Vojens-Haderslev - operatør: DSB (Oprindelig: HAJ)

Vojens-Haderslev banen terminerede på Haderslev Statsbanestation kaldt Haderslev Vest fra 1928-1943. Fra 1934 fortsatte tog til Haderslev By station, der oprindelig var Haderslev Amtsbanegård, banegården for Haderslev Amts Jernbaner, hvilket gjorde banen ca. 1,2 km længere. I 1950 flyttedes stationen over på den vestlige side af den trafikerede Nørregade, hvor der blev indrettet en mere simpel bystation. Den gamle amtsbanegård blev til rutebilstation. Maskindepotet blev flyttet til Haderslev Vest i 1951, som nu hed Haderslev H.

Anlægget af Vojens-Haderslev banen blev afbrudt af krigen i 1864 og det blev derfor tyskerne der kom til at færdiggøre denne strækning. For tyskerne var strækningen af så stor vigtighed at man allerede inden fredsslutningen efter 1864-krigen havde startet på færdiggørelsen af strækningen. Statsbanestrækningen mellem Haderslev og Vojens blev åbnet for regelmæssig trafik den 1. maj 1866. I den tyske tid hed stationerne henholdsvis Hadersleben og Woyens. Denne strækning forbandt Haderslevs mange lokal smalspors baner, med det preussiske statsbanenet. Dog uden at der på nogen af siderne blev taget særlige store hensyn til smalsporsbanernes køreplaner. Statsbanerne overbevisning var, at de lokale baner måtte indrette deres køreplaner efter de store statsbaner. Ved genforeningen i 1920 kom banen atter under Statsbanerne.

Maskindepoterne i Haderslev og Vojens kom til at høre under 6. Maskinsektion der blev placeret i Tønder. Ny stationsforstander i Vojens blev C. Hørdum der kom fra en stilling som trafikkontrollør i Frederikshavn. Stationsforstander i Haderslev blev J.J. Høgdal der tidligere havde været stationsforstander i Vedsted. Han forlod Haderslev i 1922 efter at det begyndte at gå op for ham at man fra officiel side ikke agtede at indfri løfterne fra før 1920.

Efter overtagelsen fra tyskerne blev strækningen gennemgået og det blev konstateret at den kun 12 kilometer lange strækning skulle have udskiftet 15.000 sveller - noget der krævede en arbejdsstyrke på 100 mand - og så var denne strækning ikke engang den værst medtagne.

Vigtige stamdata for Vojens-Haderslev


Jernbanens længde i km 11,9
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseHAJ
Jernbanen åbnet1866.05.02
Persontrafik nedlagt1974.01.01 (sidste persontog) - 1978.05.28 persontrafik formel nedlagt.
Godstrafik nedlagt2000 (de sidste mange år kun vognladningsgods)
Jernbanen nedlagt2000
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max45 km/t
Hastighed gennemsnitlig max45 km/t
DSB banenummer54
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt7,2 tons/m
Sikrede overkørsler12
Usikrede overkørsler0
Bane statusVeteranbane

Vojens-Haderslev har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1920.06.172000De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1866.05.021920.06.17Haderslev Amts JernbanerHAJ

Vojens-Haderslev havde følgende stoppestederVojens Station (Oj) var Vojens-Haderslev banens første station

Vojens Station er en jernbanestation på Den Sønderjyske Længdebane og har også været udgangspunkt for længdebanens sidebane til Haderslev.

Konsortiet Peto, Brassey and Betts, der anlagde Den Sønderjyske Længdebane, havde betinget sig at den pga. det kuperede terræn ikke skulle gå gennem Haderslev, som i stedet skulle have en sidebane fra længdebanen. Strækningen Padborg-Vojens blev åbnet den 1. oktober 1864, sidebanen Vojens-Haderslev blev åbnet den 2. maj 1866, og den næste strækning Vojens-Vamdrup blev åbnet den 1. november 1866.

Da tyskerne anlagde Flyvestation Skrydstrup i 1943, anlagde de samtidig et jernbanespor fra Vojens Station til flyvepladsen. Sporet fulgte delvis Haderslev Amts Jernbaners gamle tracé mellem Vojens og Skrydstrup, hvor strækningen var nedlagt i 1938. Omkring 1949 blev dette spor taget op, men i 1952 blev det anlagt igen i forbindelse med at flyvestationen skulle udvides. Skinnerne ligger der endnu, men er tilgroede på flyvestationens område.

Fra og med den 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Den "midlertidigt" nedlagte persontrafik blev aldrig genoptaget igen og nedlagdes endeligt og formelt ved køreplansskiftet i maj 1978. Herefter betragtedes Haderslevbanen som godsbane frem til endelig lukning i 2000.

Efter genforeningen i 1920 ønskede man en ny Station i Vojens, men det var først i forbindelse med anlæg af vejunderføring i Vojens og banens modernisering, hvor der opførtes den nuværende station, som blev taget i brug i 1966 og den "gamle" Vojens Station, der lå umiddelbart syd for, blevet nedrevet året efter.

I 1990 blev Vojens fadderby for IC3-togsættet "Hans Gram".


Byggeår1965
Åbnet1966
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseOdinsplads 3A, 6500 Vojens
StednavneforkortelseOj
Højdeplacering over havet43,0 meter
GPS koordinater55.248363,9.305388

Billede af Vojens Station.
Billede af Vojens Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. november 2022
Download billede

Historisk kort over Vojens Station
Vojens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Styding Trinbræt (Sü) lå 4,4 km. fra første station.

Styding åbnede som trinbræt i 1878 på Vojens-Haderslev banen. Trinbrættet var placeret ved den lokale smedje i Styding, syd for banen og øst for den krydsende vej. Den lokale smed ekspederede mindre stykgods frem til 1905, hvor Styding blev opgraderet til billetsalgssted.

Ved genforeningen den 15. juni 1920, nedsatte DSB Styding til trinbræt.

Fra og med den 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Ved samme anledning nedlagdes Styding og Hammelev.

Den gamle ekspeditionsbygning i Styding blev nedrevet i 1980, den lille trætilbygning på østsiden af ekspeditionsbygningen er nedrevet i 1940'erne.


Byggeår1878
Åbnet1920.06.15
Nedlagt1974.01.02
Nedrevet1980
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet45,0 meter
GPS koordinater55.251860,9.361487

Styding Trinbræt.
Styding Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Styding Trinbræt
Styding Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammelev (Sønderjylland) Trinbræt (Hmm) lå 6,2 km. fra første station.

Hammelev Billetsalgssted var med sidespor, senere også stykgodsekspedition og åbnede sammen med Vojens-Haderslev banen den 2. maj 1866. Hammelev Billetsalgssted var den eneste mellemstation på strækningen og der var tillige i en del år også togkrydsninger ud for Hammelev Billetsalgssted, på trods af at der kun var 11,9 km mellem de to endestationer i hhv. Vojens og Haderslev.

Billetsalgsstedet blev ophøjet til station fra 1922 med fuld ekspedition af passagerer og gods frem til slutningen af 1953, og var derefter trinbræt uden sidespor. Sidesporet blev dog genåbnet 3 måneder senere og var åbent frem til1963.

Fra og med den 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Ved samme anledning nedlagdes Styding og Hammelev trinbræt "midlertidigt" og permanent fra 1978.

Hammelev Billetsalgssted blev nedrevet i slutningen af 1950'erne.


Byggeår1866
Åbnet1953 (i slutningen af året)
Nedlagt1974.01.02
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseHmm
Højdeplacering over havet36,0 meter
GPS koordinater55.247446,9.389233

Hammelev (Sønderjylland) Trinbræt.
Hammelev (Sønderjylland) Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Hammelev (Sønderjylland) Trinbræt
Hammelev (Sønderjylland) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haderslev Vestbanegård (Hav) lå 11,9 km. fra første station.

Haderslev Vestbanegården har igennem årene haft mange mange forskellige betegnelser:
• Alt Hadersleben (1866-1920 – Tysk betegnelse)
• Haderslev Statsbanegård (1866-1928 – Dansk betegnelse)
• Haderslev Statsbanestation (1928-1934)
• Haderslev Vestbanegård (1934-1943)
• Haderslev Hovedbanegård (1943-1967)
• Haderslev Vestbanegård (1967-2001)

Den 2. maj 1866 åbnedes banen fra Vojens til Haderslev af "Nordschleswigsche Eisenbahn Aktien Gesellschaft" (NEAG), der var et datterselskab af "Altona-Kiel Eisenbahn Aktiengesellschaft" (AKEG). Den 1. januar 1883 overtager "Königliche Preussische Eisenbahn Verwaltung" (KPEW) AKEG og dets datterselskaber.

I Haderslev fik banen endestation ved siden af bryggeriet Fuglsang i den vestlige del af byen, nærmest at betragte som "udenfor" byen. Stationens placering og den manglende forbindelse til byens havn, gjorde at banen kun fik en meget begrænset betydning for Haderslevs forsatte udvikling. Det var konsortiet Peto, Brassy ND Betts, der startede med at anlægge den 11,9 kilometer lange bane Vojens-Haderslev. Det var også dem, der byggede den sønderjyske længdebane, og de sønderjyske sidebaner. På grund af det bakkede terræn kunne man ikke komme direkte til købstæderne.

Med Banegården i den vestlige udkant af Haderslev var der en udfordring med en forbindelse med bymidten og havnen. Dette kom med en forbindelse til Hadersleben Kleinbahnhof (Haderslev Amtsbanegård) der blev placeret ved Jomfrustien inde i byen. Den første amtsbanestrækning skabte forbindelse mellem de to banegårde og fortsatte til Christiansfeld. Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. Sporet mellem statsbanegården og havnen via amtsbanegården var firestrenget, så der både kunne køre vogne fra den normalsporede statsbane og den metersporede amtsbane, trukket af amtsbanens lokomotiver.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård

I 1935 bliver Haderslev Vestbanegård blev ombygget, den oprindelige remise bliver revet ned og perronsporets østende blev forlænget i en kurve mod nord og forbundet med forbindelsessporet til amtsbanegården, så det blev muligt at køre direkte til Vojens. Samtidig blev der anlagt et krydsningsspor med en meget smal mellemperron.

I 1943 nedlægges de sidste amtsbaner, og betegnelsen Haderslev amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation. Samtidigt skifter Vestbanegård nu navn igen, nu til Haderslev Hovedbanegård.

I 1951 bliver der opført en ny remise på Haderslev Hovedbanegård, til erstatning for maskindepotet på Amtsbanegården, der herefter blev nedlagt. Remise eksisterer stadigvæk og har placering i Hovedbanegårdens vestlige ende af sporarealet.

I 1967 skifter Haderslev Hovedbanegård igen navn- nu til Haderslev Vestbanegård, og ved samme lejlighed indskrænkede man betjeningen af stationen, som nedsættes til Trinbræt.

Fra og med den 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Den "midlertidigt" nedlagte persontrafik blev aldrig genoptaget igen og nedlagdes endeligt og formelt ved køreplansskiftet i maj 1978. Herefter betragtedes Haderslevbanen som godsbane.

Den efterhånden meget forfaldne stationsbygningen blev nedrevet i 1985 på nær den lille remise fra 1951 og det store varehus, som blive frasolgt til Fulgsang bryggeriet. Det omfattende sporareal blev i 1992 indskrænket til det nuværende omløbsspor og to stikspor og en del af sporarealet frasolgt til Fuglsang Bryggeriet.

Banestyrelsen lukkede officielt strækningen fra den 1.januar 2001 og Haderslev Vestbanegårds historie slutter her.


Byggeår1866
Åbnet1866.05.02
Nedlagt1968
Nedrevet1985 (Stationsbygningen)
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseHav
Højdeplacering over havet14,3 meter
GPS koordinater55.251985,9.474161

Haderslev Vestbanegård blev nedrevet 1985 (Stationsbygningen), men har ligget her.
Haderslev Vestbanegård blev nedrevet 1985 (Stationsbygningen), men har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Haderslev Vestbanegård
Haderslev Vestbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haderslev By Station (Hab) lå 12,7 km. fra første station.

For at undgå to jernbaneoverskæringer i Haderslev, pga den stærkt trafikerede overskæring i Nørregade der på det tidspunkt var hovedvej 10, flyttede DSB i 1950 sin jernbanestation fra amtsbanegården og hen til den tidl. tyske Friedrichsschule i Nørregade, bygget i 1831, der havde stået tom siden 1945. Oprindeligt havde man forestillet sig en bystation på østsiden af Nørregade, men man valgte i den sidste ende, vest for Nørregade. Her etableredes jernbanestation, som overtog navnet Haderslev Bystation. Stationen blev udstyret med perronspor, omløbsspor og depotspor.

I årene 1968-1971 fornyedes Haderslevbanens spor med nye langskinnespor, i en tro på at jernbanen og trafikken til Haderslev stadigvæk havde en fremtid for både person- og godstog. I samme periode kom der beslutningen om at indstille persontrafikken på en lang række jyske og sjællandske strækninger som f.eks. Åbenråbanen og Tønder-Tinglevbanen, som blev vedtaget i 1968 og udmøntet ved køreplansskiftet i maj 1971. Dette kom dog ikke til at omfattede persontogene mellem Vojens og Haderslev i denne omgang.

Fra og med den 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Den "midlertidigt" nedlagte persontrafik blev aldrig genoptaget igen og nedlagdes endeligt og formelt ved køreplansskiftet i maj 1978. Herefter betragtedes Haderslevbanen som godsbane.

Banestyrelsen lukkede officielt strækningen fra den 1.januar 2001 og Haderslev Bystations historie slutter her.


Byggeår1950
Åbnet1950
Nedlagt1974.01.02
NedrevetEksisterer stadig
AdresseNørregade 41, 6100 Haderslev
StednavneforkortelseHab
Højdeplacering over havet8,4 meter
GPS koordinater55.253158,9.488699

Haderslev By Station blev nedlagt den 2. januar 1974, men har ligget her.
Haderslev By Station blev nedlagt den 2. januar 1974, men har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. april 2020
Download billede

Historisk kort over Haderslev By Station
Haderslev By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haderslev Amtsbanegård (Hab) var Vojens-Haderslev's endestation og lå 13,1 km. fra første station.

Haderslev Amtsbanegården eller Hadersleben Kleinbahnhof, som den hed under det tyske styre frem til genforeningen i 1920.

Den 3. marts 1899 åbnedes smalsporsbanen Hadersleben Kreisbahnhof (Amtsbanegården) – Christiansfeld, som den første af en lang række lokale kredsbaner (amtsbaner) som i årene efter århundredeskiftet skulle komme til at forbinde Haderslev med sit opland i alle retninger.

Haderslev amtsbaners smalsporede baner udgik alle fra Amtsbanegården ved Jomfrustien. Her var der anlagt en halvrund remise med 8 porte samt et stort værksted og det hele var placeret midt i byen. Med den første strækning til Christiansfeld skabte også en forbindelse via Statsbanegården.

Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. På strækningen mellem statsbanegården og havnen, via amtsbanegården var jernbanesporet firestrenget, og det var dermed muligt at føre de normalsporede godsvogne helt ned til havneområdet. Trafikken blev besørget af lokomotiver fra kredsbanerne: Kleinbahn des Kreises Hadersleben.

DSB overtog banerne fra Haderslev Amtsbaner i 1934 og Vojens-Haderslev banen fik endestation på Haderslev Amtsbanegård. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård. Efter nedlæggelsen af de sidste amtsbaner, var betegnelsen Haderslev Amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation i 1943.

For at undgå to jernbaneoverskæringer i Haderslev, pga den stærkt trafikerede overskæring i Nørregade der på det tidspunkt var hovedvej 10, flyttede DSB i 1950 sin jernbanestation fra amtsbanegården og hen til den tidl. tyske Friedrichsschule i Nørregade, bygget i 1831, der havde stået tom siden 1945. Oprindeligt havde man forestillet sig en bystation på østsiden af Nørregade, men man valgte i den sidste ende, vest for Nørregade. Her etableredes jernbanestation, som overtog navnet Haderslev Bystation.

Amtsbanegården fortsatte herefter udelukkende som rutebilstation frem til den blev revet ned i 1962.


Byggeår1899
Åbnet1899.03.04
Nedlagt1950
Nedrevet1962
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
StednavneforkortelseHab
Højdeplacering over havet4,4 meter
GPS koordinater55.251326,9.492283

Postkort med Haderslev Amtsbanegård.
Postkort med Haderslev Amtsbanegård.
Arkiv: danskejernbaner.dk - Dato: Ukendt


Noter:

Johs Lassen, Papierhandlung, Hadersleben.


Historisk kort over Haderslev Amtsbanegård
Haderslev Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vojens-Haderslev

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbanen mellem Haderslev og Vojens 1866-2016
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbanen mellem Haderslev og Vojens 1866-2016
Mogens Duus, Bent Vedsted Rønne m.fl.
2016
38
Haderslev
Vereranbanen Haderslev-Vojens og Historisk Arkiv
978-87-90549-45-9
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4