Haderslev-Årøsund - (HAJ)


De sønderjyske amtsbaner er dansk jernbanehistories gøgeunger.
De blev anlagt af tyskerne i årene omkring 1900 for at skabe bedre forbindelse med det øvrige tyske rige og for at sikre købstæderne et handelsmæssigt opland.

Hvor man i Danmark bestræbte sig for en optimal udnyttelse af ressourcer, eksempelvis at samle alle baner i en by på samme station, var der i Tyskland tradition for at adskille privatbaner og statsbaner.

Ligeledes så man mere lempeligt på privatbanerne i Tyskland i det hele taget.

Tilsynet med disse var mere lempeligt. Overført til forholdene i det nu tyske Sønderjylland betød dette at banerne blev anlagt som selvstændige baner der snoede sig rundt i oplandet uden hensyn til Statsbaner eller andre eksisterende baner.

Indtil genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland var tysk, og hed Haderslev Amts Jernbaner: Haderslebener Kreisbahn (HK) eller Die Kleinbahnen des Kreises Hadersleben. Banerne kom i folkemunde til at hedde "Perle" eller "e lillebahn". Efter genforeningen i 1920 blev Haderslebener Kreisbahn (HK) omdøbt til først HAB - Haderslev Amtsbaner, og senere Haderslev Amts Jernbaner (HAJ).

Lokalbanerne i Haderslev Amt blev i lighed med de øvrige lokalbaner i Sønderjylland anlagt indenfor rammerne af den preussische Kleinbahngesetz fra 1892, der tog sigte på at fremme udviklingen af jernbaner i landområderne, hvor trafikken var knap så intensiv og godsmængden begrænset. Loven lagde derfor op til, at man kunne se bort fra nogle af de sikkerhedskrav, som ellers var gældende ved jernbanedrift i Preussen, fx mht. indhegning og signaler. Det var også en del af konceptet, at der sjældent blev bygget egentlige stationer, men at en lokal kromand eller landmand blev baneagent, som fra sin ejendom skulle varetage billetsalg mv.

Lokalbanerne blev finansieret lokalt af byer og kredse (amter), og anlægget af de første lokalbaner i Haderslev Amt blev besluttet 28. marts 1896. Anlægsarbejderne begyndte 11. juni 1897. De første strækninger blev indviet i marts 1899 og havde da kostet næsten dobbelt så meget som budgetteret.

Udbygningen af Haderslev Amtsbaner kan inddeles i 3 faser:

1899
Alt Hadersleben (Haderslev Statsbanegård) fra 1866 lå i den vestlige udkant af Haderslev og havde ikke forbindelse med bymidten og havnen, men HK's centrale station Hadersleben Kleinbahnhof (Haderslev Amtsbanegård) blev placeret ved Jomfrustien inde i byen. Den første amtsbanestrækning skabte forbindelse mellem de to banegårde og fortsatte til Christiansfeld. Desuden blev der fra amtsbanegården anlagt en havnebane. Sporet mellem statsbanegården og havnen via amtsbanegården var firestrenget, så der både kunne køre vogne fra den normalsporede statsbane og den metersporede amtsbane, trukket af amtsbanens lokomotiver.

Fra Vojens amtsbanestation udgik strækningen til Gram og Rødding. Så havde man smalsporsbaner i begge ender af Vojens-Haderslev banen, men for ikke at omlæsse gods til og fra den normalsporede statsbane åbnede HK senere på året sin egen smalsporede bane mellem Haderslev og Vojens. Den gik i en stor bue syd om Haderslev Dam via Ustrup, der senere blev et knudepunkt.

1903-05
Strækningen mod øst fra Sønderbro i Haderslev til Årøsund blev indviet i 1903. Strækningen mod vest fra Ustrup i en bue mod syd via Branderup til Toftlund blev indviet i 1904. Strækningen mod nordvest til Skodborg blev indviet i 1905. Den blev anlagt fra statsbanegården, men togene udgik fra amtsbanegården, så Skodborgbanen overtog strækningen mellem de to banegårde i Haderslev.

1910-11
HK's banenet blev fuldført ved at de to vestlige strækninger, der endte i Gram og Toftlund, i 1910 blev forlænget til Arnum, hvorfra der i 1911 blev anlagt bane til Skærbæk på Ribe-Tønder Jernbane.

Med en samlet længde på 210,2 km inkl. Haderslev Havnebane var HK/HAJ klart den længste af de sønderjyske amtsbaner. Sporvidden var 1.000 mm (meterspor), og skinnerne vejede 15,5 kg/m, hvilket var almindeligt for lokalbaner, men satte grænser for hvor tunge tog der kunne køre på sporet og hvor hurtigt. På de sidste baner fra 1910-11 gik man over til tungere skinner, der vejede 24,39 kg/m. Maksimumfarten var på alle baner 30 km/t.

Haderslev Amts Jernbaner fik hovedkontor på amtsbanegården i Haderslev. Her lå også banens værksteder og remise. Ved starten i 1899 havde jernbanen 35 ansatte tjenestemænd og 21 baneagenter foruden nogle løst ansatte. I 1914 var dette antal steget til 432 personer. Trafikken udviklede sig jævnt frem til 1. verdenskrigs udbrud i 1914, hvorefter den steg ganske markant. Samtidig blev det vanskeligt at skaffe materialer, så jernbanen blev slidt kraftigt ned under Verdenskrigen. Ved genforeningen var banen således i en dårlig forfatning, både anlægsmæssigt og økonomisk. I 1921 kom de første motorvogne. De var forholdsvis primitive, men alligevel et fremskridt.

I 1926 begyndte banen at fragte mergel, som blev brugt til at forbedre kvaliteten af landbrugsjorden. Mergellejerne lå ved Arnum, Fjersted og Roager, og herfra kørtes der mergel på åbne vogne med lokalbanen, som ofte blev suppleret med interimistiske spor ud til de enkelte landmænd.

I 1923 begyndte bestyrelsen at udarbejde oversigter over økonomien i de enkelte strækninger, og heraf fremgik det, at kun strækningen til Rødding gav overskud. Et væsentligt problem var at strækningerne var anlagt med henblik på at tilfredsstille så mange lokalsamfund som muligt, hvilket gav en meget kringlet linjeføring. Dette var i særlig grad tilfældet med banen mellem Haderslev og Årøsund, hvor det hævdedes, at en god fodgænger kunne gå fra Haderslev til Årøsund på den samme tid som det tog toget at køre strækningen. Da der begyndte at komme rutebiler på vejene foretrak mange passagerer at bruge dem i stedet.

Christiansfeldbanen blev nedlagt i 1932, efterfulgt af Skodborgbanen i 1933. Hermed ophørte amtsbanens trafik mellem de to banegårde i Haderslev, men i 1934 overtog DSB denne strækning, så Vojens-Haderslev banen fik endestation på amtsbanegården. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.


Vigtige stamdata for Haderslev-Årøsund (HAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km28,6
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1903.05.28
Persontrafik nedlagt1938.02.15
Godstrafik nedlagt1938.02.15
Jernbanen nedlagt1938.02.15
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BalastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusAmtsbane

Haderslev-Årøsund (HAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Haderslev Amtsbanegård (Hab)0,0 km
Haderslev Sydbanegård1,5 km
Brorsbøl Trinbræt4,3 km
Vandling Station5,1 km
Nørre Vilstrup Station8,0 km
Sønder Vilstrup Station9,8 km
Kelstrup Bad Station12,8 km
Olufskær Trinbræt med Sidespor14,6 km
Hejsager Station17,3 km
Halk Station18,9 km
Sode Holdeplads20,0 km
Hyrup Station20,8 km
Øsby Station23,4 km
Hajstrup Trinbræt25,1 km
Råde Station26,1 km
Årøsund By Trinbræt med Sidespor27,2 km
Aarøsund Havn Station28,6 km

Haderslev Amtsbanegård (Hab) var Haderslev-Årøsund banens første station

Byggeår1899
Åbnet1899.03.04
Nedlagt1950
Nedrevet1962
StednavneforkortelseHab
Højde placering over havet4,4 meter
GPS koordinater55.251326,9.492283

Haderslev Amtsbanegården eller Hadersleben Kleinbahnhof, som den hed under det tyske styre frem til genforeningen i 1920.

Den 3. marts 1899 åbnedes smalsporsbanen Hadersleben Kreisbahnhof (Amtsbanegården) – Christiansfeld, som den første af en lang række lokale kredsbaner (amtsbaner) som i årene efter århundredeskiftet skulle komme til at forbinde Haderslev med sit opland i alle retninger.

Haderslev amtsbaners smalsporede baner udgik alle fra Amtsbanegården ved Jomfrustien. Her var der anlagt en halvrund remise med 8 porte samt et stort værksted og det hele var placeret midt i byen. Med den første strækning til Christiansfeld skabte også en forbindelse via Statsbanegården.

Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. På strækningen mellem statsbanegården og havnen, via amtsbanegården var jernbanesporet firestrenget, og det var dermed muligt at føre de normalsporede godsvogne helt ned til havneområdet. Trafikken blev besørget af lokomotiver fra kredsbanerne: Kleinbahn des Kreises Hadersleben.

DSB overtog banerne fra Haderslev Amtsbaner i 1934 og Vojens-Haderslev banen fik endestation på Haderslev Amtsbanegård. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård. Efter nedlæggelsen af de sidste amtsbaner, var betegnelsen Haderslev Amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation i 1943.

For at undgå to jernbaneoverskæringer i Haderslev, pga den stærkt trafikerede overskæring i Nørregade der på det tidspunkt var hovedvej 10, flyttede DSB i 1950 sin jernbanestation fra amtsbanegården og hen til den tidl. tyske Friedrichsschule i Nørregade, bygget i 1831, der havde stået tom siden 1945. Oprindeligt havde man forestillet sig en bystation på østsiden af Nørregade, men man valgte i den sidste ende, vest for Nørregade. Her etableredes jernbanestation, som overtog navnet Haderslev Bystation.

Amtsbanegården fortsatte herefter udelukkende som rutebilstation frem til den blev revet ned i 1962.

Kort over Haderslev Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haderslev Amtsbanegård

Historisk kort over Haderslev Amtsbanegård
Haderslev Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haderslev Sydbanegård lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.03.05
Nedlagt1939.06.23
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet5,5 meter
GPS koordinater55.247170,9.492714

Haderslev Sydbanegården har også haft betegnelsen Sønderbro Station var mellemstationen på strækningen mellem Haderslev Amtsbanegård og Ustrup og videre vest på ad de to baner via Gram henholdsvis Strækningen mod vest fra Ustrup i en bue mod syd via Branderup til Toftlund blev indviet i 1904 og fra Toftlund til Arnum og videre til Skærbæk.

Strækningen mod øst fra Sønderbro i Haderslev til Årøsund blev indviet i 1903.

Kort over Haderslev Sydbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haderslev Sydbanegård

Historisk kort over Haderslev Sydbanegård
Haderslev Sydbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brorsbøl Trinbræt lå 4,3 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
NedrevetNedrevet
AdresseHavegårdsvej, 6100 Haderslev
Højde placering over havet27,1 meter
GPS koordinater55.236446,9.523729
Kort over Brorsbøl Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Brorsbøl Trinbræt

Historisk kort over Brorsbøl Trinbræt
Brorsbøl Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vandling Station lå 5,1 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseVandlingvej 123, 6100 Haderslev
Højde placering over havet36,6 meter
GPS koordinater55.228439,9.521744
Kort over Vandling Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vandling Station

Historisk kort over Vandling Station
Vandling Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Vilstrup Station lå 8,0 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseVilstrupvej 160, 6100 Haderslev
Højde placering over havet49,2 meter
GPS koordinater55.205124,9.509721
Kort over Nørre Vilstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre Vilstrup Station

Historisk kort over Nørre Vilstrup Station
Nørre Vilstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønder Vilstrup Station lå 9,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseVilstrup Bysving 22A, 6100 Haderslev
Højde placering over havet42,9 meter
GPS koordinater55.192389,9.517928
Kort over Sønder Vilstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønder Vilstrup Station

Historisk kort over Sønder Vilstrup Station
Sønder Vilstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kelstrup Bad Station lå 12,8 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseKelstrupvej 49, 6100 Haderslev
Højde placering over havet28,0 meter
GPS koordinater55.195624,9.561650

Kelstrup Bad havde et sidespor ned til Victoriabad badehotel ved Kelstrup Strand til brug for badetog.

Kort over Kelstrup Bad Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kelstrup Bad Station

Historisk kort over Kelstrup Bad Station
Kelstrup Bad Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Olufskær Trinbræt med Sidespor lå 14,6 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet30,0 meter
GPS koordinater55.207981,9.574908
Kort over Olufskær Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Olufskær Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Olufskær Trinbræt med Sidespor
Olufskær Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hejsager Station lå 17,3 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseHejsager Strandvej 39F, 6100 Haderslev
Højde placering over havet20,8 meter
GPS koordinater55.214572,9.613564
Kort over Hejsager Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hejsager Station

Historisk kort over Hejsager Station
Hejsager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Halk Station lå 18,9 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseHalkvej 40, 6100 Haderslev
Højde placering over havet13,9 meter
GPS koordinater55.213824,9.636564
Kort over Halk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Halk Station

Historisk kort over Halk Station
Halk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sode Holdeplads lå 20,0 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet8,4 meter
GPS koordinater55.223018,9.633489

Sode Billetsalg skete hos kommuneforstanderen som boede i nærheden af trinbrættet.

Kort over Sode Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sode Holdeplads

Historisk kort over Sode Holdeplads
Sode Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hyrup Station lå 20,8 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
Nedrevet2002
AdresseØsby Næsvej 151, 6100 Haderslev
Højde placering over havet13,9 meter
GPS koordinater55.229791,9.634945

Hyrup Station nedbrændte i oktober 2002 og blev efterfølgende nedrevet. I 2004 er der blevet opført en ny villa på stedet.

Kort over Hyrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hyrup Station

Historisk kort over Hyrup Station
Hyrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øsby Station lå 23,4 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet26,7 meter
GPS koordinater55.251524,9.645371
Kort over Øsby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Øsby Station

Historisk kort over Øsby Station
Øsby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hajstrup Trinbræt lå 25,1 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet23,2 meter
GPS koordinater55.254289,9.671768
Kort over Hajstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hajstrup Trinbræt

Historisk kort over Hajstrup Trinbræt
Hajstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Råde Station lå 26,1 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseRaade Bygade 8, 6100 Haderslev
Højde placering over havet11,1 meter
GPS koordinater55.249732,9.685003
Kort over Råde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Råde Station

Historisk kort over Råde Station
Råde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Årøsund By Trinbræt med Sidespor lå 27,2 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet13,0 meter
GPS koordinater55.256236,9.697504
Kort over Årøsund By Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Årøsund By Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Årøsund By Trinbræt med Sidespor
Årøsund By Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aarøsund Havn Station var Haderslev-Årøsund's endestation og lå 28,6 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1903.05.28
Nedlagt1938.02.15
AdresseVed Færgegården 1, 6100 Haderslev
Højde placering over havet4,1 meter
GPS koordinater55.260410,9.711658
Kort over Aarøsund Havn Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aarøsund Havn Station

Historisk kort over Aarøsund Havn Station
Aarøsund Havn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Haderslev-Årøsund (HAJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4

Lige nu er der: 264 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.7.0 - build: 2021.02.24-18:14:07