Tinglev-Sønderborg - operatør: DSB

Tinglev-Sønderborg jernbane udgør en betydningsfuld del af det sønderjyske jernbanenet, der har spillet en afgørende rolle i regionens transportinfrastruktur gennem årene. Denne jernbanestrækning har historiske rødder, der strækker sig tilbage til perioden under det tyske herredømme over Sønderjylland.

Sønderborgbanen, som strækningen mellem Tinglev og Sønderborg ofte kaldes, blev etableret af De Preussiske Statsbaner, mens Sønderjylland var en del af det Tyske Rige. Banen blev åbnet i 1901 og var oprindeligt en "gaffelbane", der forgrenede sig fra Tørsbøl til både Padborg og Tinglev.

Før Genforeningen i 1920 fungerede Padborg-Tørsbøl-Sønderborg som hovedstrækningen, mens Tinglev-Tørsbøl var en sidebane. Efter Genforeningen skiftede rollerne, og Tinglev-Tørsbøl blev den primære forbindelse. I 1932 blev beslutningen truffet om at nedlægge Padborg-Tørsbøl sammen med Broagerbanen.

Sønderborgbanen har gennemgået betydelige ændringer og moderniseringer gennem årene. Lokaltrafikken på banen blev nedlagt i 1974, og i dag standser togene kun ved få udvalgte stationer som Kliplev og Gråsten. De fleste forbindelser betjenes af Intercitytog til og fra København, og al godstrafik er ophørt.

I slutningen af 1990'erne blev Sønderborgbanen elektrificeret som led i bestræbelserne på at forbedre driftseffektiviteten og reducere miljøpåvirkningen. I 2010 gennemførte Banedanmark en omfattende fornyelse af banen for at sikre en stabil og moderne infrastruktur, der kan imødekomme nutidens transportbehov.

Vigtige stamdata for Tinglev-Sønderborg


Jernbanens længde i km 41,2
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1901.07.15
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtNedlagt
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max100 km/t
Hastighed gennemsnitlig max90 km/t
DSB banenummer28
El drift25 kV 50 Hz
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt7,2 tons/m
Sikrede overkørsler30
Usikrede overkørsler4
Bane statusRegionalbane

Tinglev-Sønderborg har eller har haft følgende stoppesteder
Tinglev Station (Te) er Tinglev-Sønderborg banens første station

Bygningen af Tinglev Station (I den tyske tid: Tingleff) begyndte allerede i 1862 og åbnede for trafik den 15. april 1864, da strækningen fra Flensborg til Rødekro indviedes. Dette var samtidig med 2. Slesvigske Krig, hvor Kampene ved Dybbøl foregik. Preussiske soldater var dermed allerede i området ved indvielsen og i oktober samme år blev Slesvig-Holsten overgivet til tyskerne.

Allerede efter tre år indviedes Tønder-Tinglev-banen den 26. juni 1867 og den lille station var herefter et knudepunkt. I 1901 åbnede Sønderborgbanen og den lille by havde nu forbindelse mod alle fire verdenshjørner. I 1907 skete større ændringer på sporarealerne da det tyske militær ønskede at opgradere aktiviteterne i grænselandet. Dette medførte bl.a. anlæggelse af et andet spor til Flensborg. Imidlertid fjernede DSB dette spor igen i perioden 1938-1941. Der er dog planer om at reetablere det igen for at muliggøre højhastighedstog på strækningen.

Under 2. Verdenskrig blev stationen hele tre gange angrebet af britiske fly. Det værste angreb fandt sted den 16. april 1945. Der kom betydelige skader på både stationsbygningen og det nærliggende posthus. Kort før afslutningen af krigen foregik der sabotage i hver ende af stationen, hvilket medførte at sikringsanlægget brød sammen.

Den første stationsbygning i Tinglev blev bygget i 1862 på en åben mark ca. halvanden km fra landsbyen. Efterhånden rykkede byen i retning mod stationen, hvorimod udviklingen i den gamle bydel stod stille. Efter skaderne under 2. Verdenskrig måtte man nedrive bygningen og bygge en ny station, som blev indviet i 1957. Først i med bygningen af den nye station, kom sikringsanlægget til at kørte igen og passagererne havde i mellemtiden haft adskillige problemer med at finde frem til den rette perron.

Tinglev Kirke har en lutheransk højaltertavle der kan dateres tilbage til år 1575. Den er den eneste af sin slags i det sønderjyske område.


Byggeår1955
Åbnet1957
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 33, 6360 Tinglev
StednavneforkortelseTe
Højdeplacering over havet24,2 meter
GPS koordinater54.936339,9.257981

Billede af Tinglev Station, billetter og informasjon
Billede af Tinglev Station, billetter og informasjon Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Svein Julton - Dato: den 18. september 2023


Historisk kort over Tinglev Station
Tinglev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bjerndrup Holdeplads med sidespor (Bje) ligger 6,0 km. fra første station.

Bjerndrup Holdeplads var med sidespor. Bjerndrup Holdeplads blev nedsat til trinbræt i 1962, og helt nedlagt i 1974. Stationsbygning blev nedrevet i 2001, men varehuset er bevaret.


Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974.05.26
Nedrevet2001
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseBjerndrup Bygade 28, 6200 Aabenraa
StednavneforkortelseBje
Højdeplacering over havet28,9 meter
GPS koordinater54.932271,9.328540

Billede af Bjerndrup Holdeplads med sidespor.
Billede af Bjerndrup Holdeplads med sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1951 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tinglev
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1951
Note: Id: OD00700_006.tif


Historisk kort over Bjerndrup Holdeplads med sidespor
Bjerndrup Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kliplev Trinbræt (Kw) ligger 10,0 km. fra første station.

Kliplev Holdeplads var med sidespor. Kliplev blev nedlagt i 1974, men genåbnet i 1979 som trinbræt. Kliplev stationsbygning blev nedrevet i 2004.


Byggeår1979
Åbnet1979
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseKw
Højdeplacering over havet39,5 meter
GPS koordinater54.93516227685649,9.397759538284193

Billede af Kliplev Trinbræt.
Billede af Kliplev Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Kliplev Trinbræt
Kliplev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseStationsvej 5, 6200 Aabenraa
StednavneforkortelseLf
Højdeplacering over havet42,7 meter
GPS koordinater54.925199,9.448438

Billede af Lundtoft Holdeplads med sidespor.
Billede af Lundtoft Holdeplads med sidespor.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Lundtoft Holdeplads med sidespor
Lundtoft Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tørsbøl Station (Tsb) ligger 17,0 km. fra første station.

Tørsbøl Station havde forbindelse med Padborg. Torsbøl blev nedsat til trinbræt 1969 og helt nedlagt i 1974.


Andre navne og stavemåderFør 17.06.1920 Törsbüll.
Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseSøndertoft 66, 6300 Gråsten
StednavneforkortelseTsb
Højdeplacering over havet44,5 meter
GPS koordinater54.910000,9.491709

Billede af Tørsbøl Station.
Billede af Tørsbøl Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tørsbøl
Vejnavn: Tørsbølgade
Husnummer: 74
Lokalitet: Tørsbøl
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Sogn: Kværs
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B07170_f_014.tif


Historisk kort over Tørsbøl Station
Tørsbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rinkenæs Station (Rz) ligger 22,0 km. fra første station.

Rinkenæs Station blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1974.


Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseVårhøj 3, 6300 Gråsten
StednavneforkortelseRz
Højdeplacering over havet38,2 meter
GPS koordinater54.896617,9.557046

Billede af Rinkenæs Station.
Billede af Rinkenæs Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Rinkenæs
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1959
Note: Id: OD03123_021.tif


Historisk kort over Rinkenæs Station
Rinkenæs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gråsten Station (Gst) ligger 25,0 km. fra første station.

Gråsten Station var med forbindelse til Aabenraa Amts Jernbaner. Frem til genforeningen i 1920 hed Gråsten Gravenstein. I dag er Gråsten togfølgestation.


Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Graasten, før 17.06.1920 Gravenstein.
Byggeår1899
Åbnet1899.01.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseKongevej 73, 6300 Gråsten
StednavneforkortelseGst
Højdeplacering over havet4,3 meter
GPS koordinater54.918933,9.593837

Billede af Gråsten Station.
Billede af Gråsten Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Gråsten Station
Gråsten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Adsbøl Billetsalgssted (Az) ligger 28,0 km. fra første station.

Adsbøl Billetsalgssted blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1955. Bygning er i dag nedrevet.


Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
StednavneforkortelseAz
Højdeplacering over havet9,7 meter
GPS koordinater54.937063,9.612413

Billede af det nu nedrevet Adsbøl Billetsalgssted ligget
Billede af det nu nedrevet Adsbøl Billetsalgssted ligget
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Adsbøl Billetsalgssted
Adsbøl Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Avnbøl Station (Aw) ligger 31,0 km. fra første station.

Avnbøl Station blev nedsat til trinbræt i 1970 og helt nedlagt i 1974.


Byggeår1900
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseRufasvej 2, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseAw
Højdeplacering over havet41,8 meter
GPS koordinater54.960030,9.647057

Billede af Avnbøl Station.
Billede af Avnbøl Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Avnbøl Station
Avnbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vester Sottrup Station (Vt) ligger 35,0 km. fra første station.

Vester Sottrup Station lå på banestrækningen Tinglev-Sønderborg og åbning den 15. juli 1901 sammen med banen. Vester Sottrup Station fik et stort opsving, da den 15. august 1910 blev udgangspunkt for banen til Skelde (Broagerbanen). For Broagerbanen gik det mindre godt efter genforeningen i 1920, her blev Broagerbanen et af de første ofre for DSB's rutebiler og Broagerbanen lukkede den 30. juni 1932.

Vester Sottrup Station klarede sig frem til 1974, hvor Vester Sottrup Station blev nedlagt, men læssesporet bevaredes frem til 1977. Sidespor åbnedes igen fra 1979, men ikke som offentligt tjenestespor, men blev lukket i 1986, hvor sporet ved samme lejlighed blev fjernet sammen men stationsbygningen til Vester Sottrup Station.


Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
Nedrevet1986
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
StednavneforkortelseVt
Højdeplacering over havet34,1 meter
GPS koordinater54.944130,9.694958

Billede af Vester Sottrup Station.
Billede af Vester Sottrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Vester Sottrup
Vejnavn: Lindevej
Husnummer: 4
Lokalitet: Vester Sottrup
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Sottrup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B07202_003.tif


Historisk kort over Vester Sottrup Station
Vester Sottrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ragebøl Station (Rag) ligger 38,0 km. fra første station.

Ragebøl Station var med sidespor. Ragebøl blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1963.


Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1963
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
AdresseRagebølskovvej 5, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseRag
Højdeplacering over havet28,5 meter
GPS koordinater54.931878,9.733094

Billede af Ragebøl Station.
Billede af Ragebøl Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Ragebøl Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Ragebøl
Vejnavn: Ragebølskovvej
Husnummer: Lokalitet: Ragebøl
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Dybbøl
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL58-A1_071_025.tif


Historisk kort over Ragebøl Station
Ragebøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderborg Trinbræt (Sdb) er Tinglev-Sønderborg banens endestation og ligger 41,2 km. fra første station.

Den tidligere Stationsbygning fra 1976 blev revet ned i 2004 for at give plads til opførelsen af Alsion. Sønderborg Kommune havde forud købt dele af området af DSB og stationsområdet ejes i dag af Sønderborg Kommunen og Banedanmark.

Alsion er et viden- og kulturcenter og blev indviet af Dronning Margrethe den 30. oktober 2007. Alsion huser Syddansk Universitet, en privat videnspark, en teater- og koncertsal, en café og er hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester. Alsion er det første byggeri i Danmark, som samler uddannelse, forskning og kultur under samme tag. Navnet Alsion blev valgt blandt adskillige tusinde indsendte forslag ved en navnekonkurrence i foråret 2005.

Universitetsafdelingen i Sønderborg har specialiseret sig i uddannelse af ingeniører og kombinerede uddannelser i sprog og økonomi. Syddansk Universitet har et samarbejde med universitetet i Flensborg og en høj andel af udenlandske studerende gør miljøet meget internationalt.

I forbindelse med trafikaftalen i 2010 "Bedre mobilitet" blev der afsatte 5 millioner kr. og yderligere 5 millioner kr. fra Infrastrukturfonden til en større modernisering af stationen, hvor man ville man skabe en bedre sammenhæng mellem Alsion, forpladsen og selve perronområdet.

I 2015 meddeler kommunen imidlertid Banedanmark, at man alligevel ikke ønsker at anlægge en ekstra sideperron mod Alsion, da DSB har valgt at lukke billetsalget og kiosk og dermed blev projektet indstillet.

På et statusmøde i forligskredsen bag trafikaftalen afsættes i 2016 2 millioner kr. til modernisering af perronområdet. Sønderborg Kommune har allerede igangsat et projekt med ny toiletbygning.

Kommunen og Banedanmark er stadig i dialog om den fortsatte modernisering af stationen.

I dag ligger der kun perronen med de to spor tilbage. Billetsalget foregår enten ved automat eller på billetsalgskontoret, der befandt sig i Alsion-bygningen fra 2007 til 2013.


Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseAlsion 1, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSdb
Højdeplacering over havet6,9 meter
GPS koordinater54.912545,9.778625

Billede af Sønderborg Trinbræt.
Billede af Sønderborg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Sønderborg Trinbræt
Sønderborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Tinglev-Sønderborg

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Sigfred Nielsen
1972
44

Signalpostens Forlag
En returbillet til Sønderborg, tak!
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
En returbillet til Sønderborg, tak!
Flemming Wraae, Steen Thunberg
2008
168

Brande Bladet
87-985561-3-4
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4