Tønder-Tinglev - operatør: DSB

Tønder-Tinglev jernbane udgjorde en vigtig del af den sønderjyske tværbane, der strækker sig mellem Tønder og Tinglev i det sydlige Jylland. Denne jernbanestrækning, der blev taget i brug den 26. juni 1867 under det tyske herredømme over Sønderjylland, har en rig historie og har spillet en afgørende rolle i regionens transportnetværk.

Planlægningen af Tønder-Tinglev jernbanen begyndte før krigen i 1864 som en del af det større projekt med at etablere en tværbane i det sønderjyske område. Banen blev færdigbygget og åbnet for trafik under det preussiske styre i 1867 som et vigtigt led i udviklingen af regionens infrastruktur.

Jernbanestrækningen har primært haft lokal betydning, selvom der har været gennemgående togforbindelser mellem Sønderborg og Tønder. Fra 1948 til 1965 blev lyntoget Sønderjyden betjent, der delte sig i Tinglev og tilbød forbindelser mellem København og Tønder samt retur.

Persontrafikken på strækningen blev indstillet i 1971, hvorefter der kun blev kørt gods på strækningen frem til 2002. Efterfølgende blev strækningen lukket for al trafik på grund af manglende vedligeholdelse og dårlig stand. I 2009 blev genoptagelse af godstrafikken vurderet til at kræve omfattende investeringer, især i udskiftning af skinner og infrastruktur, der stadig stammer fra den tidligere tyske periode.

I 2011 blev STTS-styregruppen etableret med det formål at genoptage godstrafikken mellem Tønder og Tinglev samt genindføre persontrafikken mellem Tønder og Sønderborg. Gruppen, der består af repræsentanter fra virksomheder og konsulenter, arbejdede på at realisere disse mål og forbedre transportmulighederne i Sønderjylland, men styregruppen lukkede ned og planerne blev aldrig til noget.

Alle stationer mellem Tønder-Tinglev blev i forbindelse med indstilling af persontrafikken nedsat til sidespor. Stations- og billetsalgsbygningerne er revet ned, den eneste rest af dem er retiradebygningen i Bylderup-Bov.

Vigtige stamdata for Tønder-Tinglev


Jernbanens længde i km 26,7
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1867.06.26
Persontrafik nedlagt1971.05.22
Godstrafik nedlagtIndtil 2004 vognladningsgods
Jernbanen nedlagt2004
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max40 km/t
DSB banenummer49
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk20 tons
Max metervægt5 tons/m
Sikrede overkørsler20
Usikrede overkørsler0

Tønder-Tinglev har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1920.06.172004De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1867.06.261920.06.17Preußische StaatseisenbahnPreußische Staatseisenbahn

Tønder-Tinglev havde følgende stoppestederBanekort over Tønder-Tinglev

Banekort fra Tønder-Tinglev (DSB).
Banekort fra Tønder-Tinglev (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.09.14 - LINK til kilde.


Tønder H Station (Tdr) var Tønder-Tinglev banens første station

Tønder H Station var ikke Tønders første Station, det var Tønder Øst Station, som var Tønders første jernbanestation og blev anlagt i 1867, men var dengang kendt som Tønder Nord.

Indtil Marskbanen (Bramming-Tønder-banen) blev anlagt den 15. november 1887 var Tønder Øst endestation for Tønder-Tinglev-strækningen. Med Tønder Marskbanegård som banegård for den nye privatbane mellem Heide og Ribe og Tønder Nord Station omdøbt til Tønder Øst. Da privatbanen blev overtaget af den preussiske stat i 1890, blev den nuværende Tønder Hovedbanegård bygget og Tønder Marskbanegård blev omdannet til hotellet "Eichlers Hotel".

Tønder blev stavet Tondern før genforeningen.


Andre navne og stavemåderFør 28.05.1972 Tønder H, før 15.05.1936 Tønder, før 17.06.1920 Tondern M (M = Marschbahnhof).
Byggeår1890
Åbnet1890
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 9, 6270 Tønder
StednavneforkortelseTdr
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater54.933267,8.860971

Tønder H Station.
Tønder H Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.21 18:12:47


Historisk kort over Tønder H Station
Tønder H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tønder Øst Station (Trn) lå 0,9 km. fra første station.

Tønder Øst Station var Tønders første jernbanestation og blev anlagt den 26. juni 1867, men dengang hed stationen Tønder Nord.

Indtil Marskbanen (Bramming-Tønder-banen) blev anlagt i 1887 var Tønder Øst endestation for Tønder-Tinglev-strækningen. Da Tønder H blev etableret i 1887, blev Tønder Nord Station omdøbt til Tønder Øst.

Tønders ældste banegård stammer fra åbningen af strækningen Tinglev-Tønder den 26. juni 1867, og var oprindeligt en "rigtig" banegård med perronhal. Stationen mistede dog en del trafik, da den private Holstenske Marskbanes strækning fra Heide åbnedes i 1879, idet byen dermed fik sin 2. banegård, den senere Tønder H. Efter genforeningen i 1920 fungerede Tønder Nord som billetsalgssted med sidespor (hovedsagelig til enkelte virksomheder). I 1936 ændredes navnet til Tønder Øst, og i 1956 indrettedes rutebilstationen.

Da persontrafikken på Tinglev-Tønder strækningen blev indstilledes i 1971, bibeholdt Tønder Nord Station sidesporene frem til 1977.

Tønder Nord Stationsbygning blev foreslået nedrevet i 1971, men lokale optimister mente at kunne få persontrafikken genoptaget, men den efterhånden stærkt forfaldne bygning endte med at blive nedrevet i 1986 trods mange protester.


Andre navne og stavemåderFør 15.05.1936 Tønder Nord, før 17.06.1920 Tondern A (A = Altona Bahnhof), før 15.11.1887 Tondern.
Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1986
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseTrn
Højdeplacering over havet1,2 meter
GPS koordinater54.938434,8.868802

Tønder Øst Station er nedrevet og har ligget her hvor Fakta ligger i dag.
Tønder Øst Station er nedrevet og har ligget her hvor Fakta ligger i dag.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.14 16:25:04


Historisk kort over Tønder Øst Station
Tønder Øst Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rørkær Trinbræt (Rrk) lå 4,0 km. fra første station.

Rørkær Billetsalgssted åbnede i 1879 uden godsekspedition. I Tysk tid hed Rørkær: Röhrkarr.

Rørkær Billetsalgssted fik dog godsekspedition på et tidspunkt før 1. Verdenskrig, formentlig et sted mellem 1903 og 1914, hvor man fik begrænset stykgodsekspedition – dog max sendinger á 250 kg.

Da DSB i 1922 lavede en "oprydning" i holdeplads og stationsbetegnelserne fik Rørkær status som station uden sidespor. Frem til 1957 havde Rørkær status af station uden sidespor, men blev nedsat til trinbræt den 15. september 1957 og helt nedlagt i 1963.

Da Rørkær Station blev nedlagt i 1957, blev bygningen frasolgt, nedrevet og genopført ca. 200 meter syd fra sin oprindelige placering på Skovfennen 26, 6270 Tønder. Som venteskur benyttes et nedgravet skur, som var placeret sammen med den dynge murbrokker der var til rest fra den tidligere stationsbygning.


Byggeår1879
Åbnet1957.09.15
Nedlagt1963
Nedrevet1957 (stationsbygning nedrevet og lille venteskur oprettet)
StednavneforkortelseRrk
Højdeplacering over havet2,0 meter
GPS koordinater54.940529,8.918995

Rørkær Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her.
Rørkær Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.25 11:45:46


Historisk kort over Rørkær Trinbræt
Rørkær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jejsing Trinbræt med Sidespor (Js) [1969-1971] lå 7,0 km. fra første station.

Jejsing Holdeplads med sidespor var en af de oprindelige mellemstationer på Tinglev-Tønder banen, da denne åbnede den 26. juni 1867. Jejsing Holdeplads hed Jeising-Hostrup i tysk tid, men efter genforeningen den 15. juni 1920, skifte holdepladsen navn fra Jeising-Hostrup til det danske navn Jejsing Holdeplads.

Da DSB nedlagde Holdeplads begrebet i 1922, blev Jejsing Holdeplads ophøjet til station ved samme lejlighed.

Jejsing Station gennemgik en større modernisering efter 2. verdenskrig, men det pæne trafikgrundlag, som der var under krigen, udeblev efter krigen især op gennem 1960'erne.

Jejsing Station nedrykkedes til trinbræt med sidespor i 1969, og efter at persontrafikken på Tinglev-Tønder banen ophørte den 22. maj 1971, lukkede Trinbrættet sammen med banen. Stor opbakning i Jejsing gjorde at man formåede at bevare sidesporet helt frem til 1984.

Jejsing Station blev nedrevet i 1970'erne.


Byggeår1867
Åbnet1969
Nedlagt1971.05.22
Nedrevet1970'erne
StednavneforkortelseJs
Højdeplacering over havet5,7 meter
GPS koordinater54.941491,8.966903

Jejsing Trinbræt med Sidespor er nedrevet, men den har ligget her - perronkanten kan stadig ses.
Jejsing Trinbræt med Sidespor er nedrevet, men den har ligget her - perronkanten kan stadig ses.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.25 11:30:48


Historisk kort over Jejsing Trinbræt med Sidespor
Jejsing Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bylderup-Bov Station (Bys) lå 15,0 km. fra første station.

Bylderup-Bov station har både haft forkortelsen Bü og Bys. Det eneste der er tilbage i Bylderup-Bov er retiradebygningen.


Byggeår1867
Åbnet1867.06.26
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1998 (Efteråret 1998)
StednavneforkortelseBys
Højdeplacering over havet15,0 meter
GPS koordinater54.942490,9.088871

Billede af Bylderup-Bov Station.
Billede af Bylderup-Bov Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Bylderup
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL57-A1_050_019.tif


Historisk kort over Bylderup-Bov Station
Bylderup-Bov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Terkelsbøl Trinbræt med Sidespor (Tk) lå 22,0 km. fra første station.

Terkelsbøl er ikke en af de oprindelige standsningssteder fra da Tinglev-Tønder banen der åbnede den 26. juni 1867. Terkelsbøl åbnede først i 1878 som et beskedent billetsalgssted ved vogterhus nummer 16.

I 1889 fik Terkelsbøl en lille ekspeditionsbygning og Terkelsbøl Billetsalgssted blev ophøjet til holdeplads med sidespor ved samme lejlighed.

Da DSB lavede en oprydning i klassifikationen for standsningssteder i 1922, blev Terkelsbøl Holdeplads ophøjet til station, dog af laveste lønningsklasse.

Terkelsbøl Station havde kun et beskedent opland og ud over mejeriet, var der ikke den rigtig industri i området og persontrafikken var også beskeden. I 1958 blev Terkelsbøl Station nedrykket til trinbræt med sidespor og sidesporet blev fjernet i efteråret 1971. Persontrafikken var dog stoppet den 22. maj 1971 på Tønder-Tinglev ved overgangen til sommerkøreplanen.


Byggeår1889
Åbnet1958
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1970'erne
StednavneforkortelseTk
Højdeplacering over havet20,0 meter
GPS koordinater54.94687976920524,9.200308072700313

Billede af Terkelsbøl Trinbræt med Sidespor.
Billede af Terkelsbøl Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tinglev
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1955
Note: Id: H06265_010.tif


Historisk kort over Terkelsbøl Trinbræt med Sidespor
Terkelsbøl Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tinglev Station (Te) var Tønder-Tinglev's endestation og lå 26,7 km. fra første station.

Bygningen af Tinglev Station (I den tyske tid: Tingleff) begyndte allerede i 1862 og åbnede for trafik den 15. april 1864, da strækningen fra Flensborg til Rødekro indviedes. Dette var samtidig med 2. Slesvigske Krig, hvor Kampene ved Dybbøl foregik. Preussiske soldater var dermed allerede i området ved indvielsen og i oktober samme år blev Slesvig-Holsten overgivet til tyskerne.

Allerede efter tre år indviedes Tønder-Tinglev-banen den 26. juni 1867 og den lille station var herefter et knudepunkt. I 1901 åbnede Sønderborgbanen og den lille by havde nu forbindelse mod alle fire verdenshjørner. I 1907 skete større ændringer på sporarealerne da det tyske militær ønskede at opgradere aktiviteterne i grænselandet. Dette medførte bl.a. anlæggelse af et andet spor til Flensborg. Imidlertid fjernede DSB dette spor igen i perioden 1938-1941. Der er dog planer om at reetablere det igen for at muliggøre højhastighedstog på strækningen.

Under 2. Verdenskrig blev stationen hele tre gange angrebet af britiske fly. Det værste angreb fandt sted den 16. april 1945. Der kom betydelige skader på både stationsbygningen og det nærliggende posthus. Kort før afslutningen af krigen foregik der sabotage i hver ende af stationen, hvilket medførte at sikringsanlægget brød sammen.

Den første stationsbygning i Tinglev blev bygget i 1862 på en åben mark ca. halvanden km fra landsbyen. Efterhånden rykkede byen i retning mod stationen, hvorimod udviklingen i den gamle bydel stod stille. Efter skaderne under 2. Verdenskrig måtte man nedrive bygningen og bygge en ny station, som blev indviet i 1957. Først i med bygningen af den nye station, kom sikringsanlægget til at kørte igen og passagererne havde i mellemtiden haft adskillige problemer med at finde frem til den rette perron.

Tinglev Kirke har en lutheransk højaltertavle der kan dateres tilbage til år 1575. Den er den eneste af sin slags i det sønderjyske område.


Byggeår1955
Åbnet1957
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 33, 6360 Tinglev
StednavneforkortelseTe
Højdeplacering over havet24,2 meter
GPS koordinater54.936339,9.257981

Tinglev Station.
Tinglev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 12:24:50


Historisk kort over Tinglev Station
Tinglev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Tønder-Tinglev

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4
På tværs med toget fra Tinglev til Tønder
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
På tværs med toget fra Tinglev til Tønder
Steen Thunberg, Flemming Wraae
2004
112


87-985561-2-6