Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ)


Man var tidligt ude i Nordjylland med planerne om en bane fra Thisted til Nørresundby. Allerede i 1882 var en sådan bane første gang på tale. Men dette tidlige forsøg strandede dog på manglende lokal interesse. Men trods de oprindelige vanskeligheder blev et udvalg ved med at arbejde videre med planerne og i 1894 lykkedes det for udvalget at få sat Thisted - Fjerritslev banen sat på jernbaneloven. Men atter engang måtte de energiske mennesker i udvalget konstatere at den lokale opbakning ikke var stor nok og banen blev atter udskudt. Det var tydeligvis vanskeligt at lokke penge fra de lokale til et sådant projekt. Først da man ved lov af 16. marts 1900 forhøjede statens andel til 75 procent af udgifterne kom der gang i sagerne. Men selv dette var ikke nok til at få financieringen til at hænge sammen. Tidligere havde amtsrådet været indstillet på at bevillige 210.000 kroner og Thisted By 60.000 kroner. Tilsvarende var der givet tilsagn fra landkommunerne om tilskud til banen.

For at få det hele til at hænge sammen måtte amtsrådet den 26. maj 1900 holde et ekstraordinært møde. Dette møde for blev holdt for lukkede døre og det endte med at amtet hævede sit bidrag til 285.000 kroner. Den 5. september 1902 blev strækningen Fjerritslev Tovsig udbudt i licitation og 13. oktober blev jordarbejdet fra Fjerritslev, hvortil der allerede var ankommet 50 læs skinner, påbegyndt. Entreprenøren var i kontrakten forpligtet til at aflevere banen den 15. september 1904. På grund af en række uheld og skænderier lykkedes det ikke at overholde tidsfristen. Men forsinkelsen blev dog kun af mindre omfang og i slutningen af oktober kunne banen overdrages fra entreprenøren. Prøvekørslerne kunne herefter begynde og selv om kraftige regnskyl så sent som den 14. november forårsagede dæmningsbrud på strækningen ind mod Thisted, kunne den højtidelige indvielse finde sted fredag den 18. november med af sendelse af festtoget fra Thisted klokken 09:30.

I starten var banen anlagt som let bane og til driften indkøbte man brugte lokomotiver fra Statsbanerne. Dette viste sig dog at være en skadelig spareiver og senere måtte der ofres betydelig beløb på forbedringer. Således blev lokomotiverne udskiftet allerede i årene 1915 - 1923 og som erstatning anskaffedes ny lokomotiver fra Henschel. Skinnerne var også for skinkle til den volumen banen blev udsat for og via en lov om statshjælp fik man i 1931 928.000 kroner til renovering af skinnelegemet. Økonomisk kom Banen godt fra start og kunne i sine første år præstere ganske hæderlige regnskaber. Banen kunne efter sit første driftsår i 1905 konstatere et overskud på 46.500 kroner.

Frem til omkring 1926 gik det helt godt med økonomien men siden begyndte de første underskud at indfinde sig. Fra et lille underskud i 1926 på omkring 500 kroner steg underskudet gradvist til 75.644 kroner i 1936. Som mange andre baner havde TFJ en kort opblomstring under den anden verdenskrig med det bedste resultat i 1943 på 228.894 kroner i overskud. Sidenhen gik det stærkt ned ad bakke. I 1969 leverede banen således en regnskab med 1.350.996 kroner i underskud.

Oversigt, lokomotivmateriel:
TFJ 1, eks JFJ 103, Esslingen 1883, udr 1915.
TFJ 2, eks JFJ 104, Esslingen 1883, udr 1923.
TFJ 3, eks JFJ 105, Esslingen 1883, udr 1923.
TFJ 4, eks JFJ 120, Esslingen 1883, udr 1928.
TFJ 5, 1916 Henschel, udrangeret 1954
TFJ 6, 1916 Henschel, udrangeret 1935
TFJ 7, 1919 Henschel, udrangeret 1965
TFJ 8, 1925 Henschel, udrangeret 1964
TFJ 1 - 4, ex-Litra P

I 1904 købte Thisted - Fjerritslev Jernbane 4 Litra P lokomotiver fra De jysk-fynske Statsbaner. Disse maskiner var allerede i brug i området idet Statsbanerne benyttede dem på Thybanen. Det var derfor naturligt at overtage disse. Det specielle ved denne Otto F.A. Busse konstruktion var at de var konstrueret til lette baner, samt at de var konstruerede til at kunne køre i begge retninger. Banerømmeren var således anbragt "bag på" lokomotivet. TFJ 5 - 8 Litra P lokomotiverne gjorde god fyldest i de første 10 - 15 år af banens levetid men så begyndte det at knibe. Derfor så man sig om efter erstatning og valget faldt på en 1C1 type fra Henschel der også benyttedes hos Nordvestfynske Jernbane. Der blev leveret i alt 4 lokomotiver i tre omgange.

I 1928 anskaffedes to Triangel benzinmotorvogne og i 1936 kom et diesellokomotiv fra Frichs til. Disse blev i 1948 suppleret med to sæt af de kendte røde skinnebusser der som på mange andre privatbaner kom til at tage langt den største del af slæbet frem til banens lukning.

Vigtige stamdata for Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ)

Jernbanens længde i km 54,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseTFJ
Dato for Koncession1901.06.12
Jernbanen åbnet1904.11.19
Persontrafik nedlagt1969.03.31
Godstrafik nedlagt1969.03.31
Jernbanen nedlagt1969.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
SkinnevægtVed anlæggelse 17,5 kg/meter i 7,5 meter længder og ved nedlæggelse i 1969 27-32 kg/meter
BalastGrus
Hastighed max70 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ) havde følgende stationer

Banekort over Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ)

Banekort fra Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ).
Banekort fra Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.11.24 - LINK til kilde.


Thisted Station (Ti) var Thisted-Fjerritslev Jernbane banens første station

Thisted station var i starten endestation for Thybanen mellem Struer og Thisted. I 1904 tilkom Thisted-Fjerritslev Jernbanen.

Thisted Station blev fjernstyret den 19. december 2002.


Byggeår1882
Åbnet1882.04.20
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseJernbanegade 27, 7700 Thisted
StednavneforkortelseTi
Højdeplacering over havet11,1 meter
GPS koordinater56.952785,8.688780
Billede af Thisted Station.
Billede af Thisted Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05 15:38:45


Kort over Thisted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thisted Station

Historisk kort over Thisted Station
Thisted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Landlyst Trinbræt lå 1,8 km. fra første station.

Landlyst trinbræt havde 2 perroner. Én perron for tog mod Fjerritslev - den lå nord for Hundborgvej, og én for tog mod Thisted, som så lå syd for Hundborgvej. Grunden til de to perroner var at undgå at toget blokerede Hundborgvej ved standsning.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet21,8 meter
GPS koordinater56.956798,8.659357
Her lå Landlyst trinbræt.
Her lå Landlyst trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Landlyst Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Landlyst Trinbræt

Historisk kort over Landlyst Trinbræt
Landlyst Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1960
Åbnet1960
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet29,8 meter
GPS koordinater56.963119,8.654921
Trinbrættet lå hvor forhøjningen er - Svellelyst uofficielle trinbræt er opkaldt efter de gamle sveller som trinbrættet bestod af
Trinbrættet lå hvor forhøjningen er - Svellelyst uofficielle trinbræt er opkaldt efter de gamle sveller som trinbrættet bestod af
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Thorstedvej (Svellelyst) Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thorstedvej (Svellelyst) Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Thorstedvej (Svellelyst) Trinbræt (uofficielt)
Thorstedvej (Svellelyst) Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Baun Trinbræt lå 3,8 km. fra første station.

Baun også kaldet Bavn Trinbræt


Byggeår1908
Åbnet1908.08.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet34,1 meter
GPS koordinater56.973071,8.659197
Det eneste man kan se af Baun trinbræt er resterne af bane dæmningen.
Det eneste man kan se af Baun trinbræt er resterne af bane dæmningen.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Baun Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Baun Trinbræt

Historisk kort over Baun Trinbræt
Baun Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vandet Station lå 6,1 km. fra første station.

Vandet station skiftede navn i 1952 til Vandet Thy for at undgå forveksling med Vandel station.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseElmholmvej 3, 7700 Thisted
Højdeplacering over havet18,0 meter
GPS koordinater56.992408,8.650497
Vandet station
Vandet station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Vandet Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vandet Station

Historisk kort over Vandet Station
Vandet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1928
Åbnet1928.05.15
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet37,4 meter
GPS koordinater57.011083,8.650176
Havreland trinbræt - der er ikke mere tilbage.
Havreland trinbræt - der er ikke mere tilbage.
Fotograf: Thomas D. Rithmester © - Dato: 2006.07.08


Kort over Havreland Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Havreland Trinbræt

Historisk kort over Havreland Trinbræt
Havreland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 10, 7700 Thisted
Højdeplacering over havet21,7 meter
GPS koordinater57.020941,8.679178
Den meget originale Nors station
Den meget originale Nors station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Nors Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nors Station

Historisk kort over Nors Station
Nors Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille Hillerslev Trinbræt lå 12,0 km. fra første station.

Lille Hillerslev trinbræt oprettet på Thisted-Fjerritslev Jernbane d. 15. maj 1931 men blev nedlagt igen i 1950.


Byggeår1931
Åbnet1931.05.15
Nedlagt1950
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet24,7 meter
GPS koordinater57.01934944600672,8.712653949992394
Kort over Lille Hillerslev Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lille Hillerslev Trinbræt

Historisk kort over Lille Hillerslev Trinbræt
Lille Hillerslev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBallerumvej 222, 7700 Thisted
Højdeplacering over havet14,3 meter
GPS koordinater57.017601,8.731764
Den meget velholdte Hillerslev station.
Den meget velholdte Hillerslev station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Hillerslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hillerslev Station

Historisk kort over Hillerslev Station
Hillerslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kaastrup Trinbræt lå 15,4 km. fra første station.

Kaastrup trinbræt blev oprettet d. 15. maj 1931.


Byggeår1931
Åbnet1931.05.15
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet6,7 meter
GPS koordinater57.028835,8.733975
Kåstrup trinbræt lå til højre for banen
Kåstrup trinbræt lå til højre for banen
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Kaastrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kaastrup Trinbræt

Historisk kort over Kaastrup Trinbræt
Kaastrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater57.038626,8.761229
Man kan ane hvor banen har skåret markvejen - trinbrættet lå til venstre for markvejen.
Man kan ane hvor banen har skåret markvejen - trinbrættet lå til venstre for markvejen.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Tanggaard Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tanggaard Trinbræt

Historisk kort over Tanggaard Trinbræt
Tanggaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKarensvej 9, 7700 Thisted
Højdeplacering over havet2,9 meter
GPS koordinater57.036015,8.810309
Hunstrup station
Hunstrup station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Hunstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hunstrup Station

Historisk kort over Hunstrup Station
Hunstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østerild Station lå 22,9 km. fra første station.

Østerild station var med vandtårn og vandkran. Vandtårnet er stadig bevaret.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTårnvej 37, 7700 Thisted
Højdeplacering over havet6,4 meter
GPS koordinater57.030857,8.847169
En meget gennemrenoveret Østerild station
En meget gennemrenoveret Østerild station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Østerild Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Østerild Station

Historisk kort over Østerild Station
Østerild Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet14,8 meter
GPS koordinater57.037456,8.907756
Trinbrættet lå, hvor bilerne er parkeret
Trinbrættet lå, hvor bilerne er parkeret
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Tovsig Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tovsig Trinbræt

Historisk kort over Tovsig Trinbræt
Tovsig Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesløs Station lå 30,8 km. fra første station.

Vesløs Station på Thisted-Fjerritslev Jernbane åbnede sammen med banen den 19. november 1904. Vesløs Station betjente det meste af Hannæs. Ved anlæggelse af Vesløs Station var området ved Vesløs uden nævneværdig bebyggelse. Den gamle landsby Vesløs havde kirken, medens stationsbyen havde kroen, men Vesløs fik hurtigt en del virksomheder. Stationen var fra banens åbning den næstbedste af mellemstationerne, og den blev efterhånden den bedste, hvor den fra midten af 1920'erne overgik Fjerritslev.

Vesløs Station var i mange år skiftestation for rutebilsruten til Mors via Feggesund.

Efter Thisted-Fjerritslev banens lukning den 31. marts 1969, solgtes Vesløs Stationen til privat beboelse og fungerede som sådan frem til den blev nedrevet i 1987, for at give plads til Thy Sparekasse.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1987
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVesløs Stationsvej 27, 7742 Vesløs
Højdeplacering over havet4,9 meter
GPS koordinater57.039918,8.973818
Billede af Vesløs Station - Station er nedrevet, men Vesløs Station har ligget her.
Billede af Vesløs Station - Station er nedrevet, men Vesløs Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05 17:26:54


Kort over Vesløs Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vesløs Station

Historisk kort over Vesløs Station
Vesløs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tømmerby Station lå 34,0 km. fra første station.

Tømmerby startede med et trinbræt med ekspedition af banepakker i vogterhuset. Året efter i 1905 blev det til billetsalgssted. I 1908 blev der opførelse af retirade Tømmerby blev til station. Fra januar 1944 ophørte betjeningen på stedet og Tømmerby blev nedrykket til trinbræt.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTømmerbyvej 78, 7741 Frøstrup
Højdeplacering over havet2,9 meter
GPS koordinater57.060686,8.999520
En godt gemt Tømmerby station
En godt gemt Tømmerby station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Tømmerby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tømmerby Station

Historisk kort over Tømmerby Station
Tømmerby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langvad Trinbræt lå 35,5 km. fra første station.

Langvad trinbræt åbnede d. 15. maj 1928.


Byggeår1928
Åbnet1928.05.15
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet1,0 meter
GPS koordinater57.073287,8.990621
Langvad trinbræt
Langvad trinbræt
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Langvad Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Langvad Trinbræt

Historisk kort over Langvad Trinbræt
Langvad Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStorkevej 15, 7741 Frøstrup
Højdeplacering over havet10,5 meter
GPS koordinater57.086919,8.992447
Frøstrup station står som i banens tid.
Frøstrup station står som i banens tid.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Frøstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frøstrup Station

Historisk kort over Frøstrup Station
Frøstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet4,4 meter
GPS koordinater57.092260,9.015231
Det er ikke til at se men her lå Kærup trinbræt
Det er ikke til at se men her lå Kærup trinbræt
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Kærup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kærup Trinbræt

Historisk kort over Kærup Trinbræt
Kærup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kærup Holme Trinbræt lå 40,0 km. fra første station.

Kærup Holme trinbræt blev først oprettet d. 1. maj 1932.


Byggeår1932
Åbnet1932.05.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet1,1 meter
GPS koordinater57.093653,9.034715
Her lå Kærup Holm trinbræt til venstre
Her lå Kærup Holm trinbræt til venstre
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Kærup Holme Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kærup Holme Trinbræt

Historisk kort over Kærup Holme Trinbræt
Kærup Holme Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vust Station lå 42,4 km. fra første station.

Vust trinbræt var fra start med ekspedition af banepakker i vogterhuset. Vust blev billetsalgssted fra d. 1. maj 1905. Efter bygning af retirade i 1908 og et varehus i 1909 oprykket Vust til holdeplads d. 1. oktober 1910. Vust fungerede som egentlig station dog med visse begrænsninger. Fra 1950 ophørte Vust som togfølgestation, og i 1962 blev Vust igen nedrykket til trinbræt.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseLundfjordvej 3, 9690 Fjerritslev
Højdeplacering over havet2,5 meter
GPS koordinater57.099387,9.075583
En meget original Vust station
En meget original Vust station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Vust Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vust Station

Historisk kort over Vust Station
Vust Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Torup Kær Trinbræt lå 43,9 km. fra første station.

Torup Kær trinbræt blev oprettet d. 17. maj 1953.


Byggeår1953
Åbnet1953.05.17
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,0 meter
GPS koordinater57.101300,9.099415
Trinbrættet lå meget øde midt på en mark
Trinbrættet lå meget øde midt på en mark
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Torup Kær Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Torup Kær Trinbræt

Historisk kort over Torup Kær Trinbræt
Torup Kær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorup Station lå 45,5 km. fra første station.

Thorup station fik den gamle stavemåde Thorup trods stedet staves Torup uden h.


Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 10, 9690 Fjerritslev
Højdeplacering over havet5,2 meter
GPS koordinater57.101806,9.126102
Thorup station set fra vejsiden
Thorup station set fra vejsiden
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Thorup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thorup Station

Historisk kort over Thorup Station
Thorup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.11.19
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKirkegade 12, 9690 Fjerritslev
Højdeplacering over havet4,9 meter
GPS koordinater57.091963,9.171050
Klim station
Klim station
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05


Kort over Klim Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klim Station

Historisk kort over Klim Station
Klim Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gøttrup Trinbræt lå 51,7 km. fra første station.

Gøttrup Trinbræt lå ca. 3½ km nord for byen Gøttrup. Der blev bygget ét baneformandshus af typen vogterbolig efter tegning af Heinrich Wenck i efteråret 1910, dog blev huset bygget i en anden arkitektur og i andre materialer end de resterende bygninger på Thisted-Fjerritslev Jernbane fra 1904. Med den nye bygning blev Gøttrup billetsalgssted med offentligt sidespor og ekspedition af billetter, samt banepakkeekspedition, den 1. januar 1911.

Den 1. april 1924 blev Gøttrup Billetsalgssted nedsat til trinbræt og der blev bygget et forholdsvis tarvelige venteskur, der nærmest havde form som et langstrakt H. Venteskur typerne var ikke standardiseret, nærmest alle i forskellige udførelser og størrelser for Thisted-Fjerritslev Jernbane. Trinbrættet lukkede med Thisted-Fjerritslev Jernbane den 31. marts 1969 og venteskuret blev fjernet sammen med sporet.

I 1944 fik Gøttrup Trinbræt et privat sidespor, der anlagdes for "Deutsche Wehrmacht" til brug ved materialetransporter til en nærliggende smalsporet ralbane. Det private sidespor blev nedlagt igen ca. 1950.


Byggeår1911
Åbnet1924.04.01
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1969
AdresseGøttrupvej, 9690 Fjerritslev
Højdeplacering over havet5,4 meter
GPS koordinater57.085450634259175,9.221347219895064
Billede af Gøttrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gøttrup Trinbræt har ligget her til venstre i billedet.
Billede af Gøttrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gøttrup Trinbræt har ligget her til venstre i billedet.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05 11:35:58


Kort over Gøttrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gøttrup Trinbræt

Historisk kort over Gøttrup Trinbræt
Gøttrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjerritslev Station (Fjr) var Thisted-Fjerritslev Jernbane's endestation og lå 54,2 km. fra første station.

Fjerritslev Station havde forbindelse mellem Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane (FFJ) og Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ) og blev fra tilslutningen af TFJ i 1904 overgangsstation frem til 1925, hvor nogle af togene blev gennemgående mellem Thisted og Aalborg. Efter skinnebussernes fremkomst i begyndelsen af 1950'erne, gennemførtes størstedelen af de to baners persontog mellem Aalborg og Thisted.

Fjerritslev Station åbnede den 19. marts 1897 som endestation på strækningen Fjerritslev-Nørresundby. Fjerritslev Station var tegnet af statsbanernes arkitekt Thomas Arboe eller efter inspiration af hans andre stationer. Fjerritslev var en stor station opført i gule sten med varehuse, remiser med drejeskiver og vandkraner for såvel FFJ som TFJ.

Fjerritslev Station havde stor medgang og blev i 1915-1917 ombygget og udvidet, ligesom der blev foretaget en udretning og udvidelse af sporanlæg. Den tilhørende remise var med overnatningsfaciliteter for både lokomotiver og personale, og var tegnet af Heinrich Wenck.

Fjerritslev Station havde to perronspor, et 450 m krydsningsspor, samt adskillige opstillings- og læssespor i alt et anseeligt sporareal med 19 sporskiftere.

Ved udkørslen mod Aalborg var vejoverskæringen med Aggersundvej sikret med bomme.

I 1969 blev både FFJ- og TFJ-banerne nedlagte, og persontrafikken overgik til rutebiler, hvor Fjerritslev Station fik et kort otium som rutebilstation, til stationen blev nedrevet i 1976.

I 1969 overgik stykgodstrafikken til DSB, som oprettede et indleveringssted for lastbilgods i Fjerritslev.


Byggeår1897
Åbnet1897.03.19
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1976
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseFjr
Højdeplacering over havet13,8 meter
GPS koordinater57.086555,9.263298
Fjerritslev Station er nedrevet, men den har ligget her.
Fjerritslev Station er nedrevet, men den har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05 11:13:46


Kort over Fjerritslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fjerritslev Station

Historisk kort over Fjerritslev Station
Fjerritslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Nordjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordjyske jernbaner
Niels Jensen
1976
119
København
J. Fr. Clausen
87-11-03756-3
Med tog over Vejlerne : Thisted-Fjerritslev Jernbane 1904-1969
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med tog over Vejlerne : Thisted-Fjerritslev Jernbane 1904-1969
Asger Christiansen
2011
168

Bane Bøger
9788791434303