Korsør-Halsskov (DSB)


Halsskovbanen gik fra Korsør og 3,67 km ud til Halsskov Odde. Halsskovbanen blev anlagt sammen med Nyborg-Knudshoved-banen anlagt for at sikre trafikken over Storebælt i isvintre.

Ved lov af 23. april 1881 besluttede Rigsdagen at indsætte jernbanefærger på Storebælt. Der blev anskaffet 2 dampfærger, der hver var med 2 jernbanespor. Der blev anlagt færgelejer i Korsør og Nyborg. De første færger var hjuldampere, hvis skovlhjul ikke kunne tåle at arbejde i is, hvilket nødvendiggjorde at der blev anskaffet en isbryder. Hvis isen var så tyk, at isbryderen ikke kunne gå ind i færgehavnene, skulle overfarten flyttes, så isbryderen opsamlede og afsatte passagererne ude ved Storebæltskysten. I værste fald kunne passagererne sendes over Bæltet i isbåde. Derfor indeholdt loven også anlæg af de to "lette baner" fra færgehavnene ud til isbådestationerne ved kysten.

Anlægget af banen blev påbegyndt midt i 1882, og den blev prøvekørt med lokomotiv 24. februar 1883. Halsskovbanen kom til at udgå fra hovedsporet umiddelbart nord for Korsør Station. Halsskov Station fik omløbsspor, der løb sammen helt ude på odden. Herfra var der også sidespor til remisen med en drejeskive på 11 m. Der blev opført en ny stationsbygning, og desuden fandtes der fra isbådenes storhedstid en forvalterbolig, et isbådehus og en mandskabsbolig (Christian 4.'s posthus).

I isvintrene i 1887-1888, 1892-1894, herefter gik der 30 år inden der i 1922-1923 og 1929 kom så streng isvinter, at isbryderne måtte lægge til ved molerne i Halsskov og Knudshoved. Ellers klarede de nye og stærkere isbryderfærger og skrueisbrydere sagerne.

Isbådenes drift blev indstillet i 1937. Men i isvintrene i begyndelsen af 1940'erne blev isbådsoverfarten genoptaget på private initiativer, da DSB ikke ville genåbne overfarten.

I 2001 blev der i de tilbageværende bygninger på Halsskov Odde indrettet et isbådsmuseum, der hører under Korsør By- og Overfartsmuseum.

Vigtige stamdata for Korsør-Halsskov (DSB)

Jernbanens længde i km 3,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 25. maj 1881
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100%
Jernbanen åbnet1883.04.01
Persontrafik nedlagt1937
Godstrafik nedlagt1937
Jernbanen nedlagt1937
SportypeEnkelt
Sporvidde1435 mm
Skinnevægt32 og 34 kg/m
BalastGrus
Max stigning5 ‰
Kurveradius188 meter
Hastighed max45 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk13,5 tons
Bane statusLokalbane

Korsør-Halsskov (DSB) havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferetKorsør Station (Kø) [1907-1997]0,0 km
Stedet er fotograferetHalsskov Isbådsstation3,7 km

Korsør Station (Kø) [1907-1997] var Korsør-Halsskov banens første station

Korsør anden Station var aktiv fra 1907 til 1997 beliggende ved havnen i Korsør. Korsør havde fået jernbaneforbindelse med København allerede i 1856, men den første station blev for lille og i 1904-1906 blev der opført en ny station nord for havneindløbet ved de store færgelejer. Stationen var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck og den ikoniske bygning blev fredet i 1992.

Bygningen fik en markant udformning og var i to etager med tagetagen som mansardtag og partier udført som risalitter. Bygningens karakteristiske knæk skyldes forholdene på stedet.


Byggeår1906
Åbnet1907
Nedlagt1997.06.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseGl. Banegårdsplads 10, 4220 Korsør
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet3,2 meter
GPS koordinater55.336152,11.137247
Den gamle Korsør station - fra færgernes tid.
Den gamle Korsør station - fra færgernes tid.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.29


Kort over Korsør Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Korsør Station

Historisk kort over Korsør Station
Korsør Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Halsskov Isbådsstation var Korsør-Halsskov's endestation og lå 3,7 km. fra første station.

Halsskov Isbådsstation var sammen med Knudshoved Isbådsstation, dem der varetog Isbådsoverfartens over Storebælt. Overfarten over Storebælt har altid været en betingelse og forudsætning for at binde Danmark sammen. Men når Storebælt frøs til is, kunne man ikke sejle.

Isbådene var sidst i brug under Anden Verdenskrig.

Christian 4. udstedte i 1620'erne en række forordninger, der skulle sikre faste tidspunkter og ruter for rejsende. Dermed blev der behov for isbåde på overfarten over Storebælt. I 1794 overgik isbådsoverfarten til postvæsnet.

Overfarten overgik til DSB den 1. april 1883, da man samtidig byggede jernbanen til Knudshoved-Slipshavn og Korsør-Halsskov Banen.

I isvintrene i 1887-1888, 1892-1894, herefter gik der 30 år inden der i 1922-1923 og 1929 kom så streng isvinter, at isbryderne måtte lægge til ved molerne i Halsskov og Knudshoved. Ellers klarede de nye og stærkere isbryderfærger og skrueisbrydere sagerne.

Isbådenes drift blev indstillet i 1937. Men i isvintrene i begyndelsen af 1940'erne blev isbådsoverfarten genoptaget på private initiativer, da DSB ikke ville genåbne overfarten.

I 2001 blev der i de tilbageværende bygninger på Halsskov Odde indrettet et isbådsmuseum, der hører under Korsør By- og Overfartsmuseum.


Byggeår1883
Åbnet1883.04.01
NedlagtNedlagt
NedrevetEksisterer stadig - men de fleste bygninger er nedrevet.
AdresseStorebæltsvej 140, 4220 Korsør
Højdeplacering over havet1,5 meter
GPS koordinater55.348560,11.094901
korsør isbåd Station.
korsør isbåd Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.29 14:58:16


Kort over Halsskov Isbådsstation
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Halsskov Isbådsstation

Historisk kort over Halsskov Isbådsstation
Halsskov Isbådsstation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)