Tønder-Tinglev (DSB)


Strækningen Tønder - Tinglev er del af den sønderjyske tværbane mellem Tønder og Sønderborg. Strækningen Tønder - Tinglev blev taget i drift den 26. juni 1867, altså i den periode hvor Sønderjylland var under tysk herredømme. Der skulle gå næsten 35 år før strækningen fra Sønderborg til Tinglev blev åbnet. Det skete så sent som den 15. juli 1901.

Alle stationer blev i forbindelse med indstilling af persontrafikken nedsat til sidespor. Stations- og billetsalgsbygningerne er revet ned, den eneste rest af dem er retiradebygningen i Bylderup-Bov.

Vigtige stamdata for Tønder-Tinglev (DSB)

Jernbanens længde i km 26,7
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1867.06.26
Persontrafik nedlagt1971.05.22
Godstrafik nedlagtIndtil 2004 vognladningsgods
Jernbanen nedlagt2004
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max40 km/t
DSB banenummer49
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk20 tons
Max metervægt5 tons/m
Sikrede overkørsler20
Usikrede overkørsler0

Tønder-Tinglev har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid

Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1920.06.172004De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1867.06.261920.06.17Preussiske StatsbanerPreussiske Statsbaner

Tønder-Tinglev (DSB) havde følgende stationer

Banekort over Tønder-Tinglev (DSB)

Banekort fra Tønder-Tinglev (DSB).
Banekort fra Tønder-Tinglev (DSB). - Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.09.14 - LINK til kilde.

Tønder H Station (Tdr) var Tønder-Tinglev banens første station

Tønder H Station var ikke Tønders første Station, det var Tønder Øst Station, som var Tønders første jernbanestation og blev anlagt i 1867, men var dengang kendt som Tønder Nord.

Indtil Marskbanen (Bramming-Tønder-banen) blev anlagt den 15. november 1887 var Tønder Øst endestation for Tønder-Tinglev-strækningen. Med Tønder Marskbanegård som banegård for den nye privatbane mellem Heide og Ribe og Tønder Nord Station omdøbt til Tønder Øst. Da privatbanen blev overtaget af den preussiske stat i 1890, blev den nuværende Tønder Hovedbanegård bygget og Tønder Marskbanegård blev omdannet til hotellet "Eichlers Hotel".


Byggeår1887
Åbnet1887.11.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 9, 6270 Tønder
StednavneforkortelseTdr
Højde placering over havet2,7 meter
GPS koordinater54.933267,8.860971
Tønder H Station.
Tønder H Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.21 18:12:47

Kort over Tønder H Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tønder H Station

Historisk kort over Tønder H Station
Tønder H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tønder Øst Station (Trn) lå 0,9 km. fra første station.

Tønder Øst Station var Tønders første jernbanestation og blev anlagt den 26. juni 1867, men dengang hed stationen Tønder Nord.

Indtil Marskbanen (Bramming-Tønder-banen) blev anlagt i 1887 var Tønder Øst endestation for Tønder-Tinglev-strækningen. Da Tønder H blev etableret i 1887, blev Tønder Nord Station omdøbt til Tønder Øst.

Tønders ældste banegård stammer fra åbningen af strækningen Tinglev-Tønder den 26. juni 1867, og var oprindeligt en "rigtig" banegård med perronhal. Stationen mistede dog en del trafik, da den private Holstenske Marskbanes strækning fra Heide åbnedes i 1879, idet byen dermed fik sin 2. banegård, den senere Tønder H. Efter genforeningen i 1920 fungerede Tønder Nord som billetsalgssted med sidespor (hovedsagelig til enkelte virksomheder). I 1936 ændredes navnet til Tønder Øst, og i 1956 indrettedes rutebilstationen.

Da persontrafikken på Tinglev-Tønder strækningen blev indstilledes i 1971, bibeholdt Tønder Nord Station sidesporene frem til 1977.

Tønder Nord Stationsbygning blev foreslået nedrevet i 1971, men lokale optimister mente at kunne få persontrafikken genoptaget, men den efterhånden stærkt forfaldne bygning endte med at blive nedrevet i 1986 trods mange protester.


Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1986
StednavneforkortelseTrn
Højde placering over havet1,2 meter
GPS koordinater54.938434,8.868802
Tønder Øst Station er nedrevet og har ligget her hvor Fakta ligger i dag.
Tønder Øst Station er nedrevet og har ligget her hvor Fakta ligger i dag. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.14 16:25:04

Kort over Tønder Øst Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tønder Øst Station

Historisk kort over Tønder Øst Station
Tønder Øst Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rørkær Billetsalgssted (Rrk) lå 4,0 km. fra første station.

Rørkær Billetsalgssted blev nedsat til trinbræt den 15. september 1957 og helt nedlagt i 1963.

Da billetsalgsstedet blev nedlagt i 1957 blev bygningen frasolgt, nedrevet og genopført ca. 200 meter syd fra sin oprindelige placering på Skovfennen 26, 6270 Tønder


Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1963
Nedrevet1957
StednavneforkortelseRrk
Højde placering over havet2,0 meter
GPS koordinater54.940529,8.918995
Rørkær Billetsalgssted er nedrevet, men den har ligget her.
Rørkær Billetsalgssted er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.25 11:45:46

Kort over Rørkær Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rørkær Billetsalgssted

Historisk kort over Rørkær Billetsalgssted
Rørkær Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jejsing Station (Js) lå 7,0 km. fra første station.

Jejsing Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1969 og helt nedlagt i 1971.


Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseJs
Højde placering over havet5,7 meter
GPS koordinater54.941491,8.966903
Jejsing Station er nedrevet, men den har ligget her - perronkanten kan stadig ses.
Jejsing Station er nedrevet, men den har ligget her - perronkanten kan stadig ses. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.25 11:30:48

Kort over Jejsing Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jejsing Station

Historisk kort over Jejsing Station
Jejsing Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bylderup-Bov Station (Bys) lå 15,0 km. fra første station.

Bylderup-Bov station har både haft forkortelsen Bü og Bys. Det eneste der er tilbage i Bylderup-Bov er retiradebygningen.


Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1998 (Efteråret 1998)
StednavneforkortelseBys
Højde placering over havet15,0 meter
GPS koordinater54.942490,9.088871
Bylderup-Bov Station er nedrevet, men retiradebygningen ligger stadig her i 2020.
Bylderup-Bov Station er nedrevet, men retiradebygningen ligger stadig her i 2020. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.04 19:28:51

Kort over Bylderup-Bov Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bylderup-Bov Station

Historisk kort over Bylderup-Bov Station
Bylderup-Bov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTk
Højde placering over havet20,0 meter
GPS koordinater54.946831,9.199948
Terkelsbøl Billetsalgssted er nedrevet, men den har ligget her - perronkanten kan stadig ses.
Terkelsbøl Billetsalgssted er nedrevet, men den har ligget her - perronkanten kan stadig ses. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.25 11:09:09

Kort over Terkelsbøl Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Terkelsbøl Billetsalgssted

Historisk kort over Terkelsbøl Billetsalgssted
Terkelsbøl Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tinglev Station (Te) var Tønder-Tinglev's endestation og lå 26,7 km. fra første station.

Bygningen af Tinglev Station (I den tyske tid: Tingleff) begyndte allerede i 1862 og åbnede for trafik den 15. april 1864, da strækningen fra Flensborg til Rødekro indviedes. Dette var samtidig med 2. Slesvigske Krig, hvor Kampene ved Dybbøl foregik. Preussiske soldater var dermed allerede i området ved indvielsen og i oktober samme år blev Slesvig-Holsten overgivet til tyskerne.

Allerede efter tre år indviedes Tønder-Tinglev-banen den 26. juni 1867 og den lille station var herefter et knudepunkt. I 1901 åbnede Sønderborgbanen og den lille by havde nu forbindelse mod alle fire verdenshjørner. I 1907 skete større ændringer på sporarealerne da det tyske militær ønskede at opgradere aktiviteterne i grænselandet. Dette medførte bl.a. anlæggelse af et andet spor til Flensborg. Imidlertid fjernede DSB dette spor igen i perioden 1938-1941. Der er dog planer om at reetablere det igen for at muliggøre højhastighedstog på strækningen.

Under 2. Verdenskrig blev stationen hele tre gange angrebet af britiske fly. Det værste angreb fandt sted den 16. april 1945. Der kom betydelige skader på både stationsbygningen og det nærliggende posthus. Kort før afslutningen af krigen foregik der sabotage i hver ende af stationen, hvilket medførte at sikringsanlægget brød sammen.

Den første stationsbygning i Tinglev blev bygget i 1862 på en åben mark ca. halvanden km fra landsbyen. Efterhånden rykkede byen i retning mod stationen, hvorimod udviklingen i den gamle bydel stod stille. Efter skaderne under 2. Verdenskrig måtte man nedrive bygningen og bygge en ny station, som blev indviet i 1957. Først i med bygningen af den nye station, kom sikringsanlægget til at kørte igen og passagererne havde i mellemtiden haft adskillige problemer med at finde frem til den rette perron.

Tinglev Kirke har en lutheransk højaltertavle der kan dateres tilbage til år 1575. Den er den eneste af sin slags i det sønderjyske område.


Byggeår1955
Åbnet1957
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 33, 6360 Tinglev
StednavneforkortelseTe
Højde placering over havet24,2 meter
GPS koordinater54.936339,9.257981
Tinglev Station.
Tinglev Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 12:24:50

Kort over Tinglev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tinglev Station

Historisk kort over Tinglev Station
Tinglev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Tønder-Tinglev (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4
På tværs med toget fra Tinglev til Tønder
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
På tværs med toget fra Tinglev til Tønder
Steen Thunberg, Flemming Wraae
2004
112


87-985561-2-6