Vester Sottrup-Skelde - operatør: DSB

Inden krigen i 1864 havde der været planer om etablering af en jernbane på tværs af Sønderjylland. Dengang vejede de strategiske overvejelser tungt og strækningen mellem Tønder og Tinglev blev åbnet i 1867. Efter den tabte krig fortsatter man fra tysk side med udbygningen af denne tværbane og den sidste del fra Tinglev til Sønderborg blev åbnet i 1901. En af stationerne på banen var Vester Spottrup og derfra udgik der en bane til Skelde på Broager.
Det har ikke været muligt at finde særligt meget materiale om denne bane hvorfor denne artikel først og fremmest indeholder de fakta det er lykkedes at fremskaffe.

Banen er anlagt omkring perioden 1907 - 1910 og overgik sammen med de øvrige sønderjyske baner til DSB i 1920. Banestrækningen Wester-Satrup - Schelde blev anlagt efter den tyske lov af 29. maj 1907 og åbnet den 15. august 1910 på hvilken dato Preußische Staatsbahn optog den regelmæssige drift. Den regelmæssige drift på banen efter genforeningen blev påbegyndt den 17. juni 1920. Det mest anvendte materiel på banen var Litra F (III) bygget af Winterthur i 1917 og leveret omkring 1918 - 19 til DSB.

Strækningen blev nedlagt af DSB den 30. juni 1932, men været registreret som godsbane frem til den 24. februar 2004.

Vigtige stamdata for Vester Sottrup-Skelde


Jernbanens længde i km 12,4
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1910.08.15
Persontrafik nedlagt1932.06.30
Godstrafik nedlagt1932.06.30
Jernbanen nedlagt1932.06.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt33,4 kg/m
BallastGrus
Hastighed max45 km/t
El driftNej

Vester Sottrup-Skelde havde følgende stoppestederBanekort over Vester Sottrup-Skelde

Banekort fra Vester Sottrup-Skelde (DSB).
Banekort fra Vester Sottrup-Skelde (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 14. september 2011 - LINK til kilde.


Vester Sottrup Station (Vt) var Vester Sottrup-Skelde banens første station

Vester Sottrup Station lå på banestrækningen Tinglev-Sønderborg og åbning den 15. juli 1901 sammen med banen. Vester Sottrup Station fik et stort opsving, da den 15. august 1910 blev udgangspunkt for banen til Skelde (Broagerbanen). For Broagerbanen gik det mindre godt efter genforeningen i 1920, her blev Broagerbanen et af de første ofre for DSB's rutebiler og Broagerbanen lukkede den 30. juni 1932.

Vester Sottrup Station klarede sig frem til 1974, hvor Vester Sottrup Station blev nedlagt, men læssesporet bevaredes frem til 1977. Sidespor åbnedes igen fra 1979, men ikke som offentligt tjenestespor, men blev lukket i 1986, hvor sporet ved samme lejlighed blev fjernet sammen men stationsbygningen til Vester Sottrup Station.


Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
Nedrevet1986
ArkitektR. Caesar og E. Moeller
StednavneforkortelseVt
Højdeplacering over havet34,1 meter
GPS koordinater54.944130,9.694958

Billede af Vester Sottrup Station.
Billede af Vester Sottrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Vester Sottrup
Vejnavn: Lindevej
Husnummer: 4
Lokalitet: Vester Sottrup
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Sottrup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B07202_003.tif


Historisk kort over Vester Sottrup Station
Vester Sottrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1910
Åbnet1910.08.15
Nedlagt1932.06.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet30,5 meter
GPS koordinater54.931015,9.690017

Historisk kort over Stenderup (Sønderjylland) Trinbræt
Stenderup (Sønderjylland) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nybøl Station lå 4,0 km. fra første station.

Nybøl Station var en sønderjysk station fra den tyske tid før genforeningen. Nybøl Stations arkitektur har også et tydeligt slægtskab med de andre tyske stationer fra tiden, som var høje, pompøs, massiv, udsmykninger i murværket, tag med forskud højder mv. Trods den pompøse udstråling, var de "tyske" stationer meget upraktisk indrettet og derfor er mange enten kraftigt ombygget eller nedreven i dag. Nybøl Station var ikke en station med speciel meget trafik på den uheldige Broagerbane (Vester Sottrup-Skelde), hvis trafik gik "på tværs af trafikbehovet". Men Nybøl Station havde dog en del transporter fra de store teglværker i oplandet, men det var også hovedparten af trafikken på stationen. Når der blev rangeredes på Nybøl Station, kunne vejen forbi den være spærret i længere tid, og det medførte mange klager.

Nybøl Station blev inden nedlukningen nedsat fra station til holdeplads med sidespor.

Broagerbane blev nedlagt i 1932, men bygningen blev liggende ca. 20 år frem til ca. 1954 til stationsbygningen måtte vige for parkeringspladsen til den "nye" Brugsbygning der blev bygget i 1954.


Byggeår1910
Åbnet1910.08.15
Nedlagt1932.06.30
Nedrevet1954
AdresseAmtsvejen, 6400 Sønderborg
Højdeplacering over havet27,4 meter
GPS koordinater54.919851,9.681985

Billede af Nybøl Station.
Billede af Nybøl Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Nybøl
Vejnavn: Amtsvejen
Husnummer: Lokalitet: Nybøl
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Sogn: Nybøl
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL58-A1_065_023.tif


Historisk kort over Nybøl Station
Nybøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1910
Åbnet1910.08.15
Nedlagt1932.06.30
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkræddergade 12, 6310 Broager
StednavneforkortelseSkø
Højdeplacering over havet9,9 meter
GPS koordinater54.897527,9.655655

Billede af Skodsbøl (Sønderjylland) Station.
Billede af Skodsbøl (Sønderjylland) Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Skodsbøl
Vejnavn: Skræddergade
Husnummer: 12
Lokalitet: Skodsbøl
Postnummer: 6310
By: Broager
Sogn: Broager
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B07214_019.tif


Historisk kort over Skodsbøl (Sønderjylland) Station
Skodsbøl (Sønderjylland) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Broager Station (Oa) lå 9,0 km. fra første station.

Broager Station nåede at blive næsten 109 år. Broager Station var en markant bygning, som desværre blev nedrevet i marts 2019 efter den i 1½ år havde stået ubeboet hen efter 2 brande i efteråret 2017.

Den 14. august 1910 blev Broager Banen indviet efter flere års tovtrækkeri for at få banen etableret. Broager Banen var sidebane til Tønder – Sønderborg banen, som kørte fra Vester Sottrup til Skelde.

Broager Station blev bygget i 1910 og er for tiden med sit karakteristiske mansardtag. I stueetagen var der kontorer, ventesal og rejsegodsekspedition og på 1. sal boede stationsforstanderen. På loftet var der et kammer med en fin udsigt over Flensborg Fjord. Desuden kunne man se en gedigen tømmer konstruktion på loftet. Da Sønderjylland var i tysk besiddelse frem til 1920, stod der på Broager Station mur Broacker frem til genforeningen.

Efter genforeningen i 1920 blev vejnettet efterhånden bedre og Broager Banen blev overflødig gjort af lastbiler, busser og den stigende privatbilisme.

C. H. Clausen havde senere et rugeri i stationsbygningen, inden Ingemann Nielsen og senere Max Pedersen drev et keramikværksted i bygningen under navnet Broager Keramik, som i 60´erne flyttede til Dybbøl.

I 1983 åbnede Mogens Petersen Stationskroen i de tidligere stationsbygninger, efter at have været forpagter af Centralhotellet i Broager i en del år. I de sidste årtier har der været krodrift i de tidligere stationsbygninger med forskellige ejere og forpagtere. Stationskroen lukkede i juli 2017.


Byggeår1910
Åbnet1910.08.15
Nedlagt1932.06.30
Nedrevet2019 (Marts)
AdresseVestergade 1, 6310 Broager
StednavneforkortelseOa
Højdeplacering over havet25,0 meter
GPS koordinater54.88690244353108,9.672610950461612

Billede af Broager Station - længst til højre i billedet.
Billede af Broager Station - længst til højre i billedet. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Broager set fra SV
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Broager
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B01858_004.tif


Historisk kort over Broager Station
Broager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dynt Station lå 10,0 km. fra første station.

Dynt Station blev senere holdeplads med sidespor.


Byggeår1910
Åbnet1910.08.15
Nedlagt1932.06.30
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKrammarksvej 20, 6310 Broager
Højdeplacering over havet11,2 meter
GPS koordinater54.878675,9.695349

Billede af Dynt Station.
Billede af Dynt Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Dynt Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Dynt
Vejnavn: Krammarksvej
Husnummer: 18
Lokalitet: Dynt
Postnummer: 6310
By: Broager
Sogn: Broager
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05517_022.tif


Historisk kort over Dynt Station
Dynt Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1910
Åbnet1910.08.15
Nedlagt1932.06.30
NedrevetEksisterer stadig
AdresseVandværksvej 6, 6310 Broager
StednavneforkortelseSke
Højdeplacering over havet11,6 meter
GPS koordinater54.862359,9.719713

Billede af Skelde Station.
Billede af Skelde Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Skelde
Vejnavn: Vandværksvej
Husnummer: Lokalitet: Skelde
Postnummer: 6310
By: Broager
Sogn: Broager
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL58-A1_008_004.tif


Historisk kort over Skelde Station
Skelde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vester Sottrup-Skelde

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
- og så kommer toget, Trine! : en baneveterans erindringer fra Als og Sundeved
Sigfred Nielsen
1972
44

Signalpostens Forlag
Broager banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Broager banen
P. Thomassen
1977
56


Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4