Midtbanen på Sjælland (DSB)


Der er flere forskellige versioner af historien om Midtbanen. Egentlig var det en ganske fornuftig tanke som vi også ville kunne støtte i dag. En aflastning af Københavnsområdets banenet for transittrafik. Desværre faldt gennemførelsen af det ambitiøse projekt midt i en krisetid. Den første del af midtbanen blev åbnet i 1924 - altså umiddelbart før verdenskrisen rigtigt sætter ind. Den sidste del der nåede af få en officiel indvielse blev indviet den 17. november 1928. Hvor man sidenhen har forsøgt at stoppe depression og nedgang med store anlægsprojekter, valgte man i 1936 at nedlægge Midtbanen inden den var færdiggjort.

Den 21. december 1899 blev der på Dalby kro afholdt møde med foregangsmænd fra Horns Herred og Frederikssund der ønske en privat jernbane fra Frederikssund til Hvalsø. Det blev et meget velbesøgt møde. På mødet blev planerne fremsat og drøftet og der blev nedsat et jernbaneudvalg med sagfører A.C. Hansen fra Frederikssund, som formand.

Det blev hurtigt klart at Horns Herreds-banes største udfordring ville blive bygning af en bro over fjorden. Da der på samme tid i Ringsted og Næstved var bestræbelser i gang vedrørende nye baner, efter åbningen af den sjællandske sydbane mellem Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund i 1870 opstod der i Næstved planer om oplandsbaner til Glumsø og Karrebæksminde. Herefter gik man sammen "Horns Herreds" og "Ringsted-Næstved" for at få anlægsudgifterne til brobygningen fordelt over et større jernbaneprojekt. Det udvidede udvalgs beslutning om problemets løsning var enstemmig og et samarbejde i forbindelse med det formål var nu udvidet til at omfatte anlægget af en bane fra Næstved over Ringsted, Hvalsø og Frederikssund med tilslutning til det nordsjællandske jernbanenet i Hillerød: den midtsjællandske jernbane.

Ved Indenrigsminister Sigurd Bergs indflydelse blev den midtsjællandske bane indsat på den store Jernbanelov i 1907. Loven projektet blev godkendt i Rigsdagen og på loven som Midtsjællands statsbane og der blev givet bemyndigelse til at anlægge banen, som blev givet til Ministeriet for Offentlige Arbejder ved Lov af 27. maj 1908, dog skulle de involverede by- og landkommuner sikre statskassen med 40.000 kr. pr. banemil.
  • Kommuner og private i Horns Herred har indskudt 100.000 kr. for at få ændret retningen ved Skibby og få stationer ved Krogstrup og Femhøj i stedet for en ved Lyngerup, som måtte nøjes med et "Trinbræt".
  • Kyndby-Krogstrupkommune indskød som sin part ca. 10.000 kr. og private lodsejere i samme kommune: 8.164 kr. 

Allerede i begyndelsen havde banen modvind. Så sent som 1917 blev linjen udstukket i Horns Herred, men først i 1921 toges fat på jordarbejdet, opførelse af viadukter, omlægning af veje og lignende; alt dette fuldførtes 1924. 

Broen over fjorden byggedes 1925-27, sporanlægget blev udbudt og afsluttedes 1928. Strækningen Frederikssund ­ Hvalsø ­ en længde på 34,1 km kom til at kostet i alt 8 mio. kr., heraf gik 1 mio. kr. til broen, med dæmningsanlæggene i forbindelse med denne: 2¼ mio. kr. Og hele linjen Frederikssund ­ Næstved kom til at kostede ca. 27-28 mio. kr. 

Anlægget af banen voldte en del vanskeligheder. Arbejdet med Midtbanens delstrækning mellem Ringsted og Næstved blev forsinket bl.a. som følge af første verdenskrigs mangel på nødvendige materialer og dermed store prisstigninger. Først i efteråret 1916 kunne man starte på arbejdet i marken, men anlægsarbejdet begyndte imidlertid først for alvor efter krigens afslutning. Det var under de vanskeligst tænkelige forhold, banen blev anlagt, idet der ikke blot var varemangel, prisstigninger og mangel på arbejdskraft, men den arbejdsstyrke, der kunne fremskaffes, kunne på grund af rationering og almindelig knaphed på fødevarer ikke forventes indlogeret hos private på egnen. Der etableredes derfor baraklejre for arbejderne ved Vrangstrup og Glumsø.

Under anlæggelsen løb man ind i en del vanskeligheder blandt andet på grund af det kuperede terræn nord for Næstved samt uforudsete besværligheder ved anlægget og kostbare uheld med broer. I foråret 1924 stod banen endelig færdig og udmærkede sig blandt andet ved, at det var en af de første jernbanestrækninger med stenballast – hidtil havde man anvendt grus. Midtbanestrækningen mellem Ringsted og Frederikssund blev aldrig nogen succes og allerede i 1936 nedlagdes denne del af Midtbanen.

Den resterende strækning til Hillerød var estimeret til 3 mio. kr. Tilbage stod kun opførelse af stationsbygningerne, som hovedsagelig opførtes efter samme tegning. I april 1928 blev arbejdet udbudt. For Krogstrup stationsbygningsvedkommende blev indgivet en halv snes tilbud. Murermester C. Frandsen, Jægerspris, fik arbejdet i entreprise for 24.550 kr. Bygningen påbegyndtes i maj og skulle stå færdig senest den 15. september. Samme efterår opførtes 4 banehuse på strækningen, hvoraf et ved Krogstrup station. I starten af november påbegyndtes prøvekørsel.

En af de mest vedholdende myter er at banen blev nedlagt som følge af politiske rævekager. Vælger man at tro dette rygte nedlagde man jernbanen af frygt for at transittrafikken skulle trække virksomheden væk fra Hovedstaden og til Helsingør, Hillerød eller Ringsted. En anden myte går på at der simpelthen ikke var penge nok i statsbudgettet til både Storstrømsforbindelse og Midtbane. Derfor valgte den siddende regering at prioritere sit eget prestigeprojekt højest. Til de mere håndfaste oplysninger hører at både anlæg og drift gav underskud i form af budget overskridelser. Og det i en tid hvor der virkelig var økonomisk krise.

Vigtige stamdata for Midtbanen på Sjælland (DSB)


Jernbanens længde i km 83,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1925.08.15
Persontrafik nedlagt1936.05.15
Godstrafik nedlagt1936.05.15
Jernbanen nedlagt1936.05.15
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt32 kg/m
BallastSkærveballast
El driftNej

Midtbanen på Sjælland (DSB) havde følgende stationerBanekort over Midtbanen på Sjælland (DSB)

Banekort fra Midtbanen på Sjælland (DSB).
Banekort fra Midtbanen på Sjælland (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.06.08 - LINK til kilde.


Frederikssund Station (Fs) [1928-1989] var Midtbanen på Sjælland banens første station

Frederikssunds første station åbnede den 15. juni 1879 som endestation på Frederiksberg-Frederikssund banen. Frederikssunds første station havde for tiden en moderne perronhal, som ikke var ualmindelige i jernbanens allertidligste barndom. Først i 1911 blev perronhallen i Frederikssund fjernet.

Da Den Sjællandske Midtbanen kom til Frederikssund den 17. november 1928, var det sammen med åbningen af Frederikssunds anden station. Frederikssunds første station blev lukket ved den lejlighed og stod misligholdt i løbende forfald frem til nedrivelsen i 1988.

Godsekspeditionen forblev på Frederikssunds første station, så den første station kom til at fremstå som en forfalden blindtarm til Frederikssunds anden station.

Frederikssunds anden station var tiltænkt en stor rolle i 1928 med Den Sjællandske Midtbanen og videreførelsen af denne fra Frederikssund til Hillerød. Banen fra Frederikssund til Hillerød over Slangerup, blev igangsat med bro- og jordarbejde, men blev stoppet inden færdiggørelsen. Bro- og dæmningsrester bl.a. i Frederikssund vidner om dette. Da Den Sjællandske Midtbanen allerede den 15. maj 1936 blev nedlagt, som den bane med den korteste levetid i Danmark, mistede Frederikssunds anden station meget af sin betydning.

Den 27. maj 1989 lukkede Frederikssunds anden station og Frederikssunds tredje station overtog Frederikssunds første station, men nu kun som S-banestation.


Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1989.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseA C Hansensvej 14, 3600 Frederikssund
StednavneforkortelseFs
Højdeplacering over havet2,0 meter
GPS koordinater55.832847,12.065860

Frederikssund (1928-1989) Station.
Frederikssund (1928-1989) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.03 15:13:24


Kort over Frederikssund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frederikssund Station

Historisk kort over Frederikssund Station
Frederikssund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKat
Højdeplacering over havet2,3 meter
GPS koordinater55.834929,12.057593

Billede af Kalvøvej Trinbræt.
Billede af Kalvøvej Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aero Ekspress - Dato: Ukendt - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1932-1950 -
Sted:Danmark, Sjælland, Frederikssund
Ophav:Aero Ekspress
År:1932-1950

Id:AE_01447.tif


Kort over Kalvøvej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kalvøvej Trinbræt

Historisk kort over Kalvøvej Trinbræt
Kalvøvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseFemhøj Stationsvej 21, 3630 Jægerspris
StednavneforkortelseFm
Højdeplacering over havet16,1 meter
GPS koordinater55.820494,12.001843

Billede af Femhøj Billetsalgssted.
Billede af Femhøj Billetsalgssted.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 11:31:00


Kort over Femhøj Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Femhøj Billetsalgssted

Historisk kort over Femhøj Billetsalgssted
Femhøj Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLgt
Højdeplacering over havet14,3 meter
GPS koordinater55.80640395552566,11.9771513118586

Billede af Lyngerup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lyngerup Trinbræt har ligget her.
Billede af Lyngerup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lyngerup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 11:38:42


Kort over Lyngerup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lyngerup Trinbræt

Historisk kort over Lyngerup Trinbræt
Lyngerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1922
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseGammel Stationsvej 2A, 3630 Jægerspris
StednavneforkortelseOu
Højdeplacering over havet25,6 meter
GPS koordinater55.787618,11.970933

Krogstrup Station.
Krogstrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.03 15:29:15


Kort over Krogstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Krogstrup Station

Historisk kort over Krogstrup Station
Krogstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bonderup Sjælland Trinbræt (Bot) lå 11,6 km. fra første station.

Broen ved Bonderup Trinbræt blev revet ned marts-april 2009 og erstattet af en dæmning, indtil da fandtes stien ned til Bonderup Trinbræt stadig og traceen var fuldt synlig.


Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBot
Højdeplacering over havet37,0 meter
GPS koordinater55.765304,11.964640

Billede af Bonderup Sjælland Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bonderup Sjælland Trinbræt har ligget her.
Billede af Bonderup Sjælland Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bonderup Sjælland Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16 17:32:13


Kort over Bonderup Sjælland Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bonderup Sjælland Trinbræt

Historisk kort over Bonderup Sjælland Trinbræt
Bonderup Sjælland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 15.05.1934 Skiby, før 15.05.1933 Skibby.
Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseStationsvej 13, 4050 Skibby
StednavneforkortelseSkb
Højdeplacering over havet25,6 meter
GPS koordinater55.747029,11.952256

Billede af Skibby Station.
Billede af Skibby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 12:05:30


Kort over Skibby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skibby Station

Historisk kort over Skibby Station
Skibby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
ArkitektK.T. Seest
AdresseEgholmvej 20, 4070 Kirke Hyllinge
StednavneforkortelseBit
Højdeplacering over havet20,9 meter
GPS koordinater55.72577851832619,11.924700069572893

Billede af Biltris Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Biltris Trinbræt har ligget her.
Billede af Biltris Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Biltris Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 12:14:20


Kort over Biltris Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Biltris Trinbræt

Historisk kort over Biltris Trinbræt
Biltris Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke Hyllinge Station (In) lå 19,4 km. fra første station.

Kirke Hyllinge Station fik en kort tid som station på kun godt 7½ år. Efter Midtbanen blev nedlagt fungerede Kirke Hyllinge Stationsbygning som kommune kontor.


Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseStationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge
StednavneforkortelseIn
Højdeplacering over havet15,2 meter
GPS koordinater55.704631,11.904260

Billede af Kirke Hyllinge Station.
Billede af Kirke Hyllinge Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 12:22:09


Kort over Kirke Hyllinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirke Hyllinge Station

Historisk kort over Kirke Hyllinge Station
Kirke Hyllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
AdresseTværvej 35, 4070 Kirke Hyllinge
StednavneforkortelseJet
Højdeplacering over havet28,1 meter
GPS koordinater55.681946,11.902186

Billede af Jenslev Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Jenslev Trinbræt har ligget her.
Billede af Jenslev Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Jenslev Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16 18:15:29


Kort over Jenslev Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jenslev Trinbræt

Historisk kort over Jenslev Trinbræt
Jenslev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet26,1 meter
GPS koordinater55.666921,11.892381

Billede af Rye Trinbræt (uofficielt) - Trinbræt (uofficielt) er nedrevet, men Rye Trinbræt (uofficielt) har ligget her.
Billede af Rye Trinbræt (uofficielt) - Trinbræt (uofficielt) er nedrevet, men Rye Trinbræt (uofficielt) har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 12:41:36


Kort over Rye Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rye Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Rye Trinbræt (uofficielt)
Rye Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTot
Højdeplacering over havet45,8 meter
GPS koordinater55.650470,11.863036

Billede af Torkilstrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Torkilstrup Trinbræt har ligget her.
Billede af Torkilstrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Torkilstrup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20 09:28:38


Kort over Torkilstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Torkilstrup Trinbræt

Historisk kort over Torkilstrup Trinbræt
Torkilstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke Såby Station (Ay) lå 27,6 km. fra første station.

Kirke Såby Station fik en kort tid som station på kun godt 7½ år. Efter Midtbanen blev nedlagt fungerede Kirke Såby Stationsbygning som lokal politistation.


Andre navne og stavemåderFør 15.05.1933 Kirke Saaby.
Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseAcacievej 4, 4060 Kirke Såby
StednavneforkortelseAy
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.642081,11.867896

Billede af Kirke Såby Station.
Billede af Kirke Såby Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 13:03:03


Kort over Kirke Såby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirke Såby Station

Historisk kort over Kirke Såby Station
Kirke Såby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBgt
Højdeplacering over havet62,4 meter
GPS koordinater55.61913648014449,11.86576066000784

Billede af Bjergskov Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bjergskov Trinbræt har ligget her.
Billede af Bjergskov Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bjergskov Trinbræt har ligget her. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 13:15:31


Kort over Bjergskov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bjergskov Trinbræt

Historisk kort over Bjergskov Trinbræt
Bjergskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseTølløsevej 1, 4330 Hvalsø
StednavneforkortelseHv
Højdeplacering over havet57,3 meter
GPS koordinater55.595475,11.859619

Billede af Hvalsø Station.
Billede af Hvalsø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.26 12:41:56


Kort over Hvalsø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hvalsø Station

Historisk kort over Hvalsø Station
Hvalsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTit
Højdeplacering over havet66,6 meter
GPS koordinater55.580337,11.835640

Billede af Tingerup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Tingerup Trinbræt har ligget her.
Billede af Tingerup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Tingerup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20 09:05:20


Kort over Tingerup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tingerup Trinbræt

Historisk kort over Tingerup Trinbræt
Tingerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Oldgård Station (Oå) lå 40,0 km. fra første station.

Oldgård Station var Sjællands højest beliggende station, 85 meter over havet.


Byggeår1924
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseSvalmstrupvej 68, 4360 Kirke Eskilstrup
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet85,0 meter
GPS koordinater55.555118,11.825686

Billede af Oldgård Station.
Billede af Oldgård Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2023.07.18 13:31:47


Kort over Oldgård Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Oldgård Station

Historisk kort over Oldgård Station
Oldgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skjoldenæsholm Billetsalgssted (Skt) lå 43,2 km. fra første station.

Der hvor Skjoldenæsholm Billetsalgssted lå, ligger i dag Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Sporvejsmuseet er opbygget og drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft, der som medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab tilbringer en stor del af deres fritid til at sikre en fortsat drift og udbygning af museet.


Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet - men erstattet af et sporvognstrinbræt
AdresseSkjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup Midtsj
StednavneforkortelseSkt
Højdeplacering over havet66,2 meter
GPS koordinater55.53194032291372,11.849142727764745

Billede af Skjoldenæsholm Billetsalgssted - Billetsalgssted er nedrevet, men Skjoldenæsholm Billetsalgssted har ligget her.
Billede af Skjoldenæsholm Billetsalgssted - Billetsalgssted er nedrevet, men Skjoldenæsholm Billetsalgssted har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20 08:45:24


Kort over Skjoldenæsholm Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skjoldenæsholm Billetsalgssted

Historisk kort over Skjoldenæsholm Billetsalgssted
Skjoldenæsholm Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseSkjoldenæsvej 31A, 4174 Jystrup Midtsj
StednavneforkortelseJd
Højdeplacering over havet64,7 meter
GPS koordinater55.518845,11.861220

Billede af Jystrup Station.
Billede af Jystrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20 08:40:41


Kort over Jystrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jystrup Station

Historisk kort over Jystrup Station
Jystrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseOrtved Stationsvej 35, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseOrt
Højdeplacering over havet44,0 meter
GPS koordinater55.483083,11.857004

Kort over Ortved Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ortved Billetsalgssted

Historisk kort over Ortved Billetsalgssted
Ortved Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKnt
Højdeplacering over havet38,8 meter
GPS koordinater55.460719,11.850951

Billede af Knudslund Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Knudslund Trinbræt har ligget her.
Billede af Knudslund Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Knudslund Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20 08:02:46


Kort over Knudslund Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Knudslund Trinbræt

Historisk kort over Knudslund Trinbræt
Knudslund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringsted Station (Rg) lå 57,0 km. fra første station.

Vestbanen indviedes som den første jernbane i det nuværende Danmark mellem København og Roskilde 26. juni 1847. Banen forlængedes 27. april 1856 til Korsør og her fik Ringsted sin første station. Ringsted første Station er formentlig byggest af Fox, Henderson & Co. men arkitekt T. P. P. Watson er også nævnt som en mulighed.

Ringsted første Station var en ret stor bygning og fik fra starten stor betydning, da den var en slags trafikterminal for mange dagvognsruter, bl.a. til Sydsjælland og Falster.

Ringsted første Station blev dog under 1. verdenskrig for lille og navnlig utidssvarende. Under de omfattende udvidelser og forandringer blev Køge- Ringsted Banen åbnet i 1917 og første del af midtbanen, Næstved-Ringsted åbnede i 1924.

Ringsteds første station blev revet ned i 1924 for at give plads til det store baneprojekt med at anlægge den Sjællandske midtbane. Ringsteds anden station (den nuværende) blev åbnet sammen med første etape ad Midtbanen den 26,8 km strækning den 1. juni 1924. Den nordlige del af midtbanen (Ringsted-Hvalsø) blev åbnet i 1925, men den nordlige del blev allerede nedlagt allerede igen i 1936.

Frem til medio 2018 anlægger Banedanmark en ny højhastighedsbane mellem Ringsted og København via Køge-nord. Stationens opsætning forbliver det sammen.


Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseJernbanevej 1, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseRg
Højdeplacering over havet38,0 meter
GPS koordinater55.438347,11.786426

Billede af Ringsted Station.
Billede af Ringsted Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.04.22 13:55:20


Kort over Ringsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ringsted Station

Historisk kort over Ringsted Station
Ringsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtNedlagt
Nedrevet2021 (Maj)
AdresseEnglerupvej 55, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseEu
Højdeplacering over havet23,1 meter
GPS koordinater55.410701,11.748592

Billede af Englerup Billetsalgssted.
Billede af Englerup Billetsalgssted. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 -
Sted:Danmark, Sjælland, Ringsted
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L04940_011.tif


Kort over Englerup Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Englerup Billetsalgssted

Historisk kort over Englerup Billetsalgssted
Englerup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
Nedlagt1962
Nedrevet2016 (Januar)
ArkitektK.T. Seest
AdresseVrangstrupvej 95, 4171 Glumsø
StednavneforkortelseVst
Højdeplacering over havet30,3 meter
GPS koordinater55.393587,11.737550

Billede af Vrangstrup Holdeplads.
Billede af Vrangstrup Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1950 -
Bygningsnavn:Vrangstrup Station
Sted:Danmark, Sjælland, Vangstrup
Vejnavn:Vrangstrupvej
Husnummer:101
Lokalitet:Vrangstrup By
Postnummer:4171
By:Glumsø
Sogn:Vrangstup Sogn
Matrikelnummer:31
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1950

Id:L05170_016.tif


Kort over Vrangstrup Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrangstrup Holdeplads

Historisk kort over Vrangstrup Holdeplads
Vrangstrup Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1962
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTyt
Højdeplacering over havet35,1 meter
GPS koordinater55.375918,11.713423

Billede af Tyvelse Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Tyvelse Trinbræt har ligget her.
Billede af Tyvelse Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Tyvelse Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07 13:54:51


Kort over Tyvelse Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tyvelse Trinbræt

Historisk kort over Tyvelse Trinbræt
Tyvelse Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glumsø Station (Gz) [1924-2020] lå 68,7 km. fra første station.

Glumsø Station åbnede 1. juni 1924 som en etape af Midtbanen på Sjælland. Glumsø Station var tegnet af overarkitekt ved De danske Statsbaner: K. T. Seest.

Efter åbningen af den sjællandske sydbane mellem Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund i 1870 opstod der i Næstved planer om oplandsbaner til Glumsø og Karrebæksminde. Herefter gik man sammen med "Horns Herreds" (Ringsted Frederikssund banen) og fik banetankerne til at dække Ringsted-Næstved som et stort fælles baneprojekt: Midtbanen på Sjælland.

Ifm. at Banedanmark er i fuld gang med klargøring af Ringsted-Femern Banen har man nedlagt Glumsø Station og etableret Glumsø Trinbræt som en del af opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Næstved. Glumsø Trinbræt er opført med en ny gangbro ca. 100 meter syd for den gamle gangbro og perronerne er etableret ca. 200 meter syd for de gamle perroner ved Glumsø Station.

Ombygningen af Glumsø Trinbræt:
• Byggeperiode: marts 2020 – november 2020
• Perronerne flyttes 200 meter syd for den gamle Glumsø Station
• Ny gangbro over sporene etableres 100 meter syd for den gamle gangbro
• Ny forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering tæt på perronen
• Nye læskærme og rejsekortstandere
• Støjskærm ud mod by-siden af stationen

Glumsø Trinbræt blev den 29. november 2020 indviet virtuelt pga. Coronasituationen.


Byggeår1919
Åbnet1924.06.01
Nedlagt2020.11.29
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseStationsvej 9, 4171 Glumsø
StednavneforkortelseGz
Højdeplacering over havet30,7 meter
GPS koordinater55.353526,11.695307

Billede af Glumsø Station.
Billede af Glumsø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.19 14:49:28


Kort over Glumsø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Glumsø Station

Historisk kort over Glumsø Station
Glumsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 15.05.1934 Hellevmagle, før 15.05.1933 Herlufmagle.
Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
Nedlagt1966
Nedrevet2013 November
ArkitektK.T. Seest
StednavneforkortelseRm
Højdeplacering over havet29,3 meter
GPS koordinater55.315631,11.744404

Billede af Herlufmagle Station.
Billede af Herlufmagle Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1949 - Herlufmagle Station
Bygningsnavn:Herlufmagle Station
Sted:Danmark, Sjælland, Herlufmagle
Vejnavn:Hedevej
Husnummer:6
Lokalitet:Herlufmagle By
Postnummer:4160
By:Herlufmagle
Sogn:Herlufmagle Sogn
Matrikelnummer:91
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1949

Id:L04731_008.tif


Kort over Herlufmagle Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herlufmagle Station

Historisk kort over Herlufmagle Station
Herlufmagle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Søgård Trinbræt (Sgt) lå 76,0 km. fra første station.

Søgård trinbræt lå ved underføringen for bivejen fra Næstved-Ringsted landevej til Bakkegaard og anlagdes af hensyn til landsbyen Gelsted ved landevejen og de større gårde Bakkegaard og Søgaard vest for banen.


Byggeår1928
Åbnet1928.09.25
Nedlagt1936.05.14
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSgt
Højdeplacering over havet26,2 meter
GPS koordinater55.29849518077087,11.74402144386373

Billede af Søgård Trinbræt - man kan lige ane skorstenen fra ventebygningen til højre i billedet.
Billede af Søgård Trinbræt - man kan lige ane skorstenen fra ventebygningen til højre i billedet.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1954 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1954 -
Sted:Danmark, Sjælland, Gelsted
Vejnavn:Bødkervej
Lokalitet:Gelsted
Postnummer:4160
By:Herlufmagle
Sogn:Herlufmagle
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1954

Note:Gården findes ikke mere
Id:H04625_035.tif


Kort over Søgård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Søgård Trinbræt

Historisk kort over Søgård Trinbræt
Søgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
Nedlagt1962
Nedrevet2016 (December)
ArkitektK.T. Seest
AdresseRislevvej 21, 4700 Næstved
StednavneforkortelseRis
Højdeplacering over havet15,0 meter
GPS koordinater55.275074,11.744971

Billede af Rislev Trinbræt.
Billede af Rislev Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07 14:51:10


Kort over Rislev Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rislev Holdeplads

Historisk kort over Rislev Holdeplads
Rislev Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station (Næ) var Midtbanen på Sjælland's endestation og lå 83,8 km. fra første station.

Næstved Station blev anlagt i 1870 sammen med Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund.

Næstved station er flere gange blevet ombygget:
1891-1892 ifm. bygningen af Slagelse-Næstved banen. Denne ombygning var mere eller mindre en total ombygning af stationen.
1921 (ved arkitekt Sigurd Christensen)
1940-43 (ved arkitekt K.T. Seest)


Andre navne og stavemåderFør 1881<>1886 Nestved.
Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCharles Julius Sophus Abrahams
Arkitekt, som har stået for ombygningenK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.231175,11.767178

Billede af Næstved Station.
Billede af Næstved Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.18 14:26:43


Kort over Næstved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Næstved Station

Historisk kort over Næstved Station
Næstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Midtbanen på Sjælland (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9
Midtbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtbanen
Kurt Kristensen
2008
40


87-91109-16-7
MIDTBANEN - (Karrebæksminde)-Næstved-Ringsted-Hvalsø-Frederikssund-(Hillerød)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
MIDTBANEN - (Karrebæksminde)-Næstved-Ringsted-Hvalsø-Frederikssund-(Hillerød)
P. Thomassen
1977
143