Tønder-Højer Sluse - operatør: DSB

Ved krigen i 1864 mistede Danmark Sønderjylland til Preussen. Allerede inden krigen havde der været tanker fremme omkring etablering af en jernbane på tværs af Sønderjylland. Disse tanker blev under tysk herredømme ført ud i virkeligheden i forskellige etaper. Den første del af den sønderjyske tværbane var strækningen Tønder - Tinglev som blev åbnet den 26. juni 1867.

Men prioriteringerne var anderledes under tysk herredømme og derfor blev den næste del af den jyske tværbane der blev åbnet strækningen mellem Tønder og Højer Sluse. Den sidste del af den sønderjyske tværbane, Sønderborg - Tinglev, blev åbnet den 15. juli 1901. Strækningen Tønder - Højer Sluse blev indviet 15. juni1892. At netop denne del blev åbnet først kom sig af ønsket om bedre forbindelse til øen Sild. Fra Højer Sluse kunne man sejle til og fra Sild. Selv efter den danske overtagelse af Sønderjylland i 1920 vedblev Højer Sluse med at være udskibningshavn for trafikken til Sild. Dette ændrede sig dog med Hindenburg dæmningens indvielse i 1927. Herefter faldt trafikken mærkbart og det førte til at man indstillede persontrafikken den 15. maj 1935.

Banen blev dog bibeholdt som godsbane i endnu en årrække (fra 1953 kun vognladningsgods) men i forbindelse med de mange rationaliseringer og nedlæggelser der fulgte efter 2. verdenskrig blev banen nedlagt den 31. marts 1962 og sporene blev fjernet.

Banens stationsbygninger er revet ned: Højer Sluse i 1928, Møgeltønder i 1975 (undtagen en sidefløj med varehus), Højer i 1982. I Daler blev den oprindelige træbygning revet ned i 1923 og afløst af en rødstensbygning, som i 1947 overgik til beboelse. Vandtårnet i Højer blev revet ned omkring 1935.

Vigtige stamdata for Tønder-Højer Sluse


Jernbanens længde i km 13,0
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseDSB
Jernbanen indviet1892.06.15
Persontrafik nedlagt1935.05.16
Godstrafik nedlagt1962.03.31 fra 1953 kun vognladningsgods
Jernbanen nedlagt1962.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt33,4 kg/m
BallastGrus
El driftNej

Tønder-Højer Sluse havde følgende stoppestederBanekort over Tønder-Højer Sluse

Banekort fra Tønder-Højer Sluse (DSB).
Banekort fra Tønder-Højer Sluse (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 14. september 2011 - LINK til kilde.


Tønder H Station (Tdr) var Tønder-Højer Sluse banens første station

Tønder H Station var ikke Tønders første Station, det var Tønder Øst Station, som var Tønders første jernbanestation og blev anlagt i 1867, men var dengang kendt som Tønder Nord.

Indtil Marskbanen (Bramming-Tønder-banen) blev anlagt den 15. november 1887 var Tønder Øst endestation for Tønder-Tinglev-strækningen. Med Tønder Marskbanegård som banegård for den nye privatbane mellem Heide og Ribe og Tønder Nord Station omdøbt til Tønder Øst. Da privatbanen blev overtaget af den preussiske stat i 1890, blev den nuværende Tønder Hovedbanegård bygget og Tønder Marskbanegård blev omdannet til hotellet "Eichlers Hotel".

Tønder blev stavet Tondern før genforeningen.


Andre navne og stavemåderFør 28.05.1972 Tønder H, før 15.05.1936 Tønder, før 17.06.1920 Tondern M (M = Marschbahnhof).
Byggeår1890
Åbnet1890
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 9, 6270 Tønder
StednavneforkortelseTdr
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater54.933267,8.860971

Tønder H Station.
Tønder H Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Tønder H Station
Tønder H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Møgeltønder Station (Mt) lå 5,3 km. fra første station.

Møgeltønder Station blev opført i 1892 til åbningen af strækningen Tønder-Højer Sluse. Møgeltønder Station var en Tysk bygget station, hvilket tydeligt ses på arkitekturen og den typiske tuske stil med gule sten og farvede mønstre i murværket.

Møgeltønder Station var med 467 meter læssespor med omløb og herfra et kort stikspor til en kombineret ende- og siderampe. Fra læssesporet gik der en industribane og ca. 250 meter mod syd. Industribanen gik tæt forbi Carsten Borg Betonvarefabrikker og ned til Teglværket og kalksandstensfabrikken.

Foruden stationsforstanderens bolig på 1. sal i stationens hovedbygning blev der opført en tjenestebolig og efter genforeningen i 1920 yderligere to tjenesteboliger.

Persontrafikken blev indstilledes på Højerbanen i 1935, men Møgeltønder Station forsatte som godsekspedition indtil 1953, hvor stationsbetjeningen helt ophørte og stationsbestyreren blev banemand og forblev boende indtil banens nedlæggelse i 1962, hvor han blev forflyttet til Valby.

Læssesporet fandtes indtil banens nedlæggelse i 1962.

Møgeltønder Station blev delvis nedrevet i 1975, med undtagelse af sidefløjen med varehus i stationens vestlige ende, som stadig består her i 2022.


Byggeår1892
Åbnet1892.06.15
Nedlagt1935.05.16
Nedrevet1975 (undtagen en sidefløj med varehus)
StednavneforkortelseMt
Højdeplacering over havet11,8 meter
GPS koordinater54.949092,8.800882

Møgeltønder Station er næsten helt nedrevet på nær denne sidefløj.
Møgeltønder Station er næsten helt nedrevet på nær denne sidefløj.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Møgeltønder Station
Møgeltønder Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Daler Holdeplads (Di) lå 8,3 km. fra første station.

Dahler-Osterby Station blev anlagt på banestrækningen Tønder-Højer Sluse, og var der opført som en primitiv bygning, delvis af træ, der tjente som station for Dahler-Osterby. Ved Sønderjyllands Genforening i 1920 havde DSB'S besigtigelses kommission betegnet bygningen som "særligt grim og afstikkende" og den var i så dårlig stand, at hele bygningen rystede i stormvejr og den blev nedrevet i 1925, da en ny stationsbygning i "Midtbanestil" var opført i røde mursten. Den nye station fik betegnelsen Holdeplads og navnet blev ændret fra Dahler-Osterby til Daler. I 1947 overgik bygningerne på Daler Holdeplads til privat beboelse.

Daler Holdeplads var med læssespor med omløb og herfra kort stikspor med rampe.


Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1935.05.16
Nedrevet1923 og afløst af en rødstensbygning, som i 1947 overgik til beboelse
AdresseStationsvej 1, 6280 Højer
StednavneforkortelseDi
Højdeplacering over havet2,8 meter
GPS koordinater54.957804205322375,8.753841491176638

Billede af Daler Holdeplads.
Billede af Daler Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Møgeltønder
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H07454_014.tif


Historisk kort over Daler Holdeplads
Daler Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højer Station (Her) lå 12,0 km. fra første station.

Højer Station var med vandtårn, stor tjenestebolig og dens stueetage var indrettet med billetkontor to ventesale (rygere/ikke-rygere) og et lille udskænkningssted. Ud for hovedbygningen var der omløbsspor, og mod øst var der læssespor, depotspor og et spor til pakhuset. Ved læssesporet var der ende- og siderampe samt folde til får og kreaturer.

Vandtårnet i Højer blev revet ned omkring 1935 og stationsbygningen i 1982 grund af bygningens dårlige stand.


Byggeår1892
Åbnet1892.06.15
Nedlagt1935.05.16
Nedrevet1982 (eller måske først i 1985?)
StednavneforkortelseHer
Højdeplacering over havet1,4 meter
GPS koordinater54.961171,8.699404

Højer Station blev nedrevet i1982 (eller måske først i 1985?) og har ligget bagerst i billedet.
Højer Station blev nedrevet i1982 (eller måske først i 1985?) og har ligget bagerst i billedet.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Højer Station
Højer Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højer Sluse Station (Slu) var Tønder-Højer Sluse's endestation og lå 13,3 km. fra første station.

Højer Sluse Station var en høj triste "skrumlet" træbygning, som i 1892 blev endestation for togene Tønder-Højer og var opført af hensyn til overfarten til Munkmarsch på Sylt. Højer Sluse Station havde i starten kun 1 perronspor, men fik senere 2 med en lille drejeskive. Højer Sluse Station havde desuden 1 omløbsspor, 3 depotspor og 1 læssespor, bl.a. til turisternes rejsegods.

Efter 1920 kørte gennemgående tog fra Hamburg med plomberede vogne fra Tønder til Højer Sluse Station, og passagererne til Sylt blev gennet som en flok kvæg til skibets anlægsplads udenfor slusen.

I 1909 blev banen forlænget langs Højer kanal (der hvor Havnevej ligger i dag) og frem til Siltoftvej og var anlagt som havnebane, som endte her ved Tangmelsfabrikken eller Vidåfabrikken, som blev grundlagt i 1918.

Tangmelsfabrikken eller Vidåfabrikken blev opført i 1918, og startede altså som tangmelsfabrik. Bygningens meget høje form, skyldes at man udnyttede faldet fra øverste etage ned til stueplanet i tangmelsproduktionens processer. Bygningen opførtes af Det Slesvig-holstenske Fodermelsselskab, og tanken var at fabrikken af søgræs skulle fremstille fodermel. I bygningen havde man eget elværk, og man mente at vadehavet kunne levere alt den søgræs man skulle bruge, men dette var ikke tilfældet.

Allerede i 1920 solgtes bygningen til et privat selskab fra Højer. De nye ejere solgte inventaret og i de følgende år blev bygningen mest brugt af fiskere og skippere. I 1937 overtog J.H. Hansen fabrikken og begyndte at samle Adler-personvogne og Krupp-lastbiler, som han måtte foretage en større ombygning for at kunne.

Under besættelsen arbejdede fabrikken for den tyske værnemagt med at fremstille heste-trænvogne og dele til tyske ubåde. Der blev også lavet biler og til sidst blev der lavet transportable træhuse til vagtposterne ved Vesterhavet.

Efter anden verdenskrig blev fabrikken beslaglagt af staten og derefter købt af Nicolai Christiansen som var autoforhandler. Han lavede for en kort tid køleskabe i bygningen. I dag er her lysfabrik i bygningen.

Persontrafikken mellem Højer station og Højer Sluse forsvandt 1927 i forbindelse med Hindenburgdæmningens ibrugtagning den 1. juni 1927 og Højer Sluse Station blev lukket for persontrafik, da Højer Sluse Station næsten ingen betydning havde for den lokale persontrafik. DSB havde ikke brug for træbygningen og da den var i dårlig stand og usælgelig blev den nedrevet i 1928.


Byggeår1892
Åbnet1892.06.15
Nedlagt1935.05.16
Nedrevet1928
StednavneforkortelseSlu
Højdeplacering over havet1,5 meter
GPS koordinater54.957369,8.683401

Højer Sluse Station station er nedrevet og har ligget til højre i dette billede.
Højer Sluse Station station er nedrevet og har ligget til højre i dette billede.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Højer Sluse Station
Højer Sluse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Tønder-Højer Sluse

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4