Sønderborg-Mommark - (DSB)


Da Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark i 1920 forestod der et større arbejdet med at bringe det forsømte jernbanenet op til en tidssvarende standard. Der blev nedsat en kommission der skulle undersøge mulighederne for en forbedring af jernbanerne i Sønderjylland. Denne kommission udkom med en betænkning den 29. november 1922 hvori det blandt andet blev anbefalet at det blev bygget en bro over Alssund til vej- og jernbanetrafik.

Desuden anbefalede man at bygge en normalsporet jernbane fra Sønderborg til Mommark - samt at nedlægge den eksisterende amtsbane. På baggrund af dette overtog staten banen mellem Sønderborg og Mommark den 28. februar 1933. Efter en ombygning til normalspor blev banen indviet den 15. juni 1933. Meget hurtigt efter kommissionens anbefaling havde man besluttet at bygge broen over Alssund. Denne bro, der fik navnet Kon Christian X's bro, var således allerede blevet indviet den 7. oktober 1930.


Vigtige stamdata for Sønderborg-Mommark (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km19,9
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1933.06.15
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1962.05.27
Jernbanen nedlagt1962.05.27
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24 kg/m, senere enkelte steder 37 kg/m
Hastighed max45 km/t, efter få år 70 km/t – gennem Jernbanegade kun 15 km/t
El driftNej

Sønderborg-Mommark (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Sønderborg H (1901-1967) Station (Sdb)0,0 km
Stedet er fotograferet Sønderborg By Station (Sbb)1,0 km
Sundsmark Station (Smt)3,2 km
Spang Station (Spg)4,0 km
Vollerup Station (Vop)5,5 km
Kirke-Hørup Station (Ki)8,6 km
Majbøl Station (Mab)10,3 km
Over-Tandslet Station (Ovt)13,0 km
Neder-Tandslet Station (Nt)14,4 km
Lille-Mommark Station (Llm)15,7 km
Sarup Trinbræt (Sat)17,5 km
Mommark Færgegård Trinbræt 19,3 km
Mommark Færge Station (Mm)19,9 km

Sønderborg H (1901-1967) Station var Sønderborg-Mommark banens første station

Byggeår1901
Åbnet1901.06.15
Nedlagt1967.05.08
Nedrevet2004
Stations forkortelseSdb
GPS koordinater54.912167, 9.779536
Sønderborg H første Station (1901-1967) er nu nedrevet og der er en bus/parkeringsplads på stedet. Station nummer 3. ses i baggrunden.
Sønderborg H første Station (1901-1967) er nu nedrevet og der er en bus/parkeringsplads på.... - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 12:24:04

Krak kort over Sønderborg H (1901-1967) Station

Historisk kort over Sønderborg H (1901-1967) Station
Kilde: StyrelsenSønderborg H (1901-1967) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderborg By Station lå 1,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02,06
Nedlagt1962.05.27
AdresseJernbanegade 1, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseSbb
GPS koordinater54.910689, 9.793901

Sønderborg By Station var den gamle hovedstation for Amtsbanerne. Stationen hed frem til den danske genforening i 1920 Sonderburg Kreisbahnhof.

Sønderborg By Station.
Sønderborg By Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.21 12:01:22

Krak kort over Sønderborg By Station

Historisk kort over Sønderborg By Station
Kilde: StyrelsenSønderborg By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sundsmark Station lå 3,2 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1955
AdresseStationsvej 29, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseSmt
GPS koordinater54.919289, 9.824473

Sundsmark Trinbræt fik billetsalg og godshåndtering i 1902, hvor der blev opført en kro. Sundsmark trinbræt blev nedlagt midt i 1950'erne - muligvis 1955.

Krak kort over Sundsmark Station

Historisk kort over Sundsmark Station
Kilde: StyrelsenSundsmark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spang Station lå 4,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseSpang 8, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseSpg
GPS koordinater54.924914, 9.833613

Spang startede som trinbræt men fik billetsalg og ventesal i 1914, hvor der blev opført en købmandshandel. Spang fik Stationsbygning i 1933 af bygmester Frost, Kær da banen blev lagt om.

Krak kort over Spang Station

Historisk kort over Spang Station
Kilde: StyrelsenSpang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vollerup Station lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseLinbækvej 10, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseVop
GPS koordinater54.926473, 9.856656

Vollerup Station var med krydsningsspor og forgrening til Skovby/Mommark og Nordborg. 3 spor, i 1917 udvidet til 4. Stationskroen var opført i 1896.
Vollerup stationsbygning blev opført i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.

Krak kort over Vollerup Station

Historisk kort over Vollerup Station
Kilde: StyrelsenVollerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke-Hørup Station lå 8,6 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseKirke Hørupvej 10, 6470 Sydals
Stations forkortelseKi
GPS koordinater54.925403, 9.902056

Kirke-Hørup Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1961 trinbræt.

Krak kort over Kirke-Hørup Station

Historisk kort over Kirke-Hørup Station
Kilde: StyrelsenKirke-Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Majbøl Station lå 10,3 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseMommarkvej 224, 6470 Sydals
Stations forkortelseMab
GPS koordinater54.923023, 9.924152

Majbøl startede som Trinbræt men blev enere station.

Krak kort over Majbøl Station

Historisk kort over Majbøl Station
Kilde: StyrelsenMajbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Over-Tandslet Station lå 13,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseLebølvej 5, 6470 Sydals
Stations forkortelseOvt
GPS koordinater54.925204, 9.968257

Over-Tandslet Station er opført 1933 af bygmester Vierak, Guderup.

Krak kort over Over-Tandslet Station

Historisk kort over Over-Tandslet Station
Kilde: StyrelsenOver-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Neder-Tandslet Station lå 14,4 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseMommarkvej 346-350, 6470 Sydals
Stations forkortelseNt
GPS koordinater54.921965, 9.988829
Krak kort over Neder-Tandslet Station

Historisk kort over Neder-Tandslet Station
Kilde: StyrelsenNeder-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille-Mommark Station lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseLlm
GPS koordinater54.914410,10.005011

Lille-Mommark Station var med krydsningsspor. Fra 1961 blev Lille-Mommark nedsat til trinbræt med sidespor.

Krak kort over Lille-Mommark Station

Historisk kort over Lille-Mommark Station
Kilde: StyrelsenLille-Mommark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sarup Trinbræt lå 17,5 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSat
GPS koordinater54.912779, 10.032328
Krak kort over Sarup Trinbræt

Historisk kort over Sarup Trinbræt
Kilde: StyrelsenSarup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færgegård Trinbræt lå 19,3 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.926584, 10.041250

Mommark Færgegård trinbræt, her blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til station ved den nye færgehavn. Her efter var Mommark Færgegård Trinbræt kun tilladt for enkelte tog at standse her.

Krak kort over Mommark Færgegård Trinbræt

Historisk kort over Mommark Færgegård Trinbræt
Kilde: StyrelsenMommark Færgegård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færge Station var Sønderborg-Mommark's endestation og lå 19,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseMm
GPS koordinater54.932445,10.043262
Krak kort over Mommark Færge Station

Historisk kort over Mommark Færge Station
Kilde: StyrelsenMommark Færge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.2 - build: 2020.02.24-19:45:09