Aabenraa-Løgumkloster - operatør: AaAJ

Det var almindeligt, at jernbaner snoede sig meget på grund af terrænet eller ud fra et ønske om at nå rundt til så mange småbyer som muligt. Men Aabenraa-Løgumkloster banen var i den henseende helt ekstrem, og det er ikke underligt, at den i folkemunde fik navnet "Æ Kringelbahn". Løgumkloster ligger 30 km vest for Aabenraa i luftlinje, og på de første 7 km havde man allerede Rødekro-Aabenraa banen. Men amtsbanestrækningen startede med at gå mod nordøst ud gennem Løjt Land, derpå mod nordvest for at krydse statsbanen i Hovslund Stationsby og endelig mod sydvest og vest til Løgumkloster.

Banen fulgte heller ikke den lige linje mellem Løjt Land og Hovslund Stationsby, men stak mod nord til holdepladsen Knivsbjerg og derefter mod vest. Denne holdeplads lå 1 km syd for et af Sønderjyllands højeste punkter, det 97 m høje Knivsbjerg, som i 1893 blev erhvervet af Knivsberggesellschaft til afholdelse af folkefester for Nordslesvigs tyske befolkning. I 1895 begyndte man at bygge et 45 meter højt Bismarck-tårn, som foruden at være et nationalt monument over den tyske sejr i 1864 rummede platforme til talere og et 80 mands orkester. Tårnet blev indviet 4. maj 1901 – 4 dage før banen.

Togturen Aabenraa-Løgumkloster kom til at tage 3 timer! Det blev ikke bedre af, at den store amtsbanestation i Hovslund var en rebroussementsstation, hvor togene skulle køre baglæns ud af stationen, så der gik et kvarters tid med at vende lokomotivet og rangere det hen i den modsatte ende af toget.

Der var advarsler mod den valgte linjeføring, men Aabenraa kreds (amt) var også afhængig af statslig medfinansiering. Efter drøftelser med de preussiske statsbanemyndigheder gav disse udtryk for modvilje mod en bane ind i landet over Rødekro mod Løgumkloster og foreslog kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev resultatet. Medlem af kredsdagen (amtsrådet) Jep Hinrichsen fra Øster Terp udtalte i sit indlæg: "Det er rigtignok ikke den linje, vi har ønsket os, men da der har stillet sig så uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Rødekro til Løgumkloster, er det bedst, at vi tager imod det vi kan få. Man må jo gribe til så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen."

Banerne blev drevet sammen med Flensburger Kreisbahn indtil 1920. AaAJ var dårligt udrustet sammenlignet med Haderslev Amts Jernbaner og Amtsbanerne på Als. Lokomotiverne var såkaldte Trambahnlokomotiven, dvs. sporvejslokomotiver, og deres trækkraft var meget begrænset. I passagervognene var der ikke elektrisk lys. I stedet anvendtes i hele jernbanens levetid olielamper.

I lighed med de andre kredsbaner i Sønderjylland var der sparet på bygning af nye stationer. Kroer eller gårde kunne bruges til formålet, og så fik kromanden eller gårdejeren et bijob som "stationsagent" (stationsbestyrer).

Under 1. verdenskrig anlagde det tyske militær en række befæstninger på tværs af Sønderjylland, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Der blev bygget forbindelsesspor mellem amtsbanen og disse befæstninger, og et 6 km langt spor mellem Øster-Terp og Branderup Mølle skabte forbindelse til Haderslev Amts Jernbaner. Nogle af amtsbanens lokomotiver blev udlånt til militæret.

Under krigen havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter 1. verdenskrigs afslutning var i en dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på Løgumkloster-linjen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen, som før krigen havde givet overskud, at blive en underskudsforretning. Aabenraa amtsråd besluttede derfor at nedlægge amtsbanerne.

Kort tid efter begyndte DSB at bygge en ny normalsporet forbindelse – den såkaldte Klosterbane – mellem Rødekro og Bredebro, og 8 km af den gamle amtsbanes tracé kom til at indgå i denne strækning.

Vigtige stamdata for Aabenraa-Løgumkloster


Jernbanens længde i km 54,3
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseAaAJ
Jernbanen åbnet1901.05.08
Persontrafik nedlagt1926.03.31
Godstrafik nedlagt1926.03.31
Jernbanen nedlagt1926.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BallastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Aabenraa-Løgumkloster havde følgende stoppestederBanekort over Aabenraa-Løgumkloster

Kort over benestrækningen: Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ)
Kort over benestrækningen: Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 19. september 2011 - LINK til kilde.


Aabenraa Amtsbanegård (Åa) var Aabenraa-Løgumkloster banens første station

Aabenraa Amts Jernbaner åbnede den 14. februar 1899 sin hovedstation i Aabenraa sammen med strækningen Aabenraa-Graasten. Den 8. maj 1901 kom strækningen Aabenraa-Hovslund-Løgumkloster til. Aabenraa Amts Jernbaners hovedkontor belv placeret på Aabenraa Amtsbanegaard, og ud for Aabenraa Amtsbanegaard lå også remiser og værksteder.

Både Aabenraa-Graasten og Aabenraa-Hovslund-Løgumkloster banerne blev nedlagt den 31. marts 1926 og Aabenraa Amtsbanegaard fungerede efter amtsbanernes nedlæggelsen som rutebilstation de næste 35 år. I slutningen af 1950'erne planlagde man en fornyelse af vejnettet i Aabenraa og vejudvidelserne ramte Aabenraa Amtsbanegaard i 1963, hvor den blev nedrevet for at give plads til H. P. Hansensgade.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1963
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
StednavneforkortelseÅa
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater55.043744,9.421840

Billede af Aabenraa Amtsbanegård set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Billede af Aabenraa Amtsbanegård set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Fotograf: Ukendt - Dato: Ukendt


Historisk kort over Aabenraa Amtsbanegård
Aabenraa Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aabenraa Nørreport Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Aabenraa Nørreport trinbræt var det standsningssted, der var nærmest ved statsbanestationen på Rødekro-Aabenraa banen.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater55.048167,9.421535

Billede af Aabenraa Nørreport Trinbræt, som lå midt til højre i billedet. Her set med retning mod Løgumkloster.
Billede af Aabenraa Nørreport Trinbræt, som lå midt til højre i billedet. Her set med retning mod Løgumkloster.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Aabenraa Nørreport Trinbræt
Aabenraa Nørreport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knappen Stationskro lå 3,6 km. fra første station.

På Aabenraa Amts Jernbaners strækning Aabenraa-Hovslund-Løgumkloster opførtes for privat regning en lille station ved Knap. Det oprindelige Knappen billetsalgssted lå oprindelig ved banelinien. Knappen Billetsalgssted var en beskeden træbygningen, som opførtes ved banens åbning i 1901 og der blev etableret et læssespor ved Knappen Billetsalgssted.

I starten var Knappen Billetsalgssted i privat eje og drift, men banen overtog Knappen Billetsalgssted i 1902, og driften blev overført til Restaurant "Knapp", som så blev til stationskro, hvor den tidligere ejer forsatte som "stationsforstander" til banens nedlæggelse i 1926. Restaurant "Knapp" ligger ca. 300 meter sydøst for banelinien på adressen: Stennevej 79, 6200 Aabenraa. Restaurant "Knapp" var et yndet udflugtssted ved en gammel vandmølle og restauration med hotel.

Knappen Billetsalgssted blev brugt som ventesal til bygningen blev nedrevet ved banens nedlæggelse i 1926.


Byggeår1893
Åbnet1902
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStennevej 79, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet15,1 meter
GPS koordinater55.05606284959382,9.464996798995012

Historisk kort over Knappen Stationskro
Knappen Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet53,6 meter
GPS koordinater55.065969,9.464711

Historisk kort over Stollig  Station
Stollig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkovby Bygade 24, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet66,9 meter
GPS koordinater55.072738,9.472575

Billede af Løjt Skovby Station.
Billede af Løjt Skovby Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1951 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Løjt Kirkeby
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1951
Note: Id: OD00508_007.tif


Historisk kort over Løjt Skovby Station
Løjt Skovby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet42,2 meter
GPS koordinater55.089160,9.486052

Historisk kort over Barsmark Trinbræt
Barsmark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løjt Kirkeby Stationskro lå 9,3 km. fra første station.

Løjt Kirkeby Stationskro en af de hyppigt forekommende kombinationer af gæstgivergård, købmandshandel og station. Ved åbningen af Aabenraa Amts Jernbaners strækning Aabenraa-Hovslund-Løgumkloster i 1901 indrettedes Løjt Kirkeby station i en allerede eksisterende kro og købmandsgård. Amtsbanen havde en del besvær med de skiftende gæstgivere eller "stationsbestyrere" på Løjt Kirkeby Stationskro, men der var station indtil Amtsbanen blev lagt om til Statsbane i 1926.

Løjt Kirkeby Stationskro nedbrændte i 1929 og blev revet ned lige efter.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1929
Højdeplacering over havet60,0 meter
GPS koordinater55.092508,9.464787

Historisk kort over Løjt Kirkeby Stationskro
Løjt Kirkeby Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet46,0 meter
GPS koordinater55.104011,9.444463

Historisk kort over Nørby Trinbræt
Nørby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knivsbjerg Stationskro lå 13,6 km. fra første station.

Knivsbjerg var Stationskro, men kroen hed ret beset Lyngtoft Kro og ikke Knivsbjerg Kro.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSønderballevej 11, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet51,6 meter
GPS koordinater55.125180,9.442035

Billede af Knivsbjerg Stationskro.
Billede af Knivsbjerg Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1953 - Lyngtofte Kro
Person: Bygningsnavn: Lyngtofte Kro
Sted: Danmark, Jylland, Genner
Vejnavn: Sønderballevej
Husnummer: 11
Lokalitet: Genner
Postnummer: 6230
By: Rødekro
Sogn: Genner
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1953
Note: Id: H03308_020.tif


Historisk kort over Knivsbjerg Stationskro
Knivsbjerg Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseNørreskovvej 7, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet52,4 meter
GPS koordinater55.125247,9.431910

Billede af Genner Stationskro.
Billede af Genner Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1948 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Genner
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1948
Note: Id: L02829_031.tif


Historisk kort over Genner Stationskro
Genner Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1977
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.116269,9.397837

Historisk kort over Østermark Billetsalgssted
Østermark Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster Løgum Trinbræt med Sidespor lå 19,2 km. fra første station.

Øster Løgum fik Trinbræt med sidespor (tysk: Haltestelle) og Trinbrættet lå lidt nord for kroen. Trods placeringen af trinbrættet ved kroen fik holdestedet ikke betegnelsen Stationskro. Kroen ligger der stadig:
Øster Løgum Kro
Søndergade 14
6230 Rødekro


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet51,7 meter
GPS koordinater55.116137,9.358752

Historisk kort over Øster Løgum Trinbræt med Sidespor
Øster Løgum Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro lå 22,0 km. fra første station.

Flensborg-Vojens jernbanestrækningen blev åbnet 1. oktober 1864 og ca. 1½ år efter i 1966 åbnede Hovslund Trinbræt (eller Haberslund, som det hed i tysk tid), som var anlagt på en bar mark ca. 2½ km sydvest for landsbyen Hovslund. Hovslund Stationsby er vokset op omkring den nye bane og der begyndte at komme huse og reelle transportbehov til.

I 1879 blev Hovslund Trinbræt ophøjet til Billetsalgssted, hvor der ved samme lejlighed blev anlagt en lille muret ekspeditionsbygning, som var bygget efter tysk mellemstations koncept.

I 1887 blev billetsalgsstedet ophøjet til holdeplads, da der tilkom et offentligt sidespor.

Da man i slutningen af 1800'tallet besluttede en bane fra Aabenraa-Løgumkloster (Kleinbahn) og Hovslund ville blive et knudepunkt mellem den statslige bane og amtsbanen, besluttede man at udvide Hovslund Station. I den nordlige ende af den eksisterende lille ekspeditionsbygning, byggede man i 1900 en større 2 etagers stationsbygning af prøjsisk standardtype. Ved samme lejlighed blev Hovslund Holdeplads nu ophøjet til Station.

Med åbningen af Amtsbanen Aabenraa-Løgumkloster (Kleinbahn) den 8. maj 1901, hvor Amtsbanegården blev Hovslund Kro fra 1897, som nu blev Stationskro, var der nu 2 stationer i Hovslund og en del tilkommet bebyggelse, blev Hovslund en reel Stationsby.

I 1953 blev den bevogtede jernbaneoverskæring i byen nedlagt, og der blev bygget gangtunnel under banen, som så kom til at dele byen i to dele. I 1968 blev Hovslund Stationsby Station nedrykket til trinbræt, og i 1972 lukkede Hovslund Stationsby Trinbræt, men Hovslund Stationsby Station fortsatte som fjernbetjent krydsningsstation frem til 1996, hvor der blev anlagt dobbeltspor på strækningen og statsbane-stationsbygningerne blev revet ned. Hovslund Stationsby (Kleinbahn) Stationskro eksister stadig.


Byggeår1897
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 14A, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet55,6 meter
GPS koordinater55.133296,9.334976

Billede af Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro.
Billede af Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2020
Download billede

Historisk kort over Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro
Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet58,7 meter
GPS koordinater55.127357,9.301826

Billede af Rugbjerg Stationskro, som er nedrevet, men den har ligget her - men man kan se resten af den gamle lade yderst til venstre.
Billede af Rugbjerg Stationskro, som er nedrevet, men den har ligget her - men man kan se resten af den gamle lade yderst til venstre.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2020
Download billede

Historisk kort over Rugbjerg Stationskro
Rugbjerg Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseØstermarkvej 17, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet41,7 meter
GPS koordinater55.089451,9.275205

Billede af Nørre-Hostrup (Smalspor) Station.
Billede af Nørre-Hostrup (Smalspor) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2020
Download billede

Historisk kort over Nørre-Hostrup (Smalspor) Station
Nørre-Hostrup (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Egvad Trinbræt lå 31,2 km. fra første station.

Egvad Trinbræt lå lige nord for den nu nedrevne kro, som var billetsalgssted i det meste af banens levetid.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet39,0 meter
GPS koordinater55.077862,9.251988

Billede af Egvad Trinbræt.
Billede af Egvad Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Egvad Trinbræt
Egvad Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lønholm Billetsalgssted lå 32,5 km. fra første station.

Lønholm Station var bare billetsalg på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal mod at gårdmanden fik 50 Mk årligt for denne ulejlighed.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1922.06.01
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHellevadvej 88, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet37,2 meter
GPS koordinater55.076374,9.232525

Billede af Lønholm Billetsalgssted, som var på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal
Billede af Lønholm Billetsalgssted, som var på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2020
Download billede

Historisk kort over Lønholm Billetsalgssted
Lønholm Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hellevad (Smalspor) Station lå 33,7 km. fra første station.

Hellevad havde sidespor (tysk: Haltestelle) . Holdepladsen lå ved kroen Kløver Es (tysk: Kleveres), som samtidig var stationsbygning. Kløver Es har været gået konkurs, men drives stadig som hotel i dag 2019.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBrystrupvej 2, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet35,0 meter
GPS koordinater55.075950,9.212693

Billede af Hellevad (Smalspor) Station.
Billede af Hellevad (Smalspor) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. februar 2020
Download billede

Historisk kort over Hellevad (Smalspor) Station
Hellevad (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet33,0 meter
GPS koordinater55.070616,9.195118

Billede af Hellevad Mølle Trinbræt.
Billede af Hellevad Mølle Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. februar 2020
Download billede

Historisk kort over Hellevad Mølle Trinbræt
Hellevad Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klovtoft (Smalspor) Station lå 36,6 km. fra første station.

Klovtoft Billetsalgssted var med offentligt sidespor på ca. 50 m.

Efter omlægning af banen i 1926, blev Klovtoft station solgt og der åbnede "G. Bjerning" købmandshandel. 


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKlovtoftvej 9, 6230 Rødekro
Højdeplacering over havet30,5 meter
GPS koordinater55.061833,9.178389

Billede af Klovtoft (Smalspor) Station.
Billede af Klovtoft (Smalspor) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Klovtoft (Smalspor) Station
Klovtoft (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet27,5 meter
GPS koordinater55.060561,9.137163

Billede af Sivkro Trinbræt.
Billede af Sivkro Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Sivkro Trinbræt
Sivkro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bedsted Løgum (Smalspor) Station lå 41,3 km. fra første station.

Bedsted station ændrede navnet "Bedsted Lø" 24. september 1920 og til "Bedsted Løgum" 1. juli 1922 for at undgå forveksling med Bedsted Thy.
Bedsted LøgumStation var krydsningsstationer med et 180 meter krydsningsspor og 70 meter læssespor.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLundbyesvej 15A, 6240 Løgumkloster
Højdeplacering over havet26,3 meter
GPS koordinater55.061155,9.105825

Billede af Bedsted Løgum (Smalspor) Station.
Billede af Bedsted Løgum (Smalspor) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Bedsted Løgum (Smalspor) Station
Bedsted Løgum (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster-Terp Stationskro lå 43,6 km. fra første station.

Startede som kro i 1869 men blev til stationskro den 8. maj 1901.


Byggeår1869
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseVisbjergvej 39, 6240 Løgumkloster
Højdeplacering over havet32,8 meter
GPS koordinater55.069697,9.073201

Billede af Øster-Terp Stationskro.
Billede af Øster-Terp Stationskro.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Øster-Terp Stationskro
Øster-Terp Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gravlund Trinbræt lå 46,1 km. fra første station.

Gravlund trinbræt blev umiddelbart efter genforeningen omdøbt til Sønder-Gravlund for at undgå forveksling med Gravlund på Haderslev-Arnum banen.


Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet19,8 meter
GPS koordinater55.052638,9.052622

Billede af Gravlund Trinbræt.
Billede af Gravlund Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Gravlund Trinbræt
Gravlund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKrusåvej 24, 6240 Løgumkloster
StednavneforkortelseAlk
Højdeplacering over havet19,8 meter
GPS koordinater55.039749,9.024439

Billede af Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads.
Billede af Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads
Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1922.06.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet15,8 meter
GPS koordinater55.043010,9.004805

Billede af Asset Trinbræt.
Billede af Asset Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Asset Trinbræt
Asset Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevetca. 1987
Højdeplacering over havet14,6 meter
GPS koordinater55.05838647726273,8.954820655596865

Billede af Holmplads Amtsbanegård.
Billede af Holmplads Amtsbanegård. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Løgumkloster
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL51-A1_035_027.tif


Historisk kort over Holmplads Amtsbanegård
Holmplads Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løgumkloster Amtsbanegård var Aabenraa-Løgumkloster's endestation og lå 54,3 km. fra første station.

Løgumkloster amtsbanegård lå umiddelbart nord for statsbanestationen, der var endestation på banen Bredebro-Løgumkloster.


Byggeår1900
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 13, 6240 Løgumkloster
Højdeplacering over havet14,2 meter
GPS koordinater55.053749,8.949374

Billede af Løgumkloster Amtsbanegård.
Billede af Løgumkloster Amtsbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Løgumkloster Amtsbanegård
Løgumkloster Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Aabenraa-Løgumkloster

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4
Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner (Dansk Jernbane-Klub: 44)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner (Dansk Jernbane-Klub: 44)
B. Wilcke
1982
256
København
Dansk Jernbane-Klub
9788787050234
Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926
L.H. Hansen
1982
304


87-981352-0-1