Hammel-Aarhus Jernbane - operatør: AHTJ (Oprindelig: HAJ)

Hammel-Aarhus Jernbane (HAJ) havde en lidt anderledes navngivning, da det var normalt at købstadens navn stod først i privatbanernes navne og forkortelser, men forkortelsen AHJ var optaget af Aalborg-Hadsund Jernbane.

Den store jernbanelov fra 1894 indeholdt en jernbane "fra Hammel enten syd om Brabrand Sø til Aarhus eller til Brabrand". Statsbanernes overingeniør I.W. Tegner havde i 1890 på foranledning af storkøbmanden Hans Broge udarbejdet et forslag om at slutte Hammelbanen til statsbanen 3 km nordvest for Brabrand Station, hvorfra togene kunne benytte 10 km statsbanespor ind til Aarhus H. Det vakte stærk modstand, både i sognene syd for Brabrand Sø og hos indehaverne af de gamle købmandsgårde i Vestergade, som traditionelt havde haft handelen med Aarhus' vestlige opland og frygtede, at den ville blive overtaget af det opvoksende Ryesgade-kvarter ved banegården, hvis togene fik endestation der.

Vestergade-købmændene med fabrikant Christen Jensen i spidsen ønskede, at banen skulle have sin egen station tæt på Vestergade, og sådan blev det. Derfor var det kun banens godstrafik, der blev integreret i det samlede jernbanenet: via et forbindelsesspor kunne man udveksle godsvogne med DSB. Men Hammelbanegården kom til at ligge 1300 m fra Aarhus H, hvor man kunne stige om til andre tog. Det blev et stort problem, selvom man i 1938 skar 200 m af afstanden ved at flytte togene hen til en lille perron for enden af afløbssporet lige ved Thorvaldsensgade.

I luftlinje er der 23 km mellem Hammel og Hammelbanegården i Aarhus. Når banen var næsten dobbelt så lang, vidner det om, hvor meget den slyngede sig, dels på grund af det kuperede østjyske landskab, dels på grund af ønsket om at nå rundt og betjene så mange landsbyer som muligt. Banens længde gjorde den sårbar i 1920'erne, hvor der kom gang i landevejstrafikken og rutebiler kunne køre de samme strækninger på væsentlig kortere tid. Men baneselskabet tog konkurrencen op ved selv at drive et omfattende rutebilnet.

De fleste stationer blev anlagt på åben mark flere kilometer fra nærmeste landsby. Selvom der de fleste steder opstod en lille stationsby omkring dem, var der kun ét sted, stationsbyen voksede sig stor, mens kirkebyen stagnerede. Det var i Harlev, hvor stationsbyen dog også var begunstiget af at ligge tæt på krydset mellem Aarhus-Silkeborg og Stilling-Randers landevejene. I Låsby og Skovby var kirkebyen derimod tættere på landevejen, og derfor voksede sig større. Kun én af mellemstationerne blev anlagt i en by, der i forvejen havde en vis størrelse: det var Galten med 730 indbyggere i 1902. Her fik banen i de første to årtier stor betydning for byens videre vækst.

Ved sin start fik banen leveret 3 stk Borsig 0C0t tenderlokomotiver. Det ene af disse blev udrangeret i 1934 mens de to andre holdt stand helt frem til 1954. Lokomotiverne var meget lig de tenderlokomotiver Borsig havde leveret som standard rangermaskiner til de preussiske jernbaner.

I 1910 anlagde man Åbysporet gennem den øde Mølleeng, hvor et industrikvarter var ved at blive etableret. Her flyttede Frichs også ud fra Aarhus midtby og byggede sit første damplokomotiv i 1914. I Hammelbanens levetid blev over 550 lokomotiver og motorvogne leveret til danske og udenlandske baner via dette spor, der også blev benyttet til korte prøveture. I 1921 blev Åbysporet forlænget langs den nye Søren Frichs Vej, hvor en lang række virksomheder efterhånden etablerede sig. Åbysporet bidrog i 1930'erne med en tredjedel af banens samlede godsmængde, i begyndelsen af 1970'erne med hele 70 procent. Men det var en kort transportafstand, så banens indtægt var ikke tilsvarende høj.

Vigtige stamdata for Hammel-Aarhus Jernbane


Jernbanens længde i km 38,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseHAJ
Statstilskud i %52%
Dato for Koncession1898.06.30
Jernbanen åbnet1902.04.25
Persontrafik nedlagt1956.03.31 (overgik til Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) 1914.07.12)
Godstrafik nedlagt1956.03.31 (overgik til Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) 1914.07.12)
Jernbanen nedlagt1956.03.31 (overgik til Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) 1914.07.12)
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m
BallastGrus
Max stigning10 ‰
Kurveradius458 meter, ved Aarhus dog 366 meter
Hastighed max60 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Hammel-Aarhus Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1914.07.121956.03.31Aarhus-Hammel-Thorsø JernbaneAHTJ
1902.04.251914.07.12Hammel-Aarhus Jernbane, senere AHTJHAJ

Hammel-Aarhus Jernbane havde følgende stoppestederHammel Station (Hml) var Hammel-Aarhus Jernbane banens første station

Hammel Station startede som endestation for Aarhus-Hammel jernbane. Da Aarhus-Hammel jernbane blev forlænget til Thorsø i 1914 blev Hammel Station til en: rebroussement station, hvilket vil sige at både trafikken til Aarhus-Hammel og trafikken til Hammel-Thorsø indgik og udgik i samme ende på stationen.

Hammel Station havde sidespor til Hammel Andelsslagteri, der i mange år var en god godskunde.


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvegade 9A, 8450 Hammel
StednavneforkortelseHml
Højdeplacering over havet69,0 meter
GPS koordinater56.254945,9.865422

Billede af Hammel Station.
Billede af Hammel Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2022
Download billede

Historisk kort over Hammel Station
Hammel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Anbæk Station lå 2,5 km. fra første station.

Anbæk Station havde omløbsspor.

Anbæk Station lå i et område uden megen opland og derfor var der ikke meget trafik. Dette medførte at Anbæk Station blev nedsat til trinbræt den 1. juli 1955.


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseViborgvej 182, 8450 Hammel
Højdeplacering over havet65,2 meter
GPS koordinater56.236074,9.849788

Billede af Anbæk Station.
Billede af Anbæk Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1951 - Anbæk Station
Person: Bygningsnavn: Anbæk Station
Sted: Danmark, Jylland, Hammel
Vejnavn: Viborgvej
Husnummer: 182
Lokalitet: Anbæk
Postnummer: 8450
By: Hammel
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1951
Note: Id: OD00393_024.tif


Historisk kort over Anbæk Station
Anbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sporup Station lå 5,5 km. fra første station.

Sporup Station havde omløbsspor.


Byggeår1900
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSilkeborgvej 84, 8472 Sporup
Højdeplacering over havet63,4 meter
GPS koordinater56.213646,9.823031

Billede af Sporup Station.
Billede af Sporup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Farre
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1959
Note: Id: OD02979_019.tif


Historisk kort over Sporup Station
Sporup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Toustrup Station lå 8,7 km. fra første station.

Toustrup Station lå i Dallerup sogn , der ved banens åbning havde knapt 1.400 indbyggere . Oprindeligt var det meningen, at stationen skulle hedde allerup station ,men det blev under anlægget af banen ændret til Toustrup. Nær stationen lå kun tre små gårde og en skovfogedbolig , men straks fra banens åbning blev der solgt byggegrunde nær stationen og i løbet af få år opstod der et lille samfund med ca. 15 huse. Der var en skole bygget i 1903 ,en murer, en snedker ,en pottemager , en saddelmager samt en købmand , der også havde en tømmerplads. Fra stationen blev der afsendt store mængder tømmer fra de nærliggende skove , Sorring Skov , Toustrup Nørreskov og Sønderskov. Til læsning af tømmeret blev der opstillet en 4 tons galgekran ved sidesporet. Under første verdenskrig 1914-18 , hvor det var svært at skaffe kul , blev der sendt enorme mængder træ fra Toustrup Manglen på brænde resulterede også i afsendelse af store mængder tørv. station havde ud over omløbsspor et stikspor med enderampe og en fold.

Før 1920 var stationens passagertal på 8-10000 årligt men faldt i begyndelsen af 1930'erne til 4200. Banen fik i 1930'erne en del turisttrafik til Toustrup , i en turistbrochure var der anbefaling af udflugter til: "de skønne udsigters Land ved Toustrup Alper og Laaddenhøj. Citat: "Det er nyopdaget Land for Turister. Laaddenhøj (148m) er højere end Himmelbjerget , og der er fri udsigt til alle Sider. Fra Toustrup Station er der en Spadseretur paa kun et par Kilometer til Laaddenhøjs Top , hvor man kan nyde den medbragte Madkurv. Næppe nogen Steder i Danmark har man en mere storslaaet Udsigt!"

Stationsbygningen eksisterer stadig , men som privatbolig. På stationspladsen kan man stadig se fundamentet til galgekranen også en del af dæmningen samt broen over den lille bæk kan ses endnu !


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKeldbjergvej 15, 8472 Sporup
Højdeplacering over havet57,6 meter
GPS koordinater56.190487,9.817762

Billede af banedæmningen ved Toustrup Station.
Billede af banedæmningen ved Toustrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2022
Download billede

Historisk kort over Toustrup Station
Toustrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Låsby Station lå 12,0 km. fra første station.

Låsby Station havde ud over omløbsspor et stikspor med enderampe og en fold.


Byggeår1901
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKjærlingsvej 3, 8670 Låsby
Højdeplacering over havet35,1 meter
GPS koordinater56.1683976440115,9.849227137467476

Billede af Låsby Station.
Billede af Låsby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2022
Download billede

Historisk kort over Låsby Station
Låsby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Galten Station (Gal) lå 16,0 km. fra første station.

Galten Station havde både omløbsspor, læssespor og stikspor. Desuden var stationen udstyret med drejeskive, kran og fold.


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvet 14, 8464 Galten
StednavneforkortelseGal
Højdeplacering over havet41,0 meter
GPS koordinater56.155031,9.905145

Billede af Galten Station.
Billede af Galten Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2022
Download billede

Historisk kort over Galten Station
Galten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovby Station lå 19,5 km. fra første station.

Skovby Station havde ud over omløbsspor også læssespor med omløb, stikspor samt privatejet sidespor.


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
Nedrevet2012
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSchødtsmindevej 3, 8464 Galten
Højdeplacering over havet43,3 meter
GPS koordinater56.164101,9.957764

Billede af Skovby Station.
Billede af Skovby Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Del af Skovby Nord set fra sydøst - 1961 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Skovby
Vejnavn: Præstbrovej
Husnummer: Lokalitet: Skovby Nord
Postnummer: 8464
By: Galten
Sogn: Skovby
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1961
Note: Midt i billedet ses Skovby Korn, Schødtsmindevej 1.
Id: H11193_023.tif


Historisk kort over Skovby Station
Skovby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lillering Station lå 21,9 km. fra første station.

Lillering Station var billetsalgssted indtil den 1.maj 1913, hvor den blev ophøjet til station. I starten var der kun standsningssted på stationen, men i 1903 tilkom der varehus og stikspor, som blev udvidet til et reelt omløbsspor i 1912 med stikspor til banens grusgrav. I midten af 1930'erne blev transporteret store mængder sten til Aarhus fra stationen. 

Stationen blev konverteret til trinbræt med sidespor den 30.september 1955.


Byggeår1900
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBøgebakken 3, 8462 Harlev J
Højdeplacering over havet43,8 meter
GPS koordinater56.145637,9.976142

Billede af Lillering Station.
Billede af Lillering Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Lillering Station - 1950.
Person: Bygningsnavn: Lillering Station
Sted: Danmark, Jylland, Harlev
Vejnavn: Bøgebakken
Husnummer: 3
Lokalitet: Lillering
Postnummer: 8462
By: Harlev
Sogn: Framlev
Matrikelnummer: 49a Lillering by, Framlev
Ophav: Dana Luftfoto
År: 1950
Note: Id: DA00439_017a.tif


Historisk kort over Lillering Station
Lillering Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harlev Station lå 23,5 km. fra første station.

Harlev Station havde ud over omløbsspor også fold og læssespor.


Byggeår1900
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestervej 14, 8462 Harlev J
Højdeplacering over havet34,9 meter
GPS koordinater56.141476,9.999040

Billede af Harlev Station.
Billede af Harlev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2022
Download billede

Historisk kort over Harlev Station
Harlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ormslev Station lå 27,2 km. fra første station.

Ormslev Station havde omløbsspor og et stiksport til den lokale mergelbane.


Byggeår1901
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStorskovvej 92, 8260 Viby J
Højdeplacering over havet5,6 meter
GPS koordinater56.130874,10.043716

Billede af Ormslev Station.
Billede af Ormslev Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2022
Download billede

Historisk kort over Ormslev Station
Ormslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stavtrup Station lå 32,2 km. fra første station.

Stavstrup Station havde omløbsspor og to læsseramper.


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBispevej 27, 8260 Viby J
Højdeplacering over havet9,1 meter
GPS koordinater56.139019,10.119576

Billede af Stavtrup Station.
Billede af Stavtrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Stavtrup Station
Stavtrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viby Nord Jylland Station lå 34,7 km. fra første station.

Viby Nord Holdeplads med sidespor åbnede sammen med Hammel-Aarhus banen den 25. april 1902. Viby Nord Holdeplads blev ophøjet til station i 1910 og havde omløbsspor og læssekran.

Viby Nord Station blev nedlagt sammen med Aarhus-Hammel-Thorsø banen den 31. marts 1956. Med den tidlige nedlæggelse nåede stationen ikke at få en betydning som nærtrafikstation, som flere af de andre nærstationer i Aarhus fik i slut 1970'erne.

Viby Nord Station lå på Damagervej 12 men blev revet ned i 1970 og i dag ligger Damager Kollegiet på den gamle stationsgrund.


Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
Nedrevet1970
ArkitektHeinrich Wenck
Højdeplacering over havet9,3 meter
GPS koordinater56.132224,10.155548

Billede af Viby Nord Jylland Station - Station er nedrevet, men Viby Nord Jylland Station har ligget her.
Billede af Viby Nord Jylland Station - Station er nedrevet, men Viby Nord Jylland Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Viby Nord Jylland Station
Viby Nord Jylland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammelbanegården (Aarhus) Station var Hammel-Aarhus Jernbane's endestation og lå 38,3 km. fra første station.

Hammelbanegården i Aarhus havde 6 spor hvor det nordligste var med læssevej, kran og fold. På banepladsen var der 2 tosporede lokomotivremiser med drejeskive og kulgård. I 1933 blev der bygget en motorremise.

Hammelbanegården husede banens værksted og hovedkontor.

Banegården har været Bymuseet i Aarhus fra 1993 til 1.juli 2011, men er i dag anvendt som medborgerhuset og frivilligcentret "Folkestedet"


Andre navne og stavemåderOgså blot benævnt Aarhus.
Byggeår1900
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseCarl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater56.154909,10.193604

Billede af Hammelbanegården (Aarhus) Station.
Billede af Hammelbanegården (Aarhus) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Hammelbanegården (Aarhus) Station
Hammelbanegården (Aarhus) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)