Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) - (VLTJ)


I første omgang var man ikke interesseret i en bane til Lemvig. Men efterhånden som udviklingen blev mere og mere tydelig måtte de vise mænd i bystyret i Lemvig give efter. Da banen fra Holstebro til Skjern gik gennem Vemb, og dermed altså uden om Lemvig, støttede man tankerne om etablering af en bane fra Vemb til Lemvig.

På et møde den 3. maj 1873 nåede man detil at man i første omgang var man villige til at give 12.000 Rigsdaler til formålet. For at støtte en østlig linieføring ændrede byrådet senere standpunkt og lovede 22.000 Rigsdaler til den østlige linieføring og kun 4.000 Rigsdaler til den vestlige linieføring.
Det endte dog med at kommunen også måtte tegne aktier for 20.000 kroner og iøvrigt anlægge en sti fra byen til banegården.

VLJ:
Med lov nr. 39 af 31. marts 1874 om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn, blev det vedtaget at anlægge banen mellem Vemb og Lemvig. Koncessionen til denne bane blev udstedt den 7. juli 1878 og man kunne fejre indvielse den 20. juli 1879. Banen blev ejet og drevet af Vemb - Lemvig Jernbane A/S

VLTJ:
Ønsket om en nordlig bane havde længe været tilstede. Det blev derfor besluttet at forsøge etableringe af en bane. Med loven af 8. maj 1894 kom dette arbejde tættere på virkeliggørelse. Koncessionen blev udstedt den 5. maj 1897. Indvielsen fandt sted den 22. juli 1899. Anlægget af statshavnen i Thyborøn i årene mellem 1915 og 1918 gav et betydeligt opsving til området. Jernbanen har været medvirkende til at man har kunnet få det fulde udbytte af den investering.

Ganske som med de øvrige privatbaner har staten overdraget sin ejerandel i Lemvigbanen til amtet. I dette tilfælde er det modtagende amt Ringkøbing Amt. Foreløbig har amtet besluttet at Lemvigbanen videreføres som aktieselskab foreløbig indtil udgangen af 2002. Amtet har også besluttet der afholdes møder med de berørte kommuner om Lemvigbanens fremtid. Endelig ønsker amtet at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Lemvigbanen, amt og berørte kommuner med henblik på en vurdering af mulighederne for rationalisering og effektivisering af banedriften.

De første lokomotiver på denne bane 2 små 0B0t leveret fra Hanomag i 1879. De var efter skik og brug i datiden navngivet med navnene Vemb og Lemvig. Meget er sket siden den tidlige tertiærbane blev anlagt. I dag er det væsentligt tungere materiel banen disponerer over. I dag VLTJ råder over 2 ex-DSB lokomotiver, henholdsvis ex-MX 1025 og ex-MY 1152. Endvidere disponerer man over 1 Gmeinder rangertraktor fra 1958. Til persontrafik disponeres over materiel produceret af ASJ-L, Märstaverken, Duewag/Scandia og Üerdingen.


Vigtige stamdata for Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) (VLTJ) jernbanen

Jernbanens længde i km59,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 31. marts1874 - LOV nr 39
Dato for Koncession1878.06.07
Jernbanen åbnet1879.07.20
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max75 km/t
El driftNej
Bane statusLokalbane

Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) (VLTJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Vemb Station (Vem)0,0 km
Amstrup Trinbræt (Amt)5,5 km
Bækmarksbro Station (Bkm)8,4 km
Raakjær Trinbræt 10,9 km
Sinkbæk Trinbræt (Sit)11,5 km
Fåre Station (Fre)14,0 km
Ramme Station (Ram)19,1 km
Bonnet Station (Bnt)23,1 km
Armose Trinbræt (Arm)24,5 km
Lemvig Station (Lmv)28,9 km
Balleby Trinbræt (Bat)32,7 km
Houmaa Trinbræt 34,2 km
Klinkby Station (Kli)35,6 km
Nejrup Trinbræt (Net)37,5 km
Strande Station (Sta)39,4 km
Victoria Street Trinbræt (Vic)40,9 km
Vejlby Nord Trinbræt (Vet)41,3 km
Vrist Billetsalgssted (Vri)43,4 km
Harboøre Station (Hbø)46,6 km
Rønland Station (Røn)51,6 km
Thyborøn Færge Trinbræt (Thb)54,8 km
Sprogøvej Trinbræt (Ths)55,6 km
Thyborøn Kirke Station (Tht)56,3 km
Thyborøn Havn Station (Thb)57,6 km

Vemb Station var Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) banens første station

Byggeår1875
Åbnet1875.03.31
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 6, 7570 Vemb
Stations forkortelseVem
GPS koordinater56.343696,8.345033
Krak kort over Vemb Station

Historisk kort over Vemb Station
Kilde: StyrelsenVemb Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Amstrup Trinbræt lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.08.01
NedlagtI drift
Stations forkortelseAmt
GPS koordinater56.391150,8.329611
Krak kort over Amstrup Trinbræt

Historisk kort over Amstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenAmstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bækmarksbro Station lå 8,4 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseGrønnegade 1, 7660 Bækmarksbro
Stations forkortelseBkm
GPS koordinater56.412221,8.307949
Krak kort over Bækmarksbro Station

Historisk kort over Bækmarksbro Station
Kilde: StyrelsenBækmarksbro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Raakjær Trinbræt lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.07.01
Nedlagt1928.05.15
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.433276,8.290286
Krak kort over Raakjær Trinbræt

Historisk kort over Raakjær Trinbræt
Kilde: StyrelsenRaakjær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sinkbæk Trinbræt lå 11,5 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
Stations forkortelseSit
GPS koordinater56.437682,8.284190
Krak kort over Sinkbæk Trinbræt

Historisk kort over Sinkbæk Trinbræt
Kilde: StyrelsenSinkbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fåre Station lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseFårevej 46, 7650 Bøvlingbjerg
Stations forkortelseFre
GPS koordinater56.453947,8.261465
Krak kort over Fåre Station

Historisk kort over Fåre Station
Kilde: StyrelsenFåre Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ramme Station lå 19,1 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 10, 7620 Lemvig
Stations forkortelseRam
GPS koordinater56.489116,8.210187
Krak kort over Ramme Station

Historisk kort over Ramme Station
Kilde: StyrelsenRamme Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bonnet Station lå 23,1 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseBøgelundvej 1, 7620 Lemvig
Stations forkortelseBnt
GPS koordinater56.520993,8.222746
Krak kort over Bonnet Station

Historisk kort over Bonnet Station
Kilde: StyrelsenBonnet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Armose Trinbræt lå 24,5 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1995.05.27
NedlagtI drift
Stations forkortelseArm
GPS koordinater56.529532,8.265858

Lomborg Trinbræt blev d. 1. oktober 1902 flyttet 1,4 km mod Lemvig. D. 27. maj 1995 blev navnet ændret til Armose Trinbræt og var nu banens højeste punkt med 45 m o.h.

Krak kort over Armose Trinbræt

Historisk kort over Armose Trinbræt
Kilde: StyrelsenArmose Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lemvig Station lå 28,9 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseBanegårdsvej 2, 7620 Lemvig
Stations forkortelseLmv
GPS koordinater56.546851,8.299981
Krak kort over Lemvig Station

Historisk kort over Lemvig Station
Kilde: StyrelsenLemvig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Balleby Trinbræt lå 32,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseDalagervej 2, 7620 Lemvig
Stations forkortelseBat
GPS koordinater56.547454,8.241729

Balleby Billetsalgssted med sidespor, men blev nedsat til trinbræt i 1923 og sidesporet blev fjernet omkring 1970.

Krak kort over Balleby Trinbræt

Historisk kort over Balleby Trinbræt
Kilde: StyrelsenBalleby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Houmaa Trinbræt lå 34,2 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
Nedlagt1900 September
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.552318,8.223589
Krak kort over Houmaa Trinbræt

Historisk kort over Houmaa Trinbræt
Kilde: StyrelsenHoumaa Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klinkby Station lå 35,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseStationspladsen 3, 7620 Lemvig
Stations forkortelseKli
GPS koordinater56.564959,8.220454
Krak kort over Klinkby Station

Historisk kort over Klinkby Station
Kilde: StyrelsenKlinkby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nejrup Trinbræt lå 37,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
Stations forkortelseNet
GPS koordinater56.565576,8.187731

Nejrup Trinbræt blev nedlagt igen d. 9. september 1900, men blev genåbnet d. 1. juli 1924.

Krak kort over Nejrup Trinbræt

Historisk kort over Nejrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenNejrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Strande Station lå 39,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseHarboørevej 4, 7620 Lemvig
Stations forkortelseSta
GPS koordinater56.568940,8.160327
Krak kort over Strande Station

Historisk kort over Strande Station
Kilde: StyrelsenStrande Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Victoria Street Trinbræt lå 40,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.11.13
NedlagtI drift
Stations forkortelseVic
GPS koordinater56.577258,8.143258

Victoria Street Station blev anlagt d. 13. november 1923 med det oprindelige navn Vejlby Stoppested, men da skiltet forsvandt, opsatte beboere et nyt med det nuværende navn (Victoria Street Station) som blev det officielle navn med sommerkøreplanen maj 1991.

Krak kort over Victoria Street Trinbræt

Historisk kort over Victoria Street Trinbræt
Kilde: StyrelsenVictoria Street Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejlby Nord Trinbræt lå 41,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
Nedlagt2009.06.01
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseVet
GPS koordinater56.582566,8.142101
Krak kort over Vejlby Nord Trinbræt

Historisk kort over Vejlby Nord Trinbræt
Kilde: StyrelsenVejlby Nord Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrist Billetsalgssted lå 43,4 km. fra første station.

Byggeår1961
Åbnet1961.02.01
NedlagtI drift
AdresseBragdøvej 3, 7673 Harboøre
Stations forkortelseVri
GPS koordinater56.601008,8.147984

Vrist Billetsalgssted blev oprettet d. 1. februar 1961 med sidespor. Sidesporet blev blev fjernet i 1965, og billetsalgsstedet blev nedsat til trinbræt d. 1. september 1977.

Krak kort over Vrist Billetsalgssted

Historisk kort over Vrist Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenVrist Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harboøre Station lå 46,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 4, 7673 Harboøre
Stations forkortelseHbø
GPS koordinater56.621361,8.179774
Krak kort over Harboøre Station

Historisk kort over Harboøre Station
Kilde: StyrelsenHarboøre Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rønland Station lå 51,6 km. fra første station.

Byggeår1955
Åbnet1955.08.23
NedlagtI drift
Stations forkortelseRøn
GPS koordinater56.656709,8.194677

Rønland Station blev åbnet efter omlægningen af banen d. 23. august 1955, ved starten af sidesporet til Cheminova og fiskemelsfabrikken Rønland. Fra 1956 kom der en stationsbygning, som igen blev nedrevet i 1979.

Krak kort over Rønland Station

Historisk kort over Rønland Station
Kilde: StyrelsenRønland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyborøn Færge Trinbræt lå 54,8 km. fra første station.

Byggeår1971
Åbnet1971.06.21
Nedlagt2010
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseThb
GPS koordinater56.689367,8.217484

Thyborøn Færge Trinbræt er fra d. 21. juni 1971 placeret der, hvor færgeruten Thyborøn-Agger blev åbnet. Trinbrættet er i dag nedlagt.

Krak kort over Thyborøn Færge Trinbræt

Historisk kort over Thyborøn Færge Trinbræt
Kilde: StyrelsenThyborøn Færge Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sprogøvej Trinbræt lå 55,6 km. fra første station.

Byggeår1982
Åbnet1982 marts
NedlagtI drift
Stations forkortelseThs
GPS koordinater56.692258,8.209734
Krak kort over Sprogøvej Trinbræt

Historisk kort over Sprogøvej Trinbræt
Kilde: StyrelsenSprogøvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyborøn Kirke Station lå 56,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.11.01
NedlagtI drift
Stations forkortelseTht
GPS koordinater56.698206,8.207007

Thyborøn Station blev nedsat til trinbræt i 1924 og fik fra 1990 ændret navn til Thyborøn Kirke trinbræt. Stationen er i dag nedrevet.

Krak kort over Thyborøn Kirke Station

Historisk kort over Thyborøn Kirke Station
Kilde: StyrelsenThyborøn Kirke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyborøn Havn Station var Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen)'s endestation og lå 57,6 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924
NedlagtI drift
Stations forkortelseThb
GPS koordinater56.704131,8.214741
Krak kort over Thyborøn Havn Station

Historisk kort over Thyborøn Havn Station
Kilde: StyrelsenThyborøn Havn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.5 - build: 2020.04.05-19:50:08