Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB)


Sjællandske Sydbane (Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund)

Selve tilblivelsen af banen fra de første idéer, til banen blev realiseret, var noget kringlet. En række projekter blev bragt på bane fra forskellige sider men de led alle samme skæbne. Da Kröhnke i 1864 indsendte sit projekt om en bane via Sjælland, Falster og Lolland med færgeforbindelse til Tyskland kom der lidt mere gang i sagerne. Kröhnke's ellers udmærkede plan faldt på forskellige økonomiske og politiske forhold, men nu var idéen godtaget.

Næste gang der kom en mere bæredygtig plan stod man langt bedre rustet med en bane syd over Sjælland. Den 21. juni 1867 blev jernbaneloven vedtaget, og den bemyndigede regeringen til at meddele koncession på bygning og drift af Sydbanen indtil 26. juni 1947.

De tre strækninger:
  1. Fra Ringsted over Herlufmagle, øst om Næstved over Vordingborg til Masnedsund.
  2. Fra København – ikke vestligere end Viby – enten over Køge-Vordingborg til Masnedsund eller over Køge-Præstø til Kalvehave.
  3. En bane fra nordkysten af Falster enten til Nykøbing eller et andet punkt på Falsters vestkyst, eller til en havn på syd- eller vestkysten af Lolland.
Der var i loven ikke taget stilling til, hvem der skulle have koncessionen, men det blev Det sjællandske Jernbaneselskab, der fik koncessionen. Ikke så meget fordi Det sjællandske Jernbaneselskab var interesseret i banen, men fordi selskabet ønskede at holde eventuelle andre selskaber væk.

Banen på Falster var Det sjællandske Jernbaneselskab overhoved ikke interesseret i, men måtte tage den med. Den afsattes senere til Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab, der kontrolleredes af Privatbanken og dermed C. F. Tietgen. Denne forsøgte – og fik held med at få kontrol over alle baner syd for Storstrømmen.

Den 24. januar 1868 fik Det sjællandske Jernbaneselskab koncession på banerne nævnt under 2. og 3., og det blev fastsat, at Sydbanen skulle udgå fra Roskilde, selvom denne løsning blev noget dyrere.

Arbejdet på banen startede lørdag den 3. oktober 1868 ved Næstved, og allerede den 4. oktober 1870 åbnedes den 90 km lange bane for almindelig trafik – hvilket var noget af en præstation. Indvielsen af banen bar ikke præg af den store festivitas, da der kun var et par beskedne prøvetog, med deltagelse af ministre, som gennemkørte banen den 30. september og 2. oktober 1870.

Fra den 1. januar 1888 har Den sjællandske Sydbanen været statsbane, idet Det sjællandske Jernbaneselskab fra denne dag overdrog sine jernbanestrækninger til staten.

Banen blev anlagt enkeltsporet, men jernbaneloven af 23. februar 1917 indeholdt bemyndigelse til at forsyne strækningen Næstved-Vordingborg med dobbeltspor. Dette skete i forbindelse med anlæggelsen af den første etape på Den midtsjællandske Jernbane mellem Næstved og Ringsted, hvorved kapaciteten mellem Næstved og Vordingborg øgedes ganske væsentligt. Dobbeltsporet mellem Næstved og Vordingborg blev taget i brug d 8. maj 1925.

Vigtige milepæle:
  • Roskilde – Næstved, åbnet 4. oktober 1870.
  • Masnedø bro 1884.
  • Masnedø-Orehoved 1884-1937 jernbanefærgeoverfart.
  • Masnedø-Orehoved 1937 Storstrømsbroen.

I dag kendes banen ikke længere som sydbanen men omtales oftest som "Lille Syd" og her henvises mest til strækningen mellem Køge og Næstved. Betegnelsen sydbanen benyttes i dag mest om strækningen Ringsted - Næstved - Vordingborg.

Planen er, at der skal være en direkte forbindelse fra København over Køge til Næstved betjent af elektriske togsæt. Den resterende del af Lille Syd overgik til Lokaltog 13. december 2020, som videreførsel af Østbanen til Roskilde. Herved blev en del af Lille Syd alligevel tildelt en anden operatør end DSB.

Vigtige stamdata for Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB)


Jernbanens længde i km 90,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 21. juni 1867
BaneforkortelseDSB
Dato for Koncession1868.01.24
Jernbanen indviet1870.10.02
Jernbanen åbnet1870.10.04
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
DSB banenummerRoskilde-Køge-Næstved: 4 - Næstved-Masnedsund 2
El driftDelvis EL
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Bane statusRegionalbane

Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB) har følgende stationer
Banekort over Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB)

Banekort fra Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB).
Banekort fra Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.05.09 - LINK til kilde.


Roskilde Station (Ro) er Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund banens første station

Roskilde Station blev bygget af Det Sjællandske Jernbaneselskab i 1847 i forbindelse med anlægget af jernbanen mellem København og Roskilde.

Den originale hovedbygning på Roskilde Station fra 1847 står stadig den dag i dag og er dermed Danmarks ældste eksisterende station. Både stationsbygningen og perronerne er igennem årene blevet udvidet af flere omgange. I 1998 blev en stor renovering af Roskilde Station påbegyndt. Facaderne på den gamle stationsbygning blev restaureret og ført tilbage, så farverne svarede til den originale facades og taget renoveret. Stationen fik automatiske døre og ankomsthallen fik nyt gulv, loft og inventar. Tunnelerne er ligeledes blevet istandsat, og der blev opsat elevatorer og. Renoveringen var først færdiggjort i 2002 efter 4 års arbejde.

Roskilde Station har været fredet siden 1964 og rundremisen, der er fra 1898/1920 blev fredet i 1991.


Andre navne og stavemåderFør 06.09.1856 Roeskilde
Byggeår1847
Åbnet1847.06.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHarald Conrad Stilling
AdresseJernbanegade 1A, 4000 Roskilde
StednavneforkortelseRo
Højdeplacering over havet44,6 meter
GPS koordinater55.639182,12.088969

Billede af Roskilde Station.
Billede af Roskilde Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.04.20 13:58:55


Kort over Roskilde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Roskilde Station

Historisk kort over Roskilde Station
Roskilde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1996
Åbnet1996
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseRof
Højdeplacering over havet47,8 meter
GPS koordinater55.621799,12.070246

Billede af Roskilde Festivalplads Trinbræt.
Billede af Roskilde Festivalplads Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 10:08:20


Kort over Roskilde Festivalplads Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Roskilde Festivalplads Trinbræt

Historisk kort over Roskilde Festivalplads Trinbræt
Roskilde Festivalplads Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 1, 4621 Gadstrup
StednavneforkortelseGt
Højdeplacering over havet30,2 meter
GPS koordinater55.572805,12.099380

Billede af Gadstrup Stations varehus.
Billede af Gadstrup Stations varehus.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 10:27:15


Kort over Gadstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gadstrup Station

Historisk kort over Gadstrup Station
Gadstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderPåtænkt navn Nymølle.
Byggeår1869
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
AdresseStationspladsen 3, 4622 Havdrup
StednavneforkortelseHd
Højdeplacering over havet26,9 meter
GPS koordinater55.543484,12.117074

Billede af Havdrup Station.
Billede af Havdrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 10:52:53


Kort over Havdrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Havdrup Station

Historisk kort over Havdrup Station
Havdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 15.05.1933 Lille Skensved.
Byggeår1908
Åbnet1908
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVed Banen 1, 4623 Lille Skensved
StednavneforkortelseLw
Højdeplacering over havet19,0 meter
GPS koordinater55.511410,12.140336

Billede af Lille Skensved Station.
Billede af Lille Skensved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 11:37:03


Kort over Lille Skensved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lille Skensved Station

Historisk kort over Lille Skensved Station
Lille Skensved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1983
Åbnet1983.09.25
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseØlbycenter 2, 4600 Køge
StednavneforkortelseØlb
Højdeplacering over havet3,1 meter
GPS koordinater55.479848,12.175651

Ølby Station.
Ølby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.02.12 17:34:57


Kort over Ølby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ølby Station

Historisk kort over Ølby Station
Ølby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Køge Station (Kj) ligger 22,4 km. fra første station.

Køges gamle banegård stammer fra åbningen af den sjællandske sydbane (Roskilde-Masnedsund) i 1870. I næsten 110 år tjente banegården Køge med den stigende person- og godstrafik og de to nye privatbaner - Østsjællandske Jernbane i 1879 og Køge-Ringsted Banen i 1917.

Køges gamle banegård havde længe været utidssvarende, og en gennemgribende modernisering havde været på tale, men det var først da det planlagdes, at S-tog via Køgebugtbanen ville få endestation i Køge, at blev det aktuelt at opføre en ny station.

Den gamle station blev nedrevet etapevis fra 1978 til1980 og den nye station blev indviet den 25. september 1983, hvor S-tog banen blev forlænget til Køge.

DSB har i efteråret 2001 moderniseret, renoveret og malet den nye (nu nedrevne i 2015) station i nye lysere og "venligere" farver.

I 2015 blev stationsbygningen fra 1983 nedrevet i forbindelse med et større byfornyelsesprojekt i Køge. Den 19. juni 2018 blev den nye "station" indviet, som er en større stålkonstruktion udarbejdet af Bobach Stålentreprise A/S. Selve stålmontagen af Bobach Stålentreprise A/S tog godt et halvt års arbejde, men det er ikke bare en ny gangbro over Køge Station, men den brede store flade over stationen både forbinder Køge og lægger rammer for et nyt mødested i Køge, samt nye muligheder for både butikker og handlende.

Overdækket er en meget stor platform der med sine 20 meters bredde og 250 meter rækværk skal række over den sekssporet jernbane og har tre store ståltrapper samt tre elevatortårne.


Byggeår2018
Åbnet2018.06.19
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 12, 4600 Køge
StednavneforkortelseKj
Højdeplacering over havet4,3 meter
GPS koordinater55.45756968840754,12.18657237463161

Billede af Køge Station.
Billede af Køge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 12:11:23


Kort over Køge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Køge Station

Historisk kort over Køge Station
Køge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1908
Åbnet1908
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 16, 4681 Herfølge
StednavneforkortelseHf
Højdeplacering over havet26,0 meter
GPS koordinater55.417642,12.137170

Billede af Herfølge Station.
Billede af Herfølge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 12:34:08


Kort over Herfølge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herfølge Station

Historisk kort over Herfølge Station
Herfølge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tureby Trinbræt (Th) ligger 34,3 km. fra første station.

Tureby Station blev revet ned september 2015 da bygningen havde både hus- og skimmesvamp, og DSB ønskede ikke at sætte stationsbygningen
i stand.


Byggeår2015
Åbnet2015
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseTurebyvej 6, 4682 Tureby
StednavneforkortelseTh
Højdeplacering over havet32,5 meter
GPS koordinater55.37332823663542,12.076156236148993

Billede af Tureby Trinbræt.
Billede af Tureby Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 12:55:30


Kort over Tureby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tureby Trinbræt

Historisk kort over Tureby Trinbræt
Tureby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haslev Station (Hz) ligger 43,1 km. fra første station.

Haslev Station er en af de oprindelige stationer fra anlægget af Sjællandske Sydbane i 1870. Fra 1924 blev banen kaldt Lille Syd.

Stationen blev anlagt ca. 1 km nord for landsbyen Haslev. Forbindelsen mellem landsbyen og stationen etableredes som Jernbanegade, der i dag er byens handelsgade. Stationsbygning blev opført i samme stil som Tureby og Lundby stationer, men Haslev er stationsbygningen blevet udvidet af flere omgange, første gang med en forlængelse mod syd i 1883-1887, hvor varehuset også blev etableret overfor stationsbygningen (er nedrevet i 2002).

I 1910 skete en større ombygning, hvor første sal og tagetagen udvidedes mod syd. Der opførtes mod syd desuden et selvstændigt hus til det nye sikringsanlæg.

I 1945-50 fik bygningen endnu en ombygning og stort set det udseende, den har i dag. Her tilføjedes også karnappen på perronen.

Sidesporene lå overfor stationsbygningen (på nordsiden af hovedsporene) – dog med et sidespor fra spor 1 til posthuset. I dag er kun de to togvejsspor tilbage.


Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
AdresseStationspladsen 1A, 4690 Haslev
StednavneforkortelseHz
Højdeplacering over havet36,2 meter
GPS koordinater55.329391,11.960979

Billede af Haslev Station.
Billede af Haslev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 13:10:38


Kort over Haslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haslev Station

Historisk kort over Haslev Station
Haslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bråby Trinbræt (Baa) ligger 47,2 km. fra første station.

Bråby stationen blev anlagt i 1924 og i 1960 blev stationen nedrykket til trinbræt. Den 1. oktober 1972 blev stationen helt lukket.


Byggeår1924
Åbnet1924
Nedlagt1972.10.01
NedrevetEksisterer stadig
AdresseVillavej 5A, 4690 Haslev
StednavneforkortelseBaa
Højdeplacering over havet38,0 meter
GPS koordinater55.304187,11.914908

Billede af Bråby Station, som blev nedsat til trinbræt i 1960.
Billede af Bråby Station, som blev nedsat til trinbræt i 1960.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.03.10 16:40:50


Kort over Bråby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bråby Trinbræt

Historisk kort over Bråby Trinbræt
Bråby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 15.05.1933 Olstrup.
Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
AdressePetersmindevej 118A, 4684 Holmegaard
StednavneforkortelseOl
Højdeplacering over havet37,2 meter
GPS koordinater55.261008,11.848914

Billede af Holme-Olstrup Station.
Billede af Holme-Olstrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.20 14:04:43


Kort over Holme-Olstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holme-Olstrup Station

Historisk kort over Holme-Olstrup Station
Holme-Olstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1990
Åbnet1990
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkovalle 4, 4700 Næstved
StednavneforkortelseNæn
Højdeplacering over havet26,0 meter
GPS koordinater55.248232,11.786367

Billede af Næstved Nord Trinbræt.
Billede af Næstved Nord Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.03.10 17:07:46


Kort over Næstved Nord Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Næstved Nord Trinbræt

Historisk kort over Næstved Nord Trinbræt
Næstved Nord Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station (Næ) ligger 61,4 km. fra første station.

Næstved Station blev anlagt i 1870 sammen med Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund.

Næstved station er flere gange blevet ombygget:
1891-1892 ifm. bygningen af Slagelse-Næstved banen. Denne ombygning var mere eller mindre en total ombygning af stationen.
1921 (ved arkitekt Sigurd Christensen)
1940-43 (ved arkitekt K.T. Seest)


Andre navne og stavemåderFør 1881<>1886 Nestved.
Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
Arkitekt, som har stået for ombygningenK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.231175,11.767178

Billede af Næstved Station.
Billede af Næstved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.18 14:26:43


Kort over Næstved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Næstved Station

Historisk kort over Næstved Station
Næstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lov Station (Lo) ligger 71,0 km. fra første station.

Lov Station blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt 1982.


Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
Nedlagt1982.05.22
Nedrevet2018 (November)
AdresseHovedgaden 35, 4700 Næstved
StednavneforkortelseLo
Højdeplacering over havet12,1 meter
GPS koordinater55.163834,11.852714

Billede af Lov Station.
Billede af Lov Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 - Lov set fra VSV
Sted:Danmark, Sjælland, Lov
Lokalitet:Lov
Postnummer:4700
By:Næstved
Sogn:Hammer
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B02198_002.tif


Kort over Lov Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lov Station

Historisk kort over Lov Station
Lov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
Nedlagt1982
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRit
Højdeplacering over havet10,0 meter
GPS koordinater55.13275010385622,11.853550998230428

Billede af Ring Trinbræt.
Billede af Ring Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 - Ring Trinbrædt
Sted:Danmark, Sjælland, Ring
Vejnavn:Ringvej
Lokalitet:Ring By
Postnummer:4750
By:Lundby
Sogn:Hammer Sogn
Matrikelnummer:6h
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L04953_007.tif


Kort over Ring Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ring Trinbræt

Historisk kort over Ring Trinbræt
Ring Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lundby Trinbræt (Lu) ligger 77,2 km. fra første station.

Lundby Station var en af de større landstationer på den sjællandske sydbane, Roskilde-Masnedsund, fra banens åbning i 1870. Fra Lundby Station udgik dagvognsruter i flere retninger, og det gode opland gav Lundby Station en god trafik. En større udvidelse af Lundby Station skete i forbindelse med anlægget af 2. spor Næstved-Vordingborg 1923-1925, hvor en ny stationsbygning blev opført nord for den oprindelige Lundby Station. Den oprindelige Lundby Station blev ikke nedrevet ved ibrugtagningen af den nye station, da den ikke lå i vejen for noget.

Lundby Station blev nedsat til trinbræt i 1973, og læssesporet blev nedlagt i 1977.

Lundby oprindelige station blev nedrevet i 1985.


Byggeår1973
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanevej 3, 4750 Lundby
StednavneforkortelseLu
Højdeplacering over havet9,2 meter
GPS koordinater55.110358651312,11.869421707422596

Billede af Lundby Station.
Billede af Lundby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2021.07.18 11:23:16


Kort over Lundby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lundby Trinbræt

Historisk kort over Lundby Trinbræt
Lundby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klarskov Station (Kr) ligger 82,2 km. fra første station.

Klarskov Station blev senere nedsat til trinbræt og helt lukket i 1982.


Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
Nedlagt1982
Nedrevet2013 (November)
AdresseÅlekistevej 30, 4760 Vordingborg
StednavneforkortelseKr
Højdeplacering over havet5,8 meter
GPS koordinater55.066630,11.872988

Billede af Klarskov Station.
Billede af Klarskov Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 -
Bygningsnavn:Kristiansminde
Sted:Danmark, Sjælland, Klarskov
Vejnavn:Ålekistevej
Lokalitet:Klarskov
Sogn:Sværdborg Sogn
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B02192_002.tif


Kort over Klarskov Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klarskov Station

Historisk kort over Klarskov Station
Klarskov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vordingborg Station (Vo) ligger 88,7 km. fra første station.

Vordingborg Station fik den nye forbindelsesstrækning til Kalvehavebanen i 1948. Selv om der nu var direkte omstigningsmulighed på Vordingborg station, solgte DSB ikke billetter til Kalvehavebanens tog og ekspederede heller ikke gods i forbindelse med banen. Det var for at spare på det såkaldte tilslutningsvederlag, som privatbanerne betaler til statsbanerne.


Byggeår1937
Åbnet1937.09.26
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 4, 4760 Vordingborg
StednavneforkortelseVo
Højdeplacering over havet8,3 meter
GPS koordinater55.012625,11.900082

Billede af Vordingborg Station.
Billede af Vordingborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.08.21 14:06:55


Kort over Vordingborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vordingborg Station

Historisk kort over Vordingborg Station
Vordingborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Masnedsund Station (Mn) er Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund banens endestation og ligger 90,4 km. fra første station.

Masnedsund Station åbnede sammen med den Sjællandske Sydbane den 4. oktober 1870. Den var i funktion til den 26. september 1937, hvor Storstrømsbroen og den nye Vordingborg station overflødiggjorde stationen i Masnedsund.

Før jernbanen kom til Masnedsund, var der ikke andet end et færgested og et engareal. Men da jernbanen kom, blev Masnedsund endestation, og fik en stor stationsbygning med tilhørende rangeringsareal, samt en direkte forbindelse til København via Næstved og Roskilde. I Vordingborg fik man derimod kun en mindre mellemstation på Aarsleffsgade 7.

Jernbanen behøvede meget personel, og der voksede snart en by op omkring Masnedsund Station.

I 1884 blev Masnedsundbroen indviet, og togene blev nu ført over Masnedø, hvor der var færge til Falster, men Masnedsund station var "hovedstationen".

Kalvehavebanen blev indviet den 1. oktober 1897. Kalvehavebanen var en privatbane, der forbandt Kalvehave med Masnedsund. Hvor skinnerne fra statsbanen løb vest for stationen, var Kalvehavebanens spor ført øst om Masnedsund Station.

Kalvehavebanen havde egen perronhal beliggende overfor Masnedsund Station, hvor billetsalg mm fandt sted. Kalvehavebanen havde også eget sporareal og egen remise.

I forbindelse med anlæggelsen af Storstrømsbroen i 1930'erne sanerede DSB både den gamle jernbanebro og jernbanesporene på både Sjællandssiden og Masnedøsiden. I forbindelse med ibrugtagningen af Storstrømsbroen mistede Masnedsund Station sin betydning og Kalvehavebanen's tog gennemførtes herefter til Vordingborg station med omløb i Masnedsund. Der indrettedes midlertidigt stationskontor i DSB's pakhus, men kun for lokaltrafikken.

I 1948 ibrugtoges en ny direkte bane imellem Vordingborg Station og Vordingborg Slotsstation, hvorefter den særprægede perronhal ved Masnedsund Station blev fjernet.

Masnedsund Station var Danmarks første fjernstyrede krydsningsstation. Stationen blev senere nedsat til trinbræt og helt lukket i 1955.


Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
Nedlagt1955
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMarienbergvej 132, 4760 Vordingborg
StednavneforkortelseMn
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater54.997816,11.892641

Billede af Masnedsund Station.
Billede af Masnedsund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.08.21 13:26:05


Kort over Masnedsund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Masnedsund Station

Historisk kort over Masnedsund Station
Masnedsund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sydøstsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydøstsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1979
96
København
J. Fr. Clausen
87-11-03935-3