Maribo-Torrig Jernbane - (MTJ)


I forbindelse med anlægget af den senere Lollandsbane mellem Nykøbing Falster og Nakskov diskuterede man i begyndelsen af 1870’erne en linieføring af denne bane over Stokkemarke. Den blev aldrig til noget.

I 1916-17 begyndte der at dukke planer på for en jernbaneforbindelse i det jernbanetomme rum vest for Maribo og Bandholm. En af årsagerne kan have været åbningen af Nakskov-Kragenæs Jernbane, som uden tvivl var en fordel for de handlende i Nakskov – næppe for forretningerne i Maribo. Dengang var gode trafikforbindelser af meget stor betydning for detailhandlen.

I januar 1916 fik borgmesteren i Maribo en henvendelse om et eventuelt baneanlæg ud fra byen i nordvestlig retning, og allerede i februar 1916 var finansieringen i orden. D. 20. marts 1918 blev banen optaget på den store privatbanelov og ifølge denne lov kunne staten yde halvdelen af anlægsudgifterne, som blev anslået til ca. 1 million kr.

I 1921 startede selve anlægget af banen, og d. 12 april 1924 var banen helt færdig og indviedes.


Vigtige stamdata for Maribo-Torrig Jernbane (MTJ) jernbanen

Jernbanens længde i km23,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.02.01
Jernbanen åbnet1924.04.12 (Godstrafikk allerede fra 5. februar 1924)
Persontrafik nedlagt1941.02.28
Godstrafik nedlagt1941.02.28
Jernbanen nedlagt1941.02.28
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24,39 kg/m
BalastGrus
Stigning5 ‰
Hastighed max45 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Maribo-Torrig Jernbane (MTJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Maribo Station (Mrb)0,0 km
Stedet er fotograferet Erikstrup Trinbræt 4,2 km
Stedet er fotograferet Nørreballe Station 6,9 km
Stedet er fotograferet Havlykke Station 10,2 km
Stedet er fotograferet Stokkemarke Station 13,4 km
Stedet er fotograferet Vesterborg Station 17,3 km
Stedet er fotograferet Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) 18,5 km
Stedet er fotograferet Lindet Station 20,1 km
Stedet er fotograferet Birket Trinbræt 22,0 km
Stedet er fotograferet Torrig Station (Trr)23,7 km

Maribo Station var Maribo-Torrig Jernbane banens første station

Byggeår1874
Åbnet1874.07.01
AdresseBanegårdspladsen 5, 4930 Maribo
Stations forkortelseMrb
GPS koordinater54.776674,11.501452

Maribo station var en af Lollands vigtigste stationer i jernbanernes storhedstid. Har var der baner til Torrig, Nakskov, Nykøbing Falster, bandholm og Rødby.

Maribo gamle station, der lå syd for den nuværende station i Maribo. Der var et overdækket perronspor samt et læsse- og opstillingspor. En del af stationsbygningen bestod af et kombineret værksted og remise.

Maribo-Torrig Jernbane udgik fra Lollandsbanens station i Maribo. Togene udgik fra spor 2’s østlige del der også benyttedes af Lollandsbanens tog fra Nakskov til Nykøbing Falster. I forbindelse med anlægget af banen måtte Maribo station udvides. Fra perron 2 afsendtes der således tog i alle verdenshjørner: til Nykøbing, til Bandhold, til Rødby Havn og til Torrig.

Her rangerer veteranbanen Maribo - Bandholm deres damplokomotiv.Her rangerer veteranbanen Maribo - Bandholm deres damplokomotiv. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Maribo Station

Historisk kort over Maribo StationMaribo Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Erikstrup Trinbræt lå 4,2 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.784594,11.441454

Fra Maribo station gik turen over Maribo Vest Krydsningsstation til Erikstrup Trinbræt. Alle spor ved trinbrættet er væk, men det videre forløb mod Langerud skov ses tydelig.

Erikstrup Trinbræt lå vest for landsbyen Erikstrup. Her var der en ventebygning, og overfor denne var der et omløbsspor, der i perioder anvendtes til ekspedition af vognladningsgods, hovedsageligt sukkerroer.

Erikstrup Trinbræt.Erikstrup Trinbræt. - fotograf: LASA www.aabne-samlinger.dk - dato: Ukendt

Google maps over Erikstrup Trinbræt

Historisk kort over Erikstrup TrinbrætErikstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørreballe Station lå 6,9 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseStationsvænget 6, 4951 Nørreballe
GPS koordinater54.807175,11.432874

Maribo - Torrigbanen løb over Nældevad å og ind i Nørreballe til Nørreballe station.

Nørrebalde var en af Maribo Torrige banens større mellemstationer. Nørreballe station havde et læssespor og betjente landsbyerne Østofte, Pårup og Nørreballe.

Efter Nørreballe station gik forløbet igennem Sørup Hestehave skov.

Nørrebalde station set fra vejsiden.Nørrebalde station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Nørreballe Station

Historisk kort over Nørreballe StationNørreballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Havlykke Station lå 10,2 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseHavløkkevej 41, 4952 Stokkemarke
GPS koordinater54.834517,11.412164

Maribo - Torrig banen gik gennem Sørup Hestehave skov og ind på den meget øde beliggende Havlykke station. Stationen lå relativt øde – langt fra alting. Den havde et omløbs/læssespor over for bygningen.

Fra 1930 blev stationen konverteret til trinbræt med sidespor og baneformandsbolig.

Da Maribo - Torrig banen i 1932 atter skulle trækkes med store underkud nedlagde man Havlykke station og slettede det daglige damptog fra køreplanen.

Efter Havlykke station slog banen et sving mod Stokkemarke station.

Havlykke Station.Havlykke Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Havlykke Station

Historisk kort over Havlykke StationHavlykke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stokkemarke Station lå 13,4 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseSursvej 19, 4952 Stokkemarke
GPS koordinater54.839897,11.364070

Stokkemarke Station var Maribo - Torrig banens største mellemstation. Stationen havde læssespor, et krydsningsspor og et sidespor til en købmandsforretning. Dette sidste havde særlig betydning ved benzin- og olietransporter, idet olieselskabet Nafta havde en privat jernbanevogn optaget i Lollandsbanens vognpark. Den havde hjemsted i Stokkemarke. Stokkemarke station havde en vis godstrafik i forbindelse med stedets detailforretninger.

Fotograferet fra vejsiden.Fotograferet fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Stokkemarke Station

Historisk kort over Stokkemarke StationStokkemarke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesterborg Station lå 17,3 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseSkovhusevej 16, 4953 Vesterborg
GPS koordinater54.857551,11.313038

Fra Stokkemarke station løb Maribo-Torrig banen i nordvestlig retning forbi gården Bøllesminde frem til Vesterborg station. 1,2 km. fra Stokkemarke var der en krydsning i niveau med en roebane.

Vesterborg station havde et læsse/krydsningsspor overfor stationsbygningen, lå også ret øde og umotiveret. Stationen var en af banens smukkest beliggende.

En lettere tilgroet Vesterborg station.En lettere tilgroet Vesterborg station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Vesterborg Station

Historisk kort over Vesterborg StationVesterborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.871465,11.318668

Maribo - Torrig banen havde forløbet ud af Nørre Fredsskov til Lindet skole uofficielle trinbræt.
Efter Lindet skole var næste stop Lindet station.

Billedet af skolen er taget fra det gamle trinbræt.Billedet af skolen er taget fra det gamle trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Lindet Skole Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Lindet Skole Trinbræt (uofficielt)Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lindet Station lå 20,1 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.04.12
Nedlagt1941.02.28
ArkitektAlbert Gustav Adolf Petersen
AdresseNygaardsvej 11, 4953 Vesterborg
GPS koordinater54.881363,11.324812

Lindet Station blev også betegnet som Linnet Station. Lindet station havde et kombineret krydsnings- og læssespor over for stationsbygningen.

Lindet Station.Lindet Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.08

Google maps over Lindet Station

Historisk kort over Lindet StationLindet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Birket Trinbræt lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1941.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.897453,11.327810

Birket trinbræt havde et læsse- og krydsningsspor, og lige nord for trinbrættet var der et ca. 300 meter langt sidespor til Birket grusgrav, der var en god kunde hos banen.

Birket Trinbræt.Birket Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.27 11:27:24

Google maps over Birket Trinbræt

Historisk kort over Birket TrinbrætBirket Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Torrig Station var Maribo-Torrig Jernbane's endestation og lå 23,7 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseBandholmvej 35, 4943 Torrig L
Stations forkortelseTrr
GPS koordinater54.907870,11.320559

Torrig station deltes mellem Maribo-Torrig banen og Nakskov-Kragenæs banen.

Torrig station fik, i forbindelse med anlægget af Maribo-Torrig banen banen, udvidet sporarealet på stationen. Endvidere opførtes der en remise til overnatning for en af Maribo-Torrig banens dieselvogne.

Torrig station fotograferet fra vejsiden.Torrig station fotograferet fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.20

Google maps over Torrig Station

Historisk kort over Torrig StationTorrig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.3 - build: 2019.11.26-19:31:37