Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) - operatør: ABA

De sønderjyske amtsbaner er dansk jernbanehistories gøgeunger.
De blev anlagt af tyskerne i årene omkring 1900 for at skabe bedre forbindelse med det øvrige tyske rige og for at sikre købstæderne et handelsmæssigt opland.

Hvor man i Danmark bestræbte sig for en optimal udnyttelse af ressourcer, eksempelvis at samle alle baner i en by på samme station, var der i Tyskland tradition for at adskille privatbaner og statsbaner.

Ligeledes så man mere lempeligt på privatbanerne i Tyskland i det hele taget.

Tilsynet med disse var mere lempeligt. Overført til forholdene i det nu tyske Sønderjylland betød dette at banerne blev anlagt som selvstændige baner der snoede sig rundt i oplandet uden hensyn til Statsbaner eller andre eksisterende baner.

Den. 6. februar 1898 blev Alsener Kreisbahnen (A.Kr.B.) indviet. Banerne blev bygget, mens Als var en del af Preussen, og de blev bygget efter loven "preussische Kleinbahngesetz" fra 1892, hvor det var muligt at anlægge lokale baner. Senere efter Als blev overdraget til Danmark skiftede banerne navn til Amtsbanerne på Als (ABA).

Banerne var hverken bygget til tung trafik eller høje hastigheder (30 km/t), og skulle derfor ikke leve op til de skrappe sikkerhedskrav, som ellers var gældende ved bygning af statsbanestrækninger. Banen blev anlagt med meterspor (1.000 mm) med meget lette skinner på kun 15,5 kg. pr. meter, hvilket gjorde banen billig i anlæg og åbnede mulighed for, at banerne kunne finansieres lokalt af amtet, de lokale byer og private investorer.

Med den lette banekonstruktion og lave hastighed på 30 km/t, var banen tiltænkt godstrafik. Banen fik dog en ikke ubetydelig succes med op til ca. 500.000 passagerer om året og det var trods de lange rejsetider, hvor fx turen mellem Sønderborg og Nordborg tog over 2 timer. Godsmængden androg op til 60.000 tons pr. år.

Amtsbanen var en gaffelbane, som udgik fra Sønderborg med deling i Vollerup. Her gik banen hhv. nordpå mod Nordborg og sydpå mod Skovby. For den sydgående banedel var der yderligere en deling ved Lille Mommark hvor hvor banen fik en afstikker til Mommark via Sarup. Strækningerne fra Sønderborg til Guderup, Skovby og Mommark blev åbnet den 6. februar 1898, medens strækningen mellem Guderup og Nordborg først blev åbnet 1. juli 1898.

Banernes økonomi var fornuftig med overskud frem til 1. verdenskrig. Under 1. verdenskrig led banerne under manglende vedligeholdelse af både banen og matriellet. Først efter genforeningen blev banerne renoveret med nye lokomotiver og 26,4 kg./m skinner. Ved samme lejlighed blev banen godkendt til en hastighed på 45 km/t. Den øgede hastighed og det nye materiel betød at banen blomstrede kortvarigt op igen i starten af 1920'erne, hvorefter konkurrencen fra lastbiler, busser, biler og den verserende generelle økonomiske krise gav banen problemer.

Ved Jernbanelov af 29. marts 1924 besluttedes det at lade DSB overtage driften paf strækningen Sønderborg Mommark og ombygge den til normalspor (1435 mm). De andre strækninger af banen blev nedlukket 1933. Sønderborg Mommark strækningen åbnedes 15. juni 1933 og blev nedlagt 27. maj 1962.

Vigtige stamdata for Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor)


Jernbanens længde i km 18,7
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseABA
Jernbanen åbnet1898.02.06
Persontrafik nedlagt1933.02.28
Godstrafik nedlagt1933.02.28
Jernbanen nedlagt1933.02.28
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15 kg/m, efter genforeningen udskiftet med 24,39 kg/m
BallastGrus
Max stigning25 ‰
Hastighed max30 km/t, efter skinneudskiftningen 45 km/t
El driftNej
Bane statusAmtsbane

Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) havde følgende stoppestederBanekort over Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor)

Banekort fra Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) (ABA).
Banekort fra Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) (ABA).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 16. september 2011 - LINK til kilde.


Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962] var Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) banens første station

Sønderborg Bystation var hovedstation for Amtsbanerne på Als under navnet Sønderborg Amtsbanegård. Amtsbanerne var smalsporsbaner, men stationen kom også til at tjene den normalsporede Mommark-banen (1933-62). Stationen hed frem til den danske genforening i 1920 Sonderburg Kreisbahnhof.

Opførelsen af den første Amtsbanegård blev påbegyndt i juli 1897, og den blev indviet 7 måneder senere. Amtsbanerne åbnede for trafik 6. februar 1898, og fra Sønderborg gik banerne til Nordborg, Skovby og Mommark. Ved indvielsen af Kong Christian den X's Bro i 1930 fik amtsbanerne forbindelse med det jyske jernbanenet via havnebanen og broens jernbanespor. Amtsbanens spor fulgte banegårdens længderetning SSV-NNØ, men Mommarkbanen gik syd om stationen i øst-vestlig retning, fordi amtsbanens havnebane var nedlagt, og Mommarkbanen fik forbindelse med broen over Alssund ved at togene kørte langsomt gennem Jernbanegade.

Der opstod ret hurtigt pladsproblemer, og Amtsbanerne blev udvidet i 1904 og igen i 1911. Trods udvidelserne fremstod bygningen utilsvarende med en del knopskydninger og den blev revet ned allerede i 1913, og året efter kunne man indvie den nuværende bygning.

Det gav store udfordringer, at amtsbanerne var smalsporede og de var svære at få rentable med det store ekstra arbejde med at omlæsse godt eller bruge en vognbjørn for at få normalsporede vogne ind på smalsporsbanerne. Smalsporsbanerne blev derfor nedlagt i 1933 og erstattet af den normalsporede Mommark-bane, som fik endestation på Sønderborg Hovedbanegård på Jyllands-siden, så Amtsbanegården, blev omdøbt til Sønderborg Bystation og mistede maget af sin betydning.

Omkring 1960 var der så stor trængsel på det smalle stationsareal på Sønderborg station (Jyllandssiden), af både gods og persontrafik, at man begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette

I dag er Sønderborgs Bystation byens rutebilstation.


Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 1, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSbb
Højdeplacering over havet18,7 meter
GPS koordinater54.910689,9.793901

Billede af Sønderborg By Station.
Billede af Sønderborg By Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Sønderborg By Station
Sønderborg By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sundsmark Station (Smt) lå 2,3 km. fra første station.

Sundsmark Trinbræt fik billetsalg og godshåndtering i 1902, hvor der blev opført en kro. Sundsmark trinbræt blev nedlagt midt i 1950'erne - muligvis 1955.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1955
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 29E, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSmt
Højdeplacering over havet9,1 meter
GPS koordinater54.919289,9.824473

Billede af Sundsmark Station.
Billede af Sundsmark Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Købmand
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sundsmark
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: Lokalitet: Sundsmark
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Ulkebøl
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H08758_020.tif


Historisk kort over Sundsmark Station
Sundsmark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spang Billetsalgssted (Spg) [1914-1933] lå 3,2 km. fra første station.

Spang startede som trinbræt men fik billetsalg og ventesal i 1914, hvor der blev opført en købmandshandel. Spang fik Stationsbygning i 1933 af bygmester Frost, Kær da banen blev lagt om.


Byggeår1898
Åbnet1914
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSpang 8, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSpg
Højdeplacering over havet5,0 meter
GPS koordinater54.92491994503901,9.833594030470503

Billede af Spang Billetsalgssted.
Billede af Spang Billetsalgssted. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Købmand
Person: J. Clausen
Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Spang
Vejnavn: Spang
Husnummer: 8
Lokalitet: Spang
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Ulkebøl
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05556_007.tif


Historisk kort over Spang Billetsalgssted
Spang Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vollerup Stationskro (Vop) [1898-1933] lå 4,5 km. fra første station.

Vollerup Station var med krydsningsspor og forgrening til Skovby/Mommark og Nordborg. 3 spor, i 1917 udvidet til 4. Stationskroen var opført i 1896.
Vollerup stationsbygning blev opført i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.


Byggeår1896
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLinbækvej 10, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseVop
Højdeplacering over havet12,1 meter
GPS koordinater54.926473,9.856656

Historisk kort over Vollerup Stationskro
Vollerup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1961
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKirke Hørupvej 10, 6470 Sydals
StednavneforkortelseKi
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater54.925403,9.902056

Historisk kort over Kirke-Hørup Station
Kirke-Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Majbøl Stationskro (Mab) [1909-1942] lå 9,1 km. fra første station.

Majbøl Stationskro på Amtsbanerne på Als strækning Sønderborg-Skovby/Mommark startede som trinbræt de første 11 år frem til 1909, hvor Majbøl fik en stationsbygning til erstatning for et trinbræt med bølgebliksskur. Der blev bygget en Stationskro, som var en af de hyppigt forekommende kombinationer af gæstgivergård, købmandshandel, station og stor forsamlingssal. Amtsbanen blev nedlagt i 1932, hvor DSB byggede en ny normalsporet bane (Mommarkbanen), men Majbøl Stationskro fortsatte som før, som en sønderjysk jernbanestationskro, hvor man ved samme disk kunne købe en bajer, en billet og afsende gods.

I 1942 blev Majbøl Stationskro nedsattes til trinbræt med sidespor.

Under den tyske besættelse beslaglagde den tyske værnemagt Majbøl Stationskro og brugte bygningen til flygtningelejr fra 1944.

Mommarkbanen blev nedlagt i 1962 og Majbøl Stationskro blev nedrevet omkring 1968.


Byggeår1909
Åbnet1909
Nedlagt1942
Nedrevet1969
AdresseMommarkvej, 6470 Sydals
StednavneforkortelseMab
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater54.92336154852935,9.927115196804301

Billede af Majbøl Stationskro.
Billede af Majbøl Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Majbøl Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Majbøl
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: Lokalitet: Majbøl
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Hørup
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL59-A1_034_016.tif


Historisk kort over Majbøl Stationskro
Majbøl Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet27,5 meter
GPS koordinater54.927623,9.961666

Historisk kort over Bjørnemosegaard Trinbræt
Bjørnemosegaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tandslet Station lå 11,9 km. fra første station.

I starten af 1970'erne er stationsbygningen revet ned, men varehuset består stadig og er i dag privatbolig.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetI starten af 1970'erne (Stationsbygningen - men varehuset består stadig og er i dag privatbolig)
AdresseGammel Skolevej 20, 6470 Sydals
Højdeplacering over havet35,8 meter
GPS koordinater54.927014,9.970507

Historisk kort over Tandslet Station
Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Neder-Tandslet Station (Nt) lå 13,2 km. fra første station.

Neder-Tandslet station er nedrevet april 2019 efter brand natten til den 2. september 2018.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet2019 (April)
AdresseMommarkvej 346, 6470 Sydals
StednavneforkortelseNt
Højdeplacering over havet43,7 meter
GPS koordinater54.921965,9.988829

Billede af Neder-Tandslet Station.
Billede af Neder-Tandslet Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1939 - Neder Tandslet Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Tandslet
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: Lokalitet: Tandslet
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Tandslet
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1939
Note: Id: L00647_007.tif


Historisk kort over Neder-Tandslet Station
Neder-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1961
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLlm
Højdeplacering over havet39,0 meter
GPS koordinater54.914525310928454,10.005017519404669

Billede af Lille-Mommark Station.
Billede af Lille-Mommark Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Lundtoftgaard
Person: Bygningsnavn: Lundtoftgaard
Sted: Danmark, Jylland, Lille Mommark
Vejnavn: Lille Mommarkvej
Husnummer: 35
Lokalitet: Lille Mommark
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H08764_026.tif


Historisk kort over Lille-Mommark Station
Lille-Mommark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSat
Højdeplacering over havet39,0 meter
GPS koordinater54.912592478075325,10.032351629233125

Billede af Sarup Trinbræt.
Billede af Sarup Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1953 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sarup
Vejnavn: Sarupvej
Husnummer: 30
Lokalitet: Sarup
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1953
Note: Id: H02611_011.tif


Historisk kort over Sarup Trinbræt
Sarup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færgegård Stationskro (Mm) lå 18,0 km. fra første station.

Mommark Færgegaard Stationskro åbnede sammen med banen Sønderborg-Mommark banen den 6. februar 1898. Sønderborg-Mommark banen var en amtsbane efter tysk kleinbahn koncept og drevet af ABA (Amtsbanerne på Als).

Mommark Færgegaard Stationskro var stationskro efter tysk princip, hvilket var typisk for perioden i Sønderjylland. Efter genforeningen den 15. juni 1920, blev ABA (Amtsbanerne på Als) overtaget af DSB og der skete en mindre forandring af de små smalsporede baner for at standardisere efter DSB's standarder.

I 1922 blev Sønderborg-Mommark banen forlænget ca. 700 meter fra Mommark Færgegaard Stationskro og til den nybyggede færgehavn, hvor der blev lavet en ny station: Mommark Færge Station.

Mommark-Faaborg Rederiet Aktieselskabet Mommark Færge eksisterede fra 19. august 1922 til 2. marts 1946 (var ejet af ØK). Den første færge på ruten Mommark Faaborg, hed Mommark og havde prøvesejlads på ruten den 20. august 1922, og den 25. august 1922 blev den første jernbanevogn overført med færgen. Færgen "Mommark" kunne medtage 4 godsvogne.

Fra 1923 kunne der fast overføres normalsporede jernbanevogne med færgen fra Faaborg til Mommark og for at kunne håndter vognene i Mommark havde man etableret et firestrenget spor med både 1.000 og 1.435 mm sporvidde. De normalsporede vogne kunne føres videre ad amtsbanerne ved hjælp af "transportører", som var smalsporede vogntransportenheder, der kunne læsses med de normalsporede vogne på "ladet".

Mommark Færgegaard Stationskro, blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til Mommark Færge Station ved den nye færgehavn. Herefter var Mommark Færgegård Stationskro kun tilladt for enkelte tog at standse her. Da færgegården ikke længere skulle betjene de rejsende, overtog ØK bygningerne til ferieophold for sine ansatte. Færgegården var fra 12. juli 1944 til maj 1945 uddannelsessted og kaserne for specialenheder i den tyske marine. Efter befrielsen blev den i nogle måneder benyttet til indkvartering af russiske krigsfanger. Derefter var den fra 1. september 1945 orlovscenter for amerikanske soldater og igen hotel indtil 1963. Fra 1964 har færgegården været et kursuscenter.

I 1925 blev Mommark Færge Station omdannet, så den både var ekspeditionsbygningen for A/S Mommark Færgen og jernbanen.

I 1933 ombyggede DSB Sønderborg-Mommark banen fra smalspor til normalspor. Den 2. marts 1946 købte DSB Faaborg-Mommark færgeoverfarten af ØK og sejladsen med godsvogne fortsatte til Sønderborg-Mommark banen nedlagdes den 27. maj 1962. Faaborg-Mommark færgeruten fortsatte derefter som ren biloverfart indtil Bøjden-Fynshav åbnede den 27. maj 1967.

Omkring 1970 blev arealerne ryddet på Mommark Færgehavn og Mommark Færge Station blev revet ned.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseMm
Højdeplacering over havet18,1 meter
GPS koordinater54.925981568588625,10.04255360533441

Billede af Mommark Færgegård Stationskro.
Billede af Mommark Færgegård Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 - Mommark Færgegård
Person: Bygningsnavn: Mommark Færgegård
Sted: Danmark, Als, Mommark
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: 372 - 376
Lokalitet: Mommark
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1962
Note: Id: H12053_001.tif


Historisk kort over Mommark Færgegård Stationskro
Mommark Færgegård Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færge Station (Mm) var Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor)'s endestation og lå 18,7 km. fra første station.

Mommark Færgegaard Stationskro åbnede sammen med banen Sønderborg-Mommark banen den 6. februar 1898. Sønderborg-Mommark banen var en amtsbane efter tysk kleinbahn koncept og drevet af ABA (Amtsbanerne på Als).

Mommark Færgegaard Stationskro var stationskro efter tysk princip, hvilket var typisk for perioden i Sønderjylland. Efter genforeningen den 15. juni 1920, blev ABA (Amtsbanerne på Als) overtaget af DSB og der skete en mindre forandring af de små smalsporede baner for at standardisere efter DSB's standarder.

I 1922 blev Sønderborg-Mommark banen forlænget ca. 700 meter fra Mommark Færgegaard Stationskro og til den nybyggede færgehavn, hvor der blev lavet en ny station: Mommark Færge Station.

Mommark-Faaborg Rederiet Aktieselskabet Mommark Færge eksisterede fra 19. august 1922 til 2. marts 1946 (var ejet af ØK). Den første færge på ruten Mommark Faaborg, hed Mommark og havde prøvesejlads på ruten den 20. august 1922, og den 25. august 1922 blev den første jernbanevogn overført med færgen. Færgen "Mommark" kunne medtage 4 godsvogne.

Fra 1923 kunne der fast overføres normalsporede jernbanevogne med færgen fra Faaborg til Mommark og for at kunne håndter vognene i Mommark havde man etableret et firestrenget spor med både 1.000 og 1.435 mm sporvidde. De normalsporede vogne kunne føres videre ad amtsbanerne ved hjælp af "transportører", som var smalsporede vogntransportenheder, der kunne læsses med de normalsporede vogne på "ladet".

Mommark Færgegaard Stationskro, blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til Mommark Færge Station ved den nye færgehavn. Herefter var Mommark Færgegård Stationskro kun tilladt for enkelte tog at standse her. Da færgegården ikke længere skulle betjene de rejsende, overtog ØK bygningerne til ferieophold for sine ansatte. Færgegården var fra 12. juli 1944 til maj 1945 uddannelsessted og kaserne for specialenheder i den tyske marine. Efter befrielsen blev den i nogle måneder benyttet til indkvartering af russiske krigsfanger. Derefter var den fra 1. september 1945 orlovscenter for amerikanske soldater og igen hotel indtil 1963. Fra 1964 har færgegården været et kursuscenter.

I 1925 blev Mommark Færge Station omdannet, så den både var ekspeditionsbygningen for A/S Mommark Færgen og jernbanen.

I 1933 ombyggede DSB Sønderborg-Mommark banen fra smalspor til normalspor. Den 2. marts 1946 købte DSB Faaborg-Mommark færgeoverfarten af ØK og sejladsen med godsvogne fortsatte til Sønderborg-Mommark banen nedlagdes den 27. maj 1962. Faaborg-Mommark færgeruten fortsatte derefter som ren biloverfart indtil Bøjden-Fynshav åbnede den 27. maj 1967.

Omkring 1970 blev arealerne ryddet på Mommark Færgehavn og Mommark Færge Station blev revet ned.


Byggeår1922
Åbnet1922.08.19
Nedlagt1962.05.27
NedrevetCa. 1970
StednavneforkortelseMm
Højdeplacering over havet4,9 meter
GPS koordinater54.93254249046417,10.043237605368068

Billede af Mommark Færge Station.
Billede af Mommark Færge Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Mommark Havn
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Mommark
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: Lokalitet: Mommark
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL59-A1_030_004.tif


Historisk kort over Mommark Færge Station
Mommark Færge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Sigfred Nielsen
1972
44

Signalpostens Forlag
Amtsbanerne på Als 1898-1933
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Amtsbanerne på Als 1898-1933
L. H. Hansen
2008
363
Nordborg

978-87-992406-0-9
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4