Aabenraa-Gråsten - (AaAJ)


Det var almindeligt, at jernbaner snoede sig meget på grund af terrænet eller ud fra et ønske om at nå rundt til så mange småbyer som muligt. Men Aabenraa-Løgumkloster banen var i den henseende helt ekstrem, og det er ikke underligt, at den i folkemunde fik navnet "Æ Kringelbahn". Løgumkloster ligger 30 km vest for Aabenraa i luftlinje, og på de første 7 km havde man allerede Rødekro-Aabenraa banen. Men amtsbanestrækningen startede med at gå mod nordøst ud gennem Løjt Land, derpå mod nordvest for at krydse statsbanen i Hovslund Stationsby og endelig mod sydvest og vest til Løgumkloster.

Banen fulgte heller ikke den lige linje mellem Løjt Land og Hovslund Stationsby, men stak mod nord til holdepladsen Knivsbjerg og derefter mod vest. Denne holdeplads lå 1 km syd for et af Sønderjyllands højeste punkter, det 97 m høje Knivsbjerg, som i 1893 blev erhvervet af Knivsberggesellschaft til afholdelse af folkefester for Nordslesvigs tyske befolkning. I 1895 begyndte man at bygge et 45 meter højt Bismarck-tårn, som foruden at være et nationalt monument over den tyske sejr i 1864 rummede platforme til talere og et 80 mands orkester. Tårnet blev indviet 4. maj 1901 – 4 dage før banen.

Togturen Aabenraa-Løgumkloster kom til at tage 3 timer! Det blev ikke bedre af, at den store amtsbanestation i Hovslund var en rebroussementsstation, hvor togene skulle køre baglæns ud af stationen, så der gik et kvarters tid med at vende lokomotivet og rangere det hen i den modsatte ende af toget.

Der var advarsler mod den valgte linjeføring, men Aabenraa kreds (amt) var også afhængig af statslig medfinansiering. Efter drøftelser med de preussiske statsbanemyndigheder gav disse udtryk for modvilje mod en bane ind i landet over Rødekro mod Løgumkloster og foreslog kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev resultatet. Medlem af kredsdagen (amtsrådet) Jep Hinrichsen fra Øster Terp udtalte i sit indlæg: "Det er rigtignok ikke den linje, vi har ønsket os, men da der har stillet sig så uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Rødekro til Løgumkloster, er det bedst, at vi tager imod det vi kan få. Man må jo gribe til så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen."

Banerne blev drevet sammen med Flensburger Kreisbahn indtil 1920. AaAJ var dårligt udrustet sammenlignet med Haderslev Amts Jernbaner og Amtsbanerne på Als. Lokomotiverne var såkaldte Trambahnlokomotiven, dvs. sporvejslokomotiver, og deres trækkraft var meget begrænset. I passagervognene var der ikke elektrisk lys. I stedet anvendtes i hele jernbanens levetid olielamper.

I lighed med de andre kredsbaner i Sønderjylland var der sparet på bygning af nye stationer. Kroer eller gårde kunne bruges til formålet, og så fik kromanden eller gårdejeren et bijob som "stationsagent" (stationsbestyrer).

Under 1. verdenskrig anlagde det tyske militær en række befæstninger på tværs af Sønderjylland, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Der blev bygget forbindelsesspor mellem amtsbanen og disse befæstninger, og et 6 km langt spor mellem Øster-Terp og Branderup Mølle skabte forbindelse til Haderslev Amts Jernbaner. Nogle af amtsbanens lokomotiver blev udlånt til militæret.

Under krigen havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter 1. verdenskrigs afslutning var i en dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på Løgumkloster-linjen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen, som før krigen havde givet overskud, at blive en underskudsforretning. Aabenraa amtsråd besluttede derfor at nedlægge amtsbanerne.

Kort tid efter begyndte DSB at bygge en ny normalsporet forbindelse – den såkaldte Klosterbane – mellem Rødekro og Bredebro, og 8 km af den gamle amtsbanes tracé kom til at indgå i denne strækning.


Vigtige stamdata for Aabenraa-Gråsten (AaAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km31,5
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1899.02.14
Persontrafik nedlagt1926.03.31
Godstrafik nedlagt1926.03.31
Jernbanen nedlagt1926.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BalastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej

Aabenraa-Gråsten (AaAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Aabenraa Amtsbanegård (Åa)0,0 km
Stedet er fotograferet Aabenraa Sønderport Holdeplads0,7 km
Stedet er fotograferet Skelbæk Holdeplads (Slb)2,0 km
Stedet er fotograferet Styrt-om Stationskro3,4 km
Stedet er fotograferet Stubbæk Stationskro5,3 km
Stedet er fotograferet Sønder Hostrup Stationskro7,6 km
Stedet er fotograferet Nørballe Trinbræt9,9 km
Stedet er fotograferet Felsted Stationskro11,0 km
Stedet er fotograferet Tumbøl Stationskro12,8 km
Stedet er fotograferet Slyngsten Holdeplads13,7 km
Stedet er fotograferet Bøgholm Holdeplads14,7 km
Skovbølgård Stationskro16,4 km
Stedet er fotograferet Varnæs Stationskro18,5 km
Stedet er fotograferet Bovrup Stationskro20,7 km
Stedet er fotograferet Kiding Station23,6 km
Stedet er fotograferet Grøngrøft Station25,9 km
Stedet er fotograferet Fiskbækskov Stationskro27,0 km
Stedet er fotograferet Fiskbæk Trinbræt28,4 km
Stedet er fotograferet Gråsten Amtsbanegård (Gst)31,5 km

Aabenraa Amtsbanegård (Åa) var Aabenraa-Gråsten banens første station

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseÅa
GPS koordinater55.043744,9.421840

Aabenraa Amtsbanegaard var med hovedkontor, remiser og værksteder.
Aabenraa Amtsbanegaard blev nedrevet i begyndelsen af 1960'erne.

Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen. - Fotograf: Ukendt - Dato: Ukendt

Kort over Aabenraa Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aabenraa Amtsbanegård

Historisk kort over Aabenraa Amtsbanegård
Aabenraa Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aabenraa Sønderport Holdeplads lå 0,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.040360,9.419370
Aabenraa Sønderport Holdeplads lå til højre for træerne i midten af billedet.
Aabenraa Sønderport Holdeplads lå til højre for træerne i midten af billedet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 15:52:36

Kort over Aabenraa Sønderport Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aabenraa Sønderport Holdeplads

Historisk kort over Aabenraa Sønderport Holdeplads
Aabenraa Sønderport Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skelbæk Holdeplads (Slb) lå 2,0 km. fra første station.

Byggeår1908
Åbnet1908.10.01
Nedlagt1922.06.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSlb
GPS koordinater55.025673,9.418774

Skelbæk eller Skælbæk holdeplads (Schelbek i tysk tid) havde billetsalg fra en nærved liggende gård. Holdepladsen lå 3,5 m over havet og var beliggende bag Possekær teglværk, ca. 200 m fra Åbenrå-Flensborg hovedvejen.

Før banens åbning søgte frk. Elise Jørgensen om, at togene måtte standse ved behov bag hendes ejendom. Bane bestyrelsen godkendte dette mod at frk. Jørgensen indvilliget i at ville åbne en offentlig sti over sin grund til holdepladsen og at holde denne åben for alle samt betale udgifterne til at anlægge en perron. Da frk. Jørgensen ikke svarede på dette, skete der intet i sagen, førend hun og hendes søster i 1908 på ny henvendte sig til banen og nu erklærede sig villige til at opfylde betingelserne og betale anlæggelse af en perron.

Ved holdepladsens åbning den 1. oktober 1908 blev der anlagt perron og anbragtes et stopsignal, medens der ikke opførtes nogen ventehal, da frk. Jørgensen ville stille et venterum og et pakrum til rådighed for banen.

Det første år var der 1.363 afgående rejsende, hvor der herefter gik meget stærkt ned ad bakke med hhv. 40 og 41 rejsende 1915/16 og 1916/17 og holdepladsen blev ingen succes.

Frk. Jørgensen døde i 1913, og da hendes søster ikke ville overtage hvervet som stations agent alene, blev det foreslået, at man nedlagde holdepladsen. Dette gav protester fra de nærliggende brugere af holdepladsen. Den tilbageværende søster fortsatte med at sælge billetter, indtil dette blev overtaget af teglværksejer Bös, som i 1914.

Efter overgangen til Danmark foreslog driftsbestyreren holdepladsen nedlagt, hvilket skete uden protester fra nogen side.

Både trinbræt og gård er nedrevet i dag.

Skelbæk Holdeplads lå bag det, som i dag er Børneinstitutionen Posekær.
Skelbæk Holdeplads lå bag det, som i dag er Børneinstitutionen Posekær. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 15:41:37

Kort over Skelbæk Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skelbæk Holdeplads

Historisk kort over Skelbæk Holdeplads
Skelbæk Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Styrt-om Stationskro lå 3,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1923 (august)
NedrevetNedrevet
AdresseStyrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet17,7 meter
GPS koordinater55.019775,9.430193

Styrtom station eller stationskro hed i den tyske tid Störtum. Stationen og lå 11,5 m over havet og var beliggende ca. 100 m sydvest for hovedvejen Åbenrå-Flensborg, lidt vest for den lille sognevej, der gik over bakkerne fra hovedvejen mod Stubbæk. Stationskroen lå mellem hovedvejen og banen og var det gamle Styrtom traktørsted, som nu havde banen skærende igennem baghaven. Her blev der anlagt en jordperron, med en sti der gik forbi udhuset op til kroen, der lå ca. 40 m fra perronen. Kroen havde facaden vendte ud mod hovedvejen, med frontispice midt på og åben træveranda, som mange af de andre stationskroer. Ved banens åbning var det gæstgiver Sauerber der ledte kroen og han overtog hvervet som stationsagent, et erhverv han bibeholdt frem til stationens lukning. Gæstgiver Sauerber holdt kroen åben frem til 1932, hvor den var urentabel og blev endelig nedlagt.

Stationens opland var fra starten ubetydelige og oplandet blev ikke større med tiden da det var begrænset af Arup skov mod vest og Stubbæk skov mod syd. I banens første år var der kun en meget spinkel bebyggelse rundt om selve stationen, men blev opvejet med en del udflugtsrejsende fra Åbenrå. I banens første år var der kun ca. 2.000 afgående rejsende. Det lave antal rejsende skyldes flere andre faktorer end det ubetydelige opland og her var afstanden til Aabenraa på kun ca. 3 km, samt konkurrencen fra andre transportmidler som cykler m.v. Trafikken faldt hurtigt og allerede i 1909/10 var den nede på ca. 400 afgående rejsende. Hvor mange andre baner og stationer oplevede fremgang under og lige efter første verdenskrig, var trafikken for Styrtom fortsat ubetydelig.

Driftsbestyreren foreslog stationen nedlagt i 1921, hvilket bestyrelsen vedtog. Derfor blev Styrtom nedlagt fra den 1. juni 1922. – trods protest og ansøgning om bibeholdelse fra Ensted sogneråd. Efter nedlæggelsen afslog man yderligere en ansøgning om genoprettelse, og først da sognerådet derefter i foråret 1923 ud meddelte, at man kun ville give økonomisk støtte til banen, hvis stationen genoprettedes. Dette var man nødtvungen til og man indgik et kompromis med at holde stationen åben i de 3 sommermåneder, juni til august 1923 første gang, mod at sognerådet betalte sin andel i banens underskud. Genåbningen var dog ingen succes og det ser ikke ud til at Styrtom station har været åben de efterfølgende år.

Udfor jordperronen var der et 30m langt læssespor, men som persontrafikken, var godstrafikken forsvindende lille - i det bedste år i starten af banen var der 162 tons afsendt gods som aftog til 2 tons i 1913/14, hvorefter godsekspeditionen ophørte nogle år senere.

Styrt-om trinbræt lå ved "stationskroen" lige i midten af billedet.
Styrt-om trinbræt lå ved "stationskroen" lige i midten af billedet. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1949

Kort over Styrt-om Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Styrt-om Stationskro

Historisk kort over Styrt-om Stationskro
Styrt-om Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stubbæk Stationskro lå 5,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.005296,9.441943

Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro.

Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro.
Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1947

Kort over Stubbæk Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stubbæk Stationskro

Historisk kort over Stubbæk Stationskro
Stubbæk Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønder Hostrup Stationskro lå 7,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseSønder Hostrup Østergade 21, 6200 Aabenraa
GPS koordinater54.986326,9.449144

Sønder Trinbræt var placeret op af Sønder Hostrup Stationskro.

Sønder Hostrup Stationskro.
Sønder Hostrup Stationskro. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 15:21:04

Kort over Sønder Hostrup Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønder Hostrup Stationskro

Historisk kort over Sønder Hostrup Stationskro
Sønder Hostrup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørballe Trinbræt lå 9,9 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.981133,9.482631
Nørballe Trinbræt var placeret ved skraldespanden lige over midten af billedet.
Nørballe Trinbræt var placeret ved skraldespanden lige over midten af billedet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 15:14:53

Kort over Nørballe Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørballe Trinbræt

Historisk kort over Nørballe Trinbræt
Nørballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Felsted Stationskro lå 11,0 km. fra første station.

Byggeår1843
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseGråstenvej 12, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet47,2 meter
GPS koordinater54.979846,9.497424

Felsted Trinbræt lå ved Felsted Stationskro, som allerede lå der da banen kom til byen. Sporet gik nord for rejsestalden ved kroen, og her var trinbrættet placeret.

Felsted Stationskro.
Felsted Stationskro. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 15:03:28

Kort over Felsted Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Felsted Stationskro

Historisk kort over Felsted Stationskro
Felsted Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tumbøl Stationskro lå 12,8 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseTumbøl Møllegade 15, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet50,4 meter
GPS koordinater54.977889,9.524597

Tumbøl trinbræt lå på modsatte side af vejen i forhold til Tumbøl Stationskro.

Tumbøl Stationskro.
Tumbøl Stationskro. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 14:55:54

Kort over Tumbøl Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tumbøl Stationskro

Historisk kort over Tumbøl Stationskro
Tumbøl Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slyngsten Holdeplads lå 13,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseSønderborgvej 162A, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet54,1 meter
GPS koordinater54.984616,9.527918

Slyngsten Holdeplads var bestykket med en privat ejendom hvorfra der var billetsalg. Bygningen eksisterer statdig i dag (2019) og den i dag udbygning med garage har været den tidligere venterumsbygning.

Slyngsten Holdeplads - udbygning med garage bag campingvognen har været den tidligere venterumsbygning.
Slyngsten Holdeplads - udbygning med garage bag campingvognen har været den tidligere venterumsbygning. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 14:51:32

Kort over Slyngsten Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Slyngsten Holdeplads

Historisk kort over Slyngsten Holdeplads
Slyngsten Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bøgholm Holdeplads lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseBøgholmvej 8, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet58,1 meter
GPS koordinater54.993186,9.529978

Billetsalget ved Bøgholm holdeplads fandt sted fra gården Bøgholm. Holdepladsen var beliggende lidt vest for gåden.

Bøgholm holdeplads med billetsalget ved gården Bøgholm. Holdepladsen var lige vest for gården.
Bøgholm holdeplads med billetsalget ved gården Bøgholm. Holdepladsen var lige vest for gården. - Fotograf: Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1951

Kort over Bøgholm Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bøgholm Holdeplads

Historisk kort over Bøgholm Holdeplads
Bøgholm Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovbølgård Stationskro lå 16,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseFrudam 14, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet51,5 meter
GPS koordinater55.005584,9.541825

Skovbølgård Trinbræt lå nord for Skovbølgård Stationskro, som i dag er er næsten nedrevet. Stationsdelen var i gavlen i sidebygningen og sporet gik gennem bevoksningen som ligger bag den nuværende bygning.

Kort over Skovbølgård Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skovbølgård Stationskro

Historisk kort over Skovbølgård Stationskro
Skovbølgård Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Varnæs Stationskro lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.014060,9.569269

Varnæs Station var en del af den nu nedrevet Varnæs Stationskro. Rejsestalden/Gildesalen er eneste tilbageblevne bygning.

Varnæs Stationskro - i dag er Rejsestalden/Gildesalen eneste tilbageblevne bygning.
Varnæs Stationskro - i dag er Rejsestalden/Gildesalen eneste tilbageblevne bygning. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1947

Kort over Varnæs Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Varnæs Stationskro

Historisk kort over Varnæs Stationskro
Varnæs Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bovrup Stationskro lå 20,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseKidingvej 3, 6200 Aabenraa
Højde placering over havet38,6 meter
GPS koordinater54.995512,9.582125

Bovrup Station var en del af Bovrup Stationskro. Stationskroen blev i 1920 genopført efter en brand, angiveligt antændt fra gnisterne fra en af banens damplokomotiver. Bovrup Stationskro eksisterer stadig den dag i dag (2019) og er nu omdøbt Bovrup Gæstgivergård.

Bovrup Stationskro.
Bovrup Stationskro. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 14:18:00

Kort over Bovrup Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bovrup Stationskro

Historisk kort over Bovrup Stationskro
Bovrup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kiding Station lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.971398,9.576729
Kiding Station.
Kiding Station. - Fotograf: Aalborg (Luftfoto) - Dato: 1948-1952

Kort over Kiding Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kiding Station

Historisk kort over Kiding Station
Kiding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grøngrøft Station lå 25,9 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.952871,9.567599
Grøngrøft Station.
Grøngrøft Station. - Fotograf: Aalborg (Luftfoto) - Dato: 1948-1952

Kort over Grøngrøft Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grøngrøft Station

Historisk kort over Grøngrøft Station
Grøngrøft Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fiskbækskov Stationskro lå 27,0 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseFiskbækvej 43, 6300 Gråsten
Højde placering over havet34,3 meter
GPS koordinater54.946833,9.580866

Fiskbækskov Trinbræt lå på sydsiden af Fiskebækskov Stationskro.

Fiskbækskov Trinbræt lå på modsatte side af Fiskebækskov Stationskro, som er placeret i midten af billedet.
Fiskbækskov Trinbræt lå på modsatte side af Fiskebækskov Stationskro, som er placeret i midten af billedet. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1949

Kort over Fiskbækskov Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fiskbækskov Stationskro

Historisk kort over Fiskbækskov Stationskro
Fiskbækskov Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fiskbæk Trinbræt lå 28,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.941951,9.600435

Fiskebæk Trinbræt (holdeplads) var ubetjent "Billetter måtte købes i toget" citat fra bogen 'Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner' af Birger Wilcke.
Gråsten Landbrugsskole blev grundlagt på Fiskebæk Gård i 1924 - 200 meter fra trinbrættet og 2 år før banen lukkede.

Fiskbæk Trinbræt lå til venstre for bilen. Den gamle jernbanetracé er helt tilgroet med træer i dag.
Fiskbæk Trinbræt lå til venstre for bilen. Den gamle jernbanetracé er helt tilgroet med træer i dag. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.05 13:42:18

Kort over Fiskbæk Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fiskbæk Trinbræt

Historisk kort over Fiskbæk Trinbræt
Fiskbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gråsten Amtsbanegård (Gst) var Aabenraa-Gråsten's endestation og lå 31,5 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
AdresseKongevej 73, 6300 Gråsten
StednavneforkortelseGst
Højde placering over havet4,3 meter
GPS koordinater54.919875,9.594655
Gråsten Amtsbanegård.
Gråsten Amtsbanegård. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.21 13:15:49

Kort over Gråsten Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gråsten Amtsbanegård

Historisk kort over Gråsten Amtsbanegård
Gråsten Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Aabenraa-Gråsten (AaAJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner
B. Wilcke
1982
256
København
Dansk Jernbane-Klub
9788787050234
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4

Lige nu er der: 99 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-08:53:48