Maribo-Torrig Jernbane - (MTJ)


Maribo-Torrig Jernbane: den 23,7 km. lange bane blev åbnet 12. april 1924 og nedlagt 1. marts 1941

Da man i 1870-erne diskuterede den kommende bane mellem Nykøbing F. og Nakskov, var der forslag til en linjeføring over Stokkemarke. Denne linjeføring blev dog aldrig til noget.

Det var først under etableringen af Nakskov Kragenæs jernbane at der i i 1916-17 igen kom planer om etablering af jernbane i tomrummet vest for Maribo og midt/nordlige Lolland.
Grunden til at planerne for banen igen kom på tale på dette tidspunkt er at Maribo måtte se misundeligt på den gavn Nakskov-Kragenæs Jernbane gav de handlende i Nakskov. Maribo ønskede at få udvidet deres opland med en ny bane for at skabe bedre ramme for trafikforbindelserne til gavn for detailhandlen i Maribo.

Vigtige årstal for Maribo-Torrig jernbane:
1916.01.01 Fik borgmesteren i Maribo en henvendelse om anlæg af banen.
1916.02.01 Var finansieringen på plads.
1918.03.20 Blev banen optaget på den store privatbanelov. Staten yder halvdelen af anlægsudgifterne: anslåede til 1 million kr.
1921.01.01 Startede anlægget af banen.
1924.04.12 Blev banen indviet.
1941.03.01 Blev banen nedlagt.


Vigtige stamdata for Maribo-Torrig Jernbane (MTJ) jernbanen

Jernbanens længde i km23,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.02.01
Jernbanen åbnet1924.04.12
Persontrafik nedlagt1941.02.28
Godstrafik nedlagt1941.02.28
Jernbanen nedlagt1941.02.28

Maribo-Torrig Jernbane (MTJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Maribo Station (Mrb)0,0
Stedet er fotograferet Erikstrup Trinbræt 4,2
Stedet er fotograferet Nørreballe Station 6,9
Stedet er fotograferet Havlykke Station 10,2
Stedet er fotograferet Stokkemarke Station 13,4
Stedet er fotograferet Vesterborg Station 17,3
Stedet er fotograferet Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) 18,5
Stedet er fotograferet Lindet Station 20,1
Birket Trinbræt 22,0
Stedet er fotograferet Torrig Station (Trr)23,7

Maribo Station var Maribo-Torrig Jernbane banens første station

Byggeår1874
Åbnet1874.07.01
AdresseBanegårdspladsen 5, 4930 Maribo
Stations forkortelseMrb
GPS koordinater54.776674, 11.501452

Maribo station var en af Lollands vigtigste stationer i jernbanernes storhedstid. Har var der baner til Torrig, Nakskov, Nykøbing Falster, bandholm og Rødby.

Her rangerer veteranbanen Maribo - Bandholm deres damplokomotiv.Her rangerer veteranbanen Maribo - Bandholm deres damplokomotiv. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Maribo Station

Historisk kort over Maribo StationMaribo Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Erikstrup Trinbræt lå 4,2 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.784594,11.441454

Fra Maribo station gik turen over Maribo Vest Krydsningsstation til Erikstrup Trinbræt. Alle spor ved trinbrættet er væk, men det videre forløb mod Langerud skov ses tydelig.

Her lå Erikstrup trinbræt på den anden side af vejen.Her lå Erikstrup trinbræt på den anden side af vejen. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Erikstrup Trinbræt

Historisk kort over Erikstrup TrinbrætErikstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Nørreballe Station lå 6,9 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseStationsvænget 6, 4951 Nørreballe
GPS koordinater54.807175, 11.432874

Maribo - Torrigbanen løb over Nældevad å og ind i Nørreballe til Nørreballe station.
Nørrebalde var en af Maribo Torrige banens større mellemstationer.
Efter Nørreballe station gik forløbet igennem Sørup Hestehave skov.

Nørrebalde station set fra vejsiden.Nørrebalde station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Nørreballe Station

Historisk kort over Nørreballe StationNørreballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Havlykke Station lå 10,2 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseHavløkkevej 41, 4952 Stokkemarke
GPS koordinater54.834517, 11.412164

Maribo - Torrig banen gik gennem Sørup Hestehave skov og ind på den meget øde beliggende Havlykke station. Efter Havlykke station slog banen et sving mod Stokkemarke station.

Fra 1930 blev stationen konverteret til trinbræt med sidespor og baneformandsbolig.

Da Maribo - Torrig banen i 1932 atter skulle trækkes med store underkud nedlagde man Havlykke station og slettede det daglige damptog fra køreplanen.

Havlykke Station.Havlykke Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Havlykke Station

Historisk kort over Havlykke StationHavlykke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Stokkemarke Station lå 13,4 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseSursvej 19, 4952 Stokkemarke
GPS koordinater54.839897, 11.364070

Stokkemarke Station var Maribo - Torrig banens største mellemstation.
Efter Stokkemarked station svingede banen til den øde beliggende Vesterborg Station.

Fotograferet fra vejsiden.Fotograferet fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Stokkemarke Station

Historisk kort over Stokkemarke StationStokkemarke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vesterborg Station lå 17,3 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseSkovhusevej 16, 4953 Vesterborg
GPS koordinater54.857551, 11.313038
En lettere tilgroet Vesterborg station.En lettere tilgroet Vesterborg station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Vesterborg Station

Historisk kort over Vesterborg StationVesterborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.871465,11.318668

Maribo - Torrig banen havde forløbet ud af Nørre Fredsskov til Lindet skole uofficielle trinbræt.
Efter Lindet skole var næste stop Lindet station.

Billedet af skolen er taget fra det gamle trinbræt.Billedet af skolen er taget fra det gamle trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Lindet Skole Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Lindet Skole Trinbræt (uofficielt)Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lindet Station lå 20,1 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseNygaardsvej 11, 4953 Vesterborg
GPS koordinater54.881363, 11.324812

Lindet Station blev også betegnet som Linnet Station.

Efter Lindet station gik Maribo - Torrig banen over Lindet station og mod det sidste forløb via Birket Trinbræt til endestationen: Torrig Station.

Lindet Station.Lindet Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.08

Google maps over Lindet Station

Historisk kort over Lindet StationLindet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Birket Trinbræt lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1941.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.897453,11.327810
Google maps over Birket Trinbræt

Historisk kort over Birket TrinbrætBirket Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Torrig Station var Maribo-Torrig Jernbane's endestation og lå 23,7 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseBandholmvej 35, 4943 Torrig L
Stations forkortelseTrr
GPS koordinater54.907870, 11.320559

Torrig station deltes mellem Maribo - Torrig banen og Nakskov - Kragenæs banen.

Torrig station fotograferet fra vejsiden.Torrig station fotograferet fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Torrig Station

Historisk kort over Torrig StationTorrig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 3.9.2