Amagerbanen (AB)


Amagerbanen opererede meget tæt på DSB's domæne København. Alligevel lykkedes det i mange år banen at bevare monopolet på Amager.
Faktisk skulle der gå næste 25 år efter Amagerbanens nedlæggelse inden der blev etableret en DSB strækning på øen. Amagerbanen blev til på baggrund af loven af 1. april 1905. Den første linjeføring gik dengang fra Amagerbro og helt til Dragør.

Koncessionen til anlæg af banen blev tildelt 11. juli 1905 og indvielsen blev afholdt 17. juli 1907. Umiddelbart før anden verdenskrig havde Amagerbanen egentlig indstillet sin persontrafik på strækningen Amagerbro - Tømmerup. Men som med så mange andre baner fik banen forlænget sin levetid på grund af krigens trængsler. Det var dog kun en stakket frist. 9. september 1947 var det slut med persontrafik på banen og i 1974 blev der lukket og slukket for godstrafikken.

Dragør - Tømmerup nedlagt den 30. april 1957 (pga. lufthavnsudvidelse).
Tømmerup - Kastrup nedlagt den 15. juni 1957 (pga. lufthavnsudvidelse).
Stykgodsbefordringen (herunder banepakker) overgik fra den 1. oktober 1972 til DSB (lastbiler).
Fra den 16. maj 1957 regelmæssig godstrafik København - Kastrup indtil 1991.
Banen overdraget med tilbagevirkende kraft til DSB den 1. oktober 1974.
Fra den 31. maj 1975 udførtes vognladningstrafikken af DSB.
Ordinær godstrafik syd for Prøvestenen ophørte sommeren 1991.
Fra 1991 til 1994 var der kun kørsel efter behov med gods syd for Prøvestenen til Kastrup.
Hele banen blev stillet i bero 1994.

Ved lov nr. 1091 af 21. december 1994 blev Amagerbanen stillet vederlagsfrit til rådighed for bygningen af Metroen til Lufthavnen.

Vigtige stamdata for Amagerbanen (AB)

Jernbanens længde i km 12,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 1. april 1905
BaneforkortelseAB
Statstilskud i %0 %
Dato for Koncession1905.07.11
Jernbanen åbnet1907.07.17
Persontrafik nedlagt1947.09.09
Godstrafik nedlagt1974
Jernbanen nedlagt1994.12.21
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Amagerbanen (AB) havde følgende stationer

Banekort over Amagerbanen (AB)

Banekort fra Amagerbanen (AB).
Banekort fra Amagerbanen (AB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.05.05 - LINK til kilde.


Amagerbro Station (Amb) [1907-1938] var Amagerbanen banens første station

Amagerbro Station havde tilslutning til DSB's havnebane over Langebro til Københavns Godsbanegård.

Amagerbro Station var som den eneste af banens stationer opført som en midlertidig bindingsværksbygning, da Amagerbro Station lå i demarkationszonen i forhold til Københavns befæstning. Reglementet for demarkationszonen var at der ikke måtte bygges grundmurede huse, men kun bygninger, der hurtigt kunne rives ned i tilfælde af krig.

Øst for banens skæring med Vermlandsgade, på langs ad Uplandsgade, anlagdes den resterende del af de for banens drift nødvendige spor og bygninger i form af en lille godsekspeditionsbygning, lokomotiv- og senere motor-remise samt andre nødvendige småbygninger. Her var der også mulighed for kul- og vandtagning til damplokomotiverne og læssevej med diverse læsse- og lossefaciliteter.

Demarkationszoneforbuddet blev ophævet i 1909 og i 1915 blev der opført en lidt mindre ventesal i bindingsværk i ét plan. Da persontrafikken på Amagerbanen blev indstillet i 1938, blev stationsbygningen revet ned og ventesalen blev læsset på en blokvogn og kørt til Møllevej 79 i Store Magleby, hvor den blev til privatbolig. I 1981 blev huset gennemrenoveret og fik en udnyttet 1. sal.

Kort tid efter nedlæggelsen af Amagerbro Station og nedrivning af bygningerne blev hele stationsarealet ryddet og boligblokken "Penalhuset" -der er beliggende mellem Store Mølle Vej og Uplandsgade, bygget ovenpå Amagerbanens gamle stationsareal.

Amagerbro Godsstation og firmaspor fortsatte efter persontrafikkens indstilling i 1938 og Amagerbanens personale måtte flytte til mere beskedne lokale i form af en lille pakhusbygning opbygget omkring den udrangerede rejsegodsvogn AB E1, og oprette kontor i en træbygning, der blev flyttet der til fra den gamle Amagerbro Station, hvor det havde været udhus.

Bygningerne husede også DSB's Amagerbro Indleveringssted, hvor der indtil 1972 kunne ekspederes stykgods og banepakker til stationer udenfor Amager.

Da DSB i 1975 overtog de sørgelige rester af Amagerbanen, blev det særprægede "pakhus" hurtigt fjernet, hvorimod kontorbygningen, der i perioden 1972-1981 havde fungerede som vognanviserhus, kom til at eksistere frem til ca. 2016.

Efter krigsudbruddet i 1940 blev persontrafikken genoptaget på Amagerbanen og man måtte i begyndelsen lade persontogene udgå fra en interimistisk perron på "godsstationen". Den nye "Amagerbro Station" blev etableret i form af en grusperron langs sporet yderst mod Uplandsgade og et tilhørende omløbsspor. Man havde nødtvunget opføre en lille venterumsbygning og billetsalg på stedet.

Ved at forlænge og omlægge banen, kunne man fra den 1. august 1942 atter lade banen udgå fra det nye Amagerbro Trinbræt for at mindske den lange afstand til sporvognene på Amagerbrogade og billetsalgsbygningen fra Uplandsgade-perronen blev senere overflyttet hertil.


Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1938
Nedrevet1938 (April)
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseAmb
Højdeplacering over havet2,0 meter
GPS koordinater55.666891,12.598466
Billede af Amagerbro Station lige inden nedrivelsen i april 1938.
Billede af Amagerbro Station lige inden nedrivelsen i april 1938.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Nowico - Dato: 1938 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Amagerbanen
Bygningsnavn:Amagerbro station
Sted:Danmark, Sjælland, København
Vejnavn:Amagerbrogade
Husnummer:19
Postnummer:2300
By:København
Sogn:Sundby
Ophav:Nowico
År:1938

Id:NO-1556b_01.tif

Kort over Amagerbro Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Amagerbro Station

Historisk kort over Amagerbro Station
Amagerbro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øresundsvej Station lå 2,0 km. fra første station.

Øresundsvej Station, som var beliggende på hjørnet af Krimsvej og Øresundsvej, var truet af nedrivning af Københavns metrobyggeri, hvis planlagte spor på lufthavns-linjen kom i karambolage med Stationen. Frilandsmuseet var imidlertid interesseret i at overtage stationsbygningen og dens udhuse til Stationsbyen, eller Andelsbyen, som den hed forinden da. Øresundsvej Station blev på denne baggrund reddet fra nedrivning, idet Ørestadsselskabet i 2005 indgik et samarbejde med Frilandsmuseet og bevilligede 1,8 millioner kroner til projektet, som inklusive genopførelsen af bygningerne på museet var berammet til omtrent seks millioner kroner. Donationen gjorde det muligt for museet at nedtage og hjemtage bygningen i 2006.


Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
Nedrevet2006 (Nedtaget og flyttet til Frilandsmuseet)
ArkitektHeinrich Wenck
Højdeplacering over havet2,0 meter
GPS koordinater55.661635,12.628950
Billede af Øresundsvej Station.
Billede af Øresundsvej Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Nowico - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Akkumulatorfabrikken Vølund, Øresundsvej
Bygningsnavn:Akkumulatorfabrikken Vølund, Øresundsvej
Sted:Danmark, Sjælland, Amager
Ophav:Nowico
År:1947

Id:NO-1813a_01.tif

Kort over Øresundsvej Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Øresundsvej Station

Historisk kort over Øresundsvej Station
Øresundsvej Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater55.654805,12.632599
Amager Strand Metrostation ligger tæt på hvor Engvej Trinbræt oprindelig lå
Amager Strand Metrostation ligger tæt på hvor Engvej Trinbræt oprindelig lå
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.02.21 12:36:22


Kort over Engvej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Engvej Trinbræt

Historisk kort over Engvej Trinbræt
Engvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseSyr
Højdeplacering over havet2,9 meter
GPS koordinater55.643540,12.639186
Billede af en 1/2 af Syrevej Station nederst til højre i billedet.
Billede af en 1/2 af Syrevej Station nederst til højre i billedet.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 -
Sted:Danmark, Sjælland, København
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B02219_247a.tif

Kort over Syrevej Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Syrevej Station

Historisk kort over Syrevej Station
Syrevej Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVed Stationen 9, 2770 Kastrup
Højdeplacering over havet2,5 meter
GPS koordinater55.635315,12.646916
Billede af Kastrup Station.
Billede af Kastrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2021.01.20 08:40:02


Kort over Kastrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kastrup Station

Historisk kort over Kastrup Station
Kastrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1927
Åbnet1927
Nedlagt1947.09.09
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater55.62666069287882,12.643245900628328
Her lå den nu nedrevede Lufthavnen Trinbræt. Idag er det en del af Kastrup Lufthavn
Her lå den nu nedrevede Lufthavnen Trinbræt. Idag er det en del af Kastrup Lufthavn
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2013.09.23 13:10:02


Kort over Lufthavnen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lufthavnen Trinbræt

Historisk kort over Lufthavnen Trinbræt
Lufthavnen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tømmerup Station lå 8,0 km. fra første station.

Tømmerup Station var en af Amagerbanens kønne stationer fra banen åbning den 17. juli 1907. Tømmerup Station var kendt for sine betydelige godstransporter, som i store træk kun bestod af 2 ting – latrin (toilettønder fra København) og hvidkål (til København). Efter at Amagerbanen indstillede persontrafikken den 9. september 1947, fungerede Tømmerup Station som godsstation frem til 1957, hvor Amagerbanen blev afkortet ved Kastrup.

Tømmerup Station var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck og Tømmerup Station blev nedrevet i 1968.


Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
Nedrevet1968
ArkitektHeinrich Wenck
Højdeplacering over havet6,3 meter
GPS koordinater55.617023,12.630530
Billede af Tømmerup Station - Station er nedrevet, men Tømmerup Station har ligget her.
Billede af Tømmerup Station - Station er nedrevet, men Tømmerup Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.02.10 12:11:33


Kort over Tømmerup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tømmerup Station

Historisk kort over Tømmerup Station
Tømmerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseNdr Dragørvej 8, 2791 Dragør
Højdeplacering over havet5,2 meter
GPS koordinater55.600740,12.639411
Store Magleby Station.
Store Magleby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.02.10 13:25:22


Kort over Store Magleby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Store Magleby Station

Historisk kort over Store Magleby Station
Store Magleby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1907
Åbnet1907.07.17
Nedlagt1947.09.09
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseDragør Stationsplads 3, 2791 Dragør
StednavneforkortelseDrg
Højdeplacering over havet3,4 meter
GPS koordinater55.595437,12.669242
Dragør Station.
Dragør Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2018.08.09 09:12:17


Kort over Dragør Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dragør Station

Historisk kort over Dragør Station
Dragør Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Amagerbanen (AB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Nordsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03671-0
Damptog til Dragør : Amagerbanens historie
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Damptog til Dragør : Amagerbanens historie
Birger Wilcke
1986
96

Banebøger
87-88632-08-3
Amagerbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Amagerbanen
Hans Henrik Fafner
1985
62

Tellus
9788787919302