Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane - operatør: HBS

Bryrupbanen blev åbnet som Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ) 23. april 1899 og var 31,4 km lang. Horsens-Bryrup Jernbane delte den 6,6 km lange strækning mellem Horsens-Lund, der allerede eksisterede som en del af Horsens-Tørring Banen (åbnet 1. december 1891). Det var muligt at dele banestrækningen da både Tørringbanen og Bryrupbanen havde samme sporvidde på 1.000 mm.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

De største mellemstationer, Brædstrup og Østbirk, lå i allerede betydelige byer inden banen kom, hvorimod Bryrup i 1899 stort set kun havde en kirke, en skole og en fattiggård. Bryrup voksede stærkt de næste årtier og den blev banens tredjevigtigste station efter Horsens og Brædstrup Ved etableringen af sidste etape af Diagonalbanen Randers-Esbjerg, måtte Bryrup afgive meget godstrafik til denne banes stationer. På banens strækning var Slagballe Station Danmarks højest beliggende station 120 m over havet.

Bryrup-Silkeborg strækningen åbnede i 1929 og både Bryrupbanen og Tørringbanens smalspor blev omlagt til normalspor samtidig med forlængelserne. Tørringbanen indgik i Horsens Vestbaner (HV), blev forlænget fra Tørring til Thyregod og fik en sidegren fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Bryrupbanen blev forlænget fra Bryrup til Silkeborg hvor man derfor i Bryrup ændrede linjeføringen gennem byen, så banen kunne krydse landevejen på et vandret sted og gå syd om Kvindsø i stedet for nord om. Ved denne lejlighed blev der opført en ny Bryrup Station.

På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet i 1929 - på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Da både Horsens-Bryrup-Silkeborg, Horsens-Tørring-Thyregod og Ejstrupholm var blevet oprettet med og konverteret til normalspor, blev det besluttet at de skulle føres ind på Horsens statsbanestation. Derfor oprettede man en helt ny Horsens Station lidt længere mod vest.

Normalsporet på den gamle strækning blev taget i brug 15. april 1929. Den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. Turen Horsens-Silkeborg tog nu 3 timer med damptog og 2 timer med motortog. Ved indsættelse af motortog blev det muligt at oprette 5 trinbrætter i 1930'erne og yderligere 3 i 1950'erne.

Den samlede strækning Horsens-Bryrup-Silkeborg blev på 60,9 km, hvilket var ca. 1 km længere med statsbanen Horsens-Silkeborg via Skanderborg.

Vigtige stamdata for Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane


Jernbanens længde i km 60,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseHBS
Dato for Koncession1920.03.31
Jernbanen åbnet1929.05.10
Persontrafik nedlagt1968.03.31
Godstrafik nedlagt1968.03.31
Jernbanen nedlagt1968.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastGrus
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1929.05.101968.03.31Horsens-Byrup-Silkeborg JernbaneHBS
1899.04.231929.05.10Horsens-Bryrup Jernbane, senere HBSHBJ

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane

Banekort fra Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane (HBS).
Banekort fra Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane (HBS).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 24. oktober 2011 - LINK til kilde.


Horsens Station (Hs) var Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane banens første station

Horsens første banegård var fra åbningen af strækningen Fredericia-Århus i 1868 bevarede i alle ca. 60 år sit oprindelige udseende uden større udvendige ændringer. Horsens Banegård voksede stadigt større i trafikken især efter de 4 privatbaner kom til at udgå fra Horsens. De to smalsporede baner - til Tørring og til Bryrup - holdt sig dog for sig selv, omend ikke langt fra statsbanegården.

Horsens Banegård erstattedes i 1929 af en moderne station, som ud over statsbanen, optog alle de 4 privatbaner, idet de to smalsporede ombyggedes til normalspor og forlængedes til hhv. Thyregod/Ejstrupholm og Silkeborg. Den nye station blev opført ca. 400 meter længere væk fra bymidten af Horsens og var på anlægstidspunkter placeret ret øde ude på en mark.

Den gamle banegård blev nedrevet i 1929, og den smukke banegårdsplads blev anlagt.


Byggeår1927
Åbnet1929.05.10
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Billede af Horsens Station.
Billede af Horsens Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Horsens Station
Horsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Bygholm Trinbræt åbnede som sammen med Horsens-Tørring Banen den 1. december 1891, men betjente også Horsens-Bryrup Jernbane fra den 23. april 1899. Bygholm fik fra 1892 sidespor.

Bygholm Trinbræt blev ophøjet til billetsalgssted mellem 1901 og 1920, hvor der var billetsalg fra ledvogterhuset ved Silkeborgvejs overskæring. Bygholm Trinbrættet blev officielt nedlagt sammen med sidesporet i 1929 i forbindelse med anlæg af dobbeltspor mellem Horsens og Lund.

Bygholm brugtes som uofficielt trinbræt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra den 18. november 1940 og til genoprettelsen igen den 10. oktober 1953.

Fra 1940 til Bryrupbanens lukning den 30. marts 1968 blev Bygholm mest brugt af elever på Horsens Statsskole.


Byggeår1891
Åbnet1953.10.10
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet7,0 meter
GPS koordinater55.872625,9.829028

Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Bygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station (Ld) lå 6,3 km. fra første station.

Lund Station åbnede sammen med Horsens-Tørring banen den 1. december 1891. Den 23. april 1899 fik Horsens-Bryrup banen også optag på Lund Station, hvorefter Lund Station blev forgreningsstation for de to smalsporsbaner. Lund Station var med læsserampe og kvægfold.

Både Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen delte spor mellem Horsens og Lund Station. Det gav store udfordringer at de to baner havde tætte toggang og skulle dele spor, derfor blev der i 1910 etableret "togstavssikring" efter Webb-Thompson Staff Apparatus Systemet på fællesstrækningen.

Både Banerne Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen ombyggedes i 1929 til normalspor, og fik efter ombygningen hvert sit hovedspor mellem Horsens og Lund Station. Da Horsens-Tørring blev nedsattes til godsbane i 1958, blev det ene hovedspor taget op. Da Horsens-Tørring Banen blev nedlagt den 31. marts 1962, blev Horsens-Bryrup-Silkeborg banen alene eneste bane på Lund station.

Lund station blev nedrevet i 1970.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
Nedrevet1970
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseLd
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater55.895455,9.766044

Billede af Lund Station.
Billede af Lund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Silkeborgvej
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Lund
Vejnavn: Silkeborgvej
Husnummer: 200
Lokalitet: Lund
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Tamdrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02379_015.tif


Historisk kort over Lund Station
Lund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lundum Station (Lm) lå 10,3 km. fra første station.

Lundum station var udstyrret med mastekran.


Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseTorpvej 48, 8700 Horsens
StednavneforkortelseLm
Højdeplacering over havet22,8 meter
GPS koordinater55.925846,9.768801

Billede af Lundum Station.
Billede af Lundum Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Torpvej 43
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Lundum
Vejnavn: Torpvej
Husnummer: 43
Lokalitet: Lundum
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Lundum
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04824_017.tif


Historisk kort over Lundum Station
Lundum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenbjerg Trinbræt (St) lå 12,7 km. fra første station.

Stenbjerg Station åbnede sammen med Horsens-Bryrup Jernbane den 23. april 1899. Stenbjerg Station havde en placering, hvor der ikke var meget opland andet end et par gårde i nærheden, og Stenbjerg Station var også en af de "små" stationerne på banen og havde ikke rigtig mere at byde på end en kvægfold.

Den 1. oktober 1964 blev Stenbjerg Station nedsat til trinbræt og stationsbygningen blev ved denne lejlighed frasolgt til privat bolig. Ved stationsbygningens frasalg oprettedes der et læskur, som bestod af en simpel rørkonstruktion med påsatte "trapezplader" i plastik. Denne konstruktion var blevet utrolig populær op gennem 1960'erne som læskure til rutebilsstoppestederne.

Stenbjerg Trinbræt lukkede sammen med Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane den 3. marts 1968 og det næsten nye læskur blev flyttet til en anden placering som læskur ved et busstoppested. Resten af perron og spor forsvandt kort efter banens lukning.


Byggeår1899
Åbnet1964.10.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet (Trinbrættet)
AdresseStenbjergvej 9, 8752 Østbirk
StednavneforkortelseSt
Højdeplacering over havet46,4 meter
GPS koordinater55.94514907824916,9.785210685140678

Billede af Stenbjerg Trinbræt.
Billede af Stenbjerg Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Stenbjerg Station
Person: Bygningsnavn: Stenbjerg station
Sted: Danmark, Jylland, Sattrup
Vejnavn: Stenbjergvej
Husnummer: 9
Lokalitet: Stenbjerg
Postnummer: 8752
By: Østbirk
Sogn: Østbirk
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04825_015.tif


Historisk kort over Stenbjerg Trinbræt
Stenbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Monbjergvejen Trinbræt lå 15,8 km. fra første station.

Monbjergvejen Trinbræt lå der hvor Bryrupbanestien krydser Skolegade i Østbirk


Byggeår1954
Åbnet1954.05.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet59,1 meter
GPS koordinater55.964516,9.757172

Billede af Monbjergvejen Trinbræt.
Billede af Monbjergvejen Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Peder Skramsgade 13
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Østbirk
Vejnavn: Peder Skramsgade
Husnummer: 13
Lokalitet: Østbirk
Postnummer: 8752
By: Østbirk
Sogn: Østbirk
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05278_014.tif


Historisk kort over Monbjergvejen Trinbræt
Monbjergvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseRyvej 6, 8752 Østbirk
StednavneforkortelseØb
Højdeplacering over havet52,3 meter
GPS koordinater55.968874,9.748208

Østbirk Station.
Østbirk Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. maj 2012
Download billede

Historisk kort over Østbirk Station
Østbirk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vestbirk Station (Vb) lå 18,6 km. fra første station.

Vestbirk startede som trinbræt med svinefold, men blev fra den 1. oktober 1913 opløftet til station.


Byggeår1913
Åbnet1913.10.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseBirknæsvej 2, 8752 Østbirk
StednavneforkortelseVb
Højdeplacering over havet55,4 meter
GPS koordinater55.971126,9.716910

Vestbirk Trinbræt.
Vestbirk Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Vestbirk Station
Vestbirk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gammelstrup Station (Gm) lå 21,2 km. fra første station.

Gammelstrup Station var med svinefold. Gammelstrup blev fra 1. november 1958 nedsat til trinbræt med læskur af typen med bølgeplast.


Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseVestbirkvej 1, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseGm
Højdeplacering over havet51,8 meter
GPS koordinater55.976380,9.690260

Billede af Gammelstrup Station.
Billede af Gammelstrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1954 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1954 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tønning
Vejnavn: Vestbirkvej
Husnummer: 3
Lokalitet: Gammelstrup
Postnummer: By: Sogn: Tønning
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1954
Note: Id: H04270_027.tif


Historisk kort over Gammelstrup Station
Gammelstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseStationsvej 1, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseTn
Højdeplacering over havet83,9 meter
GPS koordinater55.984313,9.664647

Billede af Tønning Station.
Billede af Tønning Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Tønning Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tønning
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: 1
Lokalitet: Tønning
Postnummer: 8740
By: Brædstrup
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05282_022.tif


Historisk kort over Tønning Station
Tønning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet106,2 meter
GPS koordinater55.973520,9.628532

Billede af Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt har ligget her.
Billede af Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. april 2022
Download billede

Historisk kort over Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt
Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseJernbanegade 3, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseBup
Højdeplacering over havet110,7 meter
GPS koordinater55.972410,9.610294

Billede af Brædstrup Station.
Billede af Brædstrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. april 2022
Download billede

Historisk kort over Brædstrup Station
Brædstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille Davdingvej Trinbræt lå 28,9 km. fra første station.

Lille Davdingvej Trinbræt åbnede den 18. juni 1930 og blev i 1932 udstyret med et læskur, som var et afmonteret bremsehus fra DSB godsvogn IV 20001. DSB IV 20001 (Omlitreret i 1922 til IVK 20001) var bygget af Bygget af Scandia år 1900.

Horsens Privatbaner udbredte "bremsehuskonceptet" i 1950'erne, hvor man begyndte at genbruge de afmonterede bremsehuse fra lukkede godsvogne som venteskure på en række af de mindre trinbrætter.

For at kunne genbruge bremsehusene, måtte der fremstilles en ny væg, der hvor bremsehuset tidligere havde haft forbindelse med godsvognskassen. En af fordelen var at man havde et lille og let transportabelt venteskur, som kunne flyttes rundt og genbruges. En anden fordel var at bremsehusene var solide bygget og havde både dør og vinduer.


Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet116,4 meter
GPS koordinater55.981457,9.595757

Billede af Lille Davdingvej Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lille Davdingvej Trinbræt har ligget her.
Billede af Lille Davdingvej Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lille Davdingvej Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. april 2022
Download billede

Historisk kort over Lille Davdingvej Trinbræt
Lille Davdingvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rodvigsballe Trinbræt lå 30,1 km. fra første station.

Rodvigsballe Trinbræt var udstyret med bremsehuset fra en godsvogn, som blev benyttet som læskur.


Byggeår1955
Åbnet1955.08.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet111,2 meter
GPS koordinater55.990205,9.589454

Billede af Rodvigsballe Trinbræt.
Billede af Rodvigsballe Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Rodvigsballevej 4- 1961 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Davding
Vejnavn: Rodvigsballevej
Husnummer: 4
Lokalitet: Rodvigsballe Skov
Postnummer: 8740
By: Brædstrup
Sogn: Grædstrup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1961
Note: Id: H10768_016.tif


Historisk kort over Rodvigsballe Trinbræt
Rodvigsballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseSlagballevej 13, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseSb
Højdeplacering over havet116,3 meter
GPS koordinater55.996811,9.589560

Billede af Slagballe Station.
Billede af Slagballe Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1953 - Slagballe Station
Person: Bygningsnavn: Slagballe station
Sted: Danmark, Jylland, Slagballe
Vejnavn: Slagballevej
Husnummer: 13
Lokalitet: Slagballe
Postnummer: 8740
By: Brædstrup
Sogn: Grædstrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1953
Note: Id: OD01307_f_006.tif


Historisk kort over Slagballe Station
Slagballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vinding Østergaard Trinbræt lå 32,0 km. fra første station.

Vinding Østergaard Trinbræt var udstyret med bremsehuset fra en godsvogn, som blev benyttet som læskur.


Byggeår1935
Åbnet1935
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet120,7 meter
GPS koordinater56.009021,9.586246

Billede af Vinding Østergaard Trinbræt.
Billede af Vinding Østergaard Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1953 - Østergård
Person: Bygningsnavn: Vinding Østergård
Sted: Danmark, Jylland, Vinding
Vejnavn: Burgårdevej
Husnummer: 44
Lokalitet: Vinding Mark
Postnummer: 8654
By: Bryrup
Sogn: Vinding
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1953
Note: Vinding Østergård trinbræt se i baggrunden
Id: OD01357_013.tif


Historisk kort over Vinding Østergaard Trinbræt
Vinding Østergaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseBurgårdevej 11, 8654 Bryrup
StednavneforkortelseVd
Højdeplacering over havet104,3 meter
GPS koordinater56.022901,9.567907

Billede af Vinding Station.
Billede af Vinding Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Vinding Station
Person: Bygningsnavn: Vinding Station
Sted: Danmark, Jylland, Vinding
Vejnavn: Burgårdevej
Husnummer: 11
Lokalitet: Vinding
Postnummer: 8654
By: Bryrup
Sogn: Vinding
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04709_007.tif


Historisk kort over Vinding Station
Vinding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bryrup Station (Br) lå 37,8 km. fra første station.

Bryrup Station var med svinefold og drejeskive, og brugte en smalsporsvognkasse som ekstra varehus.

Bryrup Station på Østervang 1, 8654 Bryrup er station nummer 2 i Bryrup. Denne station kom til i 1929, da man ombyggede banen fra smalspor til normalspor. Bryrup gamle smalsporsstation ligger her:
Byvej 14
8654 Bryrup


Byggeår1929
Åbnet1929.04.15
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseØstervang 1, 8654 Bryrup
StednavneforkortelseBr
Højdeplacering over havet59,9 meter
GPS koordinater56.023794,9.513348

Bryrup Station.
Bryrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Bryrup Station
Bryrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skåningbro Trinbræt lå 39,2 km. fra første station.

Skåningbro Trinbræt er i dag trinbræt på veteranbanen Bryrup-Vrads.

Skåningbro Trinbræt havde nok Danmarks mest specielle Læskuret i form af en løvklædt hytte, denne hytte er stadig bevaret og vedligeholdt.


Byggeår1929
Åbnet1929.06.21
NedlagtI drift (veterankørsel)
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet61,7 meter
GPS koordinater56.026335,9.493383

Billede af Skåningbro Trinbræt.
Billede af Skåningbro Trinbræt.
Fotograf: Lars Steffensen - Dato: den 17. juli 2021


Historisk kort over Skåningbro Trinbræt
Skåningbro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrads Station (Vra) lå 41,8 km. fra første station.

Vrads Station er i dag endestation for veteranbanen Bryrup-Vrads og huser en restaurant.


Byggeår1928
Åbnet1929.05.10
NedlagtMuseums drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEdvard Jensen
AdresseLystrupmindevej 15, 8654 Bryrup
StednavneforkortelseVra
Højdeplacering over havet61,8 meter
GPS koordinater56.040266,9.470418

Vrads Station.
Vrads Station.
Fotograf: Flemming Sørensen - Dato: den 28. november 2008


Historisk kort over Vrads Station
Vrads Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fogstrup Station (Fo) lå 46,8 km. fra første station.

Fogstrup Station var med rampe. Fra den 1. oktober 1962 blev Fogstrup Station nedsat til trinbræt med varehuset som læskur.


Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEdvard Jensen
AdresseAnsøvej 13, 8653 Them
StednavneforkortelseFo
Højdeplacering over havet101,0 meter
GPS koordinater56.071543,9.509418

Billede af Fogstrup Station.
Billede af Fogstrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Fogstrup st
Person: Bygningsnavn: Fogstrup st
Sted: Danmark, Jylland, Them, Fogstrup
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1953
Note: Id: OD01402_f_18.tif


Historisk kort over Fogstrup Station
Fogstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korsvej Trinbræt lå 47,8 km. fra første station.

Korsvej Trinbræt var udstyret med et træskur.


Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet103,2 meter
GPS koordinater56.076624,9.522727

Korsvej Trinbræt lå til højre for jernbanestien.
Korsvej Trinbræt lå til højre for jernbanestien.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Korsvej Trinbræt
Korsvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Them By Station lå 50,8 km. fra første station.

Them Station fik ekstra betegnelsen (By) for at undgå forveksling med Tim station.


Byggeår1929
Åbnet1929.05.10
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEdvard Jensen
AdresseSmedebakken 17, 8653 Them
Højdeplacering over havet99,3 meter
GPS koordinater56.097309,9.546774

Them By Station.
Them By Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Them By Station
Them By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1935
Åbnet1935
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEdvard Jensen
AdresseGunilshøjvej 2B, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseVir
Højdeplacering over havet34,0 meter
GPS koordinater56.132309,9.561174

Virklund Station.
Virklund Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Virklund Station
Virklund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørnsø Trinbræt lå 58,9 km. fra første station.

Ørnsø Trinbræt lå på Silkeborgsiden af jernbanebroen over Kroghsvej med en smal sti ned til Kroghsvej/Vesterled.


Byggeår1954
Åbnet1954.11.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet29,5 meter
GPS koordinater56.155454,9.530128

Ørnsø Trinbræt lå på siens modsatte side med en sti ned til Kroghsvej/Vesterled.
Ørnsø Trinbræt lå på siens modsatte side med en sti ned til Kroghsvej/Vesterled.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Ørnsø Trinbræt
Ørnsø Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Silkeborg Station (Sl) var Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane's endestation og lå 60,9 km. fra første station.

Silkeborg Station er i dag station for strækningen Skanderborg-Herning. I storhedsiden var Silkeborg et jernbaneknudepunkt med baner i fem retninger. Silkeborg fik station, da Skanderborg-Silkeborg Jernbane blev åbnet 2. maj 1871. Få år efter åbnede Silkeborg-Herning 28. august 1877.

Den 12. november 1908 blev Gjernbanen (Silkeborg-Laurbjerg) åbnet. De kommende år blev banen udviddet sydfra til en diagonalbane skråt gennem Jylland mellem Randers og Esbjerg. Den blev anlagt i flere etaper fra Bramming via Grindsted til Brande, og 1. oktober 1920 blev den sidste strækning åbnet fra Brande til Funder 6 km vest for Silkeborg på banen til Herning. Diagonalbanen blev nedlagt 23. maj 1971.

Privatbanerne Rødkærsbro-Kjellerup og Horsens-Bryrup blev forlænget til Silkeborg, hhv. 1. august 1924 og 10. maj 1929. De to privatbaner blev nedlagt 30. marts 1968.


Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseDrewsensvej 5, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSl
Højdeplacering over havet29,2 meter
GPS koordinater56.164280,9.544143

Silkeborg Station.
Silkeborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. juli 2010
Download billede

Historisk kort over Silkeborg Station
Silkeborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Dampen over Midtjylland
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dampen over Midtjylland
Jens Bloch
2019
54

Kahrius
9788771532951
Danmarks smukkeste jernbane. Bryrup-banen 1899-1968
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Danmarks smukkeste jernbane. Bryrup-banen 1899-1968
Vigand Rasmussen
2010
156
Smørum
Bane Bøger
978-87-91434-24-2
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Vigand Rasmussen
2004
108
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434006
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0
Veteranbaner i Norden
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Veteranbaner i Norden
Niels Jensen
1974
95

J. Fr. Clausens Forlag
87-11-03645-1
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7