, og er i dag den eneste station på Hirtshalsbanen, som har krydsningsspor. Stationen er i dag nedsat til trinbræt.

Stationen var etableret med et større pakhus i træ og der har været læssespor og kvægfold ved stationen.


Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseStationsvej 2, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseTnb
Højdeplacering over havet32,5 meter
GPS koordinater57.532765,9.949294

Billede af Tornby Station.
Billede af Tornby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Tornby Station
Tornby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Raundrup Trinbræt (Rav) ligger 11,0 km. fra første station.

Raundrup Trinbræt var med kun få passagerer om dagen Hirtshalsbanens ”dårligste” station. Med den nye køreplan pr. 13. december 2003 stod det til at stationerne på Teglgårdsvej i Hjørring, Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne skulle nedlægges pr. den 1. juli 2004.

Baggrunden var, at det er nogle stationer, som er meget lidt benyttede, udtalte direktør Nordjyske Jernbaner Preben Vestergaard. Langholm er den mest brugte af de tre stationer, og her stiger der i gennemsnit kun syv passagerer på toget per dag. Hos Nordjyske Jernbaner synes, man derfor, at det er unødvendigt, at op have op mod 50 togafgange dagligt fra hver af de tre stationer. - Man må jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at 200 mennesker skal stoppe for at samle én passager op. Hvis man skal lave togdriften så effektiv som muligt, så er der jo altid nogle få, som det vil gå ud over, siger direktør Preben Vestergaard.

Trods protester især for at bibeholde Langholm – blev Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne nedlagt pr. den 1. juli 2004, medens Teglgårdsvej Trinbræt overlevede for denne gang.

Trinbrættet var af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ.


Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
Nedlagt2004.07.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRav
Højdeplacering over havet32,9 meter
GPS koordinater57.545077,9.956637

Billede af Raundrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Raundrup Trinbræt har ligget her.
Billede af Raundrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Raundrup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Raundrup Trinbræt
Raundrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Horne Station (Hon) ligger 13,6 km. fra første station.

Postekspeditionen på Horne Station ophørte i 1965 og den 1. juni 1970 blev stationen nedrykket til trinbræt med sidespor.

Stationen var etableret med et større pakhus i træ og der har været læssespor ved stationen. Stationen fik i 1942 krydsningsspor, der senere blev fjernet.


Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseNøragervej 3, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseHon
Højdeplacering over havet38,8 meter
GPS koordinater57.559057,9.972493

Billede af Horne Station.
Billede af Horne Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Horne Station
Horne Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Emmersbæk Trinbræt (Emm) ligger 15,1 km. fra første station.

Terpet Trinbræt åbnede i 1935 på Hirtshalsbanen og var oprindelig af den sædvanlige type med jordperron og trinbrætsignal af træ.

Under 2. verdenskrig lukkede det, på det tidspunkt øde trinbræt, og var lukket fra 1943-1946. Efter genåbningen i 1946 var der en påkørsel mellem tog og bil med dødelig udgang og det blev besluttede af banen og vejdirektoratet at lave en nedgravet ventebygning. Den nye bygning var meget moderne for tiden og havde et stort og lyst lukket rum med glasruder og trappe op til perronen. Denne fine bygning holdt frem til starten af 1975, hvor den blev totalskadet af hærværk. I foråret 1975 udskiftet den skadede bygning med en glasfiberboble a'la Champignon busskur.

I 1981 blev Terpet Trinbræt omdøbt Emmersbæk Trinbræt.

I 1999 blev niveauoverskæring sløjfet og erstattet af en gangtunnel under banen, hvor der ved samme lejlighed lavet en ny perron med et ny læskur og glasfiberboblen blev fjernet.


Andre navne og stavemåderTerpet
Byggeår1999
Åbnet1999
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseEmmersbækvej 75, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseEmm
Højdeplacering over havet28,1 meter
GPS koordinater57.572071,9.977557

Billede af Emmersbæk Trinbræt.
Billede af Emmersbæk Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Emmersbæk Trinbræt
Emmersbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lilleheden Trinbræt (Lhe) ligger 16,6 km. fra første station.

Lilleheden (Nordsøcentret) Trinbræt åbnede den 1. maj 1940, men var lukket mellem 1943 og 1946, da stedet var kontrolleret af den tyske værnemagt.

Trinbrættet blev atter nedlagt i 1956, men er nu genåbnet i 1990'erne.


Byggeår1940
Åbnet1940.05.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkovvejen 28, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseLhe
Højdeplacering over havet13,1 meter
GPS koordinater57.585454,9.976232

Billede af Lilleheden Trinbræt.
Billede af Lilleheden Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Lilleheden Trinbræt
Lilleheden Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Color Line Trinbræt ligger 17,6 km. fra første station.

Color Line Trinbræt lå umiddelbart før Hirtshals station. Herfra var der overdækket gangforbindelse ned til færgen. Før trinbrættet blev etableret, blev der kørt ned til færgen, når den anløb havnen. Trinbrættet er nedlagt og der er nu lavet en gangforbindelse fra Hirtshals station istedet for.


Nedlagt2008
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet5,3 meter
GPS koordinater57.591604,9.965466

Billede af Color Line Trinbræt.
Billede af Color Line Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Color Line Trinbræt
Color Line Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hirtshals Havn Station (Hhs) er Hjørring-Hirtshals banens endestation og ligger 17,8 km. fra første station.

Den oprindelige stationsbygning fra 1925 i Hirtshals fortæller sin helt egen historie. Den var placeret ud fra en samlet byplan for Hirtshals by fra 1922. Folk slog sig dog ikke ned, hvor man i byplanen havde forestillet sig det, og stationen kom til at ligge for langt udenfor byen. Der blev i første omgang sat en såkaldt banebus ind med forskellige stoppesteder i byen for at samle passagerer, der skulle med toget. Det var dog ikke en holdbar løsning.

I 1928 blev der anlagt havnebane, og 24. november samme år flyttede stationens ekspedition til en midlertidig træbarak, medens den "gamle" station blev lavet til trinbræt. Hirtshals oprindelige station fungerede som trinbræt frem til 1938, hvor sporene blev omlagt i forbindelse med klargøringen af den "nye" station. Den midlertidig træbarak fungerede dog som station indtil 1939, hvor den "nye" station stod klar.

I 1939 blev den eksisterende havneadministrationsbygning fra 1920 ombygget til ny stationsbygning til afløsning af den midlertidige. Den gamle stationsbygning i Hirtshals fortæller således ved sin blotte tilstedeværelse historien om en forfejlet planlægning i Hirtshals by.

Den midlertidig Træbarak blev dog ikke straks revet ned, men anvendtes frem til ca. 1962 bl.a. som husvildebolig.


Byggeår1920
Åbnet1939
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanegårdspladsen 7, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseHhs
Højdeplacering over havet8,2 meter
GPS koordinater57.591694,9.961808

Billede af Hirtshals Havn Station.
Billede af Hirtshals Havn Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Hirtshals Havn Station
Hirtshals Havn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Hjørring-Hirtshals

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Hirtshalsbanen 1925-1965
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Hirtshalsbanen 1925-1965
A. Gregersen
1965
55


Hirtshalsbanen gennem 50 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Hirtshalsbanen gennem 50 år
P. Thomassen
1975
109

P. Thomassens Forlag
Hjørring - Ålbæk og Hirtshalsbanen Vodskov-Østervraa Banen (Dansk Jernbane-Klub: 14)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Hjørring - Ålbæk og Hirtshalsbanen Vodskov-Østervraa Banen (Dansk Jernbane-Klub: 14)
P. Thomassen & B. Wilcke
1965
68

Dansk Jernbane-Klub
Med tog til Løkken - Hjallerup - Skagen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med tog til Løkken - Hjallerup - Skagen
Finn Madsen og Frank Sørensen
2012
27
Aalborg
Limfjordsbanen
Nordjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordjyske jernbaner
Niels Jensen
1976
119
København
J. Fr. Clausen
87-11-03756-3