Roskilde-Korsør - operatør: DSB

Da Industiforeningen ansøgte om konsession til København - Roskilde jernbanen ansøgte man også om koncession til at forlænge banen. Man fik meget hurtigt bekræftet at en koncession ville blive udstedt. Den formelle bekræftigelse kommer i form af Rentekammerets skrivelse af 27. maj 1844. Desuden lod man meddele at selskabet kunne forvente koncession på en videreførsel af banen til Korsør med sidebane til Kalundborg, samt til en havn i Sydsjælland.

For de nævnte forlængelser var der dog den betingelse at selskabet kunne dokumentere at den fornødne kapital var tilvejebragt. Det sjællandske jernbaneselskab. Nu skulle man egentlig tro at det var ganske enkelt at få tilvejebragt de nødvendige tilladelser og koncessioner. Men en lang række praktiske og politiske problemer rejste sig som en mur foran arbejdet. Efter at en kommission havde arbejdet med sagen kom der den 27. februar 1852 en lov der gav Det sjællandske Jernbaneselskab eneret til anlæg og drift indtil den 26. juni 1947. Der var dog den betingelse at selskabet kunne dokumentere at den fornødne kapital var tilstede.

Den 27. oktober 1852 sluttedes kontrakt mellem Det sjællandske Jernbaneselskab og det engelske entreprenørselskab Fox, Henderson & Co om forlængelsen af banen mellem Roskilde og Korsør. Kontrakten var vel det vi i vore dage ville kalde et turn-key projekt. Banen skulle afleveres komplet med lokomotiver, vogne, inventar, elektrisk telegraf og uddybningsarbejder i Korsør havn, senest den 1. november 1854. Desuden var der 1 års vedligeholdelsespligt. Banen blev ikke færdig til tiden men en af årsagerne var blandt andet en meget emsig kontrollant fra Det sjællandske Jernbaneselskab. En enkelt gang måtte en tvist gå til voldgift inden den blev løst. Men den 26. april 1856 var man endelig klar. Frederik VII og grevinde Danner kørte med toget fra København 09.45. Man nåede Korsør klokken 13:45 efter en del festivitas undervejs. I Korsør blev telegrafstationen beset og der spist festmiddag. Herefter gik turen atter til København og majestæten med følge ankom klokken 20.30.

Vigtige stamdata for Roskilde-Korsør


Jernbanens længde i km 77,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. februar 1852
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1856.04.27
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max180 km/t
El drift25 kV 50 Hz
Sikrede overkørsler0
Usikrede overkørsler0
Bane statusHovedbane

Roskilde-Korsør har eller har haft følgende stoppesteder
Roskilde Station (Ro) er Roskilde-Korsør banens første station

Roskilde Station blev bygget af Det Sjællandske Jernbaneselskab i 1847 i forbindelse med anlægget af jernbanen mellem København og Roskilde.

Den originale hovedbygning på Roskilde Station fra 1847 står stadig den dag i dag og er dermed Danmarks ældste eksisterende station. Både stationsbygningen og perronerne er igennem årene blevet udvidet af flere omgange. I 1998 blev en stor renovering af Roskilde Station påbegyndt. Facaderne på den gamle stationsbygning blev restaureret og ført tilbage, så farverne svarede til den originale facades og taget renoveret. Stationen fik automatiske døre og ankomsthallen fik nyt gulv, loft og inventar. Tunnelerne er ligeledes blevet istandsat, og der blev opsat elevatorer og. Renoveringen var først færdiggjort i 2002 efter 4 års arbejde.

Roskilde Station har været fredet siden 1964 og rundremisen, der er fra 1898/1920 blev fredet i 1991.


Andre navne og stavemåderFør 06.09.1856 Roeskilde
Byggeår1847
Åbnet1847.06.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHarald Conrad Stilling
AdresseJernbanegade 1A, 4000 Roskilde
StednavneforkortelseRo
Højdeplacering over havet44,6 meter
GPS koordinater55.639182,12.088969

Billede af Roskilde Station.
Billede af Roskilde Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. april 2022
Download billede

Historisk kort over Roskilde Station
Roskilde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gøderup Trinbræt (Gøt) ligger 6,7 km. fra første station.

Gøderup lå på strækningen mellem Roskilde-Ringsted og fik i 1929 trinbræt med ledvogtning.

I 1947 opførtes en lille stationsbygning – mest af hensyn til sikkerhedstjenesten. I stationsbygningen blev der indrettet et billetsalg og Gøderup blev ophøjet til billetsalgssted. Dette ophørte dog allerede i 1959, da der opførtes en viadukt, ledvogtningen ophørte og billetsalgsstedet nedsattes til trinbræt, medens der stadig var mellempost.

Gøderup Trinbræt blev nedlagt i 1974 og efter at have stået tom i nogle år, blev stationsbygningen nedrevet i 1985.


Byggeår1947
Åbnet1959
Nedlagt1974
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGøt
Højdeplacering over havet35,2 meter
GPS koordinater55.591283,12.040594

Billede af Gøderup Trinbræt.
Billede af Gøderup Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1959 -
Sted:Danmark, Sjælland, Gøderup
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1959

Id:B05321_013b.tif


Historisk kort over Gøderup Trinbræt
Gøderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1859
Åbnet1859.09.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSøndergade 2, 4130 Viby Sjælland
StednavneforkortelseVy
Højdeplacering over havet41,1 meter
GPS koordinater55.549621,12.024421

Billede af Viby Sjælland Station.
Billede af Viby Sjælland Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. april 2022
Download billede

Historisk kort over Viby Sjælland Station
Viby Sjælland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHovedgaden 15, 4140 Borup
StednavneforkortelseBo
Højdeplacering over havet43,5 meter
GPS koordinater55.494696,11.972464

Billede af Borup Station.
Billede af Borup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. april 2022
Download billede

Historisk kort over Borup Station
Borup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kværkeby Krydsningsstation (Ky) ligger 25,7 km. fra første station.

Kværkeby Station blev etableret i 1887 sammen med Fjenneslev og Frederikslund stationer, og var uden passagerekspedition, for at optimere krydsningsmulighederne på den enkeltsporede jernbane.

Beboerne i Kværkeby og omegn ønskede at kunne komme med toget, som ofte holdt i Kværkeby for at afvente krydsning på det tidspunkt enkeltsporede jernbane. Beboerne i Kværkeby kæmpede for at få oprettet et billetsalgssted og Statsbanerne ville imødekomme ønsket, mod at beboerne betalte udgifterne til etableringen. Beboerne i Kværkeby stod klar med pengene i 1898. Statsbanerne stod nu med en helt ny udfordring at man skulle udvide med 2. spor mellem Roskilde og Korsør, hvilket gjorde at det aftalte beløb til at etablere et billetsalgssted på ingen måde slog til i forhold til de udgifter det nu var for en etablering.

Statsbanerne måtte selv bidrage med et betydeligt beløb på opførelsen af en "rigtig" station og den nye station stod klar i år 1900. Kværkeby blev aldrig den succes man havde håbet og regnet med - bortset fra Statsbanernes sikkerhedstjeneste.

Uvist af hvilken årsag, så ofrede DSB i 1945 omkring 140.000 kr. på en ny, høj stationsbygning til erstatning for den gamle, der blev nedrevet i etapper frem til 1954. Forventningen var, at Kværkeby ville blive en ny forstad til København, hvor der ville komme gang i udstykningerne og dermed persontrafikken. Den forøgede trafik udeblev eller overgik til biler og busser.

Kværkeby Station blev nedsat til trinbræt i 1970 og trinbrættet blev nedlagt i 1974. Den "nye" stationsbygning blev nedrevet i 1985.


Byggeår1970
Åbnet1970
Nedlagt1974
Nedrevet1985
StednavneforkortelseKy
Højdeplacering over havet30,1 meter
GPS koordinater55.451079,11.899186

Billede af Kværkeby Krydsningsstation.
Billede af Kværkeby Krydsningsstation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. marts 2009
Download billede

Historisk kort over Kværkeby Krydsningsstation
Kværkeby Krydsningsstation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringsted Station (Rg) ligger 32,6 km. fra første station.

Vestbanen indviedes som den første jernbane i det nuværende Danmark mellem København og Roskilde 26. juni 1847. Banen forlængedes 27. april 1856 til Korsør og her fik Ringsted sin første station. Ringsted første Station er formentlig byggest af Fox, Henderson & Co. men arkitekt T. P. P. Watson er også nævnt som en mulighed.

Ringsted første Station var en ret stor bygning og fik fra starten stor betydning, da den var en slags trafikterminal for mange dagvognsruter, bl.a. til Sydsjælland og Falster.

Ringsted første Station blev dog under 1. verdenskrig for lille og navnlig utidssvarende. Under de omfattende udvidelser og forandringer blev Køge- Ringsted Banen åbnet i 1917 og første del af midtbanen, Næstved-Ringsted åbnede i 1924.

Ringsteds første station blev revet ned i 1924 for at give plads til det store baneprojekt med at anlægge den Sjællandske midtbane. Ringsteds anden station (den nuværende) blev åbnet sammen med første etape ad Midtbanen den 26,8 km strækning den 1. juni 1924. Den nordlige del af midtbanen (Ringsted-Hvalsø) blev åbnet i 1925, men den nordlige del blev allerede nedlagt allerede igen i 1936.

Frem til medio 2018 anlægger Banedanmark en ny højhastighedsbane mellem Ringsted og København via Køge-nord. Stationens opsætning forbliver det sammen.


Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseJernbanevej 1, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseRg
Højdeplacering over havet38,0 meter
GPS koordinater55.438347,11.786426

Billede af Ringsted Station.
Billede af Ringsted Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. april 2022
Download billede

Historisk kort over Ringsted Station
Ringsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBrt
Højdeplacering over havet38,5 meter
GPS koordinater55.437791,11.728560

Billede af vogterhuset ved det det nu nedrevet tidligere Bringstrup Trinbræt.
Billede af vogterhuset ved det det nu nedrevet tidligere Bringstrup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 3. november 2021
Download billede

Historisk kort over Bringstrup Trinbræt
Bringstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjenneslev Station (Fj) ligger 40,7 km. fra første station.

Fjenneslev Krydsningsstation blev til på den enkeltsporede vestbane (Roskilde-Korsør), da trafikken i 1887 var blevet så intens, at der måtte anlægges krydsningsstationer. Fra starten var krydsningsstationerne uden publikumsekspedition og blev oprettet i Kværkeby, Fjenneslev og Frederikslund. I 1893 blev Fjenneslev ophøjet til holdeplads med offentligt sidespor, hvor stationsbygningen ved samme lejlighed blev udvidet en del. Fjenneslev Holdeplads vigtigste opgave var fortsat sikkerhedstjenesten.

Den oprindelige stationsbygning blev nedrevet i 1899 i forbindelse med at Roskilde-Korsør banen blev omlagt til dobbeltspor. Efter udvidelsen af Roskilde-Korsør banen fik Fjenneslev en ny og større stationsbygning, som stod klar i 1900.

Fjenneslev Station blev nedlagt som station i 1962, men blev transversalstation fra 1984.


Byggeår1900
Åbnet1900
Nedlagt1962
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHavrevænget 11, 4173 Fjenneslev
StednavneforkortelseFj
Højdeplacering over havet35,4 meter
GPS koordinater55.441543,11.666992

Billede af Fjenneslev Station.
Billede af Fjenneslev Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 - Fjenneslev Station
Bygningsnavn:Fjenneslev Station
Sted:Danmark, Sjælland, Fjenneslev
Lokalitet:Fjenneslev
Postnummer:4173
By:Fjenneslev
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:H07557_012.tif


Historisk kort over Fjenneslev Station
Fjenneslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sorø Station (So) ligger 47,0 km. fra første station.

Sorø Station bliver også kaldt Sorø Landstation.

Sorø Station blev opført i 1856 til Det Sjællandske Jernbaneselskab (DSJS) af Fox, Henderson & Co. Sorø Station er senere ombygget en del i perioden 1888-1899 af den store jernbanearkitekt N. P. C. Holsøe. Vandtårn til Sorø Station er tilføjet i 1922 af K. T. Seest.

På grund af landskabet og Sorø Sø, blev Sorøs Station placeret et godt stykke uden for Sorø i området Frederiksberg. I mange andre Stationsbyer voksede byen typisk ud til og omkring Stationen, men det kom aldrig til at ske for Sorø Station. Trods dette har Sorø i modsætning til flertallet af de andre sjællandske købstæder, bevaret sin oprindelige Station. Af de ca. 50 købstæder på statsbanenettet har under halvdelen bevaret den oprindelige bygning. Sorø Station overgås kun af Roskilde Station i alder.

Det usædvanligt og for tiden meget store vandtårn, er et af de største af sin slags, der nogensinde er opført her i landet: Grunden til denne størrelse skyldes områdes kalkfrie vand, som var særligt attraktivt som kedelvand til damplokomotiverne.

Sorø Station og vandtårn blev fredet i 1993.


Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFox, Henderson & Co.
Arkitekt, som har stået for ombygningenN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 2A, 4180 Sorø
StednavneforkortelseSo
Højdeplacering over havet42,1 meter
GPS koordinater55.419273,11.569277

Billede af Sorø Station.
Billede af Sorø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. april 2022
Download billede

Historisk kort over Sorø Station
Sorø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frederikslund Station (Fr) ligger 54,7 km. fra første station.

Frederikslund Station blev etableret i 1887 sammen med Kværkeby og Fjenneslev stationer, og var uden passagerekspedition, for at optimere krydsningsmulighederne på den enkeltsporede Vestbane (Roskilde-Korsør). Frederikslund Station blev nedlagt som station i 1962.


Byggeår1887
Åbnet1887
Nedlagt1962
NedrevetEksisterer stadig
AdresseFrederikslundvej 19, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseFr
Højdeplacering over havet49,2 meter
GPS koordinater55.407871,11.455388

Billede af Frederikslund Station.
Billede af Frederikslund Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 12. marts 2021
Download billede

Historisk kort over Frederikslund Station
Frederikslund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slagelse Station (Sg) ligger 61,6 km. fra første station.

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.

I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:

 • Fornyelse af perron ved spor 2-5.
 • Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
 • 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
 • 2 nye B-spor.
 • 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
 • 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
 • 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
 • Nyt afvandingssystem på hele stationen.
 • Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
 • Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
 • Fjernelse af gammelt standeranlæg.
 • Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSdr.Stationsvej 28, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseSg
Højdeplacering over havet33,7 meter
GPS koordinater55.407318,11.348925

Billede af Slagelse Station.
Billede af Slagelse Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. april 2022
Download billede

Historisk kort over Slagelse Station
Slagelse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Forlev Station (Fo) ligger 68,7 km. fra første station.

Forlev Station blev nedlagt som station i 1962, transversalstation fra 1983


Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
Nedlagt1962
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLille Strandvej 12A, 4241 Vemmelev
StednavneforkortelseFo
Højdeplacering over havet9,5 meter
GPS koordinater55.375528,11.258840

Billede af Forlev Station.
Billede af Forlev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. marts 2009
Download billede

Historisk kort over Forlev Station
Forlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svenstrup (Sjælland) Billetsalgssted med Sidespor (Sw) ligger 74,7 km. fra første station.

Svenstrup Billetsalgssted med sidespor blev nedlagt i 1962, men blev brugt til forgreningsstation til hhv. den gamle Korsør Station og Storebæltsforbindelsen i 1997.

Sidesporet gik fra det lille Billetsalgssted og via en dæmning stik syd ca. 1 km ned til Kählers Teglværk ved Korsør Nor.


Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
Nedlagt1962
Nedrevet2003 (December)
StednavneforkortelseSw
Højdeplacering over havet4,5 meter
GPS koordinater55.362531,11.169526

Billede af Svenstrup (Sjælland) Billetsalgssted med Sidespor.
Billede af Svenstrup (Sjælland) Billetsalgssted med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1954 - LINK til kilde.


Noter:

Olsen, Otto
Sted:Danmark, Sjælland, Svenstrup
Vejnavn:Vinkelvej
Husnummer:1A
Lokalitet:Svenstrup
Postnummer:4220
By:Korsør
Sogn:Tårnborg
Ophav:Odense Luftfoto
År:1954

Id:OD01493_015.tif


Historisk kort over Svenstrup (Sjælland) Billetsalgssted med Sidespor
Svenstrup (Sjælland) Billetsalgssted med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korsør Trinbræt (Kø) er Roskilde-Korsør banens endestation og ligger 77,0 km. fra første station.

Korsørs første station åbnede sammen med jernbanestrækning Roskilde-Korsør den 27. april 1856. Ved placeringen af den første station i Korsørs prøvede man at lave en balance mellem hvad der var mest ideelt for byen og hvad der passede godt for postskibene til Nyborg, som havde sejlet ruten Korsørs- Nyborg siden 1653. Med tilkomsten af Korsørs første station blev der også oprette en Dampskibsrute til Kiel, som fik kajplads i umiddelbar nærhed af stationsbygningen.

Korsør Dampskibsekspedition havde oprindeligt et selvstændigt ekspeditionssted, men fra 1886 overflyttedes ekspeditionen til Korsørs første station. DSB overtog kielerruterne i 1883 og i 1894 ved anlægspladsen i Korsør Havn anlagde DSB et særligt havnespor for omlæsning af gods.

Samtidig med overtagelsen af kielerruterne oprettede DSB jernbanefærger på Storebælt. De nye færgelejer til jernbanefærgerne gav en uheldig rangering ad krumme spor fra stationen og til/fra færgerne. Det viste sig hurtigt at placeringen af Korsørs første station var meget uheldig i forhold til færgerne.

I 1907 løste man "færgeproblemet" ved at bygge en ny Korsør Station ved færgelejet. Korsørs første station fungerede herefter som godsekspedition indtil 1970'erne. Korsørs anden station blev bygget mellem 1904-1906 og lå nord for havneindløbet ved de store færgelejer. Bygningen fik en markant udformning og var i to etager med tagetagen som mansardtag og partier udført som risalitter. Bygningens karakteristiske knæk skyldes forholdene på stedet. Stationen var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck og den ikoniske bygning blev fredet i 1992.

I 1914 ophørte DSB med at besejle Kiel, men havnesporet blev liggende indtil 1956.

Korsørs første station var igennem årene flere gange blevet ombygget og vedligeholdelsen udeblev, hvilket bevirkede at Korsørs første station blev nedrevet i 1981.

Korsør anden Station var aktiv fra 1907 til den 1. juni 1997, hvor Korsørs tredje station åbnede i forbindelsen med åbningen af jernbanebroen og tunnellen over Storebælt.

På Korsør tredje station blev sidste billet solgt fra billetsalget tirsdag den 10. maj 2022.


Byggeår1993
Åbnet2022.05.10
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStorebæltsvej 2, 4220 Korsør
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet6,0 meter
GPS koordinater55.356910,11.135350

Billede af Korsør Trinbræt.
Billede af Korsør Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Korsør Trinbræt
Korsør Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Roskilde-Korsør

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9