Skanderborg-Skjern - operatør: DSB

"Den Jyske Midtbane" er anlagt over tre omgange. Den første del mellem Skanderborg og Silkeborg blev anlagt som en sidebane til Fredericia-Århus-banen og bygget som en kompensation, fordi denne bane ikke blev lagt over Silkeborg. Banen blev indviet 2. maj 1871.

1. etappe Skanderborg-Silkeborg - (DSB):
Da jernbanerne i Jylland-Fyn blev vedtaget i marts 1861, stod det fast at Silkeborg ikke fik baneforbindelse og Silkeborg måtte fortsat bruge den langsomme og dyre pramfart på Gudenåen som transportvej.

Papirfabrikant Michael Drewsen var forkæmper for at den østjyske længdebane skulle gå gennem Silkeborg og da dette ikke blev en realitet, bestilte Michael Drewsen derfor dampskibet Hjejlen hos Burmeister og Wain for at redde byens og dens opland. Hjejlen blev leveret til Silkeborg i 1861. Planen var at skibet skulle indsættes i fast rutefart mellem Silkeborg og Ry, da Ry var en planlagt station på den østjyske længdebane.

Planen blev dog aldrig til noget, da linjeføringen blev ændret af flere omgange. Planen blev ændret til, at Hjejlen skulle føres gennem Mossø til Fuldbro Mølle da strækningen fra Vejle til Århus via Fuldbro Mølle blev vedtaget i januar 1863.

En senere undersøgelse viste at en mere direkte linjeføring mellem Horsens og Århus og en sidebane fra Skanderborg til Silkeborg ikke ville blive meget dyrere end jernbane og dampskibsløsningen med Hjejlen.

I maj 1866 vedtog rigsdagen så linjeføringen Vejle-Horsens-Skanderborg-Århus, med en sidebane til Silkeborg, hvor der var 3 forslag til linjeføringen for sidebanen Skanderborg- Silkeborg:
• Skanderborg-Silkeborg 29 km
• Lyngby-Silkeborg 35 km
• Hinnerup-Silkeborg 36 km

Valget faldt på Skanderborg-Silkeborg forbindelse, da den både var den billigste og korteste løsning og samtidig gav en god forbindelse til både Horsens og Århus og det blev vedtaget den 24. april 1868 at bygge banen.

Anlægs entreprisen blev givet til et konsortium bestående af murermester Lauriz Petersen og tømrermester Niels Nielsen fra København. I juli 1869 gik de i gang med arbejdet og det skred frem hurtigere end forventet, men vinteren 1869-1870 blev meget hård, så anlægsarbejdet blev i flere omgange standset. Den hårde vinter havde dog også dens fordele. For Gudenåen frøs til og man kunne udføre pilotering til Silkeborg broen fra isen. Heldet i de vejrliget forhold, at allerede i oktober 1870 var var selve banen færdig, med undtagelse af broen over Gudenåen. Broen skulle fremstillet i England og komme til Danmark som enkeltdele. I november 1870 ankom delene til Århus, som blev læsset på 16 jernbanevogne og kørt til Skanderborg.

I løbet af vinteren 1870 -1871 blev broen samlet og monteret og den 1. april 1871 blev banen besigtiget af statsbanernes overingeniør J. V. Tegner. Da der kun var småfejl, kunne entreprenøren overdrage banen til statsbanerne den 15. april. Hvor indvielsestoget kørte ind på Silkeborg Station. Efter den sædvanlige frokost erklæredes banen for åbnet. De sidste dage i april kørtes der prøvekørsler efter den kommende køreplan - man kunne komme med togene ved køb af billet til ordinær pris.

Den 2. maj blev banen sat i drift med 2 tog dagligt, som tilbagelagde de 29 km på 1 time og 15 min, dvs. en gennemsnitshastighed på under 25 km/t.


2. etappe Silkeborg-Herning - (SHJ) senere (DSB):
Blev anlagt som privatbane i henhold til lov af den 23. maj 1873 og indviet den 28. august 1877.

For SHB´s vedkommende ydede staten endvidere et statstilskud på 80.000 kr. pr. banemil (7,5 km), og derudover tilbød staten at drive banen mod en rimelig betaling. I 1875 påbegyndtes arbejdet og to år senere var banen klar til åbningen, der fandt sted den 28. august 1877.

Banens materiel bestod af tre små B1-koblede lokomotiver indkøbt fra Hanomag, og de blev med det samme indlemmet i JFJ´s maskinpark under de identiske JFJ litra L. Vognmateriellet på 35 vogne kom fra Wagenbau i Hamburg og bestod af de sædvanlige forskellige typer, der tidligere var leveret til JFJ. Alle vogne havde litra og numre i JFJ´s system og Scandia i Randers leverede to sneplove.

I den korte privatbane tid kørtes der dagligt to togpar, der blev videreført mellem Herning og Skanderborg. Rejsetiden mellem Silkeborg - Herning var på hele 2 timer og 5 minutter.

Silkeborg - Herning banen gav underskud, og konstruktionen med en statslig privatbane var en dårlig idé. I Rigsdagen i 1879 blev en ny anlægslov vedrørende en bane fra Herning til Skjern vedtaget under forudsætning af, at SHB overgik fuldstændigt til staten. Banen blev overdraget til Jysk-Fyenske Jernbaner, det senere DSB, 1. november 1879, da staten vil drive banen sammen med strækningerne til Skjern og Skanderborg. Som sådan eksisterer banen stadig som en del af Skanderborg-Skjern-banen. Denne betjenes siden januar 2003 af Arriva.


3. etappe Herning - Skjern senere (DSB):
Herning - Skjern jernbanen blev optaget på Jernbanelov: "Jernbaneloven af 18. juni 1879" og åbnede den 18. oktober 1881.

Vigtige stamdata for Skanderborg-Skjern


Jernbanens længde i km 111,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 24. april 1868 - LOV nr 17501
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen indviet1871.05.02
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max120 km/t (Skanderborg-Silkeborg) 100 km/t (Silkeborg-Skjern)
Max metervægt7,2 t/m
Bane statusRegionalbane

Skanderborg-Skjern havde følgende stoppestederSkanderborg Station (Sd) var Skanderborg-Skjern banens første station

Skanderborg Station blev opført i 1868 som led i den østjyske længdebane og nåede en stor succes i sin 115-årige historie. Trods sin beliggenhed var Skanderborg Station ofte i gamle dage byens samlingspunkt. Placeringen af jernbanen gav på Skanderborgegnen og i folketinget anledning til voldsom debat både fordi investeringen var kostbar, og dels fordi man var klar over, at jernbanen ville få afgørende betydning for området. Men for udviklingen i købstaden Skanderborg, med 1700 indbyggere havde levet en stille isoleret tilværelse, fik jernbanen uvurderlig betydning for udviklingen af byen.

Jernbanen fik stor betydning for den spirende industri og for de store hestemarkeder, hvor udbuddet af heste kunne være på 500-600 heste med købere fra både ind- og udland.

Stationsbygningen var tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og rummede 2 små ventesale, en for 1. klasse og en for 2.klasse, en restauration, postekspedition og det nye toldlokale.

Over for stationen åbnede i 1881 gæstgiveriet Hotel Bellevue, det senere skiftede navn til Jernbanehotellet. Da stationen lå uden for byens centrum, blev der anlagt en vej, der forbandt jernbanen med byen.

I 1871 åbnedes banen til Silkeborg. Med den stigende trafik blev forholdene på Skanderborg Station hurtigt trange og udsat for en kraftig kritik. Den blev arbejdet med planer om forskellige former for udvidelse eller flytning af stationen nærmere mod byen. Flytningen blev opgivet og i 1889 begyndte arbejdet med udvidelse og bygning af nye perroner og opførelse af en remise for otte lokomotiver og som det første sted i landet blev der i 1893 gravet en perrontunnel under sporet.

Skanderborg station var udfordret med at have vand nok til damplokomotiverne, da der ikke var noget vandværk i Skanderborg. I 1904 blev der etableret egen vandforsyningen ved at bygget et pumpehus i Sølyst med en vandledning op til et vandtårn på banegårdsterrænet.

Med den store stigende i industrialisering og det øgede behov for transport, steg trafikken på banen og Skanderborg sig større og blev et centralt knudepunkt for den lokale trafik. Landevejstrafikken voksede tilsvarende og på de 6 steder mellem Skanderborg og Århus hvor jernbanesporene krydsede landevejen blev jernbaneoverskæringerne erstattet af jernbanebroer. En udvikling der blev løst samtidigt med, at man i 1920'erne byggede det nye dobbeltspor mellem Fredericia og Århus i brug.

Remissen blev revet ned i 1970'erne efter den igennem flere år havde været hjemsted for fire veteranlokomotiver. Vandtårnet forsvandt ligeledes, og baneterrænet blev omlagt og rettet ud.

For at forsøge at leve op til tidens krav til moderne faciliteter blev den gamle stationsbygning revet ned i 1983 og den nuværende bygning blev ibrugtaget. Projektet omfattede også nyt posthus og foran stationen holdeplads for bus og taxi.


Byggeår1983
Åbnet1983
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 3, 8660 Skanderborg
StednavneforkortelseSd
Højdeplacering over havet48,3 meter
GPS koordinater56.043611,9.926103

Billede af Skanderborg Station.
Billede af Skanderborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. april 2009
Download billede

Historisk kort over Skanderborg Station
Skanderborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Alken Trinbræt (Ak) lå 5,1 km. fra første station.

Alken station på strækningen Skanderborg-Silkeborg stammer fra dennes åbning i 1871 og begyndte som en beskeden holdeplads. I 1874 fik man anlagt en ca. 500 meter lang hestebane, som en let havnebane, der ikke kunne bære lokomotiver, fra stationen til Mossø. Havnebanen blev hovedsagelig benyttet til fisketransporter fra Silkeborgsøerne. Det var dog beskedne mængder gods fra havnebanen.

Alken Station bliv nedsat til Holdeplads i 1903, og i 1961 blev Alken Holdeplads nedsat til trinbræt.


Byggeår1961
Åbnet1961
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseAlkenvej 40, 8660 Skanderborg
StednavneforkortelseAk
Højdeplacering over havet28,9 meter
GPS koordinater56.052609,9.845859

Billede af Alken Trinbræt.
Billede af Alken Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Alkenvej 44 - 1961 -
Person: Bygningsnavn: Alken station
Sted: Danmark, Jylland,
Vejnavn: Alkenvej
Husnummer: 40
Lokalitet: Alken
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Dover
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1961
Note: Id: H11644_021.tif


Historisk kort over Alken Trinbræt
Alken Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ry Station (Ry) lå 12,3 km. fra første station.

Ry Station har en spøjs arkitektur da hele 3 af de største arkitekter igennem tiden har sat sit præg på stationen:
N.P.C. Holsøe (oprindelig),
Heinrich Wenck (udvidelse),
K.T. Seest (ombygning)


Andre navne og stavemåderFør __.__.18__ Rye. På oprindelig JFJ-sporplan benævnt Ry-Mölle.
Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKlostervej 3, 8680 Ry
StednavneforkortelseRy
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater56.091274,9.758531

Billede af Ry Station.
Billede af Ry Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Rye
Vejnavn: Klostervej
Husnummer: 3
Lokalitet: Ry
Postnummer: By: Sogn: Gl. Rye
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: Id: OD02847_014.tif


Historisk kort over Ry Station
Ry Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
Nedlagt1969
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseAlg
Højdeplacering over havet36,3 meter
GPS koordinater56.11334562958929,9.733506949173464

Billede af Alling Trinbræt.
Billede af Alling Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 - Ringvej 2
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Alling
Vejnavn: Ringvej
Husnummer: 2
Lokalitet: Alling
Postnummer: 8680
By: Ry
Sogn: Alling
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: I baggrunden ses Alling tringræt
Id: OD02713_016.tif


Historisk kort over Alling Trinbræt
Alling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Laven Trinbræt (La) lå 17,6 km. fra første station.

Laven Station lå på strækningen Skanderborg-Silkeborg og åbnet 1871 sammen med banen. Laven Station var en "rigtig" station fra begyndelsen, dog kun i én etage i førte omgang. Ca. år 1900 blev der tilbygget en ekstra etage på Laven Station. Laven Station havde, ligesom i Alken, en "havnebane", med et simpelt godsspor, som var ført langs bredden af Julsø overfor stationsbygningen. En tidligere dampbåd på Himmelbjergsøerne fragtede tømmer til Laven frem til ca. 1939. Laven Station var en godt benyttet af turister før i tiden, men blev efterhånden udkonkurreret af Ry.

Laven Station blev nedsat til trinbræt i 1968 og stationsbygningen nedrevet samme år.

Laven Trinbræt fik en stor og gennemgribende renovering i år 2000.


Byggeår1968
Åbnet1968
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHimmelbjergvej 106R, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseLa
Højdeplacering over havet25,0 meter
GPS koordinater56.124846,9.717421

Billede af Laven Trinbræt.
Billede af Laven Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Alling, Laven
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1955
Note: Id: OD01852_020.tif


Historisk kort over Laven Trinbræt
Laven Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svejbæk Trinbræt (Sv) lå 23,2 km. fra første station.

I 1871 åbner jernbanestrækningen Skanderborg-Silkeborg og der blev anlagt en holdeplads på Sejs hede. Svejbæk Holdeplads var der billetsalg, banepakke- og stykgodsekspedition. Placeringen af holdeplads var ud fra det praktiske i at lægge den i nærheden af Linå Vesterskov. Ved holdepladsen, var der som sådan ikke opland, men indehaveren af gården Ludvigslyst, så muligheden og etablerede Gjæstgiveri Ludvigslyst, da gården kun lå få hundrede meter fra holdepladsen. Samme år blev der også anlagt en anløbsbro for dampskibe lige nedenfor gæstgiveriet, så turisterne kunne blive sejlet rundt på Silkeborgsøerne, og over til Himmelbjerget på den anden side af Julsø.

Svejbæk får først navn, da jernbanen og holdepladsen blev etableres i 1871, hvor holdepladsen opkaldes efter Svejbæk Huse, som er en samling af nogle få huse på den anden side af snævringen. Navnet Svejbæk har formentlig en forbindelse til den lille bæk, som løber igennem området.

Svejbæk Holdeplads startede i vogterhus 13 og ved folketællingen i 1890 er Mads Olesen bosiddende i vogterhuset. Mads Olesen afgår dog ved døden i 1892 af lungebetændelse.

I 1900 blev Svejbæk Holdeplads opgraderet til station og der tilkom en ny stationsbygning beliggende ca. 600 meter længere mod nordvest. Lidt sydøst for stationen bygges en stationsmesterbolig, hvor Svejbæks første "rigtige" stationsforstander: Jens Jensen fra Ejlskov på Fyn, får bolig. Jens Jensen forestod stationsforstandertjansen fra 1900 til 1933.

Svejbæk Station fik i 1909 et offentligt sidespor, selvom der allerede havde været krydsningsspor i en årrække. Men trafikken var fortsat meget begrænse og i starten af maj 1968 ophørte godsekspeditionen.

Svejbæk Station blev den 28 maj 1968 nedsat til trinbræt og fjernstyret krydsningsstation.

Stationsbygningen blev nedrevet i 1984.

Alternative stavemåder: Svejbæk har også været stavet Svijbæk.


Byggeår1900
Åbnet1968.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJulsøvej 241, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSv
Højdeplacering over havet28,6 meter
GPS koordinater56.132807936612956,9.636525732460008

Historisk kort over Svejbæk Trinbræt
Svejbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1971.05.22
NedrevetNedrevet
AdresseSindbjerg Mosevej, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSes
Højdeplacering over havet32,8 meter
GPS koordinater56.144016,9.601106

Historisk kort over Sejs Trinbræt
Sejs Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Silkeborg Station (Sl) lå 30,1 km. fra første station.

Silkeborg Station er i dag station for strækningen Skanderborg-Herning. I storhedsiden var Silkeborg et jernbaneknudepunkt med baner i fem retninger. Silkeborg fik station, da Skanderborg-Silkeborg Jernbane blev åbnet 2. maj 1871. Få år efter åbnede Silkeborg-Herning 28. august 1877.

Den 12. november 1908 blev Gjernbanen (Silkeborg-Laurbjerg) åbnet. De kommende år blev banen udviddet sydfra til en diagonalbane skråt gennem Jylland mellem Randers og Esbjerg. Den blev anlagt i flere etaper fra Bramming via Grindsted til Brande, og 1. oktober 1920 blev den sidste strækning åbnet fra Brande til Funder 6 km vest for Silkeborg på banen til Herning. Diagonalbanen blev nedlagt 23. maj 1971.

Privatbanerne Rødkærsbro-Kjellerup og Horsens-Bryrup blev forlænget til Silkeborg, hhv. 1. august 1924 og 10. maj 1929. De to privatbaner blev nedlagt 30. marts 1968.


Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseDrewsensvej 5, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSl
Højdeplacering over havet29,2 meter
GPS koordinater56.164280,9.544143

Billede af Silkeborg Station.
Billede af Silkeborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. juli 2010
Download billede

Historisk kort over Silkeborg Station
Silkeborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Funder Station (Fu) lå 36,2 km. fra første station.

Funder Holdeplads startede i vogterhus 21 ved overkørsel 72. I 1902 blev Funder Holdeplads opgraderet til station og der tilkom en ny stationsbygning, som var placeret ca. 100 meter sydvest for vogterhus 21. Omkring 1950 blev Funder station kraftigt ombygget og udvidet.

Funder Station var udgangspunkt for Langå-Bramming-banen til Brande og Bramming, men er i dag kun en fjernstyret krydsningsstation.

Funder station ligger vest for Silkeborg og fik en stor betydning som forgreningsstation for banen til Herning og Den Jyske Diagonalbane også kaldet også i daglig tale kaldt "den skæve bane" der gik fra Langå og via Silkeborg, Brande, Grindsted til Bramminge.

Banen mellem Silkeborg og Herning blev taget i brug som privatbane den 28. august 1877 og blev statsbane den 20. oktober 1879. Banen mellem Silkeborg (Funder) og Brande blev som det sidste stykke af den Jyske Diagonalbanen taget i brug den 1. oktober 1920. Da Diagonalbane blev nedlagt den 23. maj 1971 mistede Funder Station sin betydning og blev nedlagt.

Der er lokale interesser, som ønsker at genåbne Funder Station som trinbræt, men indtil nu er det ikke lykkedes at få opbakning til dette ønske.

Funder Stationsbygning findes stadig, men vogterhus 21 blev nedrevet i 1947.


Byggeår1902
Åbnet1902
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFunder Ådalsvej 2, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseFu
Højdeplacering over havet45,2 meter
GPS koordinater56.136337,9.465701

Billede af Funder Station.
Billede af Funder Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Funder st.
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H09470_033d.tif


Historisk kort over Funder Station
Funder Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
Nedlagt1979
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMoselundvej 10, 7442 Engesvang
StednavneforkortelseMi
Højdeplacering over havet80,4 meter
GPS koordinater56.166774,9.368615

Billede af Moselund Station.
Billede af Moselund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Moselund Station
Person: Bygningsnavn: Moselund Station
Sted: Danmark, Jylland, Moselund
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1956
Note: Id: OD01974_p_023.tif


Historisk kort over Moselund Station
Moselund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 18, 7442 Engesvang
StednavneforkortelseEv
Højdeplacering over havet83,4 meter
GPS koordinater56.167905,9.351536

Billede af Engesvang Station.
Billede af Engesvang Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Engesvang station
Person: Bygningsnavn: Engesvang station
Sted: Danmark, Jylland, Engesvang
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1956
Note: Id: OD01974_p_017.tif


Historisk kort over Engesvang Station
Engesvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bording Station (Bg) lå 51,7 km. fra første station.

Bording Holdeplads åbnede sammen med banen i 1877, med ekspedition i Vogterhus 28 ved overkørsel 103. I 1888 fik Bording en "rigtig" station, som blev placeret ca. 150 meter øst for det oprindelige billetsalgssted.

Bording er "klassisk" stationsby på jernbanestrækningen mellem Herning og Silkeborg, da Bording kun bestod af få huse da jernbanen kom forbi.

Bording hed i starten Borring Stationsby, Borring og til sidst Bording.


Andre navne og stavemåderBorring Stationsby, som blev til Borring og til sidst Bording
Byggeår1888
Åbnet1888
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 2B, 7441 Bording
StednavneforkortelseBg
Højdeplacering over havet78,1 meter
GPS koordinater56.146854,9.278526

Billede af Bording Station.
Billede af Bording Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Bording Station - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Bording Station
Sted: Danmark, Jylland, Bording, Jernbanevej 2
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: Id: OD02651_037.tif


Historisk kort over Bording Station
Bording Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hestlund Trinbræt (Het) lå 54,3 km. fra første station.

Hestlund Trinbræt var også benævnt som Hestlund Billetsalgssted, trods der aldrig har været billetsalg på stedet. Hestlund Trinbræt var placeret ved vejen Lovsangsdal vest for overkørsel 111.

I starten var der ikke venterum, men beboerne der benyttede Hestlund Trinbræt, betalte for egen regning et venterum, som efterfølgende blev udarbejdet af 3. distrikt i Struer og senere godkendt af beboerne og efterfølgende opført på stedet.


Byggeår1925
Åbnet1925.06.01
Nedlagt1934.05.14
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseHet
Højdeplacering over havet70,4 meter
GPS koordinater56.145584793970734,9.236071556676368

Billede af Hestlund Trinbræt.
Billede af Hestlund Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Ikast, Hestlund
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02367_021.tif


Historisk kort over Hestlund Trinbræt
Hestlund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseLl Torv 3, 7430 Ikast
StednavneforkortelseIk
Højdeplacering over havet68,1 meter
GPS koordinater56.144707,9.155252

Billede af Ikast Station.
Billede af Ikast Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Tømmerhandel - 1947 -
Person: Bygningsnavn: Tømmerhandel
Sted: Danmark, Jylland, Ikast, Nygade 13
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1947
Note: Set fra Sydøst
Id: L01832-10.tif


Historisk kort over Ikast Station
Ikast Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 9, 7400 Herning
StednavneforkortelseHu
Højdeplacering over havet57,2 meter
GPS koordinater56.131801,9.063077

Billede af Hammerum Station.
Billede af Hammerum Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Brugsforeningen, Friluftsbadet
Person: Bygningsnavn: Brugsforeningen, Friluftsbadet
Sted: Danmark, Jylland, Hammerum
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02506_026.tif


Historisk kort over Hammerum Station
Hammerum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1997
Åbnet1997
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseBic
Højdeplacering over havet47,7 meter
GPS koordinater56.125306,9.029816

Historisk kort over Birk Centerpark Trinbræt
Birk Centerpark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herning Banegård Center (Hr) lå 71,1 km. fra første station.

Hernings første station stammede fra 1877, da den private Jernbane fra Silkeborg til Herning blev anlagt. 2 år senere blev banen konverteret til statsbane i 1879, for at forberede at banen i 1881 skutte forlængedes til Skjern.

Det var overarkitekt N.P.C. Holsøe der tegnede bygningerne, hvor selve stationsbygningen var med to lave sidefløje samlet om et højere indgangs- og midterparti. En plan der også ses på Skanderborg-Herning strækningens andre stationer. I den ene fløj blev der indrettet posthus, der var blevet flyttet hertil fra postmesterens gård på hjørnet af Torvet og Østergade.

I lighed med flere andre af Hernings huse, var stationens tag tækket med træspåner, som var et brandfarligt materiale – især når Hernings ikke havde egen brandsprøjte.

Med forlængedes til Skjern blev pladsforholdene for Hernings Stations alt for trange. For at skaffe mere plads flyttede Post- og Telegrafvæsenet til egen bygning vest for banegården i 1892. Pladsproblematikken blev helt galt, da der kom to nye baner henholdsvis til Holstebro i 1904 og til Viborg i 1906.

I 1906 blev den første station nedrevet og en ny større byggede man ovenpå fundamentet efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck. Bygningen i Herning var inspireret af den engelske stil med små kviste samt to store centrale kviste der rejste sig over taget. Murenes hvidkalkede blændinger, skifertag og de høje slanke skorstene er også engelske elementer.

Banegårdens indgangsparti bestod af en lang forhal med en række granitsøjler, herfra var der adgang til perron og billetsalg samt restauranter.

Godstransporten fik sin egen bygning i tilknytning til banegården mod øst. I samme retning placeredes remiseområdet.

Hernings anden banegård fra 1906 blev bygget så rigeligt stor, at endnu en landstrækning kunne optages da Givebanens blev forlænget i 1914. Alligevel fik Hernings anden banegård pladsmangel med tiden, men det var ikke persontrafikkens skyld - den ophørte på strækningen Herning-Viborg i 1971, men den stærke og stigende godstrafik. Arkitekt H.Wenck

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

Hernings tredje banegård blev taget i brug i 1979 og året forinden i 1978 blev Hernings anden banegård nedrevet.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.


Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højdeplacering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Billede af Herning Banegård Center.
Billede af Herning Banegård Center. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Herning Banegård Center
Herning Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1997
Åbnet1997
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMads Eg Damgaards Vej 60, 7400 Herning
StednavneforkortelseHrm
Højdeplacering over havet54,5 meter
GPS koordinater56.123689,8.944597

Billede af Messecenter Herning Trinbræt.
Billede af Messecenter Herning Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Messecenter Herning Trinbræt
Messecenter Herning Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1881
Åbnet1964
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMomhøjvej 1, 7400 Herning
StednavneforkortelseStu
Højdeplacering over havet51,6 meter
GPS koordinater56.09176303010804,8.910554617562958

Billede af Studsgård Trinbræt.
Billede af Studsgård Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Studsgård Trinbræt
Studsgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kibæk Trinbræt (Kæ) lå 85,6 km. fra første station.

Kibæk Station på strækningen mellem Herning og Skjern og blev opført ved banens åbning i 1881. Kibæk Station var oprindelig en rigtig god landstation, men Herning-Skjern banens stræknings degradering til sidebane uden gennemgående tog Skanderborg-Skjern skadede stationerne betydeligt. Kibæk Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1974 og senere kun trinbræt.

Den oprindelige stationsbygning fra 1881 blev nedrevet i 1977 og den nuværende vente- og toiletbygning er blev bygget samme sted året efter i 1978.


Byggeår1974
Åbnet1974
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 1, 6933 Kibæk
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet36,8 meter
GPS koordinater56.032376,8.851926

Billede af Kibæk Trinbræt.
Billede af Kibæk Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Kibæk Trinbræt
Kibæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brændselsnævnet Sidespor lå 92,8 km. fra første station.

Brændselsnævnets Sidespor (Brændselsnævnets Transportspor) blev oprettet i 1918, i slutningen af 1. verdenskrig, til transport af brunkul. Selve sporet var ca. 3 km langt og udgik fra Troldhede Station til brunkulslejet. Brændselsnævnet ejede ikke selv sidesporet og derfor blev der bygget en ekspeditionsbygning ved brunkulslejet, hvor en ekspeditionsassistent registrerede kørslerne og sørgede for afregningerne. Ekspeditionen blev nedlagt sammen med transporterne i sensommeren 1921 og sporet blev nedlagt med udgangen af 1921. Men sidesporet blev dog ikke helt nedlagt da den ca. første kilometer bibeholdes og fortsatte indtil 1924, stadig under navnet Brændselsnævnets Transportspor.

I maj 1920 fik Brændselsnævnet et privat damplokomotiv til transporterne i brunkulslejet.


Byggeår1918
Åbnet1918
Nedlagt1921 (december) i brunkulslejet og sidste del i 1924 ved stationen.
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet21,1 meter
GPS koordinater55.9979014912345,8.75638618827857

Billede af Brændselsnævnet Sidespor - Sidespor er nedrevet, men Brændselsnævnet Sidespor har ligget her.
Billede af Brændselsnævnet Sidespor - Sidespor er nedrevet, men Brændselsnævnet Sidespor har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Brændselsnævnet Sidespor
Brændselsnævnet Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Troldhede Trinbræt (Td) lå 93,9 km. fra første station.

Troldhede station havde remise, drejeskive, vandtårn, egen perron og 3 spor - fik senere 2 perroner og 4 spor.

Troldhede Station, var endestation for Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane, men Troldhede Station havde forbindelse med Skanderborg-Skjern-banen.

Troldhede Station har været trinbræt siden 1973.


Byggeår1880
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseTd
Højdeplacering over havet27,0 meter
GPS koordinater55.99054892460916,8.744769821102016

Billede af Troldhede Trinbræt.
Billede af Troldhede Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Troldhede Trinbræt
Troldhede Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1881
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBorgergade 1, 6900 Skjern
StednavneforkortelseBs
Højdeplacering over havet15,1 meter
GPS koordinater55.95858127856335,8.644814011387988

Billede af Borris Trinbræt.
Billede af Borris Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Borris Trinbræt
Borris Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skjern Station (Sj) var Skanderborg-Skjern's endestation og lå 111,9 km. fra første station.

Skjern Station åbnede sammen med Herning-Skjern Jernbane i 1881. I 1920 tilkom også Skjern-Videbæk Jernbane.


Andre navne og stavemåderFør 19.03.1952 Skern, før 15.05.1931 Skjern.
Byggeår1875
Åbnet1875.08.08
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBredgade 55A, 6900 Skjern
StednavneforkortelseSj
Højdeplacering over havet5,0 meter
GPS koordinater55.947650,8.492299

Billede af Skjern Station.
Billede af Skjern Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. februar 2013
Download billede

Historisk kort over Skjern Station
Skjern Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Skanderborg-Skjern

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3