Vejle-Holstebro - operatør: DSB

Vejle-Holstebro jernbane udgør en vigtig statsbanestrækning i det centrale Jylland, der har bidraget markant til regionens transportinfrastruktur gennem årene. Med sin historiske baggrund og strategiske placering har banen spillet en afgørende rolle i at binde forskellige dele af Jylland sammen.

I 1898 nedsatte man en kommission for at evaluere jernbaneforholdene i Jylland. Som et resultat af kommissionens arbejde blev der i 1899 fremlagt en betænkning, der blandt andet anbefalede etableringen af en statsbane mellem Herning og Holstebro. Denne anbefaling blev senere ophøjet til lov den 27. april 1900, hvilket banede vejen for opførelsen af jernbanestrækningen.

Etableringen af banen mellem Herning og Holstebro forløb forholdsvis glat, og der var ingen større udfordringer under anlægsarbejdet. Den 11. oktober 1904 kunne man fejre den officielle indvielse af banen, og dagen efter blev den daglige drift på strækningen påbegyndt med tre daglige tog i hver retning.

Vejle-Holstebro jernbane har gennemgået flere udviklingsfaser og moderniseringsprojekter siden dens etablering. I 1908 blev strækningen fra Herning til Give, samt overtagelsen af privatbanen videre til Vejle, inkluderet i den store jernbanelov. Dette udvidede banens rækkevidde og forbedrede dens tilgængelighed betydeligt.

I løbet af årene er banen blevet opgraderet med nye sikringsanlæg og signalsystemer for at sikre en sikker og effektiv drift. Senest blev strækningen udstyret med ERTMS niveau 2 i sommeren 2022, hvilket markerede et betydningsfuldt skridt i moderniseringen af banens teknologi og infrastruktur.

Vejle-Holstebro jernbane betjenes af Arriva som Vejle-Thisted, og DSB kører fire gange dagligt med InterCityLyn mellem Struer og København. Denne driftsstruktur sikrer en pålidelig og effektiv passagertransport langs strækningen.

Vigtige stamdata for Vejle-Holstebro


Jernbanens længde i km 114,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. april 1900 - LOV nr 89
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1904.10.11
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max120 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemATC

Vejle-Holstebro havde følgende stoppestederByggeår1998
Åbnet1998.06.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanegårdspladsen 3B, 7100 Vejle
StednavneforkortelseVj
Højdeplacering over havet2,1 meter
GPS koordinater55.706667,9.536586

Billede af Vejle Station.
Billede af Vejle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. maj 2024
Download billede

Historisk kort over Vejle Station
Vejle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1993
Åbnet1993
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBeriderbakken 1, 7100 Vejle
StednavneforkortelseVjs
Højdeplacering over havet5,9 meter
GPS koordinater55.714789,9.537139

Historisk kort over Vejle Sygehus Trinbræt
Vejle Sygehus Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle Nordbanegård (Vé) [1894-1960] lå 1,2 km. fra første station.

Vejle Nordbanegaard åbnede den 2. august 1894 sammen med den private Vejle-Give Jernbane. I 1897 blev Nordbanegaarden tillige ende- og hovedstation for Vejle-Vandel Jernbane, og var indtil 1914 en hyggelig lokalstation, dog uden persontogsforbindelse med Vejles statsbanegård.

DSB overtog i 1912 Vejle-Give Jernbane og forlænget den til Herning i 1914. Samme år forlængedes Vandelbanen til Grindsted, og denne bane havde Vejle Nord som endestation lige til privatbanens nedlæggelse i 1957.

Som DSB-station fik Vejle Nordbanegaard en trist skæbne, hvor bybusser og rutebiler tog det meste af persontrafikken og fra 1960 var Vejle Nord kun trinbræt med sidespor og godsekspedition. Godsekspedition ophørte dog i 1961.

Vejle Nord Trinbræt nedlagdes i 1970 medens sidesporet bevaredes, af hensyn til private virksomheder, frem til 1983. Vejle Nordbanegård var i forfald og blev nedrevet i 1984.

Stationsforkortelsen for Vejle Nordbanegård har være både Vl og Vé.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1960
Nedrevet1984 (Maj)
ArkitektThomas Arboe
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet6,2 meter
GPS koordinater55.716395,9.535765

Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. august 2016
Download billede

Historisk kort over Vejle Nordbanegård
Vejle Nordbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grejsdal Station (Ges) [1914-1968] lå 4,6 km. fra første station.

Grejsdal første station fra Vejle-Give Jernbanes åbning i 1894 var en lille og alene station placeret i meget smukke omgivelser. Men netop disse smukke omgivelser gjorde, sammen med flere traktørsteder, stationen til en betydelig udflugtsstation.

I 1912 overtog den Danske Stat Givebanen, som skulle ombygges og forlænges til Herning. Da kurveforholdene ved Grejsdal var uhensigtsmæssige, blev der i forbindelse med banens ombygning opført en ny station i 1914 og den gamle blev samtidig nedrevet.

Efterhånden blev dalens industri nedlagt eller den gik over til bilbefordring, og stadig mere af udflugtstrafikken blev overtaget af biler og busser. Stationen blev derfor nedlagt i 1968 og læssesporet i 1977. I 1972 lukkede postekspeditionen og i foråret 1976 blev den "nye" Grejsdal Station nedrevet.

Grejsdal Station blev Teknisk Station i 1968 med fjernstyret ubemandet togkrydsning.


Andre navne og stavemåderFør 1899/1900 Greisdal.
Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1968.03.31
Nedrevet1976 (foråret)
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseGrejsdalsvej 374, 7100 Vejle
StednavneforkortelseGes
Højdeplacering over havet19,4 meter
GPS koordinater55.745941,9.537031

Billede af Grejsdal Station.
Billede af Grejsdal Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Grejsdal Holdeplads
Sted: Danmark, Jylland, Grejsdal
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL36-A1_191_024.tif


Historisk kort over Grejsdal Station
Grejsdal Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Højgaard, før 1899/1900 Høigaard.
Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1963
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLerbæk Møllevej 10, 7100 Vejle
StednavneforkortelseHøg
Højdeplacering over havet42,7 meter
GPS koordinater55.758371,9.503490

Historisk kort over Højgård Billetsalgssted
Højgård Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørup Station (Hør) lå 10,3 km. fra første station.

Hørup Station blev nedsat til trinbræt i 1958 og helt nedlagt i 1963.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1963
NedrevetNedrevet
AdresseHørupvej 14, 7300 Jelling
StednavneforkortelseHør
Højdeplacering over havet71,6 meter
GPS koordinater55.766193,9.467524

Billede af Hørup Station.
Billede af Hørup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Hørup Holdeplads
Sted: Danmark, Jylland, Hørup
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Jelling
Sogn: Jelling
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL36-A1_188_004.tif


Historisk kort over Hørup Station
Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jelling Trinbræt (Jl) lå 13,9 km. fra første station.

Jelling Station åbnedes sammen med Vejle-Give banen den 2. august 1894. Ved åbningen af Jelling Station var Jellinge by kun en stor landsby med et udpræget gårdsamfund, men Jellinge by voksede hurtig efter jernbanen kom til byen. Jelling Station blev hurtig en af banens bedste mellemstationer målt på persontrafik. I starten var det primært på grund af turistattraktioner som kirken med Jellingestenen og vikingegravhøjene, der tiltrak, men senere også som udflugts by.

Da statsbanerne overtog Jelling Station i 1914 i forbindelse med givebanens forlængelse til Herning den 1. januar 1914, blev Jelling Station nedsat til holdeplads med sidespor. Efter kraftige protester for borgere i Jellinge ophøjede DSB Jellinge Holdeplads til Station i 1918

Vejle-Give-Herning strækningen blev fjernstyres fra Herning i 1969, dette sammen med en faldende trafikmængde gjorde at Jellinge Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1973. Sidesporet blev nedlagt i 1988.

I 1978 blev den oprindelige stationsbygning nedrevet og erstattet af et posthus med tilhørende venterum.


Byggeår1978
Åbnet1988
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 1, 7300 Jelling
StednavneforkortelseJl
Højdeplacering over havet103,9 meter
GPS koordinater55.754194,9.420278

Billede af Jelling Trinbræt.
Billede af Jelling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. juni 2018
Download billede

Historisk kort over Jelling Trinbræt
Jelling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1965
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMølvangvej 85, 7300 Jelling
StednavneforkortelseMg
Højdeplacering over havet86,3 meter
GPS koordinater55.759145,9.375306

Billede af Mølvang Station.
Billede af Mølvang Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Mølvang Station
Mølvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gadbjerg Trinbræt (Gg) lå 20,7 km. fra første station.

Gadbjerg Station er fra åbningen i 1894 af den private Vejle-Give Jernbane.

Gadbjerg Station fik som så mange andre stationer en svigtende og vigende trafik op igennem 1950'erne og 1960'erne, hvilket medførte at Gadbjerg Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1969. I 1970 blev Gadbjerg Tekniskstation som ubemandet fjernstyret togkrydsningsstation.

Trinbrættet nedlagdes i 1979 og stationsbygningen, der havde været anvendt til beboelse, blev nedrevet i 1983.


Byggeår1894
Åbnet1969
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGg
Højdeplacering over havet79,1 meter
GPS koordinater55.77408132546618,9.324756053766729

Billede af Gadbjerg Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gadbjerg Trinbræt har ligget her.
Billede af Gadbjerg Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gadbjerg Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Gadbjerg Trinbræt
Gadbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Farre Trinbræt (Far) lå 26,4 km. fra første station.

Farre Holdeplads med sidespor åbnede den 2. august 1894, som et af de mere beskedne ekspeditionssteder på Vejle-Give banen. Farre Holdeplads blev i 1906 ophøjet til station, men blev igen nedrykket til Holdeplads, da DSB overtog banen i 1914 ved banens forlængede til Herning.

I årene 1918-1920 gennemgik Farre Holdeplads en gennemgribende modernisering, hvor det midlertidige centralsikringsanlæg fra 1914 i 1918-1919 blev erstattet med et permanent anlæg og den oprindelige hovedbygning fra 1894 blev i den nordlige ende forlænget til omkring dobbelt størrelse i 1920.

I 1922 afskaffede DSB holdepladsbegrebet, og Farre Holdeplads blev ophøjet til station. Farre Station blev nedsat til trinbræt i 1969, som blev nedlagt i 1979.


Byggeår1894
Åbnet1969
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
AdresseAnlægsvej 4, 7323 Give
StednavneforkortelseFar
Højdeplacering over havet70,5 meter
GPS koordinater55.8034646443357,9.253563878639666

Billede af Farre Trinbræt.
Billede af Farre Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Farre
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: Id: OD02672_009.tif


Historisk kort over Farre Trinbræt
Farre Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseAllegade 12, 7323 Give
StednavneforkortelseGw
Højdeplacering over havet84,2 meter
GPS koordinater55.843197,9.235782

Historisk kort over Give Station
Give Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyregod Station (Ty) lå 39,3 km. fra første station.

Thyregod station var med drejeskive og havde forbindelse med Vejle-Holstebro-banen. Stationen blev åbnet 1. januar 1914 som station på Give-Herning Jernbane, som er en del af statsbanen Vejle-Holstebro.

I 1929 blev Thyregod jernbaneknudepunkt, da Horsens-Tørring Banen blev forlænget Thyregod. DSB varetog også stationstjenesten i Thyregod for Horsens Vestbaner, som de nu kom til at hedde, da der samtidig blev åbnet en sidebane fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Horsens Vestbaner indstillede persontrafikken i 1957 og blev helt nedlagt i 1962. Ved Odderbæk mellem Thyregod og Vesterlund er noget af banetracéet bevaret. Thyregod station blev nedsat til trinbræt fra 1973 og fjernstyret krydsningsstation


Byggeår1912
Åbnet1914.01.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestre Alle 8A, 7323 Give
StednavneforkortelseTy
Højdeplacering over havet78,2 meter
GPS koordinater55.908754,9.252547

Billede af skinnebus ud for Thyregod Station.
Billede af skinnebus ud for Thyregod Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 - Thyregod Station
Person: Bygningsnavn: Thyregod Station
Sted: Danmark, Jylland, Thyregod
Vejnavn: Vestre Alle
Husnummer: 8
Lokalitet: Thyregod
Postnummer: 7323
By: Give
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1955
Note: Id: OD01796_008.tif


Historisk kort over Thyregod Station
Thyregod Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1914
Åbnet1914.01.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 1A, 7330 Brande
StednavneforkortelseBb
Højdeplacering over havet49,5 meter
GPS koordinater55.944609,9.129694

Billede af Brande Station.
Billede af Brande Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Brande Station
Brande Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fasterholt Trinbræt med Sidespor (Ft) lå 56,3 km. fra første station.

Fasterholt sin station da DSB forlængede Givebanen til Herning i 1914. Ved oprettelsen af Fasterholt Station kendte man ikke til det store brunkulseventyret der kom til at opstå under 2. verdenskrig. Efter at den store brunkulsstation ved Søby (1941-54) nedlagdes, fik Fasterholt i 1956 et flere km langt sidespor parallelt med hovedsporet omtrent til Kølkær. Desuden udgik et spor mod sydvest.

Brunkulstransporterne ophørte i 1970, og Fasterholt station mistede sin betydning og nedsattes til trinbræt med sidespor i 1972. Trinbrættet nedlagdes i 1979, medens læssesporet og det sydgående sidespor bibeholdtes. Stationsbygningen blev nedrevet i 1980.

Siden 1972 har Fasterholt været Teknisk Station med fjernstyret togkrydsninger.


Byggeår1972
Åbnet1972
Nedlagt1979
Nedrevet1980
StednavneforkortelseFt
Højdeplacering over havet52,8 meter
GPS koordinater56.01202243791956,9.11193525773931

Billede af Fasterholt Trinbræt med Sidespor.
Billede af Fasterholt Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Mejeriet Fasterholt
Person: Bygningsnavn: Mejeriet Fasterholt
Sted: Danmark, Jylland, Fasterholt, Grønlundvej 40 - 7330 Brande
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Set fra Vest. - I forgrunden Fasterholt Station (nu nedlagt).
Id: OD02504_005.tif


Historisk kort over Fasterholt Trinbræt med Sidespor
Fasterholt Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1914
Åbnet1914.01.01
Nedlagt1971
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSbt
Højdeplacering over havet53,0 meter
GPS koordinater56.032643,9.102897

Historisk kort over Søbylund Trinbræt med Sidespor
Søbylund Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kølkær Trinbræt (Ke) [1977-1979] lå 62,9 km. fra første station.

Kølkær Station opførtes i 1914, da den tidligere privatbane Vejle-Give af DSB blev forlænget til Herning. Som landstation havde Kølkær en stor betydning under de to verdenskrige, idet store mængder tørv og brunkul blev afsendt via Kølkær Station.

Op gennem 1950'erne og 1960'erne svandt trafikken ind og i 1973 blev Kølkær Station nedsattes Trinbræt med sidespor. I 1977 blev Kølkær kun Trinbræt uden sidespor, og endeligt i 1979 blev Kølkær Trinbræt nedlagt helt.

Kølkær Station blev nedrevet i 1983, men Kølkær er stadig fjernstyret, ubemandet krydsningsstation.


Byggeår1977
Åbnet1977
Nedlagt1979
Nedrevet1983
StednavneforkortelseKe
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater56.067056,9.082688

Billede af Kølkær Trinbræt.
Billede af Kølkær Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Kølkær St.
Person: Bygningsnavn: Kølkær St.
Sted: Danmark, Jylland, Herning, Kølkær
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1952
Note: Id: OD01072_009.tif


Historisk kort over Kølkær Trinbræt
Kølkær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Kollund Billetsalgssted (Ku) lå 67,6 km. fra første station.

Nørre-Kollund Billetsalgsted ændrede navn til (kun) Kollund i perioden 1914 til 1929. Nørre-Kollund Billetsalgsted blev nedsat til trinbræt i 1966 og helt nedlagt i 1971.


Byggeår1913
Åbnet1914.01.01
Nedlagt1971
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKollund Byvej 15, 7400 Herning
StednavneforkortelseKu
Højdeplacering over havet51,1 meter
GPS koordinater56.097911,9.031131

Billede af Nørre Kollund Billetsalgssted.
Billede af Nørre Kollund Billetsalgssted. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1948 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Nr. Kollund station
Person: Knudsen, stationsforpagter
Bygningsnavn: Nr. Kollund station
Sted: Danmark, Jylland, Nørre Kollund
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1948
Note: Id: L02946_27.tif


Historisk kort over Nørre Kollund Billetsalgssted
Nørre Kollund Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herning Banegård Center (Hr) lå 72,9 km. fra første station.

Hernings første station stammede fra 1877, da den private Jernbane fra Silkeborg til Herning blev anlagt. 2 år senere blev banen konverteret til statsbane i 1879, for at forberede at banen i 1881 skutte forlængedes til Skjern.

Det var overarkitekt N.P.C. Holsøe der tegnede bygningerne, hvor selve stationsbygningen var med to lave sidefløje samlet om et højere indgangs- og midterparti. En plan der også ses på Skanderborg-Herning strækningens andre stationer. I den ene fløj blev der indrettet posthus, der var blevet flyttet hertil fra postmesterens gård på hjørnet af Torvet og Østergade.

I lighed med flere andre af Hernings huse, var stationens tag tækket med træspåner, som var et brandfarligt materiale – især når Hernings ikke havde egen brandsprøjte.

Med forlængedes til Skjern blev pladsforholdene for Hernings Stations alt for trange. For at skaffe mere plads flyttede Post- og Telegrafvæsenet til egen bygning vest for banegården i 1892. Pladsproblematikken blev helt galt, da der kom to nye baner henholdsvis til Holstebro i 1904 og til Viborg i 1906.

I 1906 blev den første station nedrevet og en ny større byggede man ovenpå fundamentet efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck. Bygningen i Herning var inspireret af den engelske stil med små kviste samt to store centrale kviste der rejste sig over taget. Murenes hvidkalkede blændinger, skifertag og de høje slanke skorstene er også engelske elementer.

Banegårdens indgangsparti bestod af en lang forhal med en række granitsøjler, herfra var der adgang til perron og billetsalg samt restauranter.

Godstransporten fik sin egen bygning i tilknytning til banegården mod øst. I samme retning placeredes remiseområdet.

Hernings anden banegård fra 1906 blev bygget så rigeligt stor, at endnu en landstrækning kunne optages da Givebanens blev forlænget i 1914. Alligevel fik Hernings anden banegård pladsmangel med tiden, men det var ikke persontrafikkens skyld - den ophørte på strækningen Herning-Viborg i 1971, men den stærke og stigende godstrafik. Arkitekt H.Wenck

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

Hernings tredje banegård blev taget i brug i 1979 og året forinden i 1978 blev Hernings anden banegård nedrevet.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.


Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højdeplacering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Billede af Herning Banegård Center.
Billede af Herning Banegård Center. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Herning Banegård Center
Herning Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gødstrup Trinbræt lå 79,2 km. fra første station.

Gødstrup Trinbræt blev åbnet den 15. marts 2021 og ligger ca. 300 meter fra den gamle Gødstrup Station, som lukkede i 1969. Gødstrup Trinbræt er med en perron på 120 meter, og som er 4,5 meter bred. Perronen er etableret på sydvestsiden af den enkeltsporede jernbane.

Gødstrup Trinbræt blev grundet corona indviet uden fejring den 15. marts 2021, hvor det første tog standsede klokken 05.03 mandag morgen, inden turen fortsatte mod Struer.

Trinbrættet skal blandt andet betjene de knap 4.000 medarbejdere og patienter på supersygehuset i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som ligger ved Trinbrættet med ca.  200 meter til hospitalets hovedindgang.

Herning Kommune har etableret en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. Derudover er der blevet etableret en kiss-and-ride zone med muligheder for af- og påstigning.

Alle passagertog i begge køreretninger standser på Trinbræt en med to stop i timen hver vej i myldretiden og én gang i timen i aftentimerne.


Byggeår2021
Åbnet2021.03.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet43,8 meter
GPS koordinater56.15879335556403,8.893443531458727

Historisk kort over Gødstrup Trinbræt
Gødstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skibbild Trinbræt (Ib) [1969-1971] lå 82,5 km. fra første station.

Skibbild Station blev nedsat til trinbræt i 1969 og helt nedlagt 1971. Skibbild er nu fjernstyret krydsningsstation.


Byggeår1904
Åbnet1969
Nedlagt1971
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSkjoldsvej 7, 7480 Vildbjerg
StednavneforkortelseIb
Højdeplacering over havet52,0 meter
GPS koordinater56.169628,8.845079

Billede af Skibbild Trinbræt.
Billede af Skibbild Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Skibbild Station
Person: Bygningsnavn: Skibbild Station
Sted: Danmark, Jylland, Herning, Skibbild
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1953
Note: Id: OD01320_018.tif


Historisk kort over Skibbild Trinbræt
Skibbild Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vildbjerg Trinbræt (Id) lå 88,7 km. fra første station.

Vildbjerg Station lå på banestrækningen Herning-Holstebro og åbnede sammen med banen den 11. oktober 1904. Vildbjerg Station var i det meste af sin levetid den bedste mellemstation på banen. Trods Vildbjergs størrelse og udvikling lykkedes det ikke at sikre et trafikgrundlag for Vildbjerg Station, som derfor blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1972.

Vildbjerg Station var en smuk stationsbygning tegnet af arkitekt Heinrich Wenck, men stationsbygningen blev i 1977 nedrevet for at gøre plads til en stor supermarkedsbygning. Vildbjerg Trinbræt var herefter reduceret til 2 postkasser og en venteskærm ud mod perronen, der dog i 1982 blev udskiftet med en beskeden ventesal på perronen.


Byggeår1972
Åbnet1972
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbane Alle 9, 7480 Vildbjerg
StednavneforkortelseId
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater56.197844,8.768799

Billede af Vildbjerg Trinbræt.
Billede af Vildbjerg Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 26. april 2024


Historisk kort over Vildbjerg Trinbræt
Vildbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.10.11
Nedlagt1950'erne
Nedrevet1950'erne
AdresseTroelstrupvej, 7490 Aulum
StednavneforkortelseTrt
Højdeplacering over havet40,7 meter
GPS koordinater56.231633,8.778431

Historisk kort over Troelstrup Trinbræt
Troelstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aulum Trinbræt (Uu) lå 96,3 km. fra første station.

Aulum Station blev nedsat til Trinbræt i 1973 og er fjernstyret krydsningsstation.


Andre navne og stavemåderAvlum
Byggeår1904
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade, 7490 Aulum
StednavneforkortelseUu
Højdeplacering over havet44,1 meter
GPS koordinater56.26552800977961,8.788234514288973

Billede af Aulum Trinbræt.
Billede af Aulum Trinbræt.
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 26. april 2024


Historisk kort over Aulum Trinbræt
Aulum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tvis Station (Ts) lå 104,5 km. fra første station.

Tvis Station blev nedsat til Trinbræt i 1971 og helt nedlagt i 1979, er nu fjernstyret krydsningsstation.


Byggeår1904
Åbnet1904.10.11
Nedlagt1979
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKlostervej 12, 7500 Holstebro
StednavneforkortelseTs
Højdeplacering over havet40,0 meter
GPS koordinater56.321929,8.708409

Historisk kort over Tvis Station
Tvis Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderport Trinbræt (Søp) lå 111,5 km. fra første station.

Privatbanen Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane (RØHJ) havde fra 1925-1961 endestation på Holstebro Sydbanegård, hvorfra der var en gangtunnel for passagerer til Sønderport Billetsalgssted og et forbindelsesspor, så RØHJ kunne udveksle godsvogne med statsbanen. Fra 1949 til RØHJ banens lukning i 1961 kørte Ørnhøjbanens tog helt ind til Holstebro station og Sønderport Billetsalgssted mistede meget af sin betydning og blev nedgraderet til trinbræt i 1968 og helt nedlagt i 1979.


Byggeår1904
Åbnet1968
Nedlagt1979
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSønder Alle 33A, 7500 Holstebro
StednavneforkortelseSøp
Højdeplacering over havet20,6 meter
GPS koordinater56.353327,8.612868

Billede af Sønderport Trinbræt.
Billede af Sønderport Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Sønderport Trinbræt
Sønderport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holstebro Station (Ho) var Vejle-Holstebro's endestation og lå 114,0 km. fra første station.

Holstebro fik sin første banegård i 1866 da strækningen Langå-Struer-Holstebro blev anlagt i stykkevise etaper pga. krigsforholdene, som endelig nu var blevet fuldført. I 1875 kom vestkyststrækningen fra Ringkøbing til og i 1904 strækningen fra Herning. Holstebro Banegård blev for lille og en ny station blev bygget og taget i brug i 1906.

Den gamle Holstebro Banegård lå ved den nuværendes perron 3 og blev nedrevet i 1906.


Byggeår1905
Åbnet1906
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 15, 7500 Holstebro
StednavneforkortelseHo
Højdeplacering over havet23,3 meter
GPS koordinater56.365371,8.620789

Billede af Holstebro Station.
Billede af Holstebro Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Holstebro Station
Holstebro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vejle-Holstebro

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3