Faaborg-Ringe-Nyborg banen (DSB)


Fåborg - Ringe - Nyborg banen har altid været ejet af staten, men banen var straks efter dens åbning drevet af SFJ. Banen blev anlagt i to tempi. 1878 tilbød SFJ at overtage driften af en eventuel Fåborg - Ringe bane. Ved loven 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning.
Det blev allerede nævnt i forbindelse med loven af 16. juni 1879 at banen kunne forlænges til Nyborg, men først ved lov af 8. maj 1894 kom der realiteter bag.

Anlægget blev forestået af SFJ, men finansieret af staten. SFJ overtog ligeledes driften denne strækning. Ved statens overtagelse af SFJ fortsatte man driften på banen frem til 1962 og herefter forblev banen i drift som godsbane. Det er lidt af en tilsnigelse at opføre banen som nedlagt idet den af Banestyrelsen stadig føres som godsbane på strækningen Korinth - Ringe.

Ringe - Fåborg:
I 1880 begyndte man anlægget af banen og det stod meget hurtigt klart at det ikke var muligt at skaffe lokal fynsk arbejdskraft til anlægsarbejdet men man måtte hente svensk arbejdskraft for at løfte opgaven. I maj 1881 kunne sporlægningen begynde. Skinnerne blev leveret af Union Gieserei i Dortmund og leveredes til banen via Svendborg og Ringe. Materiellet til anlægsarbejdet var åbne vogne fra Ringe - Fåborg banen. Lokomotivet var fremdeles SFJ nr 4 "Sct Jørgen". Den 21. september 1881 kunne "Sct Jørgen" førte gang rulle ind i Fåborg via de nyanlagte skinner. Den 15. marts 1882 blev banen prøvekørt og samme dag tiltrådte det nyudnævnte personale på banen. Selve indvielsen fandt sted den 31. marts 1882. Ringe - Fåborg banen havde sit eget hovedspor i Ringe. Ved Fåborgbanens pakhus i Ringe lå en 30 fods drejeskive og lidt vest herfor blev der opført en funktionærbolig idet banens personale havde hjemsted i Ringe. Desuden blev der i Ringe opført en tosporet remise til banens lokomotiver.

Ringe - Nyborg:
Der gik ikke længe før kravet om en forlængelse af banen fra Ringe til Nyborg begyndte af dukke op. At fremskaffe de nødvendige midler frembød som sådan heller ikke de store problemer men der var nogle forhold omkring anlæg og forpagtning der skulle afklares. Sagen var den at indenrigsminister Ingerslev i 1890 -1891 fremlagde et forslag om en jernbane mellem Ringe og Nyborg i landstinget. Forslaget indebar en strækning på 26,8 kilometer og med udgangspunkt på statsbanestationen i Nyborg og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge inden den nåede Ringe. Lovforslaget gav ministeren mulighed for at lade SFJ forpagte banen på samme vilkår som Ringe - Fåborg banen hvilket indebar at forpagtningsafgiften skulle være på 3 procent af anlægssummen. SFJ var dog kun villig til at betale 2 procent. Efter megen forhandlen frem og tilbage endte det med de 2 procents afgift men med forskellige sindrige klausuler der gjorde det muligt i gode år at opkræve 3 procent. Samtidigt blev der ændret på en række private finansieringskrav således at banen kunne vedtages med loven af 8. maj 1894. I løbet af 1896 kom der gang i anlægsarbejderne og det var i det store hele afsluttet på den krævede dato 1. maj 1897. Der var dog problemer med et par anlæg hvilket forsinkede banens endelige indvielse til 1. september 1897 hvor den ordinære drift blev optaget med 5 daglige tog i hver retning.

Vigtige stamdata for Faaborg-Ringe-Nyborg banen (DSB)

Jernbanens længde i km 55,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 16. juli 1879
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1882.04.01
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1987
Jernbanen nedlagt1987
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt1960: blanding af 37-45 kg/m
BalastSkærveballast
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusLokalbane

Faaborg-Ringe-Nyborg banen har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid

Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1949.04.011987De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1882.04.011949.04.01Sydfyenske Jernbane(r)SFJ

Faaborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) havde følgende stationer


Banekort over Faaborg-Ringe-Nyborg banen (DSB)

Kort over benestrækningen: Ringe-Nyborg banen (RFB)
Kort over benestrækningen: Ringe-Nyborg banen (RFB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.07.27 - LINK til kilde.


Kort over benestrækningen: Fåborg-Ringe (RFB)
Kort over benestrækningen: Fåborg-Ringe (RFB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.07.15 - LINK til kilde.


Nyborg Station (Ng) [1891-1997] var Faaborg-Ringe-Nyborg banen banens første station

Nyborg har i tidens løb har haft hele 4 statsbanestationer, hvor den første stammer fra åbningen af den fynske hovedbane mellem Nyborg og Middelfart den 8. september 1865. Nyborgs første Station lå lidt sydøst for Nyborg Borgs voldgrav, men upraktisk for havn og skibstrafik.

Da dampskibsbroen blev anlagt i 1871, blev Nyborgs første Station flyttet ved at nedrive bygningen og genopføre bygningen som Nyborgs anden Station af selv samme materialer og i samme stil ved den gamle havn. Under ned og genopbygget, var der midlertidigt kontor og venterum i "Gjæstgiver N. C. Husteds Pavillon". Pavillonen lå øst for den oprindelige Nyborg Station. N. C. Husteds Pavillonen blev nedrevet i 1889 efter at N. C. Husteds død. N. C. Husteds (Niels Christian Christensen Husted) var ejer af Hotel Postgaarden i Nyborg fra 1856 - 1874, og han lod Pavillonen opføre ved Nyborg Station da banen kom til Nyborg.

Ved den genopførte og nu Nyborgs anden Station, ved den gamle havn, opførtes et telegrafkontor for P&T, der drev postdampskibsruten Korsør-Nyborg frem til indsættelse af jernbanefærger på Storebælt i 1883. I 1877-1878 indrettedes ved telegrafkontoret et ventelokale for "Nyborg Dampskibsexpedition". Denne nedlagdes igen allerede i 1886 og blev, da Nyborgs tredje Station var ibrugtaget i 1891, omdannet til godsekspedition.

Nyborgs anden Station, var arkitektonisk en væsentligt smukkere stationsbygning end Nyborgs første Station, men blev igennem årene udsat for store ændringer. Først blev perrontaget fjernet og senere blev der indbygget et par garageporte på gadesiden. Den over hundrede år gamle bygning var igennem årene, blevet så ændret og medtaget at den i 1985 blev revet ned.

Nyborgs fjerde Station, som er den nuværende station, er fra 1997 og blev etableret ifm. bygningen af Storebæltsbroen.


Byggeår1891
Åbnet1891
Nedlagt1997.06.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 4, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseNg
Højdeplacering over havet2,6 meter
GPS koordinater55.311170,10.798737

Billede af Nyborg Station.
Billede af Nyborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.15 15:17:53


Kort over Nyborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyborg Station

Historisk kort over Nyborg Station
Nyborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseNyhavevej 1, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseLat
Højdeplacering over havet10,0 meter
GPS koordinater55.315668,10.734657

Billede af Lamdrup Station.
Billede af Lamdrup Station.
Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: 2009.12.01 13:58:14


Kort over Lamdrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lamdrup Station

Historisk kort over Lamdrup Station
Lamdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 13.12.1938 Revsvindinge, før __.__.1___ Refsvindinge.
Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvænget 5, 5853 Ørbæk
Højdeplacering over havet49,1 meter
GPS koordinater55.281684,10.687600

Billede af Refsvindinge Station.
Billede af Refsvindinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04 15:35:27


Kort over Refsvindinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Refsvindinge Station

Historisk kort over Refsvindinge Station
Refsvindinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørbæk Station (Øk) lå 12,6 km. fra første station.

Ørbæk Station åbnede sammen med Ringe-Nyborg Banen den 1. september 1897. Ørbæk Station var en af de større på strækningen. Ringe-Nyborg Banen var statsbane, men forpagtet af Sydfynske Jernbaner indtil 1949, hvor DSB overtog Sydfynske Jernbaner. Ørbæk Station blev nedlagt sammen med Ringe-Nyborg Banen den 27. maj 1962.

Ørbæk Station blev revet ned i 1968 for at vige pladsen til Ørbæk rådhus. I 2016 blev rådhusbygningerne nedrevet og der er i dag private boliger på den gamle stationsplads.


Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet1968
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseØk
Højdeplacering over havet59,5 meter
GPS koordinater55.259368,10.670169

Billede af Ørbæk Station.
Billede af Ørbæk Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1957 -
Sted:Danmark, Fyn, Ørbæk
Ophav:Odense Luftfoto
År:1957

Id:OD02310_015.tif


Kort over Ørbæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ørbæk Station

Historisk kort over Ørbæk Station
Ørbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseAssensvej 72, 5853 Ørbæk
StednavneforkortelseEls
Højdeplacering over havet76,0 meter
GPS koordinater55.249081,10.613805

Ellested Station.
Ellested Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04 15:12:33


Kort over Ellested Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ellested Station

Historisk kort over Ellested Station
Ellested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKløvmosevej 2, 5856 Ryslinge
StednavneforkortelseFjs
Højdeplacering over havet77,6 meter
GPS koordinater55.235825,10.563506

Billede af Fjellerup Station.
Billede af Fjellerup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.23 18:22:26


Kort over Fjellerup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fjellerup Station

Historisk kort over Fjellerup Station
Fjellerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 22, 5856 Ryslinge
StednavneforkortelseRys
Højdeplacering over havet75,9 meter
GPS koordinater55.241150,10.534479

Billede af Ryslinge Station.
Billede af Ryslinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.11 12:36:54


Kort over Ryslinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ryslinge Station

Historisk kort over Ryslinge Station
Ryslinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringe Station (Re) lå 26,4 km. fra første station.

Ringe Station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
StednavneforkortelseRe
Højdeplacering over havet78,9 meter
GPS koordinater55.239116,10.481603

Billede af Ringe Station.
Billede af Ringe Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2021.11.28 14:56:29


Kort over Ringe Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ringe Station

Historisk kort over Ringe Station
Ringe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boltinggård Trinbræt (Bts) lå 29,5 km. fra første station.

Boltinge Trinbræt åbnede i 1929, men allerede i 1930 blev Boltinge ophøjet til billetsalgssted og blev også ved den lejlighed omdøbt til Boltingegaard efter den store gård: Boltingegaard vest for billetsalgsstedet. Billetsalget fandt sted fra vogterhus nr. 1, som lå ca. 800 meter sydvest for standsningsstedet. Senere skiftede Billetsalget navn fra Boltingegaard til Boltinggård – altså uden "binde" e og med bolle å.

Billetsalgsstedet eller Vogterhuset findes stadig i dag, men er stærkt ombygget og det er ikke synlige træk tilbage fra det gamle vogterhus. Vogterhuset havde oprindeligt tagryg vinkelret på sporet, men efter ombygninger er tagryg parallelt med sporet. Ligeledes er bygningens grundplan ca. fordoblet.

Fra 1954 blev Boltinggård Billetsalgssted nedsat til trinbræt.


Byggeår1880
Åbnet1954
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
AdresseBoltinggårdvej, 5750 Ringe
StednavneforkortelseBts
Højdeplacering over havet66,7 meter
GPS koordinater55.22228752486331,10.468652550094829

Billede af Boltinggård Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Boltinggård Trinbræt har ligget her.
Billede af Boltinggård Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Boltinggård Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.17 09:18:46


Kort over Boltinggård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Boltinggård Trinbræt

Historisk kort over Boltinggård Trinbræt
Boltinggård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Espe Station (Ess) lå 33,0 km. fra første station.

Espe Station var ikke planlagt da banen åbnede. I 1883 blev det besluttet at bygge en lille station i Espe, hvilket kun tog ni uger. Stationen blev siden udvidet af flere omgange.


Byggeår1882
Åbnet1883
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseKastanievej 2, 5750 Ringe
StednavneforkortelseEss
Højdeplacering over havet61,1 meter
GPS koordinater55.203609,10.409337

Billede af Espe Station.
Billede af Espe Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.15 09:58:15


Kort over Espe Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Espe Station

Historisk kort over Espe Station
Espe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseMøllemosevej 3, 5750 Ringe
StednavneforkortelseHus
Højdeplacering over havet34,1 meter
GPS koordinater55.192765,10.349453

Billede af Højrup Station.
Billede af Højrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 09:13:54


Kort over Højrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Højrup Station

Historisk kort over Højrup Station
Højrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hågerup Billetsalgssted (Hgs) lå 40,0 km. fra første station.

Hågerup billetsalgssted åbnede først den 1. oktober 1882 med salg i vogter huset. Fra 1957 blev Hågerup nedsat til trinbræt.


Byggeår1880
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseRodalsvej 1, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseHgs
Højdeplacering over havet34,0 meter
GPS koordinater55.169741,10.351190

Billede af Hågerup Billetsalgssted.
Billede af Hågerup Billetsalgssted.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.17 10:01:23


Kort over Hågerup Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hågerup Billetsalgssted

Historisk kort over Hågerup Billetsalgssted
Hågerup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseKaj Lykkesvej 2, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKrs
Højdeplacering over havet48,1 meter
GPS koordinater55.144134,10.333698

Billede af Korinth Station.
Billede af Korinth Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 09:36:11


Kort over Korinth Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Korinth Station

Historisk kort over Korinth Station
Korinth Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønderup Billetsalgssted lå 46,7 km. fra første station.

Grønderup billetsalgssted åbnede først den 1. oktober 1882 med salg i banehuset. Blev senere nedsat til trinbræt - formentlig i 1957 samtidig med Hågerup.


Byggeår1882
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseGrønderupvej 17, 5600 Faaborg
Højdeplacering over havet43,7 meter
GPS koordinater55.114019,10.341742

Billede af Grønderup Billetsalgssted.
Billede af Grønderup Billetsalgssted.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 09:57:58


Kort over Grønderup Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grønderup Billetsalgssted

Historisk kort over Grønderup Billetsalgssted
Grønderup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør __.__.18__ Peirup.
Byggeår1881
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseFrederiksbergvej 20, 5600 Faaborg
StednavneforkortelsePrs
Højdeplacering over havet43,7 meter
GPS koordinater55.094469,10.342895

Billede af Pejrup Station.
Billede af Pejrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.08.28 17:17:01


Kort over Pejrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Pejrup Station

Historisk kort over Pejrup Station
Pejrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Katterød Station (Kts) lå 51,5 km. fra første station.

Katterød startede som trinbræt med billetsalg i ledvogterhuset fra juli 1883.

Da Svendborg-Faaborg Banen i 1916 blev optaget på Ringe-Faaborg banen fik Katterød en station.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseByvej 36, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKts
Højdeplacering over havet35,0 meter
GPS koordinater55.084428,10.309211

Billede af Katterød Station.
Billede af Katterød Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Sørensen, H., Stationsforstander - 1956 -
Person:Sørensen, H., Stationsforstander
Sted:Danmark, Fyn, Katterød
Ophav:Odense Luftfoto
År:1956

Id:OD02239_001.tif


Kort over Katterød Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Katterød Station

Historisk kort over Katterød Station
Katterød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Faaborg Station (Få) var Faaborg-Ringe-Nyborg banen's endestation og lå 55,8 km. fra første station.

Faaborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Faaborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).


Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Faaborg.
Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2A, 5600 Faaborg
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet1,8 meter
GPS koordinater55.093784,10.245330

Billede af Faaborg Station.
Billede af Faaborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 10:43:52


Kort over Faaborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Faaborg Station

Historisk kort over Faaborg Station
Faaborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Faaborg-Ringe-Nyborg banen (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Lars Viinholt-Nielsen
1981
231
Odense
Odense Universitetsforlag
8774923552