Aabenraa-Gråsten - (AaAJ)


Det var almindeligt, at jernbaner snoede sig meget på grund af terrænet eller ud fra et ønske om at nå rundt til så mange småbyer som muligt. Men Aabenraa-Løgumkloster banen var i den henseende helt ekstrem, og det er ikke underligt, at den i folkemunde fik navnet "Æ Kringelbahn". Løgumkloster ligger 30 km vest for Aabenraa i luftlinje, og på de første 7 km havde man allerede Rødekro-Aabenraa banen. Men amtsbanestrækningen startede med at gå mod nordøst ud gennem Løjt Land, derpå mod nordvest for at krydse statsbanen i Hovslund Stationsby og endelig mod sydvest og vest til Løgumkloster.

Banen fulgte heller ikke den lige linje mellem Løjt Land og Hovslund Stationsby, men stak mod nord til holdepladsen Knivsbjerg og derefter mod vest. Denne holdeplads lå 1 km syd for et af Sønderjyllands højeste punkter, det 97 m høje Knivsbjerg, som i 1893 blev erhvervet af Knivsberggesellschaft til afholdelse af folkefester for Nordslesvigs tyske befolkning. I 1895 begyndte man at bygge et 45 meter højt Bismarck-tårn, som foruden at være et nationalt monument over den tyske sejr i 1864 rummede platforme til talere og et 80 mands orkester. Tårnet blev indviet 4. maj 1901 – 4 dage før banen.

Togturen Aabenraa-Løgumkloster kom til at tage 3 timer! Det blev ikke bedre af, at den store amtsbanestation i Hovslund var en rebroussementsstation, hvor togene skulle køre baglæns ud af stationen, så der gik et kvarters tid med at vende lokomotivet og rangere det hen i den modsatte ende af toget.

Der var advarsler mod den valgte linjeføring, men Aabenraa kreds (amt) var også afhængig af statslig medfinansiering. Efter drøftelser med de preussiske statsbanemyndigheder gav disse udtryk for modvilje mod en bane ind i landet over Rødekro mod Løgumkloster og foreslog kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev resultatet. Medlem af kredsdagen (amtsrådet) Jep Hinrichsen fra Øster Terp udtalte i sit indlæg: "Det er rigtignok ikke den linje, vi har ønsket os, men da der har stillet sig så uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Rødekro til Løgumkloster, er det bedst, at vi tager imod det vi kan få. Man må jo gribe til så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen."

Banerne blev drevet sammen med Flensburger Kreisbahn indtil 1920. AaAJ var dårligt udrustet sammenlignet med Haderslev Amts Jernbaner og Amtsbanerne på Als. Lokomotiverne var såkaldte Trambahnlokomotiven, dvs. sporvejslokomotiver, og deres trækkraft var meget begrænset. I passagervognene var der ikke elektrisk lys. I stedet anvendtes i hele jernbanens levetid olielamper.

I lighed med de andre kredsbaner i Sønderjylland var der sparet på bygning af nye stationer. Kroer eller gårde kunne bruges til formålet, og så fik kromanden eller gårdejeren et bijob som "stationsagent" (stationsbestyrer).

Under 1. verdenskrig anlagde det tyske militær en række befæstninger på tværs af Sønderjylland, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Der blev bygget forbindelsesspor mellem amtsbanen og disse befæstninger, og et 6 km langt spor mellem Øster-Terp og Branderup Mølle skabte forbindelse til Haderslev Amts Jernbaner. Nogle af amtsbanens lokomotiver blev udlånt til militæret.

Under krigen havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter 1. verdenskrigs afslutning var i en dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på Løgumkloster-linjen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen, som før krigen havde givet overskud, at blive en underskudsforretning. Aabenraa amtsråd besluttede derfor at nedlægge amtsbanerne.

Kort tid efter begyndte DSB at bygge en ny normalsporet forbindelse – den såkaldte Klosterbane – mellem Rødekro og Bredebro, og 8 km af den gamle amtsbanes tracé kom til at indgå i denne strækning.


Vigtige stamdata for Aabenraa-Gråsten (AaAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km31,5
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1899.02.14
Persontrafik nedlagt1926.03.31
Godstrafik nedlagt1926.03.31
Jernbanen nedlagt1926.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
Hastighed max30 km/t

Aabenraa-Gråsten (AaAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Aabenraa Amtsbanegård 0,0
Stedet er fotograferet Aabenraa Sønderport Holdeplads 0,7
Stedet er fotograferet Skelbæk Holdeplads (Slb)2,0
Stedet er fotograferet Styrt-om Trinbræt 3,4
Stedet er fotograferet Stubbæk Stationskro 5,3
Stedet er fotograferet Sønder Hostrup Stationskro 7,6
Stedet er fotograferet Nørballe Trinbræt 9,9
Stedet er fotograferet Felsted Stationskro 11,0
Stedet er fotograferet Tumbøl Stationskro 12,8
Stedet er fotograferet Slyngsten Holdeplads 13,7
Stedet er fotograferet Bøgholm Holdeplads 14,7
Skovbølgård Stationskro 16,4
Stedet er fotograferet Varnæs Stationskro 18,5
Stedet er fotograferet Bovrup Stationskro 20,7
Stedet er fotograferet Kiding Station 23,6
Stedet er fotograferet Grøngrøft Station 25,9
Stedet er fotograferet Fiskbækskov Stationskro 27,0
Stedet er fotograferet Fiskbæk Trinbræt 28,4
Stedet er fotograferet Gråsten Amtsbanegård 31,5

Aabenraa Amtsbanegård var Aabenraa-Gråsten banens første station

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.043744, 9.421840

Aabenraa Amtsbanegaard var med hovedkontor, remiser og værksteder.
Aabenraa Amtsbanegaard blev nedrevet i begyndelsen af 1960'erne.

Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen. - fotograf: Ukendt - dato: Ukendt

Google maps over Aabenraa Amtsbanegård

Historisk kort over Aabenraa AmtsbanegårdAabenraa Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Aabenraa Sønderport Holdeplads lå 0,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.040360, 9.419370
Aabenraa Sønderport Holdeplads lå til højre for træerne i midten af billedet.
Aabenraa Sønderport Holdeplads lå til højre for træerne i midten af billedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 15:52:36

Google maps over Aabenraa Sønderport Holdeplads

Historisk kort over Aabenraa Sønderport HoldepladsAabenraa Sønderport Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Skelbæk Holdeplads lå 2,0 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSlb
GPS koordinater55.025673, 9.418774

Billetsalget ved Skelbæk holdeplads fandt sted fra en nærvedliggende gård. Både trinbræt og gård er nedrevet i dag.

Skelbæk Holdeplads lå bag det, som i dag er Børneinstitutionen Posekær.Skelbæk Holdeplads lå bag det, som i dag er Børneinstitutionen Posekær. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 15:41:37

Google maps over Skelbæk Holdeplads

Historisk kort over Skelbæk HoldepladsSkelbæk Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Styrt-om Trinbræt lå 3,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
AdresseStyrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa
GPS koordinater55.019775, 9.430193

Styrt-om trinbræt lå ved "stationskroen" som i dag er nedrevet.

Styrt-om trinbræt lå ved "stationskroen" lige i midten af billedet.Styrt-om trinbræt lå ved "stationskroen" lige i midten af billedet. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1949

Google maps over Styrt-om Trinbræt

Historisk kort over Styrt-om TrinbrætStyrt-om Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Stubbæk Stationskro lå 5,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.005296, 9.441943

Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro.

Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro.Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1947

Google maps over Stubbæk Stationskro

Historisk kort over Stubbæk StationskroStubbæk Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Sønder Hostrup Stationskro lå 7,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.986326, 9.449144

Sønder Trinbræt var placeret op af Sønder Hostrup Stationskro.

Sønder Hostrup Stationskro.Sønder Hostrup Stationskro. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 15:21:04

Google maps over Sønder Hostrup Stationskro

Historisk kort over Sønder Hostrup StationskroSønder Hostrup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Nørballe Trinbræt lå 9,9 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.981133, 9.482631
Nørballe Trinbræt var placeret ved skraldespanden lige over midten af billedet.Nørballe Trinbræt var placeret ved skraldespanden lige over midten af billedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 15:14:53

Google maps over Nørballe Trinbræt

Historisk kort over Nørballe TrinbrætNørballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Felsted Stationskro lå 11,0 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.979846, 9.497424

Felsted Trinbræt lå ved Felsted Stationskro. Sporet gik nord for rejsestalden ved kroen, og her var trinbrættet placeret.

Felsted Stationskro.Felsted Stationskro. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 15:03:28

Google maps over Felsted Stationskro

Historisk kort over Felsted StationskroFelsted Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Tumbøl Stationskro lå 12,8 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.977889, 9.524597

Tumbøl trinbræt lå på modsatte side af vejen i forhold til Tumbøl Stationskro.

Tumbøl Stationskro.Tumbøl Stationskro. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 14:55:54

Google maps over Tumbøl Stationskro

Historisk kort over Tumbøl StationskroTumbøl Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Slyngsten Holdeplads lå 13,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
GPS koordinater54.984616, 9.527918

Slyngsten Holdeplads var bestykket med en privat ejendom hvorfra der var billetsalg. Bygningen eksisterer statdig i dag (2019) og den i dag udbygning med garage har været den tidligere venterumsbygning.

Slyngsten Holdeplads - udbygning med garage bag campingvognen har været den tidligere venterumsbygning.Slyngsten Holdeplads - udbygning med garage bag campingvognen har været den tidligere venterumsbygning. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 14:51:32

Google maps over Slyngsten Holdeplads

Historisk kort over Slyngsten HoldepladsSlyngsten Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Bøgholm Holdeplads lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
GPS koordinater54.993186, 9.529978

Billetsalget ved Bøgholm holdeplads fandt sted fra gården Bøgholm. Holdepladsen var beliggende lidt vest for gåden.

Bøgholm holdeplads med billetsalget ved gården Bøgholm. Holdepladsen var lige vest for gården.Bøgholm holdeplads med billetsalget ved gården Bøgholm. Holdepladsen var lige vest for gården. - fotograf: Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - dato: 1951

Google maps over Bøgholm Holdeplads

Historisk kort over Bøgholm HoldepladsBøgholm Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Skovbølgård Stationskro lå 16,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.005584, 9.541825

Skovbølgård Trinbræt lå nord for Skovbølgård stationskro, som i dag er er næsten nedrevet. Stationensdelen var i gavlen i sidebygningen og som har ligget til venstre i billedet. Sporet gik gennem bevoksningen som ligger bag den nuværende bygning.

Google maps over Skovbølgård Stationskro

Historisk kort over Skovbølgård StationskroSkovbølgård Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Varnæs Stationskro lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.014060, 9.569269

Varnæs Station var en del af den nu nedrevet Varnæs Stationskro. Rejsestalden/Gildesalen er eneste tilbageblevne bygning.

Varnæs Stationskro - i dag er Rejsestalden/Gildesalen eneste tilbageblevne bygning.Varnæs Stationskro - i dag er Rejsestalden/Gildesalen eneste tilbageblevne bygning. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1947

Google maps over Varnæs Stationskro

Historisk kort over Varnæs StationskroVarnæs Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Bovrup Stationskro lå 20,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
GPS koordinater54.995512, 9.582125

Bovrup Station var en del af Bovrup Stationskro. Stationskroen blev i 1920 genopført efter en brand, angiveligt antændt fra gnisterne fra en af banens damplokomotiver. Bovrup Stationskro eksisterer stadig den dag i dag (2019) og er nu omdøbt Bovrup Gæstgivergård.

Bovrup Stationskro.Bovrup Stationskro. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 14:18:00

Google maps over Bovrup Stationskro

Historisk kort over Bovrup StationskroBovrup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Kiding Station lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.971398, 9.576729
Kiding Station.Kiding Station. - fotograf: Aalborg (Luftfoto) - dato: 1948-1952

Google maps over Kiding Station

Historisk kort over Kiding StationKiding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Grøngrøft Station lå 25,9 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.952871, 9.567599
Grøngrøft Station.Grøngrøft Station. - fotograf: Aalborg (Luftfoto) - dato: 1948-1952

Google maps over Grøngrøft Station

Historisk kort over Grøngrøft StationGrøngrøft Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Fiskbækskov Stationskro lå 27,0 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.946833, 9.580866

Fiskbækskov Trinbræt lå på sydsiden af Fiskebækskov Stationskro.

Fiskbækskov Trinbræt lå på modsatte side af Fiskebækskov Stationskro, som er placeret i midten af billedet.Fiskbækskov Trinbræt lå på modsatte side af Fiskebækskov Stationskro, som er placeret i midten af billedet. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1949

Google maps over Fiskbækskov Stationskro

Historisk kort over Fiskbækskov StationskroFiskbækskov Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Fiskbæk Trinbræt lå 28,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.941951, 9.600435

Fiskebæk Trinbræt (holdeplads) var ubetjent "Billetter måtte købes i toget" citat fra bogen 'Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner' af Birger Wilcke.
Gråsten Landbrugsskole blev grundlagt på Fiskebæk Gård i 1924 - 200 meter fra trinbrættet og 2 år før banen lukkede.

Fiskbæk Trinbræt lå til venstre for bilen. Den gamle jernbanetracé er helt tilgroet med træer i dag.Fiskbæk Trinbræt lå til venstre for bilen. Den gamle jernbanetracé er helt tilgroet med træer i dag. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 13:42:18

Google maps over Fiskbæk Trinbræt

Historisk kort over Fiskbæk TrinbrætFiskbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Gråsten Amtsbanegård var Aabenraa-Gråsten's endestation og lå 31,5 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseKongevej 73, 6300 Gråsten
GPS koordinater54.919875, 9.594655
Gråsten Amtsbanegård.Gråsten Amtsbanegård. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 13:15:49

Google maps over Gråsten Amtsbanegård

Historisk kort over Gråsten AmtsbanegårdGråsten Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 3.9.1