Faarup-Viborg Jernbane - operatør: MFVJ

Faarup-Viborg Jernbanen, en del af Mariager-Fårup-Viborg Jernbaneprojekt (MFVJ) og repræsenterer en vigtig, om end sen, udvikling i den danske jernbanehistorie.

I de tidlige 1900-tal var Danmark vidne til en betydelig udvidelse af sit jernbanenet. Tilbage i 1905 fremsatte en lokal komite forslag om en bane fra Onsild Stationsby på banen mellem Randers og Aalborg til Mariager og muligheden for at blive ført videre til Norup på Randers-Hadsund banen.

I jernbaneloven fra 1908 var der indeholdt to muligheder for en jernbane fra et punkt på Randers-Hobro banen til Mariager eller videreført til Randers-Hadsund banen forbi bl.a. cementfabrikkerne i Assens. Der var også planer om en bane fra Viborg gennem Nørreå-dalen med tilslutning til Randers-Hobro banen. Spørgsmålet var om banen skulle slutte til i Randers eller i Fårup. De lokale sogneråd i Fårup var meget interesserede i at sikre tilslutningspunktet for begge baner i Fårup. Randers ville dog betale mest, hvis banen gik til Randers, mens Viborg frygtede konkurrencen fra Randers og ville kun betale, hvis banen gik til Fårup.

Mariager-Fårup og Viborg-Fårup kom med i Jernbaneloven af 1918, og var delt i to selskaber. Opdelingen skyldes at Mariager-Fårup allerede var med i loven af 1908 havde fået tilsagn om 75% statsstøtte og loven af 1918 gav kun 50% statsstøtte til Viborg-Fårup.

Der var også planer om en bane fra Viborg gennem Nørreå-dalen med tilslutning til Randers-Hobro banen. Spørgsmålet var om banen skulle slutte til i Randers eller i Fårup. De lokale sogneråd i Fårup var meget interesserede i at sikre tilslutningspunktet for begge baner i Fårup. Randers ville dog betale mest, hvis banen gik til Randers, mens Viborg frygtede konkurrencen fra Randers og ville kun betale, hvis banen gik til Fårup.

Mariager-Fårup og Viborg-Fårup kom med i Jernbaneloven af 1918, og var delt i to selskaber. Opdelingen skyldes at Mariager-Fårup allerede var med i loven af 1908 havde fået tilsagn om 75% statsstøtte og loven af 1918 gav kun 50% statsstøtte til Viborg-Fårup.

Dette inkluderede planer om at forbinde Mariager, den sidste jyske købstad uden jernbane, med resten af landet. Debatten om ruten for denne forbindelse førte til forslaget om en jernbane, der ikke kun ville tjene Mariager, men også skabe en direkte forbindelse mellem Fårup og Viborg. Denne idé blev realiseret gennem jernbanelovgivningen i 1918, hvilket afspejlede en national anerkendelse af behovet for at udvikle infrastrukturen yderligere, selv midt i den stigende popularitet af biltransport.

Konstruktionen af Faarup-Viborg Jernbanen begyndte i 1922, og banen blev officielt åbnet i 1927. Denne forsinkelse fra lovgivning til færdiggørelse illustrerer de udfordringer, som projekter af denne skala ofte stod overfor, herunder finansiering og tekniske udfordringer. Ikke desto mindre blev banen et vigtigt led i det danske jernbanenet, idet den forbandt Viborg direkte med Mariager Havn og dermed spillede en central rolle i transporten af varer, især kul, til Viborgs industri.

Faarup-Viborg Jernbanens betydning strakte sig ud over dens materielle bidrag til godstransport. Banen var afgørende for at forbinde landdistrikter med større byer, hvilket fremmede økonomisk udvikling og social integration. Den gjorde det muligt for mennesker at rejse og transportere varer mere effektivt, hvilket understøttede lokale økonomier og bidrog til at forme den regionale identitet.

Til trods for dens indledende succes, blev Faarup-Viborg Jernbanen, ligesom mange andre jernbaner fra denne periode, gradvist overflødig på grund af den tiltagende bilisme. Nedlæggelsen i 1966 markerede enden på en æra, men også begyndelsen på en ny forståelse af transportinfrastrukturens evolution. Bevarelsen af alle banens stationsbygninger vidner om et ønske om at bevare denne del af Danmarks historie for eftertiden.

Faarup-Viborg Jernbanens historie er et eksempel på den komplekse dynamik mellem teknologisk fremskridt, økonomisk udvikling og kulturel identitet. Selvom banen kun var i drift i et relativt kort tidsrum, er dens indflydelse stadig mærkbar i dag, både gennem den fysiske arv af dens infrastruktur og i den måde, den bidrog til at forme de samfund, den tjente.

For Viborg-Fårup blev persontrafikken nedlagt 29. maj 1965, medens der var godstrafik indtil 31. marts 1966.
For Mariager-Fårup blev persontrafikken nedlagt 31. marts 1966, medens der var godstrafik indtil 1985.

Vigtige stamdata for Faarup-Viborg Jernbane


Jernbanens længde i km 38,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseMFVJ
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1919.08.16
Jernbanen åbnet1927.07.01
Persontrafik nedlagt1965.05.29
Godstrafik nedlagt1966.03.31
Jernbanen nedlagt1966.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24,39 kg/m
BallastSkærveballast
Hastighed max60 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Faarup-Viborg Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Faarup-Viborg Jernbane

Banekort fra Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ).
Banekort fra Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 31. oktober 2011 - LINK til kilde.


Fårup Station (Fp) var Faarup-Viborg Jernbane banens første station

Fårup Station servicerede Randers-Aalborg banen fra 1869, men fra den 1. juli 1927 servicerede stationen også Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ).

Fårup Station blev nedlagt i 1973, men af sikkerhedsmæssige hensyn var stationen bemandet frem til1993.

Mariager-Faarup-Viborg er i dag lukket hvor Viborg delen blev lukket først:
Viborg-Fårup: 29. maj 1965, godstrafik indtil 31. marts 1966
Mariager-Fårup: 31. marts 1966, godstrafik indtil 1985


Byggeår1869
Åbnet1869.09.18
Nedlagt1973
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 1, 8990 Fårup
StednavneforkortelseFp
Højdeplacering over havet14,6 meter
GPS koordinater56.546367,9.845158

Billede af Fårup Station.
Billede af Fårup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. august 2021
Download billede

Historisk kort over Fårup Station
Fårup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.02.18
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRe
Højdeplacering over havet32,0 meter
GPS koordinater56.515450,9.844427

Historisk kort over Rejstrupgård Trinbræt
Rejstrupgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektUlrik Adolph Plesner
AdressePlantagevej 4, 8920 Randers NV
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet36,6 meter
GPS koordinater56.508036,9.836713

Billede af Sønderbæk Station.
Billede af Sønderbæk Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Plantagevej 4 - Sønderbæk Station - 1961 -
Person: Bygningsnavn: Sønderbæk Station
Sted: Plantagevej 4, Sønderbæk, 8920 Randers NV
Vejnavn: Plantagevej
Husnummer: 4
Lokalitet: Sønderbæk
Postnummer: 8920
By: Randers NV
Sogn: Sønderbæk
Matrikelnummer: 40, Sønderbæk By, Sønderbæk
Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1961
Note: Id: H10455_004.tif


Historisk kort over Sønderbæk Station
Sønderbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1949
Åbnet1949.07.14
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseVil
Højdeplacering over havet50,5 meter
GPS koordinater56.506738,9.811292

Historisk kort over Villemosegård Trinbræt (uofficielt)
Villemosegård Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektUlrik Adolph Plesner
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet57,3 meter
GPS koordinater56.505256,9.796366

Billede af Læsten Trinbræt med Sidespor.
Billede af Læsten Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1954 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Haversmosevej 26 - 1954 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Haversmosevej 26, Læsten, 8920 Randers NV
Vejnavn: Haversmosevej
Husnummer: 26
Lokalitet: Læsten
Postnummer: 8920
By: Randers NV
Sogn: Læsten
Matrikelnummer: 2e, Læsten By, Læsten
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1954
Note: Id: AAL_00337_012.tif


Historisk kort over Læsten Trinbræt med Sidespor
Læsten Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1936
Åbnet1936.08.20
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet58,1 meter
GPS koordinater56.503439,9.775400

Billede af Højgård Trinbræt.
Billede af Højgård Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sønderbæk
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1955
Note: Id: H06660_035.tif


Historisk kort over Højgård Trinbræt
Højgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektUlrik Adolph Plesner
AdresseJernbanegade 27, 8830 Tjele
StednavneforkortelseHm
Højdeplacering over havet51,0 meter
GPS koordinater56.501188,9.753156

Historisk kort over Hammershøj Station
Hammershøj Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1951
Åbnet1951.03.21
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseAar
Højdeplacering over havet50,0 meter
GPS koordinater56.500297122846945,9.718673717431008

Billede af Årupvej Trinbræt (uofficielt).
Billede af Årupvej Trinbræt (uofficielt). Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1954 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Lille Årup 3 - 1954 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tjele, Kvorning
Vejnavn: Lille Årup
Husnummer: 3
Lokalitet: Kvorning
Postnummer: 8830
By: Tjele
Sogn: Kvorning
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1954
Note: Id: AAL_00324_046.tif


Historisk kort over Årupvej Trinbræt (uofficielt)
Årupvej Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektUlrik Adolph Plesner
StednavneforkortelseKv
Højdeplacering over havet48,4 meter
GPS koordinater56.498532,9.700346

Historisk kort over Kvorning Trinbræt med Sidespor
Kvorning Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mollerup Trinbræt med Sidespor (Mo) lå 15,0 km. fra første station.

Mollerup Trinbræt med sidespor åbnede sammen med forlængelsen af Fårup-Viborg banen til Mariager, som en af de sidste etablerede danske jernbaner den 1. juli 1927. Mollerup Trinbræt havde en meget fin bygning, som var udført i træ, havde store vinduer og var med tegltag. På perronen var der et trinbrætssignal til at gøre opmærksom på, at man gerne ville med toget.

Mollerup Trinbræt var en noget speciel konstellation på Mariager-Fårup-Viborg Jernbane da trinbrættet havde ét offentligt sidespor og stykgodsekspedition. Mollerup Trinbræt var dog ikke ene om den spøjse sammensætning da der har været hele 7 trinbrætter på Fårup-Viborg strækningen af denne type. Det skal dog lige siges at stykgodsekspeditionen først kom året efter i 1928 og ekspeditionen blev varetaget af Ørum Station og dennes personalet. Der var heldigvis ikke tale om, at der sad en mand helt alene ude i det fjerntliggende og meget øde trinbræt for at læsse gods af/på og stemple tilhørende fragtbreve.

Persontrafikken på Mollerup Trinbræt lukkede sammen med persontrafikken på Fårup-Viborg strækningen den 29. maj 1965. Officielt stoppede stykgodsekspeditionen først den 31. marts 1966 på Mollerup Trinbræt, men det er uklart om der reelt har været ekspederet stykgods i denne periode, men det mest sandsynlige er, at der ved Mollerup Trinbræt kun har var mulighed for forsendelse af vognladningsgods, indtil nedlæggelsen i 1966.

Efter nedlæggelsen af Mollerup Trinbræt i 1966, blev trinbrættet og ventebygningen blev fjernet kort tid efter.


Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
Nedrevet1966
ArkitektUlrik Adolph Plesner
StednavneforkortelseMo
Højdeplacering over havet37,5 meter
GPS koordinater56.494797,9.675335

Billede af Mollerup Trinbræt med Sidespor.
Billede af Mollerup Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Flarupvej 14 - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tjele, Mollerup
Vejnavn: Flarupvej
Husnummer: 14
Lokalitet: Mollerup
Postnummer: 8830
By: Tjele
Sogn: Ørum
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1959
Note: Id: AAL_01428_055.tif


Historisk kort over Mollerup Trinbræt med Sidespor
Mollerup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1936
Åbnet1936.09.13
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseHu
Højdeplacering over havet53,0 meter
GPS koordinater56.490586,9.645376

Billede af Hulbæk Trinbræt.
Billede af Hulbæk Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tjele, Hulbæk Hede
Vejnavn: Østergade
Husnummer: 43
Lokalitet: Hulbæk Hede
Postnummer: 8830
By: Tjele
Sogn: Ørum
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H09069_008.tif


Historisk kort over Hulbæk Trinbræt
Hulbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektUlrik Adolph Plesner
AdresseTjelevej 8, 8830 Tjele
StednavneforkortelseØr
Højdeplacering over havet55,8 meter
GPS koordinater56.482444,9.621760

Billede af Ørum Station.
Billede af Ørum Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Tjelevej 8 - 1959 - Ørum Station
Person: Bygningsnavn: Ørum Station
Sted: Danmark, Jylland, Ørum
Vejnavn: Tjelevej
Husnummer: 8
Lokalitet: Ørum
Postnummer: 8830
By: Tjele
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1959
Note: Id: OD03047_022.tif


Historisk kort over Ørum Station
Ørum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1933
Åbnet1933.03.18
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseVe
Højdeplacering over havet58,5 meter
GPS koordinater56.474300,9.600609

Historisk kort over Velds Trinbræt
Velds Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1951
Åbnet1951.03.21
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseFd
Højdeplacering over havet41,3 meter
GPS koordinater56.464868,9.589345

Billede af Fårdal Trinbræt (uofficielt).
Billede af Fårdal Trinbræt (uofficielt). Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Fårdalgård
Person: Chr. Hansen
Bygningsnavn: Fårdalgård
Sted: Danmark, Jylland, Tjele, Fårdal
Vejnavn: Fårdalvej
Husnummer: 12
Lokalitet: Fårdal
Postnummer: 8830
By: Tjele
Sogn: Viskum
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H08255_015.tif


Historisk kort over Fårdal Trinbræt (uofficielt)
Fårdal Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektUlrik Adolph Plesner
StednavneforkortelseVm
Højdeplacering over havet20,1 meter
GPS koordinater56.450766,9.582369

Billede af Viskum Trinbræt med Sidespor.
Billede af Viskum Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1947 -
Person: A. V. Skånstrøm
Bygningsnavn: Viskum Hovedgård
Sted: Danmark, Jylland, Viskum
Vejnavn: Østervangsvej
Husnummer: 28
Lokalitet: Viskum
Postnummer: 8830
By: Tjele
Sogn: Viskum
Matrikelnummer: 1a
Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1947
Note: Id: L02660_018.tif


Historisk kort over Viskum Trinbræt med Sidespor
Viskum Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektUlrik Adolph Plesner
AdresseStationen 5, 8830 Tjele
StednavneforkortelseVj
Højdeplacering over havet7,1 meter
GPS koordinater56.440795,9.558811

Billede af Vejrumbro Station.
Billede af Vejrumbro Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Vejrum
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05149_f_013.tif


Historisk kort over Vejrumbro Station
Vejrumbro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løvskalvejen Trinbræt (Lø) lå 25,9 km. fra første station.

Løvskalvejen Trinbræt blev etableret øst for Nørreåvej, men blev udvidet 14. juni 1950 med en perron vest for Nørreåvej, så toget i begge retninger kunne standse efter overkørsel af vejen, så bommene ikke forblev nede medens toget holdt ved trinbrættet.


Byggeår1936
Åbnet1936.06.20
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet5,6 meter
GPS koordinater56.4390417331864,9.550242845844577

Billede af Løvskalvejen Trinbræt.
Billede af Løvskalvejen Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Vejrumbro
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1962
Note: Id: H12076_008.tif


Historisk kort over Løvskalvejen Trinbræt
Løvskalvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hauggaard Trinbræt med Sidespor (Hg) lå 27,9 km. fra første station.

Hauggaard Trinbræt lå ved Thisted Mejeri, men navnet Thisted var optaget af statsbanestationen i Thisted.
Hauggaard Trinbræt havde sidespor.


Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektUlrik Adolph Plesner
StednavneforkortelseHg
Højdeplacering over havet8,2 meter
GPS koordinater56.438873,9.516676

Billede af Hauggaard Trinbræt med Sidespor.
Billede af Hauggaard Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Tapdrupvej 132 - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Tapdrup Mejeri
Sted: Danmark, Jylland, Viborg
Vejnavn: Tapdrupvej
Husnummer: 132
Lokalitet: Postnummer: 8800
By: Viborg
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H08251_005.tif


Historisk kort over Hauggaard Trinbræt med Sidespor
Hauggaard Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektUlrik Adolph Plesner
StednavneforkortelseTa
Højdeplacering over havet10,8 meter
GPS koordinater56.437988,9.484176

Historisk kort over Tapdrup Trinbræt med Sidespor
Tapdrup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1951
Åbnet1951.03.21
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelsePr
Højdeplacering over havet13,2 meter
GPS koordinater56.435865,9.472791

Historisk kort over Pramhuset Trinbræt (uofficielt)
Pramhuset Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektUlrik Adolph Plesner
StednavneforkortelseBh
Højdeplacering over havet16,2 meter
GPS koordinater56.421371,9.444643

Billede af Bruunshåb Trinbræt med Sidespor.
Billede af Bruunshåb Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Vinkelvej 120 - 1955 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Vinkelvej 120, Bruunshåb, 8800 Viborg
Vejnavn: Vinkelvej
Husnummer: 120
Lokalitet: Bruunshåb
Postnummer: 8800
By: Viborg
Sogn: Asmild
Matrikelnummer: 4a, Ll. Asmild, Asmild
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1955
Note: Id: AAL_00585_018.tif


Historisk kort over Bruunshåb Trinbræt med Sidespor
Bruunshåb Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1937
Åbnet1937.05.06
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSøg
Højdeplacering over havet25,7 meter
GPS koordinater56.425730,9.424484

Historisk kort over Søgårde Trinbræt
Søgårde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1954
Åbnet1954.02.20
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLy
Højdeplacering over havet19,4 meter
GPS koordinater56.434110,9.396491

Historisk kort over Lyngvej Trinbræt
Lyngvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viborg Station (Vg) var Faarup-Viborg Jernbane's endestation og lå 38,7 km. fra første station.

Viborg fik station da man forlængede banen fra Langå til Viborg den 21. juli 1863, og derved sikrede Viborg forbindelse med havnebyerne Aarhus og Randers. Viborg Station havde en meget særpræget arkitektur, som dog ses i stationsbygningen i Bogense 19 år senere.

Da banen åbnede i 1863, var stationsbygning i Viborg endnu ikke færdig, og der måtte indrettes et midlertidigt ekspeditionssted. Først i december stod Viborgs nye stationsbygningen klar.

Den første station lå ved Søndersø ved det psykiatriske sygehus og blev indviet den 20. juli 1863. Den første stationen var af rebroussementsstation, hvilket vil sige at togene skulle derfor ud samme vej, som de kom ind.

Viborgs første station fungerede i 33 år, indtil den 1. december 1896, hvor den blev afløst af den nuværende stationsbygning. Den nye station var af typen gennemkørselsstation, hvilket var en klar fordel efter at Viborg Station ikke var endestation mere.

Viborg station blev udvidet med følgende baner medens den første station var aktiv:
• Langå-Viborg (1963), forlænget til Skive (1864) og til Struer (1865).
• Viborg-Ålestrup indviet den 14. september 1893 (nedlagt 1966).


Byggeår1896
Åbnet1896.12.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanegårdspladsen 2, 8800 Viborg
StednavneforkortelseVg
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater56.447433,9.398530

Billede af Viborg Station.
Billede af Viborg Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Viborg Station
Viborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Faarup-Viborg Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Med Mariane fra fjord til hede - Historien om Mariager-Fårup-Viborg Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 53)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med Mariane fra fjord til hede - Historien om Mariager-Fårup-Viborg Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 53)
Anders Riis
2009
256

Dansk Jernbane-Klub
978-87-87050-59-3
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7