Aabenraa-Løgumkloster - (AaAJ)


Det var almindeligt, at jernbaner snoede sig meget på grund af terrænet eller ud fra et ønske om at nå rundt til så mange småbyer som muligt. Men Aabenraa-Løgumkloster banen var i den henseende helt ekstrem, og det er ikke underligt, at den i folkemunde fik navnet "Æ Kringelbahn". Løgumkloster ligger 30 km vest for Aabenraa i luftlinje, og på de første 7 km havde man allerede Rødekro-Aabenraa banen. Men amtsbanestrækningen startede med at gå mod nordøst ud gennem Løjt Land, derpå mod nordvest for at krydse statsbanen i Hovslund Stationsby og endelig mod sydvest og vest til Løgumkloster.

Banen fulgte heller ikke den lige linje mellem Løjt Land og Hovslund Stationsby, men stak mod nord til holdepladsen Knivsbjerg og derefter mod vest. Denne holdeplads lå 1 km syd for et af Sønderjyllands højeste punkter, det 97 m høje Knivsbjerg, som i 1893 blev erhvervet af Knivsberggesellschaft til afholdelse af folkefester for Nordslesvigs tyske befolkning. I 1895 begyndte man at bygge et 45 meter højt Bismarck-tårn, som foruden at være et nationalt monument over den tyske sejr i 1864 rummede platforme til talere og et 80 mands orkester. Tårnet blev indviet 4. maj 1901 – 4 dage før banen.

Togturen Aabenraa-Løgumkloster kom til at tage 3 timer! Det blev ikke bedre af, at den store amtsbanestation i Hovslund var en rebroussementsstation, hvor togene skulle køre baglæns ud af stationen, så der gik et kvarters tid med at vende lokomotivet og rangere det hen i den modsatte ende af toget.

Der var advarsler mod den valgte linjeføring, men Aabenraa kreds (amt) var også afhængig af statslig medfinansiering. Efter drøftelser med de preussiske statsbanemyndigheder gav disse udtryk for modvilje mod en bane ind i landet over Rødekro mod Løgumkloster og foreslog kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev resultatet. Medlem af kredsdagen (amtsrådet) Jep Hinrichsen fra Øster Terp udtalte i sit indlæg: "Det er rigtignok ikke den linje, vi har ønsket os, men da der har stillet sig så uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Rødekro til Løgumkloster, er det bedst, at vi tager imod det vi kan få. Man må jo gribe til så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen."

Banerne blev drevet sammen med Flensburger Kreisbahn indtil 1920. AaAJ var dårligt udrustet sammenlignet med Haderslev Amts Jernbaner og Amtsbanerne på Als. Lokomotiverne var såkaldte Trambahnlokomotiven, dvs. sporvejslokomotiver, og deres trækkraft var meget begrænset. I passagervognene var der ikke elektrisk lys. I stedet anvendtes i hele jernbanens levetid olielamper.

I lighed med de andre kredsbaner i Sønderjylland var der sparet på bygning af nye stationer. Kroer eller gårde kunne bruges til formålet, og så fik kromanden eller gårdejeren et bijob som "stationsagent" (stationsbestyrer).

Under 1. verdenskrig anlagde det tyske militær en række befæstninger på tværs af Sønderjylland, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Der blev bygget forbindelsesspor mellem amtsbanen og disse befæstninger, og et 6 km langt spor mellem Øster-Terp og Branderup Mølle skabte forbindelse til Haderslev Amts Jernbaner. Nogle af amtsbanens lokomotiver blev udlånt til militæret.

Under krigen havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter 1. verdenskrigs afslutning var i en dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på Løgumkloster-linjen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen, som før krigen havde givet overskud, at blive en underskudsforretning. Aabenraa amtsråd besluttede derfor at nedlægge amtsbanerne.

Kort tid efter begyndte DSB at bygge en ny normalsporet forbindelse – den såkaldte Klosterbane – mellem Rødekro og Bredebro, og 8 km af den gamle amtsbanes tracé kom til at indgå i denne strækning.


Vigtige stamdata for Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km54,3
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1901.05.08
Persontrafik nedlagt1926.03.31
Godstrafik nedlagt1926.03.31
Jernbanen nedlagt1926.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BalastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Aabenraa Amtsbanegård (Åa)0,0 km
Stedet er fotograferet Aabenraa Nørreport Trinbræt0,5 km
Knappen Billetsalgssted3,6 km
Stollig Station4,6 km
Løjt Skovby Station5,5 km
Barsmark Trinbræt7,6 km
Løjt Kirkeby Stationskro9,3 km
Nørby Trinbræt11,1 km
Knivsbjerg Stationskro13,6 km
Genner Stationskro14,3 km
Østermark Billetsalgssted16,7 km
Øster Løgum Trinbræt med Sidespor19,2 km
Stedet er fotograferet Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro22,0 km
Stedet er fotograferet Rugbjerg Stationskro23,9 km
Stedet er fotograferet Nørre-Hostrup (Smalspor) Station29,3 km
Stedet er fotograferet Egvad Trinbræt31,2 km
Stedet er fotograferet Lønholm Billetsalgssted32,5 km
Stedet er fotograferet Hellevad (Smalspor) Station33,7 km
Stedet er fotograferet Hellevad Mølle Trinbræt35,1 km
Stedet er fotograferet Klovtoft (Smalspor) Station36,6 km
Stedet er fotograferet Sivkro Trinbræt39,2 km
Stedet er fotograferet Bedsted Løgum (Smalspor) Station41,3 km
Stedet er fotograferet Øster-Terp Station43,6 km
Stedet er fotograferet Gravlund Trinbræt46,1 km
Stedet er fotograferet Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads (Alk)48,5 km
Stedet er fotograferet Asset Trinbræt49,7 km
Stedet er fotograferet Holmplads Station53,6 km
Stedet er fotograferet Løgumkloster Amtsbanegård54,3 km

Aabenraa Amtsbanegård (Åa) var Aabenraa-Løgumkloster banens første station

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseÅa
GPS koordinater55.043744,9.421840

Aabenraa Amtsbanegaard var med hovedkontor, remiser og værksteder.
Aabenraa Amtsbanegaard blev nedrevet i begyndelsen af 1960'erne.

Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen. - Fotograf: Ukendt - Dato: Ukendt

Kort over Aabenraa Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aabenraa Amtsbanegård

Historisk kort over Aabenraa Amtsbanegård
Aabenraa Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aabenraa Nørreport Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.048167,9.421535

Aabenraa Nørreport trinbræt var det standsningssted, der var nærmest ved statsbanestationen på Rødekro-Aabenraa banen.

Aabenraa Nørreport Trinbræt lå midt til højre i billedet. Her set med retning mod Løgumkloster.
Aabenraa Nørreport Trinbræt lå midt til højre i billedet. Her set med retning mod Løgumkloster. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 16:22:45

Kort over Aabenraa Nørreport Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aabenraa Nørreport Trinbræt

Historisk kort over Aabenraa Nørreport Trinbræt
Aabenraa Nørreport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knappen Billetsalgssted lå 3,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.057724,9.460611

Det oprindelige Knappen billetsalgssted lå oprindelig ved banelinien. Denne er nu nedrevet. I løbet af banens levetid overtog Restaurant "Knapp" billetsalget og blev stationskro. Restaurant "Knapp" ligger ca. en kilometer sydøst for banelinien i GPS kordinaterne: 55.056060, 9.464998

Kort over Knappen Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Knappen Billetsalgssted

Historisk kort over Knappen Billetsalgssted
Knappen Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stollig Station lå 4,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.065969,9.464711
Kort over Stollig  Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stollig Station

Historisk kort over Stollig  Station
Stollig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løjt Skovby Station lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseSkovby Bygade 24, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet66,9 meter
GPS koordinater55.072738,9.472575
Kort over Løjt Skovby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Løjt Skovby Station

Historisk kort over Løjt Skovby Station
Løjt Skovby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Barsmark Trinbræt lå 7,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.089160,9.486052
Kort over Barsmark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Barsmark Trinbræt

Historisk kort over Barsmark Trinbræt
Barsmark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løjt Kirkeby Stationskro lå 9,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1929
GPS koordinater55.092508,9.464787

Løjt Kirkeby Stationskro brændte ned i 1929.

Kort over Løjt Kirkeby Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Løjt Kirkeby Stationskro

Historisk kort over Løjt Kirkeby Stationskro
Løjt Kirkeby Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørby Trinbræt lå 11,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.104011,9.444463
Kort over Nørby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørby Trinbræt

Historisk kort over Nørby Trinbræt
Nørby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knivsbjerg Stationskro lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseSønderballevej 11, 6230 Rødekro
Højde placering over havet51,6 meter
GPS koordinater55.125180,9.442035

Knivsbjerg var Stationskro.

Kort over Knivsbjerg Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Knivsbjerg Stationskro

Historisk kort over Knivsbjerg Stationskro
Knivsbjerg Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Genner Stationskro lå 14,3 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseNørreskovvej 7, 6230 Rødekro
Højde placering over havet52,4 meter
GPS koordinater55.125247,9.431910
Kort over Genner Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Genner Stationskro

Historisk kort over Genner Stationskro
Genner Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østermark Billetsalgssted lå 16,7 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1977
GPS koordinater55.116269,9.397837

Østermark blev nedrevet i 1977 efter en brand.

Kort over Østermark Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Østermark Billetsalgssted

Historisk kort over Østermark Billetsalgssted
Østermark Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster Løgum Trinbræt med Sidespor lå 19,2 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.116137,9.358752

Øster Løgum fik Trinbræt med sidespor (tysk: Haltestelle) og Trinbrættet lå lidt nord for kroen. Trods placeringen af trinbrættet ved kroen fik holdestedet ikke betegnelsen Stationskro. Kroen ligger der stadig:
Øster Løgum Kro
Søndergade 14
6230 Rødekro

Kort over Øster Løgum Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Øster Løgum Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Øster Løgum Trinbræt med Sidespor
Øster Løgum Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseStationsvej 14A, 6230 Rødekro
Højde placering over havet55,6 meter
GPS koordinater55.133296,9.334976
Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro.
Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.18 12:23:27

Kort over Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro

Historisk kort over Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro
Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rugbjerg Stationskro lå 23,9 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.127357,9.301826

Rugbjerg var Stationskro.

Rugbjerg Stationskro er nedrevet, men den har ligget her.
Rugbjerg Stationskro er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.18 12:30:35

Kort over Rugbjerg Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rugbjerg Stationskro

Historisk kort over Rugbjerg Stationskro
Rugbjerg Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre-Hostrup (Smalspor) Station lå 29,3 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseØstermarkvej 17, 6230 Rødekro
Højde placering over havet41,7 meter
GPS koordinater55.089451,9.275205
Nørre-Hostrup (Smalspor) Station.
Nørre-Hostrup (Smalspor) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.18 12:40:56

Kort over Nørre-Hostrup (Smalspor) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre-Hostrup (Smalspor) Station

Historisk kort over Nørre-Hostrup (Smalspor) Station
Nørre-Hostrup (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Egvad Trinbræt lå 31,2 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.077862,9.251988

Egvad Trinbræt lå lige nord for den nu nedrevne kro, som var billetsalgssted i det meste af banens levetid.

Egvad Trinbræt.
Egvad Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.28 11:59:56

Kort over Egvad Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Egvad Trinbræt

Historisk kort over Egvad Trinbræt
Egvad Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lønholm Billetsalgssted lå 32,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1922.06.01
AdresseHellevadvej 88, 6230 Rødekro
Højde placering over havet37,2 meter
GPS koordinater55.076374,9.232525

Lønholm Station var bare billetsalg på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal mod at gårdmanden fik 50 Mk årligt for denne ulejlighed.

Lønholm Billetsalg var på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal
Lønholm Billetsalg var på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.18 12:45:27

Kort over Lønholm Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lønholm Billetsalgssted

Historisk kort over Lønholm Billetsalgssted
Lønholm Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hellevad (Smalspor) Station lå 33,7 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseBrystrupvej 2, 6230 Rødekro
Højde placering over havet35,0 meter
GPS koordinater55.075950,9.212693

Hellevad havde sidespor (tysk: Haltestelle) . Holdepladsen lå ved kroen Kløver Es (tysk: Kleveres), som samtidig var stationsbygning. Kløver Es har været gået konkurs, men drives stadig som hotel i dag 2019.

Hellevad (Smalspor) Station.
Hellevad (Smalspor) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.02.09 10:57:04

Kort over Hellevad (Smalspor) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hellevad (Smalspor) Station

Historisk kort over Hellevad (Smalspor) Station
Hellevad (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hellevad Mølle Trinbræt lå 35,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.070616,9.195118
Hellevad Mølle Trinbræt.
Hellevad Mølle Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.02.09 11:03:40

Kort over Hellevad Mølle Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hellevad Mølle Trinbræt

Historisk kort over Hellevad Mølle Trinbræt
Hellevad Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klovtoft (Smalspor) Station lå 36,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseKlovtoftvej 9, 6230 Rødekro
Højde placering over havet30,5 meter
GPS koordinater55.061833,9.178389

Klovtoft Billetsalgssted var med offentligt sidespor på ca. 50 m.

Klovtoft (Smalspor) Station.
Klovtoft (Smalspor) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.19 11:07:05

Kort over Klovtoft (Smalspor) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klovtoft (Smalspor) Station

Historisk kort over Klovtoft (Smalspor) Station
Klovtoft (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sivkro Trinbræt lå 39,2 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.060561,9.137163
Sivkro Trinbræt.
Sivkro Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.06 11:07:12

Kort over Sivkro Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sivkro Trinbræt

Historisk kort over Sivkro Trinbræt
Sivkro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bedsted Løgum (Smalspor) Station lå 41,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseLundbyesvej 15A, 6240 Løgumkloster
Højde placering over havet26,3 meter
GPS koordinater55.061155,9.105825

Bedsted station ændrede navnet "Bedsted Lø" 24. september 1920 og til "Bedsted Løgum" 1. juli 1922 for at undgå forveksling med Bedsted Thy.
Bedsted LøgumStation var krydsningsstationer med et 180 m krydsningsspor og 70 m læssespor.

Bedsted Løgum (Smalspor) Station.
Bedsted Løgum (Smalspor) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.28 13:57:59

Kort over Bedsted Løgum (Smalspor) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bedsted Løgum (Smalspor) Station

Historisk kort over Bedsted Løgum (Smalspor) Station
Bedsted Løgum (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster-Terp Station lå 43,6 km. fra første station.

Byggeår1869
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseVisbjergvej 39, 6240 Løgumkloster
Højde placering over havet32,8 meter
GPS koordinater55.069697,9.073201

Startede som kro i 1869 men blev til stationskro den 8. maj 1901.

Øster-Terp Station.
Øster-Terp Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.19 10:49:09

Kort over Øster-Terp Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Øster-Terp Station

Historisk kort over Øster-Terp Station
Øster-Terp Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gravlund Trinbræt lå 46,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.052638,9.052622

Gravlund trinbræt blev umiddelbart efter genforeningen omdøbt til Sønder-Gravlund for at undgå forveksling med Gravlund på Haderslev-Arnum banen.

Gravlund Trinbræt.
Gravlund Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.06 10:58:12

Kort over Gravlund Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gravlund Trinbræt

Historisk kort over Gravlund Trinbræt
Gravlund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads (Alk) lå 48,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseKrusåvej 24, 6240 Løgumkloster
StednavneforkortelseAlk
Højde placering over havet19,8 meter
GPS koordinater55.039749,9.024439
Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads.
Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.19 10:40:30

Kort over Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads

Historisk kort over Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads
Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Asset Trinbræt lå 49,7 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1922.06.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.043010,9.004805
Asset Trinbræt.
Asset Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.06 10:39:45

Kort over Asset Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Asset Trinbræt

Historisk kort over Asset Trinbræt
Asset Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmplads Station lå 53,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.058216,8.955508
Holmplads Trinbræt lå lidt til venstre for det store træ.
Holmplads Trinbræt lå lidt til venstre for det store træ. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.06 09:50:17

Kort over Holmplads Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holmplads Station

Historisk kort over Holmplads Station
Holmplads Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løgumkloster Amtsbanegård var Aabenraa-Løgumkloster's endestation og lå 54,3 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseJernbanevej 13, 6240 Løgumkloster
Højde placering over havet14,2 meter
GPS koordinater55.053749,8.949374

Løgumkloster amtsbanegård lå umiddelbart nord for statsbanestationen, der var endestation på banen Bredebro-Løgumkloster.

Løgumkloster Amtsbanegård.
Løgumkloster Amtsbanegård. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.28 16:38:51

Kort over Løgumkloster Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Løgumkloster Amtsbanegård

Historisk kort over Løgumkloster Amtsbanegård
Løgumkloster Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner
B. Wilcke
1982
256
København
Dansk Jernbane-Klub
9788787050234
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4

Lige nu er der: 94 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23