Aabenraa-Gråsten - operatør: AaAJ

Det var almindeligt, at jernbaner snoede sig meget på grund af terrænet eller ud fra et ønske om at nå rundt til så mange småbyer som muligt. Men Aabenraa-Løgumkloster banen var i den henseende helt ekstrem, og det er ikke underligt, at den i folkemunde fik navnet "Æ Kringelbahn". Løgumkloster ligger 30 km vest for Aabenraa i luftlinje, og på de første 7 km havde man allerede Rødekro-Aabenraa banen. Men amtsbanestrækningen startede med at gå mod nordøst ud gennem Løjt Land, derpå mod nordvest for at krydse statsbanen i Hovslund Stationsby og endelig mod sydvest og vest til Løgumkloster.

Banen fulgte heller ikke den lige linje mellem Løjt Land og Hovslund Stationsby, men stak mod nord til holdepladsen Knivsbjerg og derefter mod vest. Denne holdeplads lå 1 km syd for et af Sønderjyllands højeste punkter, det 97 m høje Knivsbjerg, som i 1893 blev erhvervet af Knivsberggesellschaft til afholdelse af folkefester for Nordslesvigs tyske befolkning. I 1895 begyndte man at bygge et 45 meter højt Bismarck-tårn, som foruden at være et nationalt monument over den tyske sejr i 1864 rummede platforme til talere og et 80 mands orkester. Tårnet blev indviet 4. maj 1901 – 4 dage før banen.

Togturen Aabenraa-Løgumkloster kom til at tage 3 timer! Det blev ikke bedre af, at den store amtsbanestation i Hovslund var en rebroussementsstation, hvor togene skulle køre baglæns ud af stationen, så der gik et kvarters tid med at vende lokomotivet og rangere det hen i den modsatte ende af toget.

Der var advarsler mod den valgte linjeføring, men Aabenraa kreds (amt) var også afhængig af statslig medfinansiering. Efter drøftelser med de preussiske statsbanemyndigheder gav disse udtryk for modvilje mod en bane ind i landet over Rødekro mod Løgumkloster og foreslog kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev resultatet. Medlem af kredsdagen (amtsrådet) Jep Hinrichsen fra Øster Terp udtalte i sit indlæg: "Det er rigtignok ikke den linje, vi har ønsket os, men da der har stillet sig så uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Rødekro til Løgumkloster, er det bedst, at vi tager imod det vi kan få. Man må jo gribe til så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen."

Banerne blev drevet sammen med Flensburger Kreisbahn indtil 1920. AaAJ var dårligt udrustet sammenlignet med Haderslev Amts Jernbaner og Amtsbanerne på Als. Lokomotiverne var såkaldte Trambahnlokomotiven, dvs. sporvejslokomotiver, og deres trækkraft var meget begrænset. I passagervognene var der ikke elektrisk lys. I stedet anvendtes i hele jernbanens levetid olielamper.

I lighed med de andre kredsbaner i Sønderjylland var der sparet på bygning af nye stationer. Kroer eller gårde kunne bruges til formålet, og så fik kromanden eller gårdejeren et bijob som "stationsagent" (stationsbestyrer).

Under 1. verdenskrig anlagde det tyske militær en række befæstninger på tværs af Sønderjylland, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Der blev bygget forbindelsesspor mellem amtsbanen og disse befæstninger, og et 6 km langt spor mellem Øster-Terp og Branderup Mølle skabte forbindelse til Haderslev Amts Jernbaner. Nogle af amtsbanens lokomotiver blev udlånt til militæret.

Under krigen havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter 1. verdenskrigs afslutning var i en dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på Løgumkloster-linjen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen, som før krigen havde givet overskud, at blive en underskudsforretning. Aabenraa amtsråd besluttede derfor at nedlægge amtsbanerne.

Kort tid efter begyndte DSB at bygge en ny normalsporet forbindelse – den såkaldte Klosterbane – mellem Rødekro og Bredebro, og 8 km af den gamle amtsbanes tracé kom til at indgå i denne strækning.

Vigtige stamdata for Aabenraa-Gråsten


Jernbanens længde i km 31,5
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseAaAJ
Jernbanen åbnet1899.02.14
Persontrafik nedlagt1926.03.31
Godstrafik nedlagt1926.03.31
Jernbanen nedlagt1926.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BallastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej

Aabenraa-Gråsten havde følgende stoppestederBanekort over Aabenraa-Gråsten

Kort over benestrækningen: Aabenraa-Gråsten (AaAJ)
Kort over benestrækningen: Aabenraa-Gråsten (AaAJ)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 19. september 2011 - LINK til kilde.


Aabenraa Amtsbanegård (Åa) var Aabenraa-Gråsten banens første station

Aabenraa Amts Jernbaner åbnede den 14. februar 1899 sin hovedstation i Aabenraa sammen med strækningen Aabenraa-Graasten. Den 8. maj 1901 kom strækningen Aabenraa-Hovslund-Løgumkloster til. Aabenraa Amts Jernbaners hovedkontor belv placeret på Aabenraa Amtsbanegaard, og ud for Aabenraa Amtsbanegaard lå også remiser og værksteder.

Både Aabenraa-Graasten og Aabenraa-Hovslund-Løgumkloster banerne blev nedlagt den 31. marts 1926 og Aabenraa Amtsbanegaard fungerede efter amtsbanernes nedlæggelsen som rutebilstation de næste 35 år. I slutningen af 1950'erne planlagde man en fornyelse af vejnettet i Aabenraa og vejudvidelserne ramte Aabenraa Amtsbanegaard i 1963, hvor den blev nedrevet for at give plads til H. P. Hansensgade.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1963
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
StednavneforkortelseÅa
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater55.043744,9.421840

Billede af Aabenraa Amtsbanegård set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Billede af Aabenraa Amtsbanegård set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Fotograf: Ukendt - Dato: Ukendt


Historisk kort over Aabenraa Amtsbanegård
Aabenraa Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aabenraa Sønderport Trinbræt lå 0,7 km. fra første station.

Aabenraa Sønderport Holdeplads åbnede den 14. februar 1899 sammen med Aabenraa-Gråsten strækningen, som den første station fra Aaabenraa og var Aabenraas sydligste lokalstation.

Aabenraa Sønderport Holdeplads havde en vis betydning i tysk tid, da der også var læssespor. Efter genforeningen i 1920 faldt trafikken betragteligt, og Aabenraa Sønderport Holdeplads blev nedsat til trinbræt uden læssespor indtil Aabenraa Amts Jernbaner blev nedlagt den 31. marts 1926.

Efter nedlæggelsen af Aabenraa Amts Jernbaner blev Aabenraa Sønderport Holdeplads solgt privat og bygningen fik anden anvendelse. Efter mange års misligholdelse var den gamle stationsbygning så medtaget, at den måtte nedrives, hvilket den blev i 1975.


Byggeår1899
Åbnet1920
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1975
Højdeplacering over havet1,6 meter
GPS koordinater55.040360,9.419370

Billede af Aabenraa Sønderport Trinbræt, som lå til højre for træerne i midten af billedet.
Billede af Aabenraa Sønderport Trinbræt, som lå til højre for træerne i midten af billedet.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Aabenraa Sønderport Trinbræt
Aabenraa Sønderport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skelbæk Holdeplads (Slb) lå 2,0 km. fra første station.

Skelbæk eller Skælbæk holdeplads (Schelbek i tysk tid) havde billetsalg fra en nærved liggende gård. Holdepladsen lå 3,5 meter over havet og var beliggende bag Possekær teglværk, ca. 200 meter fra Åbenrå-Flensborg hovedvejen. 

Før banens åbning søgte frk. Elise Jørgensen om, at togene måtte standse ved behov bag hendes ejendom. Bane bestyrelsen godkendte dette mod at frk. Jørgensen indvilliget i at ville åbne en offentlig sti over sin grund til holdepladsen og at holde denne åben for alle samt betale udgifterne til at anlægge en perron. Da frk. Jørgensen ikke svarede på dette, skete der intet i sagen, førend hun og hendes søster i 1908 på ny henvendte sig til banen og nu erklærede sig villige til at opfylde betingelserne og betale anlæggelse af en perron.

Ved holdepladsens åbning den 1. oktober 1908 blev der anlagt perron og anbragtes et stopsignal, medens der ikke opførtes nogen ventehal, da frk. Jørgensen ville stille et venterum og et pakrum til rådighed for banen.

Det første år var der 1.363 afgående rejsende, hvor der herefter gik meget stærkt ned ad bakke med hhv. 40 og 41 rejsende 1915/16 og 1916/17 og holdepladsen blev ingen succes.

Frk. Jørgensen døde i 1913, og da hendes søster ikke ville overtage hvervet som stations agent alene, blev det foreslået, at man nedlagde holdepladsen. Dette gav protester fra de nærliggende brugere af holdepladsen. Den tilbageværende søster fortsatte med at sælge billetter, indtil dette blev overtaget af teglværksejer Bös i 1914.

Efter overgangen til Danmark foreslog driftsbestyreren holdepladsen nedlagt, hvilket skete uden protester fra nogen side.

Både trinbræt og gård er nedrevet i dag.


Byggeår1908
Åbnet1908.10.01
Nedlagt1922.06.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSlb
Højdeplacering over havet16,3 meter
GPS koordinater55.025673,9.418774

Billede af Skelbæk Holdeplads, som lå bag det, som i dag er Børneinstitutionen Posekær.
Billede af Skelbæk Holdeplads, som lå bag det, som i dag er Børneinstitutionen Posekær.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Skelbæk Holdeplads
Skelbæk Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Styrt-om Stationskro lå 3,4 km. fra første station.

Styrtom station eller stationskro hed i den tyske tid Störtum. Stationen og lå 11,5 meter over havet og var beliggende ca. 100 meter sydvest for hovedvejen Åbenrå-Flensborg, lidt vest for den lille sognevej, der gik over bakkerne fra hovedvejen mod Stubbæk. Stationskroen lå mellem hovedvejen og banen og var det gamle Styrtom traktørsted, som nu havde banen skærende igennem baghaven. Her blev der anlagt en jordperron, med en sti der gik forbi udhuset op til kroen, der lå ca. 40 meter fra perronen. Kroen havde facaden vendte ud mod hovedvejen, med frontispice midt på og åben træveranda, som mange af de andre stationskroer. Ved banens åbning var det gæstgiver Sauerber der ledte kroen og han overtog hvervet som stationsagent, et erhverv han bibeholdt frem til stationens lukning. Gæstgiver Sauerber holdt kroen åben frem til 1932, hvor den var urentabel og blev endelig nedlagt.

Stationens opland var fra starten ubetydelige og oplandet blev ikke større med tiden da det var begrænset af Arup skov mod vest og Stubbæk skov mod syd. I banens første år var der kun en meget spinkel bebyggelse rundt om selve stationen, men blev opvejet med en del udflugtsrejsende fra Åbenrå. I banens første år var der kun ca. 2.000 afgående rejsende. Det lave antal rejsende skyldes flere andre faktorer end det ubetydelige opland og her var afstanden til Aabenraa på kun ca. 3 km, samt konkurrencen fra andre transportmidler som cykler m.v. Trafikken faldt hurtigt og allerede i 1909/10 var den nede på ca. 400 afgående rejsende. Hvor mange andre baner og stationer oplevede fremgang under og lige efter første verdenskrig, var trafikken for Styrtom fortsat ubetydelig.

Driftsbestyreren foreslog stationen nedlagt i 1921, hvilket bestyrelsen vedtog. Derfor blev Styrtom nedlagt fra den 1. juni 1922. – trods protest og ansøgning om bibeholdelse fra Ensted sogneråd. Efter nedlæggelsen afslog man yderligere en ansøgning om genoprettelse, og først da sognerådet derefter i foråret 1923 ud meddelte, at man kun ville give økonomisk støtte til banen, hvis stationen genoprettedes. Dette var man nødtvungen til og man indgik et kompromis med at holde stationen åben i de 3 sommermåneder, juni til august 1923 første gang, mod at sognerådet betalte sin andel i banens underskud. Genåbningen var dog ingen succes og det ser ikke ud til at Styrtom station har været åben de efterfølgende år.

Udfor jordperronen var der et 30m langt læssespor, men som persontrafikken, var godstrafikken forsvindende lille - i det bedste år i starten af banen var der 162 tons afsendt gods som aftog til 2 tons i 1913/14, hvorefter godsekspeditionen ophørte nogle år senere.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1923 (august)
NedrevetNedrevet
AdresseStyrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet17,7 meter
GPS koordinater55.019775,9.430193

Billede af Styrt-om Stationskro, som lå ved "stationskroen" lige i midten af billedet.
Billede af Styrt-om Stationskro, som lå ved "stationskroen" lige i midten af billedet.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 -
Sted:Danmark, Jylland, Styrtom
Vejnavn:Styrtom Skovvej
Husnummer:12
Postnummer:6200
By:Aabenraa
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L03662_009.tif


Historisk kort over Styrt-om Stationskro
Styrt-om Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stubbæk Stationskro lå 5,3 km. fra første station.

Stubbæk Trinbræt lå ved den nu nedrevet Lundsbjerg kro.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet52,1 meter
GPS koordinater55.005296,9.441943

Billede af Stubbæk Stationskro.
Billede af Stubbæk Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Lundsbjerg Kro
Person: Bygningsnavn: Lundsbjerg Kro
Sted: Danmark, Jylland, Lundsbjerg
Vejnavn: Flensborgvej
Husnummer: 260
Lokalitet: Lundsbjerg
Postnummer: 6200
By: Aabenraa
Sogn: Ensted
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H09689_033.tif


Historisk kort over Stubbæk Stationskro
Stubbæk Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSønder Hostrup Østergade 21, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet45,1 meter
GPS koordinater54.986326,9.449144

Billede af Sønder Hostrup Stationskro.
Billede af Sønder Hostrup Stationskro.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Sønder Hostrup Stationskro
Sønder Hostrup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet47,2 meter
GPS koordinater54.981133,9.482631

Billede af Nørballe Trinbræt, som var placeret ved skraldespanden lige over midten af billedet.
Billede af Nørballe Trinbræt, som var placeret ved skraldespanden lige over midten af billedet.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Nørballe Trinbræt
Nørballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Felsted Stationskro lå 11,0 km. fra første station.

Felsted Trinbræt lå ved Felsted Stationskro, som allerede lå der da banen kom til byen. Sporet gik nord for rejsestalden ved kroen, og her var trinbrættet placeret.


Byggeår1843
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseGråstenvej 12, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet47,2 meter
GPS koordinater54.979846,9.497424

Billede af Felsted Stationskro.
Billede af Felsted Stationskro.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Felsted Stationskro
Felsted Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tumbøl Stationskro lå 12,8 km. fra første station.

Tumbøl trinbræt lå på modsatte side af vejen i forhold til Tumbøl Stationskro.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseTumbøl Møllegade 15, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet50,4 meter
GPS koordinater54.977889,9.524597

Billede af Tumbøl Stationskro.
Billede af Tumbøl Stationskro.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Tumbøl Stationskro
Tumbøl Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slyngsten Holdeplads lå 13,7 km. fra første station.

Slyngsten Holdeplads var bestykket med en privat ejendom hvorfra der var billetsalg. Bygningen eksisterer statdig i dag (2019) og den i dag udbygning med garage har været den tidligere venterumsbygning.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSønderborgvej 162A, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet54,1 meter
GPS koordinater54.984616,9.527918

Billede af Slyngsten Holdeplads - udbygning med garage bag campingvognen har været den tidligere venterumsbygning.
Billede af Slyngsten Holdeplads - udbygning med garage bag campingvognen har været den tidligere venterumsbygning.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Slyngsten Holdeplads
Slyngsten Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bøgholm Holdeplads lå 14,7 km. fra første station.

Billetsalget ved Bøgholm holdeplads fandt sted fra gården Bøgholm. Holdepladsen var beliggende lidt vest for gåden.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBøgholmvej 8, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet58,1 meter
GPS koordinater54.993186,9.529978

Billede af Bøgholm Holdeplads.
Billede af Bøgholm Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Peter Thomsen
Bygningsnavn: Bøgholm
Sted: Danmark, Jylland, Felsted
Vejnavn: Bøgholmvej
Husnummer: 8
Lokalitet: Bøgholm
Postnummer: 6200
By: Aabenraa
Sogn: Felsted
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H08351_014.tif


Historisk kort over Bøgholm Holdeplads
Bøgholm Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovbølgård Stationskro lå 16,4 km. fra første station.

Skovbølgård Trinbræt lå nord for Skovbølgård Stationskro, som i dag er er næsten nedrevet. Stationsdelen var i gavlen i sidebygningen og sporet gik gennem bevoksningen som ligger bag den nuværende bygning.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetSkovbølgård Stationskro er i dag er er næsten nedrevet, men den sidste del af kroen er beboelse.
AdresseFrudam 14, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet51,5 meter
GPS koordinater55.005584,9.541825

Billede af Skovbølgård Stationskro.
Billede af Skovbølgård Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Gammel Skovbøl
Vejnavn: Frudam
Husnummer: 14
Lokalitet: Gammel Skovbøl
Postnummer: 6200
By: Aabenraa
Sogn: Felsted
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL52-A1_041_021.tif


Historisk kort over Skovbølgård Stationskro
Skovbølgård Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Varnæs Stationskro lå 18,5 km. fra første station.

Varnæs Stationskro var en af de bedste stationer på Aabenraa Amts Jernbaner på jernbanestrækningen Aabenraa-Graasten og åbnede den 14. februar 1899 sammen med banen. Varnæs Stationskro var åbnet af en privatmand efter samme model som de andre stationskroer på amtsbanerne, og var det frem til lukningen af Varnæs Stationskro den 31. marts 1926, hvor Aabenraa Amts Jernbaner nedlagde jernbanestrækningen Aabenraa-Graasten. Der var private kræfter igang for at bevare jernbanestrækningen fra Graasten til Varnæs, men det lykkedes ikke at bevare Varnæs som endestation.

Varnæs Stationskro nedbrændte i 1968 og blev nedrevet, men rejsestalden/gildesalen overlevede branden og findes stadig i 2022.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1968 - Varnæs Stationskro nedbrændte i 1968 og blev nedrevet, men rejsestalden/gildesalen overlevede branden og findes stadig i 2022.
Højdeplacering over havet36,8 meter
GPS koordinater55.014060,9.569269

Billede af Varnæs Stationskro.
Billede af Varnæs Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Varnæs Kro
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Varnæs
Vejnavn: Varnæsvej
Husnummer: Lokalitet: Varnæs
Postnummer: 6200
By: Aabenraa
Sogn: Varnæs
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04420_f_008.tif


Historisk kort over Varnæs Stationskro
Varnæs Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bovrup Stationskro lå 20,7 km. fra første station.

Bovrup Station var en del af Bovrup Stationskro. Stationskroen blev i 1920 genopført efter en brand, angiveligt antændt fra gnisterne fra en af banens damplokomotiver. Bovrup Stationskro eksisterer stadig den dag i dag (2019) og er nu omdøbt Bovrup Gæstgivergård.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKidingvej 3, 6200 Aabenraa
Højdeplacering over havet38,6 meter
GPS koordinater54.995512,9.582125

Billede af Bovrup Stationskro.
Billede af Bovrup Stationskro.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Bovrup Stationskro
Bovrup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kiding Station lå 23,6 km. fra første station.

Kiding Station på Aabenraa Amts Jernbaners kleinbahnen strækning Aabenraa – Graasten's åbning i 1899, blev der oprettet en holdeplads med sidespor ved Kiding. Efter at baneledelsen i Aabenraa Amts Jernbaner havde besluttet at Kiding skulle være holdeplads på strækningen, købte Snedker Niels Jendresen en grund nordøst for krydset Kidingvej Bøjskovvej af herregården Kiding.

Niels Jendresen blev ansat som stationsbestyrer og opførte en gæstgivergård med to skænkestuer, der samtidig virkede som ventesale for rejsende på hhv. 2. og 3. klasse.

Kiding Station har haft en tung "ballast" med sig igennem årene bl.a. da stationsbestyrer Niels Jendresen ville i 1905 skyde rotter med en gammel pistol og under ladningen af pistolen gik den af, hvor skuddet ramte ham i tindingen og han var dræbt på stedet.

Natten til den 27. juni 1911 nedbrændte Kiding Station. En ny station blev opført på resterne af det gamle fundament.

Med banens nedlæggelse i 1926 var der ikke mere basis for at drive kro og kroen blev nedlagt. Bygningen blev herefter anvendt som landarbejderbolig igennem nogle år og igen senere udlejet til Felsted sogn som husvildebolig.

I begyndelsen af 1960'erne var Kiding Station i stærkt forfald og blev med hjælp af Civilforsvaret blev Kiding Station nedrevet i 1965 og henlå derefter som en dynge murbrokker.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1965
Højdeplacering over havet50,7 meter
GPS koordinater54.971398,9.576729

Billede af Kiding Station.
Billede af Kiding Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 -
Sted:Danmark, Jylland, Kiding
Vejnavn:Kidingvej
Husnummer:57x
Lokalitet:Kiding
Postnummer:6200
By:Aabenraa
Sogn:Felsted
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952

Note:Tidligere barnegård ved "æ kleinbahn" Aabenraa - Gråsten. Bygningen nedbrudt.
Id:AAL_BL58-A1_015_029.tif


Historisk kort over Kiding Station
Kiding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet45,8 meter
GPS koordinater54.952871,9.567599

Billede af Grøngrøft Station.
Billede af Grøngrøft Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Gråsten
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H08138_004.tif


Historisk kort over Grøngrøft Station
Grøngrøft Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fiskbækskov Stationskro lå 27,0 km. fra første station.

Fiskbækskov Trinbræt lå på sydsiden af Fiskebækskov Stationskro.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseFiskbækvej 43, 6300 Gråsten
Højdeplacering over havet34,3 meter
GPS koordinater54.946833,9.580866

Billede af Fiskbækskov Stationskro.
Billede af Fiskbækskov Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Gråsten
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H08137_023.tif


Historisk kort over Fiskbækskov Stationskro
Fiskbækskov Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fiskbæk Trinbræt lå 28,4 km. fra første station.

Fiskebæk Trinbræt (holdeplads) var ubetjent "Billetter måtte købes i toget" citat fra bogen 'Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner' af Birger Wilcke.
Gråsten Landbrugsskole blev grundlagt på Fiskebæk Gård i 1924 - 200 meter fra trinbrættet og 2 år før banen lukkede.


Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet18,4 meter
GPS koordinater54.941951,9.600435

Billede af Fiskbæk Trinbræt, som lå til venstre for bilen. den gamle jernbanetracé er helt tilgroet med træer i dag.
Billede af Fiskbæk Trinbræt, som lå til venstre for bilen. den gamle jernbanetracé er helt tilgroet med træer i dag.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. oktober 2019
Download billede

Historisk kort over Fiskbæk Trinbræt
Fiskbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKongevej 73, 6300 Gråsten
StednavneforkortelseGst
Højdeplacering over havet4,3 meter
GPS koordinater54.919875,9.594655

Billede af Gråsten Amtsbanegård.
Billede af Gråsten Amtsbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Gråsten Amtsbanegård
Gråsten Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Aabenraa-Gråsten

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4
Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner (Dansk Jernbane-Klub: 44)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts Jernbaner (Dansk Jernbane-Klub: 44)
B. Wilcke
1982
256
København
Dansk Jernbane-Klub
9788787050234
Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926
L.H. Hansen
1982
304


87-981352-0-1