Orehoved-Nykøbing Falster [1872-1937] (DSB)


Strækningen mellem Orehoved og Nykøbing Falster er et resultat af koncessionen af 24. januar 1868. Ved den lejlighed havde Det sjællandske Jernbaneselskab forpligtet sig til at anlægge en bane på Falster. Arbejdet blev indledt i maj 1871 og banen blev åbnet den 22. august 1872.

Tietgen havde engageret sig i Orehoved - Nykøbing Falster men skønnede at banen ikke kunne drives rentabelt alene. Derfor valgte han at gå videre med sine planer for lokale baner på Lolland. Privatbanken fik således koncession på anlæg af en jernbane fra Nykøbing Fl. til Nakskov med sidebane fra Maribo til Rødby den 29. marts 1873. Den 1. juli 1874 kunne Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab (LFJS) åbne sin jernbane. LFJS drev Orehoved - Nykøbing Falster frem til 1892 - 1893 hvor Statsbanerne overtog al jernbanedrift på Falster, mens LFJS fortsat ejede banen.

Efter åbningen af jernbanerne mellem Orehoved - Nykøbing Falster og Næstved - Masnedø, blev også færgeforbindelsen mellem Masnedø og Orehoved åbnet den 15. januar 1884. Falsterbanen udgik fra Orehoved færgestation omtrent midt imellem Gåbense og Orenæs, indtil Storstrømsbroen blev taget i brug. Efter indvielsen af Storstrømsbroen 26. september 1937 nedlægges færgeforbindelsen.

På Sjællandssiden sker der en række større anlægsarbejder. Den i 1883 opførte gamle Masnedsundbro med de klassiske tårne bliver også erstattet af en mere moderne bro. Samtidigt ændres jernbanens linieføring og der anlægges en nyere jernbanestation i Orehoved. Senere igen nedlægges Tingsted som stop.

I forbindelse med debatten omkring en fast Femern forbindelse er der også overvejelser om at gøre en del af strækningen Orehoved - Rødby tosporet.
Efter DSB's nedprioritering af Gedserbanen og strækningen Nykøbing F. - Rødby Færge, er den væsentligste trafik på banen i dag trafik til og fra Nykøbing Falster og København.

Vigtige stamdata for Orehoved-Nykøbing Falster [1872-1937] (DSB)


Jernbanens længde i km 22,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 21. maj 1867
BaneforkortelseDSB
Dato for Koncession1868.01.24
Jernbanen åbnet1872.08.22
Persontrafik nedlagt1937.09.26
Godstrafik nedlagt1937.09.26
Jernbanen nedlagt1937.09.26
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Bane statusRegionalbane

Orehoved-Nykøbing Falster har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1893.01.011937.09.26De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1872.08.221893.01.01Lolland Falsterske JernbaneselskabLFJS

Orehoved-Nykøbing Falster (DSB) havde følgende stationerBanekort over Orehoved-Nykøbing Falster [1872-1937] (DSB)

Banekort fra Orehoved-Nykøbing Falster [1872-1937] (DSB).
Banekort fra Orehoved-Nykøbing Falster [1872-1937] (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.06.28 - LINK til kilde.


Orehoved Station (Oh) [1872-1937] var Orehoved-Nykøbing Falster banens første station

Orehoveds første Station stammede fra åbningen af Falster Jernbane, Orehoved-Nykøbing den 22. august 1872. Orehoveds Station størrelse stod ikke rigtigt i forhold til landsbyens, som var en meget beskeden flække. Men der var dampskibsforbindelse med postvæsenets skibe til Masnedsund der gav Orehoveds Station sin berettigelse. Orehoveds Station fik en større udvidelse som færgestation, da Masnedøoverfarten åbnedes i 1884.

Indtil DSB overtog Orehoved Station den 1. januar 1893 var Orehoved Station en privatbanestation, der blev drevet af LFJS. Orehoved Station blev dog af DSB betragtet som en statsbanestation. DSB åbnede i 1884 færgeforbindelse fra Masnedø til Orehoved Færgehal, der indtil Storstrømsbroens ibrugtagning den 26. september 1937 var et omstændigt afbræk i forbindelsen mellem Sjælland-Falster og vejen til Tyskland.

Ved Storstrømsbroens indvielse den 26. september 1937, blev Orehoveds første station nedlagt, og der blev etableret en ny Orehoved Station lidt sydligere end den oprindelige. Den "nye" Orehoved Station blev nedsat til trinbræt den 31. maj 1970 og helt nedlagt 1982.

Orehoved Færgehal blev nedrevet kort efter Storstrømsbroens indvielse den 26. september 1937.

Den gamle Orehoveds første Station havde anden anvendelse i næsten 30 år, men den var efterhånden så forfalden, at den blev revet ned i 1966.


Byggeår1872
Åbnet1872.08.22
Nedlagt1937.09.26
Nedrevet1966
ArkitektH. C. Scharling
StednavneforkortelseOh
Højdeplacering over havet3,9 meter
GPS koordinater54.955342616668176,11.851466121149679

Billede af Orehoved Station.
Billede af Orehoved Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1959 -
Sted:Danmark, Falster, Orehoved
Vejnavn:Havnegade
Husnummer:5
Lokalitet:Orehoved
Postnummer:4840
By:Nørre Alslev
Sogn:Nørre Vedby
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1959

Id:B04649_015.tif


Kort over Orehoved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Orehoved Station

Historisk kort over Orehoved Station
Orehoved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nyskole Trinbræt med Sidespor lå 2,0 km. fra første station.

Vest for Orehoved station lå den Nyskole trinbræt med sidespor ved vejen til Nr. Vedby. Nyskole trinbræt blev nedlagt i forbindelse med ibrugtagningen af Orehoved station.


Byggeår1872
Åbnet1872.08.22
Nedlagt1937.09.26
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet14,3 meter
GPS koordinater54.93884468264136,11.860917015106617

Billede af resterne af Nyskole Trinbræt og Sidesporet - her under optagning af sporet.
Billede af resterne af Nyskole Trinbræt og Sidesporet - her under optagning af sporet.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1939 -
Sted:Danmark, Falster, Nørre Alslev
Vejnavn:Nyskolevej
Lokalitet:Gåbense
Postnummer:4840
By:Nørre Alslev
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1939

Note:Der er stadig spor af den gamle jernbene fra Orehoved, der blev nedlagt i forbindelse med opførelsen af Storstrømsbroen.
Id:L00590_006.tif


Kort over Nyskole Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyskole Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Nyskole Trinbræt med Sidespor
Nyskole Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1872
Åbnet1872.08.22
Nedlagt2021.09.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationspladsen 5, 4840 Nørre Alslev
StednavneforkortelseNv
Højdeplacering over havet30,9 meter
GPS koordinater54.896615,11.885495

Nørre Alslev Station.
Nørre Alslev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.10.27 15:37:03


Kort over Nørre Alslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre Alslev Station

Historisk kort over Nørre Alslev Station
Nørre Alslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Eskilstrup Trinbræt (Ek) lå 12,2 km. fra første station.

Eskilstrup Station var mellemstation mellem Orehoved og Nykøbing Falster helt fra Falsterbanens åbning den 22. august 1872. Driften af stationen og Falsterbanen blev indtil 1874 varetaget af SJS (Det Sjællandske Jernbaneselskab). Fra 1874 overgik driften til LFJS (Lolland Falsterske Jernbaneselskab). Igen fra 1893 blev Falsterbanen drevet i forpagtning af DSB og i 1954 overtog staten endelig Falsterbanen og Eskilstrup station.

Eskilstrup Station nedrykkede til trinbræt med offentligt sidespor og lastbilekspedition i 1973, ved den store stationsrationalisering. Sidesporet nedlagdes få år senere i 1977 og stationsbygningen i Eskilstrup blev nedrevet i 1987, men det gamle pakhus findes stadig i dag.


Byggeår1987
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseEskilstrup Jernbanegade 2, 4863 Eskilstrup
StednavneforkortelseEk
Højdeplacering over havet13,1 meter
GPS koordinater54.855789,11.885433

Billede af Eskilstrup Trinbræt.
Billede af Eskilstrup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.16 17:03:53


Kort over Eskilstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Eskilstrup Trinbræt

Historisk kort over Eskilstrup Trinbræt
Eskilstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tingsted Station (Tn) [1872-1963] lå 16,3 km. fra første station.

Tingsted Station var Falster Jernbanes mindste Station, da jernbanen åbnede den 22. august 1872. Tingsted Station fik placering ca. 1,5 km nordøst for den lille landsby Tingsted og ca. 1,5 km sydøst for landsbyen Bruntofte.

Tingsted Forsamlingsbygning FREMTIDS HAAB (nu Tingsted Forsamlingsgård) blev opført nord for Tingsted Station i 1885. Bag opførelsen stod 60 aktionærer. Den oprindelige bygning rummede en sal og en tværbygning i to etager med bolig til værten på første sal.

Tingsted Station fik aldring en trafikal betydning, heller ikke efter at staten overtog jernbanen i 1893. Tingsted Station fulgte ikke med tiden og efter 2. verdenskrig var stationsbygningen og de tilhørende mindre bygninger så antikveret, at man ville bygge en ny station. Da Tingsted Station ikke havde et sundt trafikgrundlag ville man heller ikke ofre for meget. Man valgte at rive dele af stationen ned og ombygge stationen med en "karnap" ud til sporet og en tilbygning i både nord og sydenden af stationen. Ombygningen stod på i 1951 og mens byggeriet stod på, måtte en gammel vognkasse fungere som stationsmesterbolig. Efter ombygningen fremstod stationsbygningen i alt væsentligt i sin oprindelige skikkelse med gule sten og rødt tegltag og den specielle gule teglstensborder over døre og vinduer.

Tingsted Station blev nedsat til trinbræt i 1963 og helt nedlagt i 1971. Efter nedlæggelsen fungerede Tingsted Station som Teknisk Station for togkrydsninger på den enkeltsporede strækning, frem til dobbeltsporet var lagt i 2020.

Tingsted Station blev nedrevet i 2017 (November) da den lå for tæt på det nye "Femern-spor".


Byggeår1872
Åbnet1872.08.22
Nedlagt1963
Nedrevet2017 (November)
Arkitekt, som har stået for ombygningenAdolf Ahrens
AdresseStubberupvej 47, 4800 Nykøbing F
StednavneforkortelseTn
Højdeplacering over havet16,1 meter
GPS koordinater54.819612,11.885610

Billede af Tingsted Station kort efter ombygningen, som fandt sted i 1951.
Billede af Tingsted Station kort efter ombygningen, som fandt sted i 1951.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1955 -
Sted:Danmark, Falster, Tingsted
Ophav:Sylvest Jensen
År:1955

Id:H06622_014.tif


Kort over Tingsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tingsted Station

Historisk kort over Tingsted Station
Tingsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nykøbing Falster Station (Nf) var Orehoved-Nykøbing Falster's endestation og lå 22,4 km. fra første station.

Den 22. august 1872 blev jernbanen mellem Nykøbing og Orehoved indviet. Der var via Orehoved der var færgeoverfart til Sjælland ved Masnedsund. Efter opførelse af den første Masnedsundbro mellem Sjælland og Masnedø I 1884 blev færgeoverfarten afkortet til Masnedø-Orehoved og med indvielsen af Storstrømsbroen i 1937 fik Nykøbing Falster direkte forbindelse med Sydbanen på Sjælland.

I 1875 blev den gamle jernbanebro over Guldborgsund indviet, og Nykøbing fik forbindelse med Lollandsbanen (Guldborgsund-Maribo-Nakskov og (Guldborgsund-Maribo-Rødby), der var åbnet den 1. juli 1874.

Den 1. juli 1886 blev Gedserbanen (Nykøbing Falster-Gedser 1886-2009) indviet med udspring fra Nykøbing Falster station.

Den 15. december 1910 blev Stubbekøbing banen (Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen 1910-1966) indviet med Nykøbing Falster station som et vigtigt knudepunkt med en meget kompleks station med mange tilbygninger og sporændringer og der var ikke plads til udvidelsen da Fugleflugtslinien blev vedtaget.

Den 14. maj 1963 blev Fugleflugtslinjen indviet (Nykøbing Falster-Rødby færge). Den omfattede bl.a. en ny direkte jernbanelinje Nykøbing Falster-Rødby Færge. I samme forbindelse fik Nykøbing sin nuværende stationsbygning, der er i samme byggestil som bl.a. Holbæk, Vojens og Skive Station. Den gamle stationsbygning blev nedrevet ved denne lejlighed.

Nykøbing Falster Station er i dag et centralt knudepunkt for transporten på Lolland-Falster, med forbindelse til København, Hamborg og med Lollandsbanen.

Nykøbing Falster første Station blev nedrevet i 1961 for at gøre plads til byggeriet af den nye station.


Byggeår1962
Åbnet1963.05.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 2, 4800 Nykøbing F
StednavneforkortelseNf
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater54.767161,11.877553

Billede af Nykøbing Falster Station.
Billede af Nykøbing Falster Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.07 12:01:53


Kort over Nykøbing Falster Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nykøbing Falster Station

Historisk kort over Nykøbing Falster Station
Nykøbing Falster Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)