Sønderborg-Nordborg - operatør: ABA

De sønderjyske amtsbaner er dansk jernbanehistories gøgeunger.
De blev anlagt af tyskerne i årene omkring 1900 for at skabe bedre forbindelse med det øvrige tyske rige og for at sikre købstæderne et handelsmæssigt opland.

Hvor man i Danmark bestræbte sig for en optimal udnyttelse af ressourcer, eksempelvis at samle alle baner i en by på samme station, var der i Tyskland tradition for at adskille privatbaner og statsbaner.

Ligeledes så man mere lempeligt på privatbanerne i Tyskland i det hele taget.

Tilsynet med disse var mere lempeligt. Overført til forholdene i det nu tyske Sønderjylland betød dette at banerne blev anlagt som selvstændige baner der snoede sig rundt i oplandet uden hensyn til Statsbaner eller andre eksisterende baner.

Den. 6. februar 1898 blev Alsener Kreisbahnen (A.Kr.B.) indviet. Banerne blev bygget, mens Als var en del af Preussen, og de blev bygget efter loven "preussische Kleinbahngesetz" fra 1892, hvor det var muligt at anlægge lokale baner. Senere efter Als blev overdraget til Danmark skiftede banerne navn til Amtsbanerne på Als (ABA).

Banerne var hverken bygget til tung trafik eller høje hastigheder (30 km/t), og skulle derfor ikke leve op til de skrappe sikkerhedskrav, som ellers var gældende ved bygning af statsbanestrækninger. Banen blev anlagt med meterspor (1.000 mm) med meget lette skinner på kun 15,5 kg. pr. meter, hvilket gjorde banen billig i anlæg og åbnede mulighed for, at banerne kunne finansieres lokalt af amtet, de lokale byer og private investorer.

Med den lette banekonstruktion og lave hastighed på 30 km/t, var banen tiltænkt godstrafik. Banen fik dog en ikke ubetydelig succes med op til ca. 500.000 passagerer om året og det var trods de lange rejsetider, hvor fx turen mellem Sønderborg og Nordborg tog over 2 timer. Godsmængden androg op til 60.000 tons pr. år.

Amtsbanen var en gaffelbane, som udgik fra Sønderborg med deling i Vollerup. Her gik banen hhv. nordpå mod Nordborg og sydpå mod Skovby. For den sydgående banedel var der yderligere en deling ved Lille Mommark hvor hvor banen fik en afstikker til Mommark via Sarup. Strækningerne fra Sønderborg til Guderup, Skovby og Mommark blev åbnet den 6. februar 1898, medens strækningen mellem Guderup og Nordborg først blev åbnet 1. juli 1898.

Banernes økonomi var fornuftig med overskud frem til 1. verdenskrig. Under 1. verdenskrig led banerne under manglende vedligeholdelse af både banen og matriellet. Først efter genforeningen blev banerne renoveret med nye lokomotiver og 26,4 kg./m skinner. Ved samme lejlighed blev banen godkendt til en hastighed på 45 km/t. Den øgede hastighed og det nye materiel betød at banen blomstrede kortvarigt op igen i starten af 1920'erne, hvorefter konkurrencen fra lastbiler, busser, biler og den verserende generelle økonomiske krise gav banen problemer.

Ved Jernbanelov af 29. marts 1924 besluttedes det at lade DSB overtage driften paf strækningen Sønderborg Mommark og ombygge den til normalspor (1435 mm). De andre strækninger af banen blev nedlukket 1933. Sønderborg Mommark strækningen åbnedes 15. juni 1933 og blev nedlagt 27. maj 1962.

Vigtige stamdata for Sønderborg-Nordborg


Jernbanens længde i km 30,9
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseABA
Jernbanen åbnet1898.02.06
Persontrafik nedlagt1933.02.28
Godstrafik nedlagt1933.02.28
Jernbanen nedlagt1933.02.28
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15 kg/m, efter genforeningen udskiftet med 24,39 kg/m
BallastGrus
Max stigning25 ‰
Hastighed max30 km/t, efter skinneudskiftningen 45 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusAmtsbane

Sønderborg-Nordborg havde følgende stoppestederBanekort over Sønderborg-Nordborg

Banekort fra Sønderborg-Nordborg (ABA).
Banekort fra Sønderborg-Nordborg (ABA).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 16. september 2011 - LINK til kilde.


Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962] var Sønderborg-Nordborg banens første station

Sønderborg Bystation var hovedstation for Amtsbanerne på Als under navnet Sønderborg Amtsbanegård. Amtsbanerne var smalsporsbaner, men stationen kom også til at tjene den normalsporede Mommark-banen (1933-62). Stationen hed frem til den danske genforening i 1920 Sonderburg Kreisbahnhof.

Opførelsen af den første Amtsbanegård blev påbegyndt i juli 1897, og den blev indviet 7 måneder senere. Amtsbanerne åbnede for trafik 6. februar 1898, og fra Sønderborg gik banerne til Nordborg, Skovby og Mommark. Ved indvielsen af Kong Christian den X's Bro i 1930 fik amtsbanerne forbindelse med det jyske jernbanenet via havnebanen og broens jernbanespor. Amtsbanens spor fulgte banegårdens længderetning SSV-NNØ, men Mommarkbanen gik syd om stationen i øst-vestlig retning, fordi amtsbanens havnebane var nedlagt, og Mommarkbanen fik forbindelse med broen over Alssund ved at togene kørte langsomt gennem Jernbanegade.

Der opstod ret hurtigt pladsproblemer, og Amtsbanerne blev udvidet i 1904 og igen i 1911. Trods udvidelserne fremstod bygningen utilsvarende med en del knopskydninger og den blev revet ned allerede i 1913, og året efter kunne man indvie den nuværende bygning.

Det gav store udfordringer, at amtsbanerne var smalsporede og de var svære at få rentable med det store ekstra arbejde med at omlæsse godt eller bruge en vognbjørn for at få normalsporede vogne ind på smalsporsbanerne. Smalsporsbanerne blev derfor nedlagt i 1933 og erstattet af den normalsporede Mommark-bane, som fik endestation på Sønderborg Hovedbanegård på Jyllands-siden, så Amtsbanegården, blev omdøbt til Sønderborg Bystation og mistede maget af sin betydning.

Omkring 1960 var der så stor trængsel på det smalle stationsareal på Sønderborg station (Jyllandssiden), af både gods og persontrafik, at man begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette

I dag er Sønderborgs Bystation byens rutebilstation.


Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 1, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSbb
Højdeplacering over havet18,7 meter
GPS koordinater54.910689,9.793901

Billede af Sønderborg By Station.
Billede af Sønderborg By Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Sønderborg By Station
Sønderborg By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sundsmark Station (Smt) lå 2,3 km. fra første station.

Sundsmark Trinbræt fik billetsalg og godshåndtering i 1902, hvor der blev opført en kro. Sundsmark trinbræt blev nedlagt midt i 1950'erne - muligvis 1955.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1955
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 29E, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSmt
Højdeplacering over havet9,1 meter
GPS koordinater54.919289,9.824473

Billede af Sundsmark Station.
Billede af Sundsmark Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Købmand
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sundsmark
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: Lokalitet: Sundsmark
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Ulkebøl
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H08758_020.tif


Historisk kort over Sundsmark Station
Sundsmark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spang Billetsalgssted (Spg) [1914-1933] lå 3,2 km. fra første station.

Spang startede som trinbræt men fik billetsalg og ventesal i 1914, hvor der blev opført en købmandshandel. Spang fik Stationsbygning i 1933 af bygmester Frost, Kær da banen blev lagt om.


Byggeår1898
Åbnet1914
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSpang 8, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSpg
Højdeplacering over havet5,0 meter
GPS koordinater54.92491994503901,9.833594030470503

Billede af Spang Billetsalgssted.
Billede af Spang Billetsalgssted. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Købmand
Person: J. Clausen
Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Spang
Vejnavn: Spang
Husnummer: 8
Lokalitet: Spang
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Ulkebøl
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05556_007.tif


Historisk kort over Spang Billetsalgssted
Spang Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vollerup Stationskro (Vop) [1898-1933] lå 4,5 km. fra første station.

Vollerup Station var med krydsningsspor og forgrening til Skovby/Mommark og Nordborg. 3 spor, i 1917 udvidet til 4. Stationskroen var opført i 1896.
Vollerup stationsbygning blev opført i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.


Byggeår1896
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLinbækvej 10, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseVop
Højdeplacering over havet12,1 meter
GPS koordinater54.926473,9.856656

Historisk kort over Vollerup Stationskro
Vollerup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Augustenborg Station (Aub) lå 7,0 km. fra første station.

Augustenborg Station var en af de bedste Stationer på Amtsbanerne på Als, hvor Nordborgstrækning åbnedes i 1898. Augustenborg var jo også en lille købstad "flække", og Augustenborg Station havde en god person- og godstrafik og der var endog havnebane. Augustenborg Station blev udvidet i 1907-1908.

Banen blev nedlagt i 1933, men stationsbygningen fik anden anvendelse og blev først nedrevet i 1965.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
Nedrevet1965
ArkitektHeinrich Naeve
StednavneforkortelseAub
Højdeplacering over havet5,2 meter
GPS koordinater54.944981,9.873490

Billede af Augustenborg Station.
Billede af Augustenborg Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Kornimporten
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Augustenborg
Vejnavn: Havnen
Husnummer: 2
Lokalitet: Augustenborg
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Sogn: Augustenborg
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H08767_013.tif


Historisk kort over Augustenborg Station
Augustenborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bro Station lå 8,6 km. fra første station.

Bro startede som Trinbræt, men fik billetsalg og ventesal i 1924 i den nyopførte købmandshandel.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBrovej 1, 6440 Augustenborg
Højdeplacering over havet12,2 meter
GPS koordinater54.951346,9.892490

Billede af Bro Station.
Billede af Bro Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Bro
Vejnavn: Brovej
Husnummer: Lokalitet: Bro
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Sogn: Ketting
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL59-A1_022_032.tif


Historisk kort over Bro Station
Bro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ketting Station lå 10,1 km. fra første station.

Kettinge Trinbræt fik i 1902 ventesal i en nærliggende privatbolig, som var blevet bygget tæt på i år 1900.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSmedegade 9, 6440 Augustenborg
Højdeplacering over havet16,1 meter
GPS koordinater54.963990,9.898710

Billede af Ketting Station.
Billede af Ketting Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Ketting
Vejnavn: Smedegade
Husnummer: 9
Lokalitet: Ketting
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Sogn: Ketting
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05557_016.tif


Historisk kort over Ketting Station
Ketting Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseAsserballe St 11A, 6440 Augustenborg
Højdeplacering over havet31,0 meter
GPS koordinater54.965875,9.924891

Billede af Asserballe Station.
Billede af Asserballe Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Asserballe Station
Vejnavn: Asserballe Station
Husnummer: 11
Lokalitet: Asserballe Station
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Sogn: Asserballe
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05886_007.tif


Historisk kort over Asserballe Station
Asserballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1877
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStoremarksvej 6A, 6440 Augustenborg
Højdeplacering over havet22,9 meter
GPS koordinater54.983240,9.921615

Billede af Notmark-Hundslev Stationskro.
Billede af Notmark-Hundslev Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Hundslev Kro
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Hundslev
Vejnavn: Storemarksvej
Husnummer: 6
Lokalitet: Hundslev
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Sogn: Notmark
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H08894_005.tif


Historisk kort over Notmark-Hundslev Stationskro
Notmark-Hundslev Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetNedrevet mellem 1939 og 1949
AdresseFynshavvej, 6430 Nordborg
Højdeplacering over havet30,0 meter
GPS koordinater54.98961598431042,9.887969213471315

Billede af Elstrup Station.
Billede af Elstrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1939 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Elstrup
Vejnavn: Fynshavvej
Husnummer: Lokalitet: Elstrup
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Sogn: Egen
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1939
Note: Id: L00771_011.tif


Historisk kort over Elstrup Station
Elstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseØstergade 1B, 6430 Nordborg
StednavneforkortelseGru
Højdeplacering over havet29,0 meter
GPS koordinater54.990375,9.865051

Billede af Guderup Station.
Billede af Guderup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1939 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Guderup
Vejnavn: Østergade
Husnummer: Lokalitet: Guderup
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Sogn: Egen
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1939
Note: Id: L00770_010.tif


Historisk kort over Guderup Station
Guderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHjortspringvej 12, 6430 Nordborg
Højdeplacering over havet38,4 meter
GPS koordinater55.004912,9.832828

Billede af Stevning Stationskro.
Billede af Stevning Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Stevning
Vejnavn: Hjortspringvej
Husnummer: Lokalitet: Stevning
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Sogn: Svenstrup
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL59-A1_068_009.tif


Historisk kort over Stevning Stationskro
Stevning Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svenstrup (Als) Stationskro lå 23,1 km. fra første station.

Svenstrup Stationskro fungerede som station på Sønderborg-Nordborg banen på Als frem til denne nedbrændte i 1928. Herefter blev der etableret billetsalg i den ejendom, som i dag ligger på Apotekergade 3, 6430 Nordborg og godsekspeditionen blev flyttet til købmandsgården som i dag ligger på Nordborgvej 76A-N, 6430 Nordborg.


Byggeår1820
Åbnet1928
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseApotekergade 3, 6430 Nordborg
Højdeplacering over havet40,4 meter
GPS koordinater55.026922,9.833200

Billede af Svenstrup (Als) Stationskro - billetsalgsstedet i købmandsgården som i dag ligger på Nordborgvej 76A-N, 6430 Nordborg.
Billede af Svenstrup (Als) Stationskro - billetsalgsstedet i købmandsgården som i dag ligger på Nordborgvej 76A-N, 6430 Nordborg. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Købmand
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Svenstrup
Vejnavn: Nordborgvej
Husnummer: 76
Lokalitet: Svenstrup
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Sogn: Svenstrup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05894_005.tif


Historisk kort over Svenstrup (Als) Stationskro
Svenstrup (Als) Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkolevej 30, 6430 Nordborg
Højdeplacering over havet20,6 meter
GPS koordinater55.036580,9.794386

Billede af Havnbjerg Station.
Billede af Havnbjerg Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Havnbjerg
Vejnavn: Skolevej
Husnummer: 30
Lokalitet: Havnbjerg
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Sogn: Havnbjerg
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1958
Note: Id: B04158_001.tif


Historisk kort over Havnbjerg Station
Havnbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMikkelshave 1, 6430 Nordborg
Højdeplacering over havet30,5 meter
GPS koordinater55.039474,9.758732

Billede af Oksbøl (Als) Station.
Billede af Oksbøl (Als) Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Nordborg
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL52-A1_089_008.tif


Historisk kort over Oksbøl (Als) Station
Oksbøl (Als) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nordborg Amtsbanegård (Nør) var Sønderborg-Nordborg's endestation og lå 30,9 km. fra første station.

Nordborg Station var endestationen på Amtsbanerne på Als for strækning mellem Sønderborg-Nordborg fra 1898. Nordborg Station var i årene 1920-1922 omdøbt Nørborg Station, men skiftede navn tilbage til Nordborg Station.

Trods ret gode trafikale betingelser kunne Alsbanerne ikke klare sig mod rutebilerne, som temmelig brutalt erstattede mange baner i Sønderjylland.

Amtsbanerne på Als blev nedlagt i 1933 og Nordborg station blev nedrevet i 1960.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
Nedrevet1960
ArkitektHeinrich Naeve
StednavneforkortelseNør
Højdeplacering over havet17,6 meter
GPS koordinater55.057582,9.742472

Billede af Nordborg Amtsbanegård.
Billede af Nordborg Amtsbanegård. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1939 - Nordborg Skole
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Nordborg
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: Lokalitet: Nordborg
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Sogn: Nordborg
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1939
Note: Id: L00765_029.tif


Historisk kort over Nordborg Amtsbanegård
Nordborg Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Sønderborg-Nordborg

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Amtsbanerne på Als 1898-1933
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Amtsbanerne på Als 1898-1933
L. H. Hansen
2008
363
Nordborg

978-87-992406-0-9
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4