Rømøbanen - operatør: Rømøbanen

Et konsortium ledet af pastor Johannes C. Jacobsen, der var præst i Skærbæk, anlagde i 1897-1898 en skinnebane, som udgik fra Kongsmark Færgebro. Banen gik tværs over Rømø, ud til de store klitarealer, konsortiet havde opkøbt på øens vestkyst. Skinnevejen endte i Lakolks klitrække, hvor der var opført en jernbanestation af træ. Badehotellet i Lakolk åbnedes den 15. juli 1898, og da vejen tværs over Rømø var vanskeligt farbar, blev den en ca. 4 km lang "turistbane" anlagt mellem færgebroen Kongsmark og badehotellet ved Lakolk. Banen anlagdes med et meget let spor med kun 750 mm sporvidde: Rømøbanen åbnede i 1899.

Planen var oprindelig at anskaffe et damplokomotiv, men sandet under skinnerne kunne imidlertid ikke bære lokomotiverne og man måtte nøjes med to heste til trækkraft.

Den ret store trafik i sommertiden foretoges med heste som trækkraft. To vogne kunne klares med én hest, men i højsæsonen kørtes der ofte med tre eller flere vogne, men så gik den ikke med kun én hest.

Bager fra Kongsmark kørte på en motoriseret skinnecykel, når han bragte morgenbrød til badehotellet i Lakolk.

Udenfor badesæsonen kunne banen benyttes til andre formål, og det var her vinden kom ind som drivmiddel. Kørsel med sejl var blevet legalt, og fandt sted i et vist omfang. På grund af den fremherskende vestenvind måtte man stage sig frem den ene vej, men kunne så slappe af den anden vej.

Den officielle hastighed for banen var sat til 15 km/t, og det passede fint til hestetrafik, men denne hastighed blev ofte overskredet ganske kraftigt, når der kørtes for sejl.

Banens sidste driftsår var 1940, og herefter blev sporene taget op i 1941. De -sporene- blev efterfølgende solgt til et brunkulsleje på Brande-egnen.

Vigtige stamdata for Rømøbanen


Jernbanens længde i km 4,5
BaneforkortelseRømøbanen
Statstilskud i %0%
Jernbanen åbnet1898
Jernbanen nedlagt1940
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde750 mm
BallastGrus
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Rømøbanen havde følgende stoppesteder


StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Kongsmark Færgebro Station0,0 km
Stedet er fotograferet Lakolk Station4,5 km

Gamle film fra Rømøbanen

Film fra Rømøbanen fra Kongsmark færgested, hvorfra den hestetrukne jernbane "Lyngtoget" kører tværs over Rømø til badestranden ved Lakolk.
Kilde: Filmcentralen (Det Danske Filminstitut) - Dato: 1934 - LINK til kilde.


Noter:

1934, Kongsmark, Rømø, 3:21 min., Stum

Optagelser fra diverse steder på Rømø herunder fra Kongsmark færgested, hvorfra den hestetrukne jernbane "Lyngtoget" kører tværs over Rømø til badestranden ved Lakolk. Derudover naturen med klitter og den gamle Skipperkirke. Vinden er strid - haverne værnes med tørvediger.


Kongsmark Færgebro Station var Rømøbanen banens første station

Kongsmark Færgebro Station lå ved fægelejet i Kongsmark. Kongsmark ligger ca. 3 km syd for Rømødæmningen, og var tidligere hovedbyen på Rømø frem til 1948 i kraft af færgeforbindelsen til Ballum.


Byggeår1898
Åbnet1898
Nedlagt1940
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater55.134744,8.550765

Billede af Kongsmark Færgebro Station - Station er nedrevet, men Kongsmark Færgebro Station har ligget her.
Billede af Kongsmark Færgebro Station - Station er nedrevet, men Kongsmark Færgebro Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. oktober 2020
Download billede

Historisk kort over Kongsmark Færgebro Station
Kongsmark Færgebro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lakolk Station var Rømøbanen's endestation og lå 4,5 km. fra første station.

Lakolk Station var med banen anlæggelse i 1898 med til at gøre Lakolk til en turistby på Rømøs vestlige side med de store klitrækker. Lakolk er Rømøs første og ældste ferieområde, med enkelte sommerhuse helt tilbage fra 1895.

Navnet Lakolk stammer fra de to ord la, der er gammeldansk og betyder 'rende i strandsand' og det vestjyske kolk, der betyder 'vandsamling'.

Efter Rømødæmningens åbning i 1948 er Lakolk vokset voldsomt og består i dag af et stort antal sommerhuse, et hotel, en campingplads samt et stort butikscenter.


Byggeår1898
Åbnet1898
Nedlagt1940
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.138950,8.492581

Billede af Lakolk Station - Station er nedrevet, men Lakolk Station har ligget her.
Billede af Lakolk Station - Station er nedrevet, men Lakolk Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. oktober 2020
Download billede

Historisk kort over Lakolk Station
Lakolk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Rømøbanen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Klosterbanen og Rømøbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Klosterbanen og Rømøbanen
P. Thomassen
1982
68

pt BØGER