Tisvildebanens 100-årsjubilæum, kom til jubilæumsfest på Tisvildeleje Station den 13. juli! - klik her for at se mere!


Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou) - operatør: HHJ

Da jernbanen mellem Aarhus og Ryomgaard blev etableret var det også naturligt at diskutere anlægget af en bane i sydlig retning. Den 10. januar 1876 startedes aktietegningen. Den 15. november 1876 var man tilfreds med finansieringen og indsendte anmodningen til indenrigsministeriet. Det var en meget vanskelig process inden man kunne fremsætte en lov til etablering af en jernbane mellem Aarhus og Hou via Odder.

En væsentlig del af diskussionen gik på om det skulle være en privatbane eller en statsbane. Men ved lov af 12. maj 1882 fik regeringen tilladelse til at meddele eneret på anlæg af en jernbane fra Hou havn over Odder til et punkt på statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.Koncessionen til denne bane blev udstedt den 4. september 1882 til en komité og med det klare pålæg at banen skulle være anlagt inden 1. omtober 1884. Lauritz Petersen & Wätzold startede byggeriet i oktober 1882 og indvielsen fandt sted den 18. juni 1884.

Banens oprindelige navn var Hads-herreds Jernbane, men i 1884 blev dette ændret til Hads-Nings Herreds Jernbane. I 1888 indførte banen som den første danske privatbane faste pensionsbestemmelser for personalet. Efter en del diskussioner blev strækningen mellem Odder og Hov vedtaget på generalforsamlingen og gennemført den 31. marts 1977. Hermed blev banen reduceret til den form vi kender i dag under navnet Odderbanen. Århus Amt overtog pr. 1. januar 2001 det økonomiske tilsyn med banen, og amtet er herefter eneste tilskudsgiver (drifts- og anlægstilskud).

Vigtige stamdata for Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou)


Jernbanens længde i km 9,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. maj 1882 - LOV nr 59
BaneforkortelseHHJ
Dato for Koncession1882.09.04
Jernbanen åbnet1884.06.19
Persontrafik nedlagt1977.05.21
Godstrafik nedlagt1977.05.21
Jernbanen nedlagt1977.05.21
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastGrus
El driftNej

Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou) havde følgende stoppestederBanekort over Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou)

Banekort fra Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hov)  (HHJ).
Banekort fra Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hov) (HHJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 13. oktober 2011 - LINK til kilde.


Odder Station (Odd) [1884-2016] var Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou) banens første station

I dag er Odder Station endestation, men den var i mange år et jernbaneknudepunkt da Hads-Ning Herreders Jernbane (HHJ), der gik fra Aarhus Hovedbanegård via Odder til Hov, blev indviet 19. juni 1884. Den 14. maj 1904 blev Horsens-Odder Jernbane indviet, hvor Odder blev jernbaneknudepunkt.

Horsens-Odder Jernbane blev nedlagt 31. marts 1967 og den 21. maj 1977 blev også Odder-Hov-banen nedlagt - Odder blev dermed endestation på Odderbanen.

Arealet mellem stationen og Lundevej blev der bygget nyt værksteds- og remiseanlæg for både tog og busser, som blev taget i brug juni 1981, hvor kommunen overtog de gamle værkstedsarealer nord for Odder Å.

Odderbanen blev, sammen med Grenaabanen, lukket for ombygning fra jernbane til letbane den 27. august 2016. Det var forventet, at banen ville genåbne som en del af Aarhus Letbane i begyndelsen af 2018, hvor den sidste del af den nybyggede indre strækning mellem Lisbjerg og Lystrup også skulle åbne. På grund af manglende sikkerhedsgodkendelse blev genåbningen hhv. åbningen af den nye strækning imidlertid udskudt på ubestemt tid. Godkendelsen forelå 25. april 2019, og genåbningen hhv. åbningen vil fandt sted 30. april 2019, som en del af den 110 km lange letbane Odder-Århus-Grenaa.


Byggeår1883
Åbnet1884.06.19
Nedlagt2016.08.27
NedrevetEksister i dag som Aarhus Letbane trinbræt
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanegårdsgade 3A, 8300 Odder
StednavneforkortelseOdd
Højdeplacering over havet11,7 meter
GPS koordinater55.971956,10.150173

Billede af Odder Station.
Billede af Odder Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. april 2022
Download billede

Historisk kort over Odder Station
Odder Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Neder Randlev Trinbræt lå 3,0 km. fra første station.

Da Hads-Ning Herreders Jernbane åbnede den 19. juni 1884, fik et billetsalgssted, for først i 1892 kunne der ekspederes stykgods, hvor Neder Randlev blev oprykket til station. Det blev en succes, så der skulle bygges pakhus og i 1904 anlægges sidespor til henstilling af godsvogne under losning og lastning – begge dele mod at beboerne betalte en del af omkostningerne.

Neder Randlev blev i 1939 nedrykket til ekspeditricestation og fra den 1. juni 1969 nedrykket Neder Randlev til trinbræt.

Odder-Hov-banen blev nedlagt 21. maj 1977, men den gamle stationsbygning eksister stadig og det samme gør det gamle banetracéet, som er bevaret gennem det meste af byen.


Byggeår1883
Åbnet1969.06.01
Nedlagt1977.05.21
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseBalshavevej 71, 8300 Odder
Højdeplacering over havet11,8 meter
GPS koordinater55.957329,10.187668

Billede af Neder Randlev Trinbræt.
Billede af Neder Randlev Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Neder Randlev
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Randlev
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Neder Randlev
Postnummer: 8300
By: Odder
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H08474_023.tif


Historisk kort over Neder Randlev Trinbræt
Neder Randlev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Eriksminde Trinbræt lå 4,3 km. fra første station.

Eriksminde trinbræt blev placeret ved vejen til Eriksminde Efterskole på Bjerager Mark ved Bovlstrup. Eriksminde Efterskole blev oprettet som friskole i 1865. Den nuværende beliggenhed fik den i 1906, hvor der blev oprettet efterskole. Efterskolearbejdet blev imidlertid indstillet omkring 1920. I 1956 blev efterskolen genåbnet som kostskole, hvilket den ikke havde været tidligere, og som sådan har den fungeret siden. Det var ved genåbningen i 1956 der blev oprettet et trinbræt på Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder-Hov). Odder-Hov-banen blev nedlagt i 1977.

Houvej løber i dag på den gamle banetracé mellem Bjeragervej og Eriksmindevej. Fra Eriksmindevej til Bovlstrup er banetracéet er bevaret som en asfalteret cykel og gangsti.


Byggeår1956
Åbnet1956
Nedlagt1977.05.21
NedrevetNedrevet
AdresseEriksmindevej, 8300 Odder
Højdeplacering over havet11,9 meter
GPS koordinater55.949087,10.203734

Billede af Eriksminde Trinbræt.
Billede af Eriksminde Trinbræt.
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 19. oktober 1975


Historisk kort over Eriksminde Trinbræt
Eriksminde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boulstrup Station lå 5,6 km. fra første station.

Hads-Ning Herreders Jernbane åbnede i 1884 Bovlstrup Station, som senere skiftede navn til Boulstrup Station. Bovlstrup Station blev placeret på en bar mark ca. ½ km vest for landsbyen.

Bovlstrup Stationsby blev større end den gamle landsby, der ændrede navn til Gammel Bovlstrup.

Stationsbyen havde i 1960'erne sit eget lille industrikvarter, hvor virksomheden Boulstrup Maskinfabrik var den eneste der overlevede, og som i 2001 blev solgt til amerikanske koncern Simpson Strong-Tie.

Odder-Hov-banen blev nedlagt 21. maj 1977, men den gamle stationsbygning eksister stadig og det samme gør det gamle banetracéet, som er bevaret gennem det meste af byen.


Byggeår1883
Åbnet1884.06.19
Nedlagt1977.05.21
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 22, 8300 Odder
Højdeplacering over havet23,1 meter
GPS koordinater55.941172,10.217897

Billede af Boulstrup Station.
Billede af Boulstrup Station.
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 19. oktober 1975


Historisk kort over Boulstrup Station
Boulstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Halling Station lå 7,1 km. fra første station.

Halling station blev nedsat til trinbræt i slutningen af banens levetid.


Byggeår1883
Åbnet1884.06.19
Nedlagt1977.05.21
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseSpøttrupvej 14, 8300 Odder
Højdeplacering over havet10,7 meter
GPS koordinater55.929819,10.227507

Historisk kort over Halling Station
Halling Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holsatia Trinbræt lå 8,8 km. fra første station.

Holsatia Trinbræt åbnede i 1949 på Odder-Hov banen, som privat trinbræt for "Aarhus Ortopædisk Hospitals Feriehjem", og var kun i brug i sommerhalvåret. Feriehjemmet var for vanføre og holdte til i Holstein-Rathlov familiens tidligere enkesæde Holsatia, som lå der, hvor den nuværende Egmont Højskolen ligger i dag.

Holsatia Trinbræt havde en kort perron i træ, og et yderst bemærkelsesværdigt læskur, hvor selv Storm P. ville have undret sig over den finurlige konstruktion. Læskurets tag var i den sydlige ende understøttet af en primitiv gavlvæg, som lignede genbrug fra et klædeskab, mens det i den nordlige ende blev holdt oppe af en skråstiver og en tagstøtte af smedejern fra en udrangeret personvogn. Trods den primitive og meget ustabile konstruktion, så hold løsningen frem til Odder-Hov banens lukning den 21. maj 1977, hvor trinbræt, læskur og spor blev fjernet kort efter lukningen.

I 1956 blev Holsatia Trinbræt offentligt og var åbent hele året.


Byggeår1949
Åbnet1949.07.04
Nedlagt1977.05.21
Nedrevet1977
AdresseHouvej, 8300 Odder
Højdeplacering over havet8,7 meter
GPS koordinater55.919866,10.248594

Billede af Holsatia Trinbræt - med et nedfalden "stationsskilt".
Billede af Holsatia Trinbræt - med et nedfalden "stationsskilt".
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 19. oktober 1975


Historisk kort over Holsatia Trinbræt
Holsatia Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hou Station var Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou)'s endestation og lå 9,7 km. fra første station.

Odderkredsens folketingsmedlem Geert Winther stillede i 1880 forslag om en jernbane fra Aarhus til Odder og videre til Ørting, hvorfra den kunne forlænges til Gyllingnæs eller Hov, hvis der fra et af de steder blev etableret en færgerute til Sjælland.

Hofjægermesteren på Rathlousdal, Emil von Holstein-Rathlou, begyndte i vinteren 1881 at bygge havn i Hov og ville tegne mange aktier i banen, hvis den kom til Hov. Så Geert Winthers forslag blev ændret til en linjeføring Aarhus-Odder-Hov, som blev vedtaget den 9. maj 1882. Banen åbnede dermed den 19. juni 1884 med Hov Station som endestation.

Odder-Hov-banen blev nedlagt 21. maj 1977, men den gamle stationsbygning eksister stadig og benyttet til erhvervsformål, i de første år som filial af Odder Bank. Det samme gør sig gældende for det gamle banetracé, som er bevaret som Houvej gennem Hou by.


Byggeår1883
Åbnet1884.06.19
Nedlagt1977.05.21
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseSøndergade 20A, 8300 Odder
Højdeplacering over havet2,5 meter
GPS koordinater55.913766,10.253705

Billede af Hou Station.
Billede af Hou Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Hou station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Hou
Vejnavn: Søndergade
Husnummer: 20
Lokalitet: Hou
Postnummer: 8300
By: Odder
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL29-A1_070_011.tif


Historisk kort over Hou Station
Hou Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Gennem Hads og Ning herreder i 100 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Gennem Hads og Ning herreder i 100 år
Ole Linå Jørgensen
1984
277


Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7