Ringe-Faaborg Banen - operatør: DSB (Oprindelig: RFB)

Fåborg-Ringe-Nyborg banen har altid været ejet af staten, men banen var straks efter dens åbning drevet af Sydfyenske Jernbaner. Banen blev anlagt i to tempi. 1878 tilbød Sydfyenske Jernbaner at overtage driften af en eventuel Fåborg-Ringe bane. Ved loven den 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning.

Det blev allerede nævnt i forbindelse med loven af den 16. juni 1879 at banen kunne forlænges til Nyborg, men først ved lov af den 8. maj 1894 kom der realiteter bag.

Faaborg Station og stationerne i Højrup, Korinth og Pejrup er alle tegnet af Statsbanearkitekt N.P.C. Holsøe. Til opførelse af Faaborg Station genbrugte man tegningerne fra Aarhus Østbanegård, som N.P.C. Holsøe tegnede ca. 5 år tidligere. Korinth Station var ekstra stor, fordi der også skulle være ventesal for herskaberne fra Arreskov og Brahetrolleborg. Espe Station var ikke projekteret fra starten, men blev i 1883 bygget på kun ni uger som en meget lille station i simpel stil - den er senere udvidet flere gange. Katterød Station er tegnet af Andreas Jensen ligesom de andre på Svendborg-Faaborg banen.

Øhavsmuseet i Faaborg kortlagde i foråret 2009 de kulturhistoriske interesser omkring strækningen og tillagde alle stationerne høj bevaringsværdig.

I 1880 begyndte anlægget af banen, som blev forestået af Sydfyenske Jernbaner, men finansieret af staten. Under anlæggelse af banen stod det hurtigt klart, at det ikke var muligt at skaffe lokal fynsk arbejdskraft til anlægsarbejdet, men man måtte hente svensk arbejdskraft for at løfte opgaven. I maj 1881 kunne sporlægningen begynde. Skinnerne blev leveret af Union Gieserei i Dortmund og leveredes til banen via Svendborg og Ringe. Materiellet til anlægsarbejdet var åbne vogne fra Ringe-Fåborg banen. Lokomotivet var fremdeles Sydfyenske Jernbaner nr. 4 "Sct. Jørgen". Den 21. september 1881 kunne "Sct. Jørgen" førte gang rulle ind i Fåborg via de nyanlagte skinner. Den 15. marts 1882 blev banen prøvekørt og samme dag tiltrådte det nyudnævnte personale på banen. Sydfyenske Jernbaner overtog driften af banen og selve indvielsen fandt sted den 31. marts 1882. Ringe-Fåborg banen havde sit eget hovedspor i Ringe. Ved Fåborgbanens pakhus i Ringe lå en 30 fods drejeskive og lidt vest herfor blev der opført en funktionærbolig idet banens personale havde hjemsted i Ringe. Desuden blev der i Ringe opført en tosporet remise til banens lokomotiver.

Ved statens overtagelse af Sydfyenske Jernbaner i 1949 fortsatte man driften af banen frem til 1962 og herefter forblev banen i drift som godsbane, hvor de sidste stykke Korinth-Ringe, blev nedlagt sidst og omdannet til cykelsti. Signalerne blev taget ned i 1962-1963, og de fleste omløbsspor og sidespor blev fjernet i løbet af 1960'erne.

Strækningen Korinth-Faaborg blev købt af Fyns Amt og stillet til rådighed for Syd Fyenske Veteranjernbane (SFvJ), som blev stiftet den 9. januar 1988. Veteranbanen blev officielt indviet den 28. maj 1992. Faaborg-Midtfyn Kommune, der efter Kommunalreformen i 2007 ejer strækningen Korinth-Faaborg, har kørt et renoverings- og udviklingsprojekt, der skal skabe bedre rammer for veterantogsdriften.

Veteranbanen har ved særlige lejligheder også kørt tog til andre byer på Fyn og i Jylland, men denne trafik stoppede i 2002, da sporet mellem Ringe og Korinth var kommet i for dårlig stand, og i 2011 blev sporet fjernet. Skov- og Naturstyrelsen har overtaget strækningen Ringe-Korinth og omdannet den til Natursti Ringe-Korinth med asfalteret cykelsti og grusbelagt ridesti.

Vigtige stamdata for Ringe-Faaborg Banen


Jernbanens længde i km 29,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 16. juli 1879
BaneforkortelseRFB
Statstilskud i %100%
Jernbanen indviet1882.03.31
Jernbanen åbnet1882.04.01
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1987, dog et par år mere mellem Ringe og Korinth
Jernbanen nedlagt1987, dog et par år mere mellem Ringe og Korinth
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5-37-45 kg/m (1960)
BallastSkærveballast
Hastighed max75 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk16 tons
Bane statusLokalbane

Ringe-Faaborg Banen har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1949.04.011987De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1882.04.011949.04.01Sydfyenske JernbanerSFJ

Ringe-Faaborg Banen havde følgende stoppestederBanekort over Ringe-Faaborg Banen

Kort over benestrækningen: Fåborg-Ringe (RFB)
Kort over benestrækningen: Fåborg-Ringe (RFB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 15. juli 2011 - LINK til kilde.


Ringe Station (Re) var Ringe-Faaborg Banen banens første station

Ringe Station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
StednavneforkortelseRe
Højdeplacering over havet78,9 meter
GPS koordinater55.239116,10.481603

Billede af Ringe Station.
Billede af Ringe Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. november 2021
Download billede

Historisk kort over Ringe Station
Ringe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boltinggård Trinbræt (Bts) lå 3,1 km. fra første station.

Boltinge Trinbræt åbnede i 1929, men allerede i 1930 blev Boltinge ophøjet til billetsalgssted og blev også ved den lejlighed omdøbt til Boltingegaard efter den store gård: Boltingegaard vest for billetsalgsstedet. Billetsalget fandt sted fra vogterhus nr. 1, som lå ca. 800 meter sydvest for standsningsstedet. Senere skiftede Billetsalget navn fra Boltingegaard til Boltinggård – altså uden "binde" e og med bolle å.

Billetsalgsstedet eller Vogterhuset findes stadig i dag, men er stærkt ombygget og det er ikke synlige træk tilbage fra det gamle vogterhus. Vogterhuset havde oprindeligt tagryg vinkelret på sporet, men efter ombygninger er tagryg parallelt med sporet. Ligeledes er bygningens grundplan ca. fordoblet.

Fra 1954 blev Boltinggård Billetsalgssted nedsat til trinbræt.


Byggeår1880
Åbnet1954
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
AdresseBoltinggårdvej, 5750 Ringe
StednavneforkortelseBts
Højdeplacering over havet66,7 meter
GPS koordinater55.22228752486331,10.468652550094829

Billede af Boltinggård Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Boltinggård Trinbræt har ligget her.
Billede af Boltinggård Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Boltinggård Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. oktober 2008
Download billede

Historisk kort over Boltinggård Trinbræt
Boltinggård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Espe Station (Ess) lå 6,6 km. fra første station.

Espe Station var ikke planlagt da banen åbnede. I 1883 blev det besluttet at bygge en lille station i Espe, hvilket kun tog ni uger. Stationen blev siden udvidet af flere omgange.

Espe Station var med krydsningsspor og læssespor med to stikspor, det ene til varehuset. Fra omløbssporet gik der et sidespor til en grusgrav mod nord.


Byggeår1883
Åbnet1883
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKastanievej 2, 5750 Ringe
StednavneforkortelseEss
Højdeplacering over havet61,1 meter
GPS koordinater55.203609,10.409337

Billede af Espe Station.
Billede af Espe Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Espe Station
Espe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMøllemosevej 3, 5750 Ringe
StednavneforkortelseHus
Højdeplacering over havet34,1 meter
GPS koordinater55.192765,10.349453

Billede af Højrup Station.
Billede af Højrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Højrup Station
Højrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hågerup Trinbræt (Hgs) lå 13,6 km. fra første station.

Hågerup billetsalgssted åbnede først den 1. oktober 1882 med salg i vogter huset. Fra 1957 blev Hågerup nedsat til trinbræt.


Byggeår1880
Åbnet1957
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseHgs
Højdeplacering over havet30,6 meter
GPS koordinater55.1697141638716,10.351113554848164

Billede af Hågerup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Hågerup Trinbræt har ligget her.
Billede af Hågerup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Hågerup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. september 2020
Download billede

Historisk kort over Hågerup Trinbræt
Hågerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKaj Lykkesvej 2, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKrs
Højdeplacering over havet48,1 meter
GPS koordinater55.144134,10.333698

Billede af Korinth Station.
Billede af Korinth Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. september 2020
Download billede

Historisk kort over Korinth Station
Korinth Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønderup Trinbræt lå 20,3 km. fra første station.

Grønderup billetsalgssted åbnede først den 1. oktober 1882 med salg i banehuset. Blev senere nedsat til trinbræt - formentlig i 1957 samtidig med Hågerup.


Byggeår1882
Åbnet1957
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet41,9 meter
GPS koordinater55.11414093163675,10.341676283680872

Billede af Grønderup Trinbræt - yderst til venstre i billedet.
Billede af Grønderup Trinbræt - yderst til venstre i billedet. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1957 - Grønderup Trinbræt
Person:Barrett, Svend, gårdejer
Sted:Danmark, Fyn, Grønderup, Grønderupvej 17
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1957

Id:H09667_012A.tif


Historisk kort over Grønderup Trinbræt
Grønderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør __.__.18__ Peirup.
Byggeår1881
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFrederiksbergvej 20, 5600 Faaborg
StednavneforkortelsePrs
Højdeplacering over havet43,7 meter
GPS koordinater55.094469,10.342895

Billede af Pejrup Station.
Billede af Pejrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Pejrup Station
Pejrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Katterød Station (Kts) lå 25,1 km. fra første station.

Katterød Trinbræt var fra Ringe-Faaborg Banens åbning den 1. april 1982, men blev ophøjet billetsalgssted den 1. juli 1883, billetsalget blev foretaget fra vogterhuset.

Katterød blev ophøjet til station, da Katterød fik forgrening til Svendborg-Faaborg Banen.

Syd Fyenske Veteranjernbanes trinbræt er den tidligere perron fra Katterød Station.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseByvej 36, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKts
Højdeplacering over havet35,0 meter
GPS koordinater55.084428,10.309211

Billede af Katterød Station.
Billede af Katterød Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Sørensen, H., Stationsforstander - 1956 -
Person:Sørensen, H., Stationsforstander
Sted:Danmark, Fyn, Katterød
Ophav:Odense Luftfoto
År:1956

Id:OD02239_001.tif


Historisk kort over Katterød Station
Katterød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Faaborg Station (Få) var Ringe-Faaborg Banen's endestation og lå 29,4 km. fra første station.

Faaborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Faaborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).


Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Faaborg, hvor navnet skiftede til Fåborg - i dag staves byden både Faaborg og Fåborg.
Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2A, 5600 Faaborg
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet1,8 meter
GPS koordinater55.093784,10.245330

Billede af Faaborg Station.
Billede af Faaborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. september 2020
Download billede

Historisk kort over Faaborg Station
Faaborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Ringe-Faaborg Banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Lars Viinholt-Nielsen
1981
231
Odense
Odense Universitetsforlag
8774923552
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471