Tisvildebanens 100-årsjubilæum, kom til jubilæumsfest på Tisvildeleje Station den 13. juli! - klik her for at se mere!


Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm - operatør: HV

Horsens Vestbaner (HV) startede med Horsens-Tørring Banen (HTB) i 1891. Horsens-Tørring blev i 1929 forlænget til Thyregod og Ejstrupholm og indgik sammen med forlængelserne i det nye selskab Horsens Vestbaner.

I Jernbanelov af 12. april 1889 var den 27,8 km lange strækning Horsens-Tørring med, som smalsporet bane (1000 mm), og eneretsbevillingen blev givet 22. november 1889. Banen blev åbnet 1. december 1891. Persontog blev ført ind til statsbanestationen i Horsens, medens der blev anlagt en særlig godsstation for privatbanen.

Godt 7 år senere den 23. april 1899 åbnede Horsens-Bryrup Jernbane, der ligesom Tørringbanen var smalsporet med 1000 mm skinner. Bryrupbanen lejede sig ind på Tørringbanens første 6,6 km spor mellem Horsens og Lund.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

Jernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156 indeholdt en bane fra Tørring over Tinnet Vesterlund til Thyregod. Loven krævede ikke, at banen skulle drives sammen med Horsens-Tørring, men der kunne gives tilladelse til, at banen blev anlagt smalsporet, hvilket ville være en forudsætning for samdrift.

Den endelige løsningen på problemet kom først med den næste større jernbanelov: Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185, som tilføjede en bane fra Rask Mølle over Åle, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrupholm med tilhørende ombygning af Horsens-Tørring banen til normalsporet.

Eneretsbevilling blev givet 1. december 1919 i henhold til 1918 loven og 31. december 1919 i henhold til 1908-loven, arbejdet startede dog først i 1923. 15. april 1929 blev normalsporet taget i brug på Horsens-Tørring strækningen, og 16. maj 1929 åbnedes de to forlængelser:

1. Rask Mølle-Ejstrupholm en strækning på 26,3 km.
2. Tørring-Thyregod en strækning på 19,5 km.

Horsens Vestbaners samlede strækning blev herefter 73,6 km.

Horsens-Bryrup banen blev omlagt til normalsporet bane ved forlængelsen til Silkeborg. Den oprindelige strækning Horsens-Bryrup åbnede normalsporet 15. april 1929 og den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Strækningen mellem Horsens og Lund blev 0,3 km kortere ved tilslutningen på den nye Horsens DSB Station i 1929, da den blev flyttet længere mod vest. Horsens Vestbaner flyttede ved samme lejlighed driftsledelsen til stationen i Lund, hvor der til gængæld blev bygget en ny bolig til stationsforstanderen. Hovedkontoret blev liggende på privatbanestationen indtil september 1945, hvorefter den gamle station blev revet ned og Andelsboligselskabet Beringsgården opførte boligblokke på arealet.

Vigtige stamdata for Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm


Jernbanens længde i km 43,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseHV
Dato for Koncession1919.12.01
Jernbanen åbnet1929.05.16
Persontrafik nedlagt1957.12.31
Godstrafik nedlagt1962.03.31
Jernbanen nedlagt1962.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt27,5 kg/m
BallastGrus
Max stigning12,5‰ efter skinne omlægningen i 1929 14,3‰
Kurveradius314 meter
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1929.05.16 1962.03.31 Horsens Vestbaner HV
1891.12.01 1929.05.16 Horsens-Tørring Banen, senere HV HTB

Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm havde følgende stoppestederBanekort over Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm

Banekort fra Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm  (HV).
Banekort fra Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm (HV).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 24. oktober 2011 - LINK til kilde.


Horsens Station (Hs) var Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm banens første station

Horsens første banegård var fra åbningen af strækningen Fredericia-Århus i 1868 bevarede i alle ca. 60 år sit oprindelige udseende uden større udvendige ændringer. Horsens Banegård voksede stadigt større i trafikken især efter de 4 privatbaner kom til at udgå fra Horsens. De to smalsporede baner - til Tørring og til Bryrup - holdt sig dog for sig selv, omend ikke langt fra statsbanegården.

Horsens Banegård erstattedes i 1929 af en moderne station, som ud over statsbanen, optog alle de 4 privatbaner, idet de to smalsporede ombyggedes til normalspor og forlængedes til hhv. Thyregod/Ejstrupholm og Silkeborg. Den nye station blev opført ca. 400 meter længere væk fra bymidten af Horsens og var på anlægstidspunkter placeret ret øde ude på en mark.

Den gamle banegård blev nedrevet i 1929, og den smukke banegårdsplads blev anlagt.


Byggeår1927
Åbnet1929.05.10
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Billede af Horsens Station.
Billede af Horsens Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Horsens Station
Horsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Bygholm Trinbræt åbnede som sammen med Horsens-Tørring Banen den 1. december 1891, men betjente også Horsens-Bryrup Jernbane fra den 23. april 1899. Bygholm fik fra 1892 sidespor.

Bygholm Trinbræt blev ophøjet til billetsalgssted mellem 1901 og 1920, hvor der var billetsalg fra ledvogterhuset ved Silkeborgvejs overskæring. Bygholm Trinbrættet blev officielt nedlagt sammen med sidesporet i 1929 i forbindelse med anlæg af dobbeltspor mellem Horsens og Lund.

Bygholm brugtes som uofficielt trinbræt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra den 18. november 1940 og til genoprettelsen igen den 10. oktober 1953.

Fra 1940 til Bryrupbanens lukning den 30. marts 1968 blev Bygholm mest brugt af elever på Horsens Statsskole.


Byggeår1891
Åbnet1953.10.10
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet7,0 meter
GPS koordinater55.872625,9.829028

Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Bygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1933.05.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet28,5 meter
GPS koordinater55.885628,9.788125

Billede af Lund Mark Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lund Mark Trinbræt har ligget her.
Billede af Lund Mark Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lund Mark Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Lund Mark Trinbræt
Lund Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station (Ld) lå 6,3 km. fra første station.

Lund Station åbnede sammen med Horsens-Tørring banen den 1. december 1891. Den 23. april 1899 fik Horsens-Bryrup banen også optag på Lund Station, hvorefter Lund Station blev forgreningsstation for de to smalsporsbaner. Lund Station var med læsserampe og kvægfold.

Både Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen delte spor mellem Horsens og Lund Station. Det gav store udfordringer at de to baner havde tætte toggang og skulle dele spor, derfor blev der i 1910 etableret "togstavssikring" efter Webb-Thompson Staff Apparatus Systemet på fællesstrækningen.

Både Banerne Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen ombyggedes i 1929 til normalspor, og fik efter ombygningen hvert sit hovedspor mellem Horsens og Lund Station. Da Horsens-Tørring blev nedsattes til godsbane i 1958, blev det ene hovedspor taget op. Da Horsens-Tørring Banen blev nedlagt den 31. marts 1962, blev Horsens-Bryrup-Silkeborg banen alene eneste bane på Lund station.

Lund station blev nedrevet i 1970.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
Nedrevet1970
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseLd
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater55.895455,9.766044

Billede af Lund Station.
Billede af Lund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Silkeborgvej
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Lund
Vejnavn: Silkeborgvej
Husnummer: 200
Lokalitet: Lund
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Tamdrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02379_015.tif


Historisk kort over Lund Station
Lund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kørup Station (Kø) lå 8,3 km. fra første station.

Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere opgraderet til station.

Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration fra banens andre stationer, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.


Andre navne og stavemåderKjørup
Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBisgårdsvej 8, 8700 Horsens
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet36,2 meter
GPS koordinater55.884054,9.743915

Billede af Kørup Station.
Billede af Kørup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Kørup Station
Kørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Østermark Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Vrønding Østermark Trinbræt var opkaldt efter området Vrønding Østermark, som trinbrættet lå i nærheden af.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet46,6 meter
GPS koordinater55.878536,9.722821

Billede af Vrønding Østermark Trinbræt.
Billede af Vrønding Østermark Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1947 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Vrønding
Vejnavn: Vrøndingvej
Husnummer: 50
Lokalitet: Over Vrønding
Postnummer: By: Sogn: Tamdrup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1947
Note: Id: L01737_024.tif


Historisk kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Vrønding Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseRyesmindevej 8, 8700 Horsens
StednavneforkortelseVr
Højdeplacering over havet49,4 meter
GPS koordinater55.876989,9.704926

Billede af Vrønding Station.
Billede af Vrønding Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Vrønding Station
Vrønding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlemmingvej 31, 8762 Flemming
StednavneforkortelseFl
Højdeplacering over havet41,6 meter
GPS koordinater55.870495,9.663447

Billede af Flemming Station.
Billede af Flemming Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Flemming Station
Flemming Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Honum Skov Trinbræt lå 14,7 km. fra første station.

Honum Skov Trinbræt var opkaldt efter Honum Skoven, som det lå i nærheden af trinbrættet.


Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet47,8 meter
GPS koordinater55.87008748975639,9.648075326583552

Billede af Honum Skov Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Honum Skov Trinbræt har ligget her.
Billede af Honum Skov Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Honum Skov Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Honum Skov Trinbræt
Honum Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1890
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 9, 8763 Rask Mølle
StednavneforkortelseRk
Højdeplacering over havet54,3 meter
GPS koordinater55.873798,9.614906

Billede af Rask Mølle Station.
Billede af Rask Mølle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Rask Mølle Station
Rask Mølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rask Skov Trinbræt lå 18,1 km. fra første station.

Rask Skov Trinbræt var med kort anvendelse fra 1932 til 1. oktober 1933.


Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1933.10.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet75,6 meter
GPS koordinater55.877298,9.595922

Historisk kort over Rask Skov Trinbræt
Rask Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Åle Station (Aa) lå 20,6 km. fra første station.

Åle Station er af den store stationstype Type 1.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1928
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseNyvej 15, 7160 Tørring
StednavneforkortelseAa
Højdeplacering over havet55,8 meter
GPS koordinater55.885659,9.560305

Billede af Åle Station.
Billede af Åle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Aale Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Åle
Vejnavn: Nyvej
Husnummer: 15
Lokalitet: Åle
Postnummer: 7160
By: Tørring
Sogn: Åle
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05362_012.tif


Historisk kort over Åle Station
Åle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet71,8 meter
GPS koordinater55.88711613159594,9.535235040158607

Historisk kort over Åle Vestermark Trinbræt
Åle Vestermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjortsvang Station (Hj) lå 23,6 km. fra første station.

Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseHjortsvangvej 19, 7160 Tørring
StednavneforkortelseHj
Højdeplacering over havet84,9 meter
GPS koordinater55.890301,9.514711

Billede af Hjortsvang Station.
Billede af Hjortsvang Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Hjortsvang Station
Person: Bygningsnavn: Hjortsvang Station
Sted: Danmark, Jylland, Hjortsvang
Vejnavn: Hjortsvangvej
Husnummer: 19
Lokalitet: Hjortsvang Mark
Postnummer: 7160
By: Tørring
Sogn: Linnerup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1956
Note: Id: OD02064_027.tif


Historisk kort over Hjortsvang Station
Hjortsvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet95,9 meter
GPS koordinater55.902228,9.505737

Historisk kort over Linnerup Trinbræt
Linnerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet103,3 meter
GPS koordinater55.919512,9.500012

Historisk kort over Flåris Trinbræt
Flåris Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klovborg Station (Kl) lå 28,7 km. fra første station.

Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseFredensgade 4, 8765 Klovborg
StednavneforkortelseKl
Højdeplacering over havet101,8 meter
GPS koordinater55.931378,9.488292

Billede af Klovborg Station.
Billede af Klovborg Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Klovborg Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Klovborg
Vejnavn: Fredensgade
Husnummer: 4
Lokalitet: Klovborg
Postnummer: 8765
By: Klovborg
Sogn: Klovborg
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05358_020.tif


Historisk kort over Klovborg Station
Klovborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet117,8 meter
GPS koordinater55.936395,9.472889

Historisk kort over Gribstrup Skole Trinbræt
Gribstrup Skole Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet120,5 meter
GPS koordinater55.940993214290316,9.468928675742287

Historisk kort over Gribstrup Trinbræt
Gribstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMatrupladegårdvej 12B, 8766 Nørre Snede
StednavneforkortelseKr
Højdeplacering over havet103,0 meter
GPS koordinater55.947896,9.447475

Billede af Krondal Billetsalgssted med Sidespor.
Billede af Krondal Billetsalgssted med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Matrupladegårdvej 12 B
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Krondal
Vejnavn: Matrupladegårdvej
Husnummer: 12 B
Lokalitet: Krondal
Postnummer: 8766
By: Nørre Snede
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05353_012.tif


Historisk kort over Krondal Billetsalgssted med Sidespor
Krondal Billetsalgssted med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet111,6 meter
GPS koordinater55.951755,9.435017

Historisk kort over Lerret Trinbræt
Lerret Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet118,2 meter
GPS koordinater55.956610033447134,9.419960231998086

Billede af Kjærsgård Trinbræt.
Billede af Kjærsgård Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1951 - Rosenlund
Person: Nissen, gårdejer
Bygningsnavn: Rosenlund
Sted: Danmark, Jylland, Nørre Snede
Vejnavn: Horsensvej
Husnummer: 37
Lokalitet: Leret
Postnummer: 8766
By: Nørre Snede
Sogn: Nørre Snede
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1951
Note: Id: H01036_004.tif


Historisk kort over Kjærsgård Trinbræt
Kjærsgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Snede Station (Ns) lå 35,9 km. fra første station.

Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseFalkevej 38, 8766 Nørre Snede
StednavneforkortelseNs
Højdeplacering over havet113,5 meter
GPS koordinater55.967486,9.397535

Billede af Nørre Snede Station.
Billede af Nørre Snede Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Nørre Snede Station
Person: Bygningsnavn: Nørre Snede Station
Sted: Danmark, Jylland, Nørre Snede
Vejnavn: Falkevej
Husnummer: 38
Lokalitet: Nørre Snede
Postnummer: 8766
By: Nørre Snede
Sogn: Nørre Snede
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL28-A1_097_023.tif


Historisk kort over Nørre Snede Station
Nørre Snede Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet1962
Højdeplacering over havet80,5 meter
GPS koordinater55.97724289928775,9.35977544624101

Historisk kort over Bjørnskov Trinbræt
Bjørnskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorlund Holdeplads (Th) lå 40,4 km. fra første station.

Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet2009
ArkitektViggo Norn
AdresseBrandevej 28B, 7361 Ejstrupholm
StednavneforkortelseTh
Højdeplacering over havet72,9 meter
GPS koordinater55.978579,9.330645

Billede af Thorlund Holdeplads.
Billede af Thorlund Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Thorlund Station
Person: Bygningsnavn: Thorlund Station
Sted: Danmark, Jylland, store Thorlund
Vejnavn: Brandevej
Husnummer: 28B
Lokalitet: Thorslund
Postnummer: 7361
By: Ejstrupholm
Sogn: Ejstrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1959
Note: Id: OD02917_019.tif


Historisk kort over Thorlund Holdeplads
Thorlund Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet1962
Højdeplacering over havet73,9 meter
GPS koordinater55.98126941201367,9.314392803393018

Historisk kort over Holmegårdene Trinbræt
Holmegårdene Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejstrupholm Station (Ej) var Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm's endestation og lå 43,1 km. fra første station.

Ejstrupholm station var både endestation for Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm banen og havde forbindelse med Diagonalbanen.


Byggeår1920
Åbnet1920.10.01
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 19, 7361 Ejstrupholm
StednavneforkortelseEj
Højdeplacering over havet71,5 meter
GPS koordinater55.981842,9.289277

Billede af Ejstrupholm Station.
Billede af Ejstrupholm Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1950 - Ejstrupholm Station
Person: Bygningsnavn: Ejstrupholm Station
Sted: Danmark, Jylland, Ejstrupholm
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: 19
Lokalitet: Ejstrupholm
Postnummer: 7361
By: Ejstrupholm
Sogn: Ejstrup
Matrikelnummer: Ophav: Dana Luftfoto
År: 1950
Note: Id: DA00427_p_001.tif


Historisk kort over Ejstrupholm Station
Ejstrupholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Vigand Rasmussen
2004
108
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434006
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7