Hobro-Løgstør - (DSB)


Allerede i 1966 var der tale om at lave en bane fra Løgstør mod syd med tilslutning til en eksisterende bane, men det var først i 1875 at der kom konkrete planer af en bane. Det var et stort politisk spil at få fastlagt linjeføringen og det endte med en gaffelbane, som delte sig i Ålestrup med en bane mod Viborg og en anden mod Hobro. Det tog 10 år at få fremlagt planerne for rigsdagssamlingen. D. 12. april 1889 blev lov nr. 54 om anlægget af statsbanen Hobro-Løgstør vedtaget

Strækningen Hobro-Løgstør blev idriftsat 15. juli 1893, medens strækningen fra Viborg til Ålestrup blev idriftsat 15. september samme år. Ved åbningen var der stor festivitas og glæde for banens åbning i Løgstør medens Hobro blot tog åbningen til efterretning.

I starten bestod driften af 2 daglige tog i hver retning, som blev udvidet i 1906 med et tredje blandingstog og et fjerde togpar kom til efter nogle år. I 1920erne indførtes benzinmotorvogne i driften hvilket muliggjorde at der kunne udvides til 6 togpar. Det større antal togpar sled på skinnerne, og i 1930erne var sporet meget nedslidt. Der var tale om at nedlægge banen da en udskiftning af skinnerne var bekostelig og konkurrencen fra lastbilerne, busser og personbiler var stigende. Banen er formentlig reddet af 2. verdenskrig da trafikken på banen steg markant med både person- og gods trafik. Dette medførte at banen fra 1942 og et årti frem fik skiftet skinnerne til brugte men stærkere skinner. Med de stærkere skinner kunne banens max hastighed øges fra 45 km/t til 70 km/t.

Efter 2. verdenskrig blev trafikken på landevejene igen normaliseret og banen fik igen problemer med trafikken i det i forvejen tynd befolkede område. Banernes opland var tyndt befolket og den tiltagende motorisering af trafikken på landevejen efter 2. verdenskrig gjorde det ikke nemmere at drive jernbane i Himmerland med en rimelig trafik. DSB erstattede også togafgange med busser hvilket også var medvirkede til at affolke togene. D. 30. maj 1959 ophørte persontrafikken Viborg – Ålestrup og d. 21. maj 1966 ophørte persontrafikken Hobro-Løgstør. Strækningen Viborg-Ålestrup – Løgstør havde dog status som godsbane medens skinnerne på strækningen Hobro – Ålestrup blev optages i 1970.

I slutningen af 1980’erne er skinnerne mellem Viborg og Løgstør nedslidte og en lukning af banen truer. Lokale initiativer i Løgstør formår dog at lave en aftale mellem DSB og erhvervslivet hvilket bevirker at godstrafikken stiger på banen fra 100 vognladninger i de første 4 måneder i 1987 til 374 i 1988 og 458 i 1989. Dette bevirker at sporet istandsættes. På sigt var det ikke muligt at opretholde godstrafikken og i 1999 var det slut.

I 2006 optages sporet mellem Viborg og Løgstør. En 80 km. Strækning med mere end 160 km. Skinner og 130.000 jernbanesveller. En jernbane epoke på mere end 100 år er slut. De daværende seks kommuner og to amter var enige om at anlægge en cykel og gangsti på hele strækningen fra Viborg til Løgstør, hvilket bevirker at man har en fantastisk natursti i området i dag.

Vigtige årstal for Hobro-Løgstør jernbane:
1889.04.12 D. 12. april 1889 blev lov nr. 54 om anlægget af Viborg-Ålestrup og Hobro-Ålestrup-Løgstør vedtaget.
1893.07.15 Strækningen Hobro-Løgstør blev åbnet for drift.
1893.09.15 Strækningen Viborg-Ålestrup blev åbnet for drift.
1959.05.30 Ophørte persontrafikken Viborg-Ålestrup.
1959.05.30 Strækningen Viborg-Ålestrup nedsættes til godsbane.
1966.05.21 Ophørte persontrafikken Hobro-Løgstør
1966.05.21 Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør nedsættes til godsbane.
1970 Skinnerne tages op mellem Hobro Ålestrup.
1999 Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør nedlægges.
2006 Skinnerne tages op på strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør.
2006 Strækningen mellem Viborg-Ålestrup-Løgstør omdannes til cykel og gangsti.


Vigtige stamdata for Hobro-Løgstør (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km66,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
Statstilskud i %100%
Jernbanen åbnet1893.07.15
Persontrafik nedlagt1966.05.21
Godstrafik nedlagt1999
Jernbanen nedlagt1999

Hobro-Løgstør (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Hobro Station (Hb)0,0
Stedet er fotograferet Døstrup Himmerland Station (Dø)7,6
Stedet er fotograferet Store Rørbæk Station (Ræ)10,4
Stedet er fotograferet Grynderup Trinbræt 12,5
Stedet er fotograferet Nørager Station 15,2
Stedet er fotograferet Boldrup Trinbræt (Bod)17,3
Stedet er fotograferet Simested Station (Si)19,0
Stedet er fotograferet Ålestrup Station (Aat)21,5
Stedet er fotograferet Øster Bølle Billetsalgssted 23,5
Stedet er fotograferet Østrup Station (Øp)27,5
Stedet er fotograferet Aars Station 37,0
Stedet er fotograferet Hornum Station (Om)46,6
Stedet er fotograferet Øjesø Trinbræt 51,0
Stedet er fotograferet Gatten Station (Ga)52,0
Stedet er fotograferet Vindblæs Station (Vin)58,0
Stedet er fotograferet Løgstør Station (Ør)66,2

Hobro Station var Hobro-Løgstør banens første station

Byggeår1869
Åbnet1869.09.19
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 12, 9500 Hobro
Stations forkortelseHb
GPS koordinater56.643420, 9.782758

Den oprindelige station i Hobro fra 1869, blev nedrevet og udskiftet af den nuværende station i 1893 ifm. etableringen af Hobro-Aalestrup-Løgstør jernbane.

Hobro station blev fredet i 1992.

Hobro Station.Hobro Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.23

Google maps over Hobro Station

Historisk kort over Hobro StationHobro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Døstrup Himmerland Station lå 7,6 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseSvinget 9, 9500 Hobro
Stations forkortelse
GPS koordinater56.691824, 9.743767

Døstrup Himmerland station blev fra d. 31. januar 1960 lukket og nedsat til trinbræt med sidespor.

Søstrup station er i dag privat børnehave - her set fra vejsiden.Søstrup station er i dag privat børnehave - her set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Døstrup Himmerland Station

Historisk kort over Døstrup Himmerland StationDøstrup Himmerland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Store Rørbæk Station lå 10,4 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
AdresseAllestrupvej 14, 9500 Hobro
Stations forkortelse
GPS koordinater56.696574, 9.703294

Hed i starten Rørbæk station, men skiftede senere navn til Store Rørbæk station.

Fra 1960 blev Store Rørbæk nedsat til trinbræt.

Store Rørbæk station set fra vejsiden.Store Rørbæk station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Store Rørbæk Station

Historisk kort over Store Rørbæk StationStore Rørbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grynderup Trinbræt lå 12,5 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1966.05.22
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.700465, 9.671828
Det eneste spor af Grynderup trinbræt er resterne af banevolden.Det eneste spor af Grynderup trinbræt er resterne af banevolden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Grynderup Trinbræt

Historisk kort over Grynderup TrinbrætGrynderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørager Station lå 15,2 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseJernbanegade 9, 9610 Nørager
GPS koordinater56.705791, 9.629181
Nørager station set fra vejsiden.Nørager station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Nørager Station

Historisk kort over Nørager StationNørager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boldrup Trinbræt lå 17,3 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1966.05.22
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseBod
GPS koordinater56.697073, 9.599940
Der er intet at se af Boldrup trinbræt - kun det gamle vogterhus er bevaret.Der er intet at se af Boldrup trinbræt - kun det gamle vogterhus er bevaret. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Boldrup Trinbræt

Historisk kort over Boldrup TrinbrætBoldrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Simested Station lå 19,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanepladsen 6, 9620 Aalestrup
Stations forkortelseSi
GPS koordinater56.696038, 9.559340
Simmested station set fra vejsiden.Simmested station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Simested Station

Historisk kort over Simested StationSimested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ålestrup Station lå 21,5 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseBusgade 10, 9620 Aalestrup
Stations forkortelseAat
GPS koordinater56.694987, 9.495472
Ålestrup station set fra perronsiden.Ålestrup station set fra perronsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Ålestrup Station

Historisk kort over Ålestrup StationÅlestrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster Bølle Billetsalgssted lå 23,5 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
AdresseEvaslundvej 10, 9620 Aalestrup
GPS koordinater56.709790, 9.452801
Foran Øster Bølle billetsalgssted stod denne meget originale kran og pakhus - flot.Foran Øster Bølle billetsalgssted stod denne meget originale kran og pakhus - flot. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Øster Bølle Billetsalgssted

Historisk kort over Øster Bølle BilletsalgsstedØster Bølle Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østrup Station lå 27,5 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseValkyrievej 3, 9600 Aars
Stations forkortelseØp
GPS koordinater56.747362, 9.474648
Østrup station set fra vejsiden.Østrup station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Østrup Station

Historisk kort over Østrup StationØstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aars Station lå 37,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
NedrevetNedrevet
ArkitektThomas Arboe
AdresseAs
GPS koordinater56.802707, 9.511810
Års station er desværer nedrevet og nu rutebilstation.Års station er desværer nedrevet og nu rutebilstation. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Aars Station

Historisk kort over Aars StationAars Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hornum Station lå 46,6 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseJernbanegade 3, 9600 Aars
Stations forkortelseOm
GPS koordinater56.841521, 9.423045
Hornum station set fra perronsiden.Hornum station set fra perronsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Hornum Station

Historisk kort over Hornum StationHornum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øjesø Trinbræt lå 51,0 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1934
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.868527, 9.404958
Øjesø trinbrætØjesø trinbræt - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Øjesø Trinbræt

Historisk kort over Øjesø TrinbrætØjesø Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gatten Station lå 52,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseGatten Stationsvej 3, 9640 Farsø
Stations forkortelseGa
GPS koordinater56.880893, 9.401620
Gatten station set fra vejsiden.Gatten station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Gatten Station

Historisk kort over Gatten StationGatten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vindblæs Station lå 58,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 22, 9670 Løgstør
Stations forkortelseVin
GPS koordinater56.925964, 9.350138
Vindblæs station set fra vejsiden.Vindblæs station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Vindblæs Station

Historisk kort over Vindblæs StationVindblæs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løgstør Station var Hobro-Løgstør's endestation og lå 66,2 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseJernbanegade 53, 9670 Løgstør
Stations forkortelseØr
GPS koordinater56.968937, 9.258161
Løgstør station set fra vejsiden.Løgstør station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Løgstør Station

Historisk kort over Løgstør StationLøgstør Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.1 - build: 2019.10.18-21:28:24