Tinglev-Sønderborg - (DSB)


Den sønderjyske tværbane gik oprindeligt fra Højer til Sønderborg men er nu reduceret til strækningen Tønder - Sønderborg. Strækningen fra Sønderborg til Tinglev blev åbnet den 15. juli 1901. Allerede 35 år tidligere var strækningen Tønder - Tinglev blevet taget i drift. Det skete den 26. juni 1867, altså i den periode hvor Sønderjylland var under tysk herredømme.

Sønderborgbanen havde før 1920 direkte tog til Flensborg. Lokaltrafikken på Sønderborgbanen blev nedlagt i 1974, og togene standser idag kun i Kliplev og Gråsten, men de fleste forbindelser er med Intercitytog til København. Al godstrafik er ophørt. Sønderborgbanen blev elektrificeret i slutningen af 1990'erne og i 2010 foretog Banedanmark en omfattende fornyelse af banen.


Vigtige stamdata for Tinglev-Sønderborg (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km41,2
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1901.07.15
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtNedlagt
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max100 km/t
Hastighed gennemsnitlig max90 km/t
DSB banenummer28
El drift25 kV 50 Hz
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt7,2 tons/m
Sikrede overkørsler30
Usikrede overkørsler4
Bane statusRegionalbane

Tinglev-Sønderborg (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Tinglev (1957-) Station (Te)0,0 km
Stedet er fotograferet Bjerndrup Holdeplads (Bje)6,0 km
Stedet er fotograferet Kliplev Holdeplads (Kw)10,0 km
Stedet er fotograferet Lundtoft Holdeplads (Lf)14,0 km
Stedet er fotograferet Tørsbøl Station (Tsb)17,0 km
Stedet er fotograferet Rinkenæs Station (Rz)22,0 km
Stedet er fotograferet Gråsten Station (Gst)25,0 km
Stedet er fotograferet Adsbøl Billetsalgssted (Az)28,0 km
Stedet er fotograferet Avnbøl Station (Aw)31,0 km
Stedet er fotograferet Vester Sottrup Station (Vt)35,0 km
Stedet er fotograferet Ragebøl Station (Rag)38,0 km
Stedet er fotograferet Sønderborg (2004- ) Station (Sdb)41,2 km

Tinglev (1957-) Station er Tinglev-Sønderborg banens første station

Byggeår1957
Åbnet1957
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 33, 6360 Tinglev
Stations forkortelseTe
GPS koordinater54.936339,9.257981

Bygningen af Tinglev Station (I den tyske tid: Tingleff) begyndte allerede i 1862 og åbnede for trafik den 15. april 1864, da strækningen fra Flensborg til Rødekro indviedes. Dette var samtidig med 2. Slesvigske Krig, hvor Kampene ved Dybbøl foregik. Preussiske soldater var dermed allerede i området ved indvielsen og i oktober samme år blev Slesvig-Holsten overgivet til tyskerne.

Allerede efter tre år indviedes Tønder-Tinglev-banen den 26. juni 1867 og den lille station var herefter et knudepunkt. I 1901 åbnede Sønderborgbanen og den lille by havde nu forbindelse mod alle fire verdenshjørner. I 1907 skete større ændringer på sporarealerne da det tyske militær ønskede at opgradere aktiviteterne i grænselandet. Dette medførte bl.a. anlæggelse af et andet spor til Flensborg. Imidlertid fjernede DSB dette spor igen i perioden 1938-1941. Der er dog planer om at reetablere det igen for at muliggøre højhastighedstog på strækningen.

Under 2. Verdenskrig blev stationen hele tre gange angrebet af britiske fly. Det værste angreb fandt sted den 16. april 1945. Der kom betydelige skader på både stationsbygningen og det nærliggende posthus. Kort før afslutningen af krigen foregik der sabotage i hver ende af stationen, hvilket medførte at sikringsanlægget brød sammen.

Den første stationsbygning i Tinglev blev bygget i 1862 på en åben mark ca. halvanden km fra landsbyen. Efterhånden rykkede byen i retning mod stationen, hvorimod udviklingen i den gamle bydel stod stille. Efter skaderne under 2. Verdenskrig måtte man nedrive bygningen og bygge en ny station, som blev indviet i 1957. Først i med bygningen af den nye station, kom sikringsanlægget til at kørte igen og passagererne havde i mellemtiden haft adskillige problemer med at finde frem til den rette perron.

Tinglev Kirke har en lutheransk højaltertavle der kan dateres tilbage til år 1575. Den er den eneste af sin slags i det sønderjyske område.

Tinglev Station.
Tinglev Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 12:24:50

Krak kort over Tinglev (1957-) Station

Historisk kort over Tinglev (1957-) Station
Kilde: StyrelsenTinglev (1957-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bjerndrup Holdeplads ligger 6,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
Nedrevet2001
Stations forkortelseBje
GPS koordinater54.932271,9.328540

Bjerndrup Holdeplads var med sidespor. Bjerndrup Holdeplads blev nedsat til trinbræt i 1962, og helt nedlagt i 1974. Stationsbygning blev nedrevet i 2001, men varehuset er bevaret.

Bjerndrup Holdeplads.
Bjerndrup Holdeplads. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 12:50:12

Krak kort over Bjerndrup Holdeplads

Historisk kort over Bjerndrup Holdeplads
Kilde: StyrelsenBjerndrup Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kliplev Holdeplads ligger 10,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
NedlagtI drift
Nedrevet2004 (Stationsbygningen er nedrevet november 2004)
Stations forkortelseKw
GPS koordinater54.935194,9.398437

Kliplev Holdeplads var med sidespor. Kliplev blev nedlagt i 1974, men genåbnet i 1979 som trinbræt. Kliplev stationsbygning blev nedrevet i 2004.

Kliplev Holdeplads.
Kliplev Holdeplads. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 13:02:57

Krak kort over Kliplev Holdeplads

Historisk kort over Kliplev Holdeplads
Kilde: StyrelsenKliplev Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lundtoft Holdeplads ligger 14,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseStationsvej 5, 6200 Aabenraa
Stations forkortelseLf
GPS koordinater54.925199,9.448438

Lundtoft Holdeplads var med sidespor. Lundtoft blev nedsat til trinbræt i 1965 og helt nedlagt i 1974.

Lundtoft Holdeplads.
Lundtoft Holdeplads. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 13:17:56

Krak kort over Lundtoft Holdeplads

Historisk kort over Lundtoft Holdeplads
Kilde: StyrelsenLundtoft Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tørsbøl Station ligger 17,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseSøndertoft 66, 6300 Gråsten
Stations forkortelseTsb
GPS koordinater54.910000,9.491709

Tørsbøl Station havde forbindelse med Padborg. Torsbøl blev nedsat til trinbræt 1969 og helt nedlagt i 1974.

Tørsbøl Station.
Tørsbøl Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 14:01:54

Krak kort over Tørsbøl Station

Historisk kort over Tørsbøl Station
Kilde: StyrelsenTørsbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rinkenæs Station ligger 22,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseVårhøj 3, 6300 Gråsten
Stations forkortelseRz
GPS koordinater54.896617,9.557046

Rinkenæs Station blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1974.

Rinkenæs Station.
Rinkenæs Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 13:48:32

Krak kort over Rinkenæs Station

Historisk kort over Rinkenæs Station
Kilde: StyrelsenRinkenæs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gråsten Station ligger 25,0 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.01.14
NedlagtI drift
AdresseKongevej 73, 6300 Gråsten
Stations forkortelseGst
GPS koordinater54.918933,9.593837

Gråsten Station var med forbindelse til Aabenraa Amts Jernbaner. Frem til genforeningen i 1920 hed Gråsten Gravenstein. I dag er Gråsten togfølgestation.

Gråsten Station.
Gråsten Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 13:13:19

Krak kort over Gråsten Station

Historisk kort over Gråsten Station
Kilde: StyrelsenGråsten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Adsbøl Billetsalgssted ligger 28,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseAz
GPS koordinater54.937063,9.612413

Adsbøl Billetsalgssted blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1955. Bygning er i dag nedrevet.

Her har den nu nedrevet Adsbøl Billetsalgssted ligget
Her har den nu nedrevet Adsbøl Billetsalgssted ligget - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 13:00:45

Krak kort over Adsbøl Billetsalgssted

Historisk kort over Adsbøl Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenAdsbøl Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Avnbøl Station ligger 31,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseRufasvej 2, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseAw
GPS koordinater54.960030,9.647057

Avnbøl Station blev nedsat til trinbræt i 1970 og helt nedlagt i 1974.

Avnbøl Station.
Avnbøl Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 12:55:25

Krak kort over Avnbøl Station

Historisk kort over Avnbøl Station
Kilde: StyrelsenAvnbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vester Sottrup Station ligger 35,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
Nedrevet1986
Stations forkortelseVt
GPS koordinater54.944130,9.694958

Vester Sottrup Station havde forbindelse med Broagerbanen. Vester Sottrup Station blev nedlagt i 1974 og stationsbygning nedrevet i 1986.

Vester Sottrup Station blev nedlagt i 1974 og nedrevet i 1986.
Vester Sottrup Station blev nedlagt i 1974 og nedrevet i 1986. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 12:43:16

Krak kort over Vester Sottrup Station

Historisk kort over Vester Sottrup Station
Kilde: StyrelsenVester Sottrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ragebøl Station ligger 38,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1963
AdresseRagebølskovvej 5, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseRag
GPS koordinater54.931878,9.733094

Ragebøl Station var med sidespor. Ragebøl blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1963.

Ragebøl Station set fra vejsiden. Stationen er godt gemt bag træerne.
Ragebøl Station set fra vejsiden. Stationen er godt gemt bag træerne. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 12:35:49

Krak kort over Ragebøl Station

Historisk kort over Ragebøl Station
Kilde: StyrelsenRagebøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderborg (2004- ) Station er Tinglev-Sønderborg banens endestation og ligger 41,2 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
Stations forkortelseSdb
GPS koordinater54.912545,9.778625

Den tidligere Stationsbygning fra 1976 blev revet ned i 2004 for at give plads til opførelsen af Alsion. Sønderborg Kommune havde forud købt dele af området af DSB og stationsområdet ejes i dag af Sønderborg Kommunen og Banedanmark.

Alsion er et viden- og kulturcenter og blev indviet af Dronning Margrethe den 30. oktober 2007. Alsion huser Syddansk Universitet, en privat videnspark, en teater- og koncertsal, en café og er hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester. Alsion er det første byggeri i Danmark, som samler uddannelse, forskning og kultur under samme tag. Navnet Alsion blev valgt blandt adskillige tusinde indsendte forslag ved en navnekonkurrence i foråret 2005.

Universitetsafdelingen i Sønderborg har specialiseret sig i uddannelse af ingeniører og kombinerede uddannelser i sprog og økonomi. Syddansk Universitet har et samarbejde med universitetet i Flensborg og en høj andel af udenlandske studerende gør miljøet meget internationalt.

I forbindelse med trafikaftalen i 2010 "Bedre mobilitet" blev der afsatte 5 millioner kr. og yderligere 5 millioner kr. fra Infrastrukturfonden til en større modernisering af stationen, hvor man ville man skabe en bedre sammenhæng mellem Alsion, forpladsen og selve perronområdet.

I 2015 meddeler kommunen imidlertid Banedanmark, at man alligevel ikke ønsker at anlægge en ekstra sideperron mod Alsion, da DSB har valgt at lukke billetsalget og kiosk og dermed blev projektet indstillet.

På et statusmøde i forligskredsen bag trafikaftalen afsættes i 2016 2 millioner kr. til modernisering af perronområdet. Sønderborg Kommune har allerede igangsat et projekt med ny toiletbygning.

Kommunen og Banedanmark er stadig i dialog om den fortsatte modernisering af stationen.

I dag ligger der kun perronen med de to spor tilbage. Billetsalget foregår enten ved automat eller på billetsalgskontoret, der befandt sig i Alsion-bygningen fra 2007 til 2013.

Sønderborg H (2004- ) Station.
Sønderborg H (2004- ) Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 12:20:07

Krak kort over Sønderborg (2004- ) Station

Historisk kort over Sønderborg (2004- ) Station
Kilde: StyrelsenSønderborg (2004- ) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.5 - build: 2020.04.05-19:50:08