Hillerød-Græsted - (GDS)


Ved loven af 23. maj 1873 blev der givet regeringen bemyndigelse til at meddele eneret til anlæg og drift af en jernbane med udgangspunkt Hillerød, gennem Gribskov, og til et punkt nord for denne. Som ved alle jernbaneprojekter opstod der herefter en hæftig debat om linieføringen.

Da linien var fastlagt og tegningen af kapital var afsluttet var man efterhånden nået helt frem til den 17. januar 1879 inden der kunne tildeles koncession. I 1879 fik Scandia kontrakt om anlæg af banen og levering af materiel. Da budgettet var yderst beskedent blev banen anlagt efter Liwesey's potte-system (d.v.s. ingen sveller men i stedet potter under sporet og jernstænger til at sikre afstanden mellem skinnerne) og materiellet bestod af dampvogne. Begge dele blev dog meget hurtigt udskiftet.

Gribskovbanens Drifts-Selskab blev stiftet den 7. januar 1880 og dette selskab overtog koncessionen til banen. Indvielsen fandt sted uden større festivitas den 20. januar 1880 og regelmæsig drift blev påbegyndt med 3 daglige tog i hver retning.

Græsted - Gilleleje:
Man havde ikke fået spaderne i jorden før man begyndte at diskutere en forlængelse af Gribskovbanen. Det lykkedes også meget hurtigt at få optaget forlængelsen på jernbaneloven af 8. maj 1894 og allerede 27. september 1894 gives der koncession til Gribskovbanen til en forlængelse af banen. Selve koncessionen blev udformet således at blev tale om en reel forlængelse. Forlængelsen skulle i alle henseender betragtes som en del af Gribskovbanen. Den 14. maj 1896 kunne man således indvie forlængelsen og daglig drift bestod om sommeren af 4 daglige tog i hver retning, om vinteren var det kun 3.

Hillerød - Gilleleje:
Lov: 23. maj 1873
Koncession: 7. januar 1879
Indvielse: 20. januar 1880
Længde i km: 26

Kagerup - Helsinge:
Ligeledes på loven af 8. maj 1894 var der et punkt om anlæg af en bane til Helsinge. Den 6. februar 1896 blev der udsted koncession på anlæg og drift af en bane fra Kagerup Station til Helsinge. Det blev Gribskovsbanens driftsbestyrer der kom til at stå for projekteringen af banen. Indvielsen af denne strækning fandt sted den 15. juli 1897. Allerede næste dag blev driften af banen taget i forpagtning af Gribskovbanen.

Helsinge - Tisvildeleje:
Ved loven af 27. maj 1908 blev det vedtaget at anlægge en jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje - men uden tilskud fra staten. Og derved blev det. Først da man revidere vilkårene ved lov af 20. marts 1918 og staten stillede med 50 procent af anlægskapitalen kom der gang i sagerne. Koncessionen blev udsted den 30. august 1918 og strækningen blev indviet den 11. juli 1924. Regelmæssig trafik blev optaget den 18. juli 1924.

Hillerød - Tisvildeleje:
Lov: 8. maj 1894
Koncession: 6. februar 1896
Indvielse: 15. juli 1897.
Længde i km: 25


Vigtige stamdata for Hillerød-Græsted (GDS) jernbanen

Jernbanens længde i km19,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 23. maj 1873 - LOV nr 71
Dato for Koncession1879.01.07
Jernbanen åbnet1880.01.20
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtNedlagt
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max75 km/t
El driftNej
Bane statusLokalbane

Hillerød-Græsted (GDS) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Hillerød Station (Hi)0,0 km
Slotspavillionen Trinbræt (Spg)1,0 km
Stedet er fotograferet Kildeport Trinbræt (Kpg)4,0 km
Gribsø Trinbræt (Gøg)7,0 km
Stedet er fotograferet Kagerup Station (Kgg)9,0 km
Storkevad Trinbræt 12,0 km
Stedet er fotograferet Mårum Trinbræt (Mmg)14,0 km
Stedet er fotograferet Saltrup Trinbræt (Sag)17,0 km
Stedet er fotograferet Vokstrup Trinbræt 18,0 km
Stedet er fotograferet Græsted syd Trinbræt (Grs)19,0 km
Stedet er fotograferet Græsted Station (Græ)19,7 km

Hillerød Station er Hillerød-Græsted banens første station

Byggeår1864
Åbnet1864.06.08
AdresseNdr. Jernbanevej 37, 3400 Hillerød
Stations forkortelseHi
GPS koordinater55.926997, 12.310700
Krak kort over Hillerød Station

Historisk kort over Hillerød Station
Kilde: StyrelsenHillerød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slotspavillionen Trinbræt ligger 1,0 km. fra første station.

Stations forkortelseSpg
GPS koordinater55.942854, 12.311159
Krak kort over Slotspavillionen Trinbræt

Historisk kort over Slotspavillionen Trinbræt
Kilde: StyrelsenSlotspavillionen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kildeport Trinbræt ligger 4,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
Nedlagt1999.05.30
Nedrevet2005
Stations forkortelseKpg
GPS koordinater55.964523, 12.310421
Her lå Kildeport trinbræt
Her lå Kildeport trinbræt - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Kildeport Trinbræt

Historisk kort over Kildeport Trinbræt
Kilde: StyrelsenKildeport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gribsø Trinbræt ligger 7,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
Stations forkortelseGøg
GPS koordinater55.987146,12.302207
Krak kort over Gribsø Trinbræt

Historisk kort over Gribsø Trinbræt
Kilde: StyrelsenGribsø Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kagerup Station ligger 9,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
AdresseKagerup Stationsvej, 3200 Helsinge
Stations forkortelseKgg
GPS koordinater55.997489, 12.285884
Kagerup station
Kagerup station - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Kagerup Station

Historisk kort over Kagerup Station
Kilde: StyrelsenKagerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Storkevad Trinbræt ligger 12,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
NedlagtNedlagt
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.019364, 12.325391
Krak kort over Storkevad Trinbræt

Historisk kort over Storkevad Trinbræt
Kilde: StyrelsenStorkevad Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mårum Trinbræt ligger 14,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
Stations forkortelseMmg
GPS koordinater56.030617,12.317069
Mårum trinbræt
Mårum trinbræt - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Mårum Trinbræt

Historisk kort over Mårum Trinbræt
Kilde: StyrelsenMårum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Saltrup Trinbræt ligger 17,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
Stations forkortelseSag
GPS koordinater56.054496,12.321748
Saltrup trinbræt
Saltrup trinbræt - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Saltrup Trinbræt

Historisk kort over Saltrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenSaltrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vokstrup Trinbræt ligger 18,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
NedlagtNedlagt
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.057585, 12.310473
Her lå Vokstrup trinbræt
Her lå Vokstrup trinbræt - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Vokstrup Trinbræt

Historisk kort over Vokstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenVokstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Græsted syd Trinbræt ligger 19,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
Stations forkortelseGrs
GPS koordinater56.063243,12.295484

Græsted syd - tidligere Pibemose

Græsted syd trinbræt - tidligere Pibemose
Græsted syd trinbræt - tidligere Pibemose - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Græsted syd Trinbræt

Historisk kort over Græsted syd Trinbræt
Kilde: StyrelsenGræsted syd Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Græsted Station er Hillerød-Græsted banens endestation og ligger 19,7 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1880.01.20
ArkitektHeinrich Wenck
Stations forkortelseGræ
GPS koordinater56.072595,12.286793
Græsted station
Græsted station - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.10.21

Krak kort over Græsted Station

Historisk kort over Græsted Station
Kilde: StyrelsenGræsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.2 - build: 2020.02.24-19:45:09