Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane - (AHTJ)


Jernbanen mellem Århus og Hammel bliver etableret som følge af jernbaneloven af 8. maj 1894 efter forarbejde af blandt andet folketingsmand Niels Jensen fra Toustrup og storkøbmanden Hans Broge fra Århus. Banen gav senere et beløb til mindesmærket over Niels Jensen som ses ved Toustrup by.
Staten yder et tilskud på 50 procent af anlægsomkostningerne og koncessionen bliver tildelt den 30. juni 1898. Anlægsarbejdet på banen er afsluttet til foråret 1902 og den 25. april kan banen indvies. Meget snart opstår der dog ønsker om at forlænge banen i retning Thorsø sålede at der kan etableres forbindelse med Statsbanerne - den såkaldt skæve bane. Det lykkes efter et godt forarbejder at få optaget denne forlængelse på jernbaneloven af 27. maj 1908. Igen skal staten yde et tilskud på 50 procent af anlægsudgifterne. Der tildeles koncession den 21. juni 1912 og strækningen bliver indviet den 12. juli 1914.

Ved sin start fik banen leveret 3 stk Borsig 0C0t tenderlokomotiver. Det ene af disse blev udrangeret i 1934 mens de to andre holdt stand helt frem til 1954. Lokomotiverne var meget lig de tenderlokomotiver Borsig havde leveret som standard rangermaskiner til de preussiske jernbaner.

Gennem årene transporterede Hammelbanen 10 mill. passagerer. Den kørte sidste gang lørdag d. 31. marts 1956.


Vigtige stamdata for Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) jernbanen

Jernbanens længde i km45,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Statstilskud i %52 %
Dato for Koncession1898.06.30
Jernbanen åbnet1902.04.25
Persontrafik nedlagt1956.03.31
Godstrafik nedlagt1956.03.31
Jernbanen nedlagt1956.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Hammelbanegården (Aarhus) Station0,0 km
Viby Nord Jylland Station3,6 km
Stavtrup Station6,1 km
Constantinsborg Trinbræt9,1 km
Ormslev Station11,1 km
Edelhofvejen Trinbræt13,2 km
Harlev Station14,8 km
Lillering Station16,4 km
Silkeborgvejen Trinbræt16,9 km
Hørslevbolevejen Trinbræt18,1 km
Skovby Station18,8 km
Sjellevejen Trinbræt20,4 km
Smedeskoven Trinbræt21,3 km
Galten Station (Gal)22,3 km
Låsbyvejen Trinbræt24,3 km
Aasbækbro Trinbræt24,9 km
Låsby Station26,3 km
Toustrup Mølle Trinbræt27,5 km
Toustrup Station29,6 km
Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt31,5 km
Sporup Station32,8 km
Farrevejen Trinbræt33,9 km
Anbæk Station35,8 km
Hammel Station (Hml)38,3 km
Tulstrupvejen Trinbræt41,1 km
Sall Station42,3 km
Vintersminde Trinbræt43,7 km
Thorsø Station (Tz)45,8 km

Hammelbanegården (Aarhus) Station var Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane banens første station

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseCarl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
Højde placering over havet3,0 meter
GPS koordinater56.154909,10.193604

Hammelbanegården i Aarhus havde 6 spor hvor det nordligste var med læssevej, kran og fold. På banepladsen var der 2 tosporede lokomotivremiser med drejeskive og kulgård. I 1933 blev der bygget en motorremise.

Hammelbanegården husede banens værksted og hovedkontor.

Banegården har været Bymuseet i Aarhus fra 1993 til 1.juli 2011, men er i dag anvendt som medborgerhuset og frivilligcentret "Folkestedet"

Kort over Hammelbanegården (Aarhus) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hammelbanegården (Aarhus) Station

Historisk kort over Hammelbanegården (Aarhus) Station
Hammelbanegården (Aarhus) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viby Nord Jylland Station lå 3,6 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.132224,10.155548

Stationen havde omløbsspor og læssekran. Stationen lå på Damagervej 12 men er desværre revet ned i dag. I dag ligger Damager Kollegiet på den gamle stationsgrund.

Kort over Viby Nord Jylland Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Viby Nord Jylland Station

Historisk kort over Viby Nord Jylland Station
Viby Nord Jylland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stavtrup Station lå 6,1 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBispevej 27, 8260 Viby J
Højde placering over havet9,1 meter
GPS koordinater56.139019,10.119576

Stavstrup station havde omløbsspor og to læsseramper.

Kort over Stavtrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stavtrup Station

Historisk kort over Stavtrup Station
Stavtrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Constantinsborg Trinbræt lå 9,1 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.05.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.137323,10.077278
Kort over Constantinsborg Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Constantinsborg Trinbræt

Historisk kort over Constantinsborg Trinbræt
Constantinsborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ormslev Station lå 11,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStorskovvej 92, 8260 Viby J
Højde placering over havet5,6 meter
GPS koordinater56.130874,10.043716

Ormslev station havde omløbsspor og et stiksport til den lokale mergelbane.

Kort over Ormslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ormslev Station

Historisk kort over Ormslev Station
Ormslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Edelhofvejen Trinbræt lå 13,2 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.141995,10.024069
Kort over Edelhofvejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Edelhofvejen Trinbræt

Historisk kort over Edelhofvejen Trinbræt
Edelhofvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harlev Station lå 14,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestervej 14, 8462 Harlev J
Højde placering over havet34,9 meter
GPS koordinater56.141476,9.999040

Ud over omløbsspor havde Harlev station også fold og læssespor.

Kort over Harlev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Harlev Station

Historisk kort over Harlev Station
Harlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lillering Station lå 16,4 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBøgebakken 3, 8462 Harlev J
Højde placering over havet43,8 meter
GPS koordinater56.145637,9.976142

Lillering station var billetsalgssted indtil d. 1.maj 1913, hvor den blev ophøjet til station. I starten var der kun standningssted på stationen, men i 1903 tilkom der varehus og stikspor, som blev udvidet til et reelt omløbsspor i 1912 med stikspor til banens grusgrav. I midten af 1930'erne blev transporteret store mængder sten til Aarhus fra stationen.

Stationen blev konverteret til trinbræt med sidespor d. 30.september 1955.

Kort over Lillering Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lillering Station

Historisk kort over Lillering Station
Lillering Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Silkeborgvejen Trinbræt lå 16,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1938.05.14
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.149907,9.969986
Kort over Silkeborgvejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Silkeborgvejen Trinbræt

Historisk kort over Silkeborgvejen Trinbræt
Silkeborgvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørslevbolevejen Trinbræt lå 18,1 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.159583,9.964435
Kort over Hørslevbolevejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hørslevbolevejen Trinbræt

Historisk kort over Hørslevbolevejen Trinbræt
Hørslevbolevejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovby Station lå 18,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
Nedrevet2012
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSchødtsmindevej 3, 8464 Galten
Højde placering over havet43,3 meter
GPS koordinater56.164101,9.957764

Skovby station havde ud over omløbsspor også læssespor med omløb, stikspor samt privatejet sidespor.

Kort over Skovby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skovby Station

Historisk kort over Skovby Station
Skovby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sjellevejen Trinbræt lå 20,4 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1925.06.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.163196,9.932268
Kort over Sjellevejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sjellevejen Trinbræt

Historisk kort over Sjellevejen Trinbræt
Sjellevejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Smedeskoven Trinbræt lå 21,3 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.159527,9.920312
Kort over Smedeskoven Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Smedeskoven Trinbræt

Historisk kort over Smedeskoven Trinbræt
Smedeskoven Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Galten Station (Gal) lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvet 14, 8464 Galten
StednavneforkortelseGal
Højde placering over havet41,0 meter
GPS koordinater56.155031,9.905145

Galten station havde både omløbsspor, læssespor og stikspor. Desuden var stationen udstyret med drejeskive, kran og fold.

Kort over Galten Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Galten Station

Historisk kort over Galten Station
Galten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Låsbyvejen Trinbræt lå 24,3 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.157162,9.875229

Trinbrættet havde en lidt turbulent start, hvor den allerede blev nedlag d. 1. juni 1924. Efter protester blev trinbrættet genåbnet d. 1. oktober 1925.

Kort over Låsbyvejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Låsbyvejen Trinbræt

Historisk kort over Låsbyvejen Trinbræt
Låsbyvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aasbækbro Trinbræt lå 24,9 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.15
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.162759,9.857838
Kort over Aasbækbro Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aasbækbro Trinbræt

Historisk kort over Aasbækbro Trinbræt
Aasbækbro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Låsby Station lå 26,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKjærlingsvej 3, 8670 Låsby
Højde placering over havet35,1 meter
GPS koordinater56.168350,9.849308

Låsby station havde ud over omløbsspor et stikspor med enderampe og en fold.

Kort over Låsby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Låsby Station

Historisk kort over Låsby Station
Låsby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Toustrup Mølle Trinbræt lå 27,5 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.177656,9.836781
Kort over Toustrup Mølle Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Toustrup Mølle Trinbræt

Historisk kort over Toustrup Mølle Trinbræt
Toustrup Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Toustrup Station lå 29,6 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKeldbjergvej 15, 8472 Sporup
Højde placering over havet57,6 meter
GPS koordinater56.190487,9.817762

Toustrup station lå i Dallerup sogn , der ved banens åbning havde knapt 1.400 indbyggere . Oprindeligt var det meningen, at stationen skulle hedde allerup station ,men det blev under anlæget af banen ændret til Toustrup. Nær stationen lå kun tre små gårde og en skovfogedbolig , men straks fra banens åbning blev der solgt byggegrunde nær stationen og i løbet af få år opstod der et lille samfund med ca. 15 huse. Der var en skole bygget i 1903 ,en murer, en snedker ,en pottemager , en saddelmager samt en købmand , der også havde en tømmerplads. Fra stationen blev der afsendt store mængder tømmer fra de nærliggende skove , Sorring Skov , Toustrup Nørreskov og Sønderskov. Til læsning af tømmeret blev der opstillet en 4 tons galgekran ved sidesporet. Under første verdenskrig 1914-18 , hvor det var svært at skaffe kul , blev der sendt enorme mængder træ fra Toustrup Manglen på brænde resulterede også i afsendelse af store mængder tørv. station havde ud over omløbsspor et stikspor med enderampe og en fold.

Før 1920 var stationens passagertal på 8-10000 årligt men faldt i begyndelsen af 1930'erne til 4200. Banen fik i 1930'erne en del turisttrafik til Toustrup , i en turistbrochure var der anbefaling af udflugter til: "de skønne udsigters Land ved Toustrup Alper og Laaddenhøj. Citat: "Det er nyopdaget Land for Turister. Laaddenhøj (148m) er højere end Himmelbjerget , og der er fri udsigt til alle Sider. Fra Toustrup Station er der en Spadseretur paa kun et par Kilometer til Laaddenhøjs Top , hvor man kan nyde den medbragte Madkurv. Næppe nogen Steder i Danmark har man en mere storslaaet Udsigt!"

Stationsbygningen eksisterer stadig , men som privatbolig. På stationspladsen kan man stadig se fundamentet til galgekranen også en del af dæmningen samt broen over den lille bæk kan ses endnu !

Kort over Toustrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Toustrup Station

Historisk kort over Toustrup Station
Toustrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt lå 31,5 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.204309,9.811364

Røgenvejen - eller Røgen Forsamlingshus - trinbræt var fra starten meget sparsomt indrettet, men fik fra 1944 et venteskur.

Kort over Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt

Historisk kort over Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt
Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sporup Station lå 32,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSilkeborgvej 84, 8472 Sporup
Højde placering over havet63,4 meter
GPS koordinater56.213646,9.823031

Sporup station havde omløbsspor.

Kort over Sporup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sporup Station

Historisk kort over Sporup Station
Sporup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Farrevejen Trinbræt lå 33,9 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.221864,9.832808
Kort over Farrevejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Farrevejen Trinbræt

Historisk kort over Farrevejen Trinbræt
Farrevejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Anbæk Station lå 35,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseViborgvej 182, 8450 Hammel
Højde placering over havet65,2 meter
GPS koordinater56.236074,9.849788

Anbæk station havde omløbsspor. Stationen lå i et område uden megen opland og derfor var der ikke meget trafik. Dette medførste at stationen blev konverteret til trinbræt pr. d. 1. juli 1955.

Kort over Anbæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Anbæk Station

Historisk kort over Anbæk Station
Anbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammel Station (Hml) lå 38,3 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvegade 9A, 8450 Hammel
StednavneforkortelseHml
Højde placering over havet69,0 meter
GPS koordinater56.254945,9.865422

Hammel station startede som endestation for Aarhus-Hammel jernbane. Da Aarhus-Hammel jernbane blev forlænget til Thorsø i 1914 blev Hammel station til en: rebroussementstation, hvilket vil sige at både trafikken til Aarhus-Hammel og trafikken til Hammel-Thorsø indgik og udgik i samme ende på stationen.

Hammel Station havde sidespor til Hammel Andelsslagteri, der i mange år var en god godskunde.

Kort over Hammel Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hammel Station

Historisk kort over Hammel Station
Hammel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tulstrupvejen Trinbræt lå 41,1 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.10.01
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.264571,9.846265

Hammelbanen (Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane) blev i 1914 forlænget fra Hammel til Thors. På denne strækning blev der oprettet den 1. oktober 1928 Tulstrupvejen trinbræt, som også lokalt blev kaldt for Tulstrup Mølle.

Der lå kun et par gårde og senere kom der et gartneri til i nærheden, så trinbrættet var ringe benyttet, og fik heller aldrig et venteskur.

Hammelbanen blev nedlagt i 1956, men man kan stadig se dens 900 m lange og op til 12 m høje dæmning, der lå umiddelbart syd for trinbrættet

Kort over Tulstrupvejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tulstrupvejen Trinbræt

Historisk kort over Tulstrupvejen Trinbræt
Tulstrupvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sall Station lå 42,3 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.07.12
Nedlagt1956.03.31
ArkitektThorkel Møller
AdresseBorgergade 72, 8450 Hammel
Højde placering over havet69,5 meter
GPS koordinater56.278372,9.831917

Sall station havde omløbsspor.

Kort over Sall Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sall Station

Historisk kort over Sall Station
Sall Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vintersminde Trinbræt lå 43,7 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.07.12
Nedlagt1956.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.289075,9.822957
Kort over Vintersminde Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vintersminde Trinbræt

Historisk kort over Vintersminde Trinbræt
Vintersminde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorsø Station (Tz) var Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane's endestation og lå 45,8 km. fra første station.

Byggeår1907
Åbnet1908.11.12
Nedlagt1971.05.23
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 11B, 8881 Thorsø
StednavneforkortelseTz
Højde placering over havet55,9 meter
GPS koordinater56.297066,9.790920

Thorsø station blev anlagt for jernbanestrækningen Silkeborg-Laurbjerg banen d. 12. november 1908 (Gjernbanen). Thorsø station blev forbundet med Hammelbanen ved en forlænget fra Hammel til Thorsø d. 12. juli 1914.

Silkeborg Laurbjerg banen blev i årene 1916-20 forlænget med jernbanen Bramming-Grindsted-Brande-Funder. Derved opstod deren diagonalbane, hvor der kørte tog på tværs gennem Jylland mellem Randers og Esbjerg.

Hammelbanen blev nedlagt d. 31. marts 1956.
Persontrafikken på Diagonalbanen blev indstillet d. 23. maj 1971 men godstrafikken fortsatte mellem Thorsø-Laurbjerg til d. 25. september 1971.

Kort over Thorsø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thorsø Station

Historisk kort over Thorsø Station
Thorsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7
Hammelbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Hammelbanen
Asger Christiansen
2010
164
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434273

Lige nu er der: 62 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23