Sønderborg-Mommark Færge - operatør: DSB

Sønderborg-Mommark Færge jernbane udgjorde en vigtig del af Als' jernbanenet, der spillede en central rolle i regionens transportinfrastruktur gennem årtier. Denne jernbanestrækning, der blev etableret i kølvandet på genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920, repræsenterede et betydningsfuldt skridt mod at forbinde Sønderjylland med det øvrige Danmark.

Efter genforeningen blev der nedsat en kommission med det formål at modernisere og udvide Sønderjyllands jernbanenet. Denne kommission anbefalede blandt andet opførelsen af en bro over Alssund samt etableringen af en normalsporet jernbane fra Sønderborg til Mommark. Disse anbefalinger blev imødekommet af staten, og Mommark-banen blev indviet den 15. juni 1933 som erstatning for dele af de eksisterende amtsbaner på Als.

Mommark-banen erstattede en del af Amtsbanerne på Als, der tidligere betjente hovedsageligt den lokale trafik. Efter genforeningen opstod behovet for at integrere Sønderjylland med resten af Danmark, hvilket banede vejen for etableringen af Mommark-banen. Denne jernbanestrækning muliggjorde en mere effektiv transportforbindelse mellem Sønderborg og Mommark Færge, der var afgørende for regionens udvikling.

Mommark-banens linjeføring blev omhyggeligt planlagt for at optimere ruten og undgå unødvendige bakker og stigninger. Der blev anlagt nye strækninger syd om Vollerup og Over-Tandslet for at sikre en mere jævn og effektiv transportvej. Disse forlægninger bidrog til at forbedre banens højdeprofil og skabe gunstigere køreforhold for togene.

Mommark-banen blev nedlagt den 27. maj 1962, samtidig med nedlæggelsen af Nyborg-Ringe-Faaborg Banen. Efter nedlæggelsen blev Faaborg-Mommark overfarten opretholdt i nogle år som en ren bilfærge. Den gamle jernbanefærge Mommark blev erstattet af M/F Fynshav i 1964, og ruten blev i 1967 erstattet af den kortere Bøjden-Fynshav rute.

Efter nedlæggelsen af jernbanestrækningen blev dele af sporet fjernet i forbindelse med forskellige infrastrukturprojekter, herunder byggeriet af Alsion. Selvom Mommark-banen ikke længere er i drift, står den som et historisk symbol på Als' transportarv og dens betydning for regionens udvikling.

Sønderborg-Mommark Færge jernbane afspejler en æra af transportudvikling og forbindelse, der har formet Als' historie og landskab.

Vigtige stamdata for Sønderborg-Mommark Færge


Jernbanens længde i km 19,6
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1933.06.15
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1962.05.27
Jernbanen nedlagt1962.05.27
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24 kg/m, senere enkelte steder 37 kg/m
BallastGrus
Max stigning25 ‰
Hastighed max45 km/t, efter få år 70 km/t – gennem Jernbanegade kun 15 km/t
El driftNej

Sønderborg-Mommark Færge havde følgende stoppestederBanekort over Sønderborg-Mommark Færge

Banekort fra Sønderborg-Mommark Færge (DSB).
Banekort fra Sønderborg-Mommark Færge (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 16. september 2011 - LINK til kilde.


Sønderborg Hovedbanegård (Sdb) [1901-1967] var Sønderborg-Mommark Færge banens første station

Sønderborgs første station er fra 1901, der lignede de øvrige på Sønderborgbanen, men var bare den største på strækningen. Anlægsarbejdet startede i sommeren 1899, men området mellem Alssund og skrænten op mod Dybbøl var så smalt, at der måtte opfyldes en del i sundet for at skabe den nødvendige plads. Området blev opdelt i to niveauer, hvor den laveste, som var nærmest sundet blev anlagt med godsekspedition, pakhus og spor. På det højere niveau ved skrænten byggedes selve stationsbygningen og området til persontrafikken. Ca. 500 meter nordvest for stationen sammenløb godssporene med perronsporene. Nordvest på det høje niveau blev der også bygget en remise med plads til fire lokomotiver. Pga. bakken var det muligt at grave en stor vandbeholder ind i skrænten, og sparede vandtårnet til brug for damplokomotiverne, hvilket ellers var normalt på de større stationer på den tid.

På det lave niveau var der et spor helt ud til sundet, som gjorde det ud for at være byens havnebane på Sundevedsiden med fire anløbsbroer. På den anden side af sundet var der også en havnebane, men denne var kun smalsporet og havde kun forbindelse med banerne på Als.

Da der var et veludbygget smalsporsbanenet på Alssiden havde Sønderborg sin anden store station der - Sønderborg Bystation. Derfor hed stationen på Sundevedsiden - Sønderborg H for Hovedbanegården.

I 1930 indviedes den nye Kong Christian den X's Bro og der blev samtidig ændret en del på sporforløbene på Sønderborg H. Godssporene forblev stort set uændret, men et af sporene på det højeste niveau blev videreført hen over broen. Der var dermed nu direkte forbindelse til Amtsbanerne på Als. Da Amtsbanen var smalsporet, måtte godsvognene omlades til en såkaldt vognbjørn til viderebefordring på smalsporet. Amtsbanerne blev for en stor del dog allerede nedlagt i 1933 og tilbage var nu kun Mommark-banen med normalspor op gennem byen og videre til Mommark. Banen blev nedlagt i 1962, tilbage var kun godstrafikken til havnen.

Fra starten var det godstrafikken der var vigtigst, da mange passagerer i stedet valgte at benytte skibene til både Flensborg og Kiel. Det ændredes dog lidt efter Genforeningen i 1920, men godstrafikken var fortsat vigtig. I forbindelse med sporet hen over Alssund kom der også yderligere transport både til Nordhavnen og Solofabrikken (Margarinefabrikken).

Til sidst var trængslen på det smalle areal så stor af både gods og persontrafik, at man omkring 1960 begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette. 

I 1967 blev den oprindelige station nedrevet og en ny station bygget. Da den nye station blev indviet, var det en ny og moderne bygning der dog fik en kort levetid, hvor den allerede blev nedrevet i 2004.


Andre navne og stavemåderFør 28.05.1972 Sønderborg H, før 15.06.1933 Sønderborg, før 17.06.1920 Sonderburg.
Byggeår1901
Åbnet1901.06.15
Nedlagt1967.05.08
NedrevetNedrevet kort efter 1967
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
StednavneforkortelseSdb
Højdeplacering over havet8,9 meter
GPS koordinater54.912167,9.779536

Billede af Sønderborg Hovedbanegård (1901-1967), som nu er nedrevet og der er en bus/parkeringsplads på stedet. Station nummer 3. ses i baggrunden.
Billede af Sønderborg Hovedbanegård (1901-1967), som nu er nedrevet og der er en bus/parkeringsplads på stedet. Station nummer 3. ses i baggrunden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Sønderborg Hovedbanegård
Sønderborg Hovedbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962] lå 1,0 km. fra første station.

Sønderborg Bystation var hovedstation for Amtsbanerne på Als under navnet Sønderborg Amtsbanegård. Amtsbanerne var smalsporsbaner, men stationen kom også til at tjene den normalsporede Mommark-banen (1933-62). Stationen hed frem til den danske genforening i 1920 Sonderburg Kreisbahnhof.

Opførelsen af den første Amtsbanegård blev påbegyndt i juli 1897, og den blev indviet 7 måneder senere. Amtsbanerne åbnede for trafik 6. februar 1898, og fra Sønderborg gik banerne til Nordborg, Skovby og Mommark. Ved indvielsen af Kong Christian den X's Bro i 1930 fik amtsbanerne forbindelse med det jyske jernbanenet via havnebanen og broens jernbanespor. Amtsbanens spor fulgte banegårdens længderetning SSV-NNØ, men Mommarkbanen gik syd om stationen i øst-vestlig retning, fordi amtsbanens havnebane var nedlagt, og Mommarkbanen fik forbindelse med broen over Alssund ved at togene kørte langsomt gennem Jernbanegade.

Der opstod ret hurtigt pladsproblemer, og Amtsbanerne blev udvidet i 1904 og igen i 1911. Trods udvidelserne fremstod bygningen utilsvarende med en del knopskydninger og den blev revet ned allerede i 1913, og året efter kunne man indvie den nuværende bygning.

Det gav store udfordringer, at amtsbanerne var smalsporede og de var svære at få rentable med det store ekstra arbejde med at omlæsse godt eller bruge en vognbjørn for at få normalsporede vogne ind på smalsporsbanerne. Smalsporsbanerne blev derfor nedlagt i 1933 og erstattet af den normalsporede Mommark-bane, som fik endestation på Sønderborg Hovedbanegård på Jyllands-siden, så Amtsbanegården, blev omdøbt til Sønderborg Bystation og mistede maget af sin betydning.

Omkring 1960 var der så stor trængsel på det smalle stationsareal på Sønderborg station (Jyllandssiden), af både gods og persontrafik, at man begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette

I dag er Sønderborgs Bystation byens rutebilstation.


Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade 1, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSbb
Højdeplacering over havet18,7 meter
GPS koordinater54.910689,9.793901

Billede af Sønderborg By Station.
Billede af Sønderborg By Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. september 2019
Download billede

Historisk kort over Sønderborg By Station
Sønderborg By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sundsmark Station (Smt) lå 3,2 km. fra første station.

Sundsmark Trinbræt fik billetsalg og godshåndtering i 1902, hvor der blev opført en kro. Sundsmark trinbræt blev nedlagt midt i 1950'erne - muligvis 1955.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1955
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 29E, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSmt
Højdeplacering over havet9,1 meter
GPS koordinater54.919289,9.824473

Billede af Sundsmark Station.
Billede af Sundsmark Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Købmand
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sundsmark
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: Lokalitet: Sundsmark
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Ulkebøl
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1957
Note: Id: H08758_020.tif


Historisk kort over Sundsmark Station
Sundsmark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spang Station (Spg) lå 4,0 km. fra første station.

Spang startede som trinbræt men fik billetsalg og ventesal i 1914, hvor der blev opført en købmandshandel. Spang fik Stationsbygning i 1933 af bygmester Frost, Kær da banen blev lagt om.


Byggeår1933
Åbnet1933.06.15
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSpang 4, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSpg
Højdeplacering over havet5,5 meter
GPS koordinater54.92459904444935,9.832767367377268

Billede af Spang Station.
Billede af Spang Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Ulkebøl set fra ØSØ
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Als, Ulkebøl
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B-dia_01318_001.tif


Historisk kort over Spang Station
Spang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vollerup Station (Vop) lå 5,5 km. fra første station.

Vollerup Station var med krydsningsspor og forgrening til Skovby/Mommark og Nordborg. 3 spor, i 1917 udvidet til 4. Stationskroen var opført i 1896. Vollerup stationsbygning blev opført i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.


Byggeår1932
Åbnet1933.06.15
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdressePytgade 10, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseVop
Højdeplacering over havet7,5 meter
GPS koordinater54.92378085584529,9.855186542360246

Historisk kort over Vollerup Station
Vollerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1961
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKirke Hørupvej 10, 6470 Sydals
StednavneforkortelseKi
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater54.925403,9.902056

Historisk kort over Kirke-Hørup Trinbræt med Sidespor
Kirke-Hørup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Majbøl Trinbræt med Sidespor (Mab) lå 10,3 km. fra første station.

Majbøl Stationskro på Amtsbanerne på Als strækning Sønderborg-Skovby/Mommark startede som trinbræt de første 11 år frem til 1909, hvor Majbøl fik en stationsbygning til erstatning for et trinbræt med bølgebliksskur. Der blev bygget en Stationskro, som var en af de hyppigt forekommende kombinationer af gæstgivergård, købmandshandel, station og stor forsamlingssal. Amtsbanen blev nedlagt i 1932, hvor DSB byggede en ny normalsporet bane (Mommarkbanen), men Majbøl Stationskro fortsatte som før, som en sønderjysk jernbanestationskro, hvor man ved samme disk kunne købe en bajer, en billet og afsende gods.

I 1942 blev Majbøl Stationskro nedsattes til trinbræt med sidespor.

Under den tyske besættelse beslaglagde den tyske værnemagt Majbøl Stationskro og brugte bygningen til flygtningelejr fra 1944.

Mommarkbanen blev nedlagt i 1962 og Majbøl Stationskro blev nedrevet omkring 1968.


Byggeår1898
Åbnet1942
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet1968
AdresseMommarkvej, 6470 Sydals
StednavneforkortelseMab
Højdeplacering over havet35,7 meter
GPS koordinater54.92326665815875,9.926780825043659

Billede af Majbøl Trinbræt med Sidespor.
Billede af Majbøl Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Kirke Hørup, Majbøl
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: 242
Lokalitet: Majbøl
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Hørup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1962
Note: Id: H12277_003.tif


Historisk kort over Majbøl Trinbræt med Sidespor
Majbøl Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1932
Åbnet1933.06.15
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLebølvej 5, 6470 Sydals
StednavneforkortelseOvt
Højdeplacering over havet30,0 meter
GPS koordinater54.92516121872513,9.968273413643994

Historisk kort over Over-Tandslet Station
Over-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Neder-Tandslet Station (Nt) lå 14,4 km. fra første station.

Neder-Tandslet station er nedrevet april 2019 efter brand natten til den 2. september 2018.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet2019 (April)
AdresseMommarkvej 346, 6470 Sydals
StednavneforkortelseNt
Højdeplacering over havet43,7 meter
GPS koordinater54.921965,9.988829

Billede af Neder-Tandslet Station.
Billede af Neder-Tandslet Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1939 - Neder Tandslet Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Als, Tandslet
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: Lokalitet: Tandslet
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Tandslet
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1939
Note: Id: L00647_007.tif


Historisk kort over Neder-Tandslet Station
Neder-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille-Mommark Trinbræt (Llm) lå 15,7 km. fra første station.

Lille-Mommark Station var med krydsningsspor. Fra 1961 blev Lille-Mommark nedsat til trinbræt med sidespor.


Byggeår1898
Åbnet1961
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLlm
Højdeplacering over havet39,0 meter
GPS koordinater54.914452890230216,10.005542225366803

Billede af Lille-Mommark Trinbræt.
Billede af Lille-Mommark Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1939 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1939 - Lundtoftgaard
Person: Bygningsnavn: Lundtoftgaard
Sted: Danmark, Als, Lille Mommark
Vejnavn: Lille Mommarkvej
Husnummer: Lokalitet: Lille Mommark
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1939
Note: Id: L00647_003.tif


Historisk kort over Lille-Mommark Trinbræt
Lille-Mommark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSat
Højdeplacering over havet39,0 meter
GPS koordinater54.912592478075325,10.032351629233125

Billede af Sarup Trinbræt.
Billede af Sarup Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1953 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sarup
Vejnavn: Sarupvej
Husnummer: 30
Lokalitet: Sarup
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1953
Note: Id: H02611_011.tif


Historisk kort over Sarup Trinbræt
Sarup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færgegård Stationskro (Mm) lå 19,3 km. fra første station.

Mommark Færgegaard Stationskro åbnede sammen med banen Sønderborg-Mommark banen den 6. februar 1898. Sønderborg-Mommark banen var en amtsbane efter tysk kleinbahn koncept og drevet af ABA (Amtsbanerne på Als).

Mommark Færgegaard Stationskro var stationskro efter tysk princip, hvilket var typisk for perioden i Sønderjylland. Efter genforeningen den 15. juni 1920, blev ABA (Amtsbanerne på Als) overtaget af DSB og der skete en mindre forandring af de små smalsporede baner for at standardisere efter DSB's standarder.

I 1922 blev Sønderborg-Mommark banen forlænget ca. 700 meter fra Mommark Færgegaard Stationskro og til den nybyggede færgehavn, hvor der blev lavet en ny station: Mommark Færge Station.

Mommark-Faaborg Rederiet Aktieselskabet Mommark Færge eksisterede fra 19. august 1922 til 2. marts 1946 (var ejet af ØK). Den første færge på ruten Mommark Faaborg, hed Mommark og havde prøvesejlads på ruten den 20. august 1922, og den 25. august 1922 blev den første jernbanevogn overført med færgen. Færgen "Mommark" kunne medtage 4 godsvogne.

Fra 1923 kunne der fast overføres normalsporede jernbanevogne med færgen fra Faaborg til Mommark og for at kunne håndter vognene i Mommark havde man etableret et firestrenget spor med både 1.000 og 1.435 mm sporvidde. De normalsporede vogne kunne føres videre ad amtsbanerne ved hjælp af "transportører", som var smalsporede vogntransportenheder, der kunne læsses med de normalsporede vogne på "ladet".

Mommark Færgegaard Stationskro, blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til Mommark Færge Station ved den nye færgehavn. Herefter var Mommark Færgegård Stationskro kun tilladt for enkelte tog at standse her. Da færgegården ikke længere skulle betjene de rejsende, overtog ØK bygningerne til ferieophold for sine ansatte. Færgegården var fra 12. juli 1944 til maj 1945 uddannelsessted og kaserne for specialenheder i den tyske marine. Efter befrielsen blev den i nogle måneder benyttet til indkvartering af russiske krigsfanger. Derefter var den fra 1. september 1945 orlovscenter for amerikanske soldater og igen hotel indtil 1963. Fra 1964 har færgegården været et kursuscenter.

I 1925 blev Mommark Færge Station omdannet, så den både var ekspeditionsbygningen for A/S Mommark Færgen og jernbanen.

I 1933 ombyggede DSB Sønderborg-Mommark banen fra smalspor til normalspor. Den 2. marts 1946 købte DSB Faaborg-Mommark færgeoverfarten af ØK og sejladsen med godsvogne fortsatte til Sønderborg-Mommark banen nedlagdes den 27. maj 1962. Faaborg-Mommark færgeruten fortsatte derefter som ren biloverfart indtil Bøjden-Fynshav åbnede den 27. maj 1967.

Omkring 1970 blev arealerne ryddet på Mommark Færgehavn og Mommark Færge Station blev revet ned.


Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseMm
Højdeplacering over havet18,1 meter
GPS koordinater54.925981568588625,10.04255360533441

Billede af Mommark Færgegård Stationskro.
Billede af Mommark Færgegård Stationskro. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 - Mommark Færgegård
Person: Bygningsnavn: Mommark Færgegård
Sted: Danmark, Als, Mommark
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: 372 - 376
Lokalitet: Mommark
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1962
Note: Id: H12053_001.tif


Historisk kort over Mommark Færgegård Stationskro
Mommark Færgegård Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færge Station (Mm) var Sønderborg-Mommark Færge's endestation og lå 19,9 km. fra første station.

Mommark Færgegaard Stationskro åbnede sammen med banen Sønderborg-Mommark banen den 6. februar 1898. Sønderborg-Mommark banen var en amtsbane efter tysk kleinbahn koncept og drevet af ABA (Amtsbanerne på Als).

Mommark Færgegaard Stationskro var stationskro efter tysk princip, hvilket var typisk for perioden i Sønderjylland. Efter genforeningen den 15. juni 1920, blev ABA (Amtsbanerne på Als) overtaget af DSB og der skete en mindre forandring af de små smalsporede baner for at standardisere efter DSB's standarder.

I 1922 blev Sønderborg-Mommark banen forlænget ca. 700 meter fra Mommark Færgegaard Stationskro og til den nybyggede færgehavn, hvor der blev lavet en ny station: Mommark Færge Station.

Mommark-Faaborg Rederiet Aktieselskabet Mommark Færge eksisterede fra 19. august 1922 til 2. marts 1946 (var ejet af ØK). Den første færge på ruten Mommark Faaborg, hed Mommark og havde prøvesejlads på ruten den 20. august 1922, og den 25. august 1922 blev den første jernbanevogn overført med færgen. Færgen "Mommark" kunne medtage 4 godsvogne.

Fra 1923 kunne der fast overføres normalsporede jernbanevogne med færgen fra Faaborg til Mommark og for at kunne håndter vognene i Mommark havde man etableret et firestrenget spor med både 1.000 og 1.435 mm sporvidde. De normalsporede vogne kunne føres videre ad amtsbanerne ved hjælp af "transportører", som var smalsporede vogntransportenheder, der kunne læsses med de normalsporede vogne på "ladet".

Mommark Færgegaard Stationskro, blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til Mommark Færge Station ved den nye færgehavn. Herefter var Mommark Færgegård Stationskro kun tilladt for enkelte tog at standse her. Da færgegården ikke længere skulle betjene de rejsende, overtog ØK bygningerne til ferieophold for sine ansatte. Færgegården var fra 12. juli 1944 til maj 1945 uddannelsessted og kaserne for specialenheder i den tyske marine. Efter befrielsen blev den i nogle måneder benyttet til indkvartering af russiske krigsfanger. Derefter var den fra 1. september 1945 orlovscenter for amerikanske soldater og igen hotel indtil 1963. Fra 1964 har færgegården været et kursuscenter.

I 1925 blev Mommark Færge Station omdannet, så den både var ekspeditionsbygningen for A/S Mommark Færgen og jernbanen.

I 1933 ombyggede DSB Sønderborg-Mommark banen fra smalspor til normalspor. Den 2. marts 1946 købte DSB Faaborg-Mommark færgeoverfarten af ØK og sejladsen med godsvogne fortsatte til Sønderborg-Mommark banen nedlagdes den 27. maj 1962. Faaborg-Mommark færgeruten fortsatte derefter som ren biloverfart indtil Bøjden-Fynshav åbnede den 27. maj 1967.

Omkring 1970 blev arealerne ryddet på Mommark Færgehavn og Mommark Færge Station blev revet ned.


Byggeår1922
Åbnet1922.08.19
Nedlagt1962.05.27
NedrevetCa. 1970
StednavneforkortelseMm
Højdeplacering over havet4,9 meter
GPS koordinater54.93254249046417,10.043237605368068

Billede af Mommark Færge Station.
Billede af Mommark Færge Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Mommark Havn
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Mommark
Vejnavn: Mommarkvej
Husnummer: Lokalitet: Mommark
Postnummer: 6470
By: Sydals
Sogn: Lysabild
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL59-A1_030_004.tif


Historisk kort over Mommark Færge Station
Mommark Færge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Sønderborg-Mommark Færge

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Sigfred Nielsen
1972
44

Signalpostens Forlag
Amtsbanerne på Als 1898-1933
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Amtsbanerne på Als 1898-1933
L. H. Hansen
2008
363
Nordborg

978-87-992406-0-9
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4